zoutgehalte – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      131 Results   37 Domains
  bdb.be  
verteringsproblemen al of niet met diarree tot gevolg, omwille van een onevenwicht in de mineralen en/of een te hoog zoutgehalte
des problèmes digestifs avec ou sans diarrhée, en raison d'un déséquilibre dans les minéraux et/ou un taux de salinité trop élevé
  2 Hits junior.edumedia-sciences.com  
Het zoutgehalte van het water (houdt direct verband met de dichtheid)
Der Salzgehalt des Wassers (direkt mit seiner Dichte verbunden)
  orval.be  
Het zoutgehalte bedraagt ongeveer 15 gr per kg kaas
Extrait sec total : ± 53% en poids
  belgium.be  
Vraag ook de gratis zoutmeter aan. Hiermee kunt u makkelijk de omzetting natrium/zout doen om het juiste zoutgehalte van een product te bepalen.
Demandez également le salinomètre gratuit qui vous permettra d’effectuer facilement la conversion sodium/sel pour définir la teneur en sel exacte d’un produit.
  21 Hits lenntech.nl  
Zoutgehalte van irrigatiewater
SAR hazard of irrigation water
- Riesgo de iones tóxicos de agua de regadío
Nutrienti nell'acqua per irrigazione
  centexbel.be  
klassieke zware metalen (Pb, Cr, Ni, Sb, Cd…) in lage concentraties in een zuur-zweet matrix (hoog zoutgehalte – bijvoorbeeld voor metingen in het kader van Oeko-Tex® standaard 100)
conventional heavy metals (Pb, Cr, Ni, Sb, Cd…) in low concentrations in an acid-sweat matrix (high salt contents - for example in the framework of Oeko-Tex® standard 100)
métaux lourds classiques (Pb, Cr, Ni, Sb, Cd….) mesurables en concentrations faibles dans une matrice acide-sueur (salinité importante – par exemple pour des mesures dans le cadre de Oeko-Tex® standard 100)
  15 Hits mumm.ac.be  
Deze nieuwe instrumenten zullen het automatisch nemen van stalen op de Belgica echt vergemakkelijken door gebruik te maken van de nieuwe technologische vooruitgang sinds de vroegere meetsystemen voor temperatuur en zoutgehalte.
Depuis quelques semaines, un nouveau système de mesures est installé à bord du Belgica. Le projet AUMS (Autonomous Underway Measurement System) est inspiré par le succès des systèmes similaires installés sur différents navires dans le cadre du projet européen FerryBox.
  bru.be  
Wist je dat Bru hetzelfde minerale evenwicht tussen calcium en magnesium heeft als goede wijnen? Er is nóg een reden om Bru op tafel te zetten: het lage zoutgehalte. Zo komen gerechten en wijnen helemaal tot hun recht.
Le saviez-vous ? Son équilibre parfait entre calcium et magnésium, comparable à celui des vins de qualité, et sa faible teneur en sel font de Bru le complice par excellence des délices de la table. Avec l’eau de Bru, vos plats et vins seront mis en valeur.
  8 Hits eo.belspo.be  
Ze groeien in omstandigheden waar weinig andere vegetatievormen kunnen overleven: hoog zoutgehalte, beweeglijk substraat en een laag zuurstofgehalte. Mangrovebomen houden in deze vijandige omgeving stand door middel van fysiologische aanpassingen zoals luchtwortels, die hen een aantal unieke eigenschappen geven.
The mangrove tree is the dominant species. It survives in these hostile environments with the help of physiological adaptations, such as aerial roots that give it some unique features.
Le palétuvier est l’arbre dominant des mangroves. Il subsiste dans ces environnements hostiles grâce à des adaptations physiologiques, comme des racines en partie aériennes qui lui donnent un aspect très particulier.
  capalonga.com  
De uitstekende zuidelijke ligging, het fijne goudgele zand, de rustige en ondiepe zee, de bijzondere kwaliteit van het zeewater met een hoog zoutgehalte, wat de zuiverheid van het water aangeeft en het dus ook potentieel therapeutisch maakt, zijn ideaal om te ontspannen, te zonnen en om uw kinderen te laten spelen op onze camping in Bibione.
