ioba – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 7 Results  www.cd6.upc.edu
  News · CD6  
Collaboration with IOBA
Col·laboració amb el IOBA
  News · CD6  
Collaboration with the IOBA
Colaboración con el IOBA
Referències contribucions científiques:
  News · CD6  
"This work could be a good example of the importance of collaboration between groups of different specialities in the field of physiological optics" said Aldaba, provided that "the IOBA group has clinical knowledge and brings needs that we ignore and CD6 contributes with its knowledge in ocular optical quality mesurement techniques to be used in this particular problem."
"Aquest treball podria ser un bon exemple de la importància de la col·laboració entre grups de diferents especialitats en l'àmbit de l'òptica fisiològica", explica Aldaba, ja que "el grup del IOBA té uns coneixements clínics i aporta unes necessitats que nosaltres desconeixem i al seu torn el CD6 contribueix amb el seu coneixement en tècniques de mesura de la qualitat òptica ocular que pot utilitzar en aquest problema concret ".
  News · CD6  
The CD6 has collaborated with the Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), Universidad de Valladolid in several studies for the development of new methods for measuring the ocular optical quality.
El Grup de Recerca del CD6 ha col·laborat amb l'Institut de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la Universitat de Valladolid en diversos estudis per al desenvolupament de nous mètodes per mesurar la qualitat òptica ocular. En concret, els investigadors del IOBA Raúl Martín, José María Herreras i Victoria de Juan i els del CD6 Meritxell Vilaseca i Jaume Pujol, juntament amb Mikel Aldaba han analitzat recentment l'impacte de l'edema corneal produït per lents de contacte en la qualitat òptica ocular.
  News · CD6  
The CD6 has collaborated with the Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), Universidad de Valladolid in several studies for the development of new methods for measuring the ocular optical quality.
El Grup de Recerca del CD6 ha col·laborat amb l'Institut de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la Universitat de Valladolid en diversos estudis per al desenvolupament de nous mètodes per mesurar la qualitat òptica ocular. En concret, els investigadors del IOBA Raúl Martín, José María Herreras i Victoria de Juan i els del CD6 Meritxell Vilaseca i Jaume Pujol, juntament amb Mikel Aldaba han analitzat recentment l'impacte de l'edema corneal produït per lents de contacte en la qualitat òptica ocular.
  News · CD6  
On June 11th Mikel Aldaba, researcher at CD6, imparted a seminar at the Graduate Institute of Applied Ophthalmobiology (IOBA), University of Valladolid, entitled "Research in physiological optics from the laboratory to the clinic. Measurement of ocular optical quality."
El pasado 11 de Junio Mikel Aldaba, investigador del CD6, impartió en el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la Universidad de Valladolid el seminario titulado "Investigación en óptica fisiológica, del laboratorio a la clínica. El caso de la medida de la calidad óptica ocular".
El proppassat 11 de juny Mikel Aldaba, investigador del CD6, va impartir a l'Institut Universitari de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la Universitat de Valladolid el seminari titulat "Recerca en òptica fisiològica, del laboratori a la clínica. El cas de la mesura de la qualitat òptica ocular".
  News · CD6  
The CD6 has been collaborating with the Institute of Applied Ophthalmology (IOBA), University of Valladolid in various studies in this line. The collaboration between both groups was reinforced with Dr. De Juan stay at CD6, which allowed to carry out a study published at an international conference and published the research in a recent publication in the journal Contact Lens and Anterior Eye.
El CD6 ha colaborado con el Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la Universidad de Valladolid en diversos estudios en esta línea. La colaboración entre ambos grupos, reflejada en una estancia de la doctora De Juan en el CD6, ha permitido llevar a cabo el estudio que ha dado lugar a una presentación en un congreso internacional y a una publicación del trabajo recientemente en la revista Contact Lens and Anterior Eye.
V. de Juan, M. Aldaba, R. Martin, M. Vilaseca, J.M. Herreras, J. Pujol (2014): "Optical quality and intraocular scattering assessed with a double-passsystem in eyes with contact lens induced corneal swelling". Contact Lens and Anterior Eye