Den fremragende, sydvendte beliggenhed, det fine, gyldne sand, det rolige og lavvandede hav og havområdernes særlige kvalitet med højt saltindhold, som er tegn på renhed og også har terapeutisk virkning, er det ideelle sted til at slappe af, tage solbad og lege med dine børn på vores Camping i Bibione.
  naturalsciences.be  
In water worden de volgende fysicochemische parameters bepaald: zoutgehalte (saliniteit), opgeloste zuurstof, temperatuur, pH, totale alkaliniteit, SPM (Materie in supsensie), nitraat, nitriet, ammonium, fosfaat, silicaat, DOC (Opgelost Organisch Koolstof).
We measure the following physicochemical parameters in water: salinity, dissolved oxygen, temperature, pH, total alkalinity, SPM (Suspended Particulate Matter), nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, silicate, DOC (Dissolved Organic Carbon).
Dans l’eau, les paramètres physicochimiques suivants sont mesurés : teneur en sel (salinité), oxygène dissous, température, pH, alcalinité totale, matière particulaire en suspension, nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, silicate, COD (carbone organique dissous).
Im Wasser werden folgende physiochemische Parameter gemessen: Salzgehalt (Salinität), gelöster Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert, Gesamtalkalität, Schwebstaub, Nitrat, Nitrite, Ammonium, Phosphat, Silikate, gelöster organischer Kohlenstoff.
  hessen-tourismus.de  
De thermale zoutbaden bieden ontspanning en wellness, met water uit een eigen kristalbron. Het geneeskrachtige thermale zoute water vult drie binnenbaden en twee buitenbaden, met verschillende temperaturen voor het water en ook verschillen wat betreft het zoutgehalte.
takes guests into a Mediterranean holiday world, and crystals give it an elegant, precious feel. The thermal saltwater pools let you relax and unwind. The water is sourced from a special crystal spring. The thermal healing saltwater is available in three indoor pools and two outdoor pools. Each pool has a different water temperature and salt content. The outdoor area also has rapids, massage showers and bubble loungers.
  6 Hits christiananswers.net  
Veel van de huidige zeeorganismen, vooral in trechtermondingen en getijdewater, kunnen grote verschillen in zoutgehalte overleven. Bij voorbeeld zeesterren redden het nog bij 16-18 procent van de normale concentratie zeewater.
Many of today's marine organisms, especially estuarine and tidepool species, are able to survive large changes in salinity. For example, starfish will tolerate as low as 16-18 percent of the normal concentration of seawater.
  countries.diplomatie.belgium.be  
) ontwikkelde in samenwerking met een internationale werkgroep, via genetische manipulatie van de wortels, tomatenplanten die bestand zijn tegen intense stress (zoals droogte of hoog zoutgehalte van de bodem).
, UCL), en collaboration avec un groupe de travail international, vient de mettre au point, via une intervention génétique sur les racines, des plants de tomates résistants à des stress intenses (sécheresse, salinité du sol). Il a ciblé une hormone naturelle (la cytokinine) capable de retarder les effets négatifs du stress sur la plante. Il a ensuite observé que cette hormone était davantage présente chez les espèces sauvages que chez la plante cultivée. Il a donc greffé des racines de cette plante sauvage sur la partie aérienne (tige) de sa cousine cultivée. Enfin, il a remarqué qu’en modifiant génétiquement les racines de sorte qu’elles produisent davantage d’hormones de cytokinine, la plante augmentait sa résistance au stress et son rendement de 30 %.
  fiscus.fgov.be  
14. Meteorologische geografische kenmerken Weersomstandigheden en de meting daarvan; neerslag, temperatuur, verdamping, windsnelheid en windrichting. 15. Oceanografische geografische kenmerken Fysische kenmerken van oceanen (stroming, zoutgehalte, golfhoogte, enz.).
Physical conditions in the atmosphere. Includes spatial data based on measurements, on models or on a combination thereof and includes measurement locations. 14. Meteorological geographical features Weather conditions and their measurements; precipitation, temperature, evapotranspiration, wind speed and direction.
  2 Hits kwrwater.nl  
Naast een hoge temperatuur heeft het formatiewater dat bij geothermie omhoog gepompt wordt ook een hoog zoutgehalte, gewoonlijk enkele malen zouter dan zeewater. Naast de nog onbekende kwaliteitseffecten die warmteuitstraling rond de put naar het grondwater kan hebben, is het voorkomen van lekkage van dit zeer zoute water naar het grondwater belangrijk.
Besides its high temperature, the formation water pumped up by geothermal systems is also highly saline; typically several times greater than seawater. Apart from the as-yet unknown impact that the heat radiation around the well might have on groundwater quality, it is also extremely important to prevent any leakage of this highly saline water into the groundwater. This risk of groundwater contamination can be considerably limited through the use of multiple-casing well constructions, using sufficiently corrosion-proof materials, in combination with effective leakage monitoring and control measures.
  3 Hits provamel.com  
Laag zoutgehalte
100% plant goodness
Naturellement sans lactose
  3 Hits vcbio.science.ru.nl  
Aan de Nederlandse Noordzeekust kunnen een aantal milieufactoren genoemd worden die vanaf de kustlijn gezien landinwaards dwars daarop veranderen. Een drietal factoren neemt in dit profiel op korte afstand sterk af, namelijk zoutgehalte, windsnelheid en mechanische invloed van verplaatste zandkorrels.
Ath the Northsea coast of the the Netherlands a number of environmental factors can be named that change seen from the coast line along a perpendicular land inwards. Three factors in this profile decrease rapidly at a short distance, namely the salinity, wind velocity and mechanical influence of moving sand particles. One factor that increases is for example the formation of a stable soil. The zonation that arises shows a transition from a band without vegetation to avery open system with only a few plants adapted to extreme conditions, like Sand Couch and See Rocket, to an open grassland dominated by Marram Grass. Behind the first row of dunes the landscape changes to a more closed grassland and brushwood (low shrubs vegetation with Seabuckthorn, Sweet Briar, Dog-rose, Honey Suckle and Wild Privet). More landinward the inner dune wood can be found in which is tall trees occur, like Birch, Aspen, Oak and Sycamore.
  20 Hits jbl.de  
In een zoutwateraquarium is een regelmatige waterwisseling en het toevoegen van sporenelementen als calcium/magnesium de voornaamst werkzaamheden. De controle van het zoutgehalte middels een hydrometer is belangrijk daar het zoutgehalte door verdamping langzaam oploopt.
The main maintenance for marine aquariums consists of the regular partial water change and the adding of trace elements and calcium/magnesium. Important is the monitoring of the salt content by means of a hydrometer as the salt content slowly increases through water evaporation.
Im Meerwasseraquarium sind der regelmäßige Teilwasserwechsel und die Zugabe von Spurenelementen sowie von Kalzium/Magnesium die Hauptpflege. Die Kontrolle des Salzgehalts über ein Aräometer ist wichtig, da der Salzgehalt durch Wasserverdunstung langsam ansteigt.
La manutenzione principale per gli acquari marini consiste nel cambio parziale dell’acqua regolare e nell’aggiunta di micronutrienti e calcio/magnesio. È importante monitorare la quantità di sale tramite un areometro, visto che il contenuto di sale aumenta pian piano con l’evaporazione dell’acqua.
The main maintenance for marine aquariums consists of the regular partial water change and the adding of trace elements and calcium/magnesium. Important is the monitoring of the salt content by means of a hydrometer as the salt content slowly increases through water evaporation.
The main maintenance for marine aquariums consists of the regular partial water change and the adding of trace elements and calcium/magnesium. Important is the monitoring of the salt content by means of a hydrometer as the salt content slowly increases through water evaporation.
  banafood.eu  
De banaan krijgt zijn kromme vorm doordat door de zwaartekracht de bloemtros onderdaan de tros hangt, maar de vruchten naar boven blijven groeien. De banaan is een gezond stuk fruit, rijk aan vitamine C. B6. B12, magnesium en tryptofaan met een hoog kalium gehalte en een laag zoutgehalte. De banaan bevat ook veel ijzer en is vezelrijk.
The banana grows in a truss weighing about 50 kg on a banana plant. All bananas in the truss ripen at the same time. The bananas have a curved shape; because of gravity the flower truss hangs downwards, but the fruit continues to grow upwards. The banana is a healthy fruit, rich in vitamin C, B6, B12, magnesium and tryptophan with a high potassium content and a low salt content. The banana also contains a lot of iron and is high in fibre. This means that bananas help against anaemia and regulate blood pressure. Eating a banana is good for the immune system and helps against stress, morning sickness, burning stomach acid, flu, colds and a hangover.
Die Banane wächst in etwa 50kg schweren Büscheln an einer Bananenstaude. Alle Bananen im Büschel sind zur gleichen Zeit reif. Die Banane erhält ihre krumme Form, weil der Fruchtstand unter dem Büschel hängt, die Früchte aber weiterhin nach oben wachsen. Die Banane ist ein gesundes Stück Obst, reich an Vitamin C, B6, B12, Magnesium und Tryptophan mit einem hohen Kalium- und einem niedrigen Salzgehalt. Die Banane enthält auch viel Eisen und ist reich an Ballaststoffen. Sie hilft daher gegen Blutarmut und reguliert den Blutdruck. Der Verzehr von Bananen ist gut für das Immunsystem und hilft gegen Stress, Morgenübelkeit, Sodbrennen, Grippe, Erkältung und einen Kater.
  ecotour.kg  
Het ligt op 1600 meter hoogte, omgeven door hooggebergte met toppen tot 7400 meter. De grote diepte van het meer in combinatie met vulkanische activiteit en een licht zoutgehalte maakt dat het nooit bevriest.
Wüsten und Steppen kennzeichnen die mittelasiatische Natur. Wie eine Oase inmitten dieser wasserarmen Region prangen die Gebirgszüge des Tien Shan, der Himmelsberge, mit dem im Zentrum gelegenen Issyk Kul See. Dieser See (180 km lang, 60 km breit und bis zu 668 m tief) ist der zweitgrößte Hochgebirgssee der Welt. Der Issyk Kul liegt auf einer Höhe von 1600 m und wird umrahmt von mächtigen Gebirgsketten, die bis zu 7 439 m aufsteigen. Die große Tiefe, die Thermalaktivität sowie der leichte Salzgehalt sorgen dafür, dass der See niemals gefriert.
  blogs.esa.int  
Het dieet draait helemaal om zout en heet SOLO (SOdium LOad in microgravity). Dan en ik eten één van de weken met een normaal zoutgehalte (11,5 gram per dag) en de andere week zoutarm (2,9 gram per dag).
The last few weeks I was on a diet. Not that I am too fat, but for some experiments I need to follow a strict diet, such as for the European SOLO experiment. Twice Dan Burbank and I ate a special diet for five days. The experiment is about salt and is called SOLO (SOdium LOad in microgravity). Dan and I eat a diet with normal salt content for a week (11.5 grams a day), and a diet with low salt the other week (2,9 grams a day). Scientists can work out the influence of salt on our bones based on the results. In space you lose bone mass very quickly. You could say that we ‘age’ very quickly. This aspect of space benefits research on Earth. Many old people suffer from bone decalcification (osteoporosis). This experiment might help people on Earth with this disease. We now know that eating more salt increases the acid content in the human body and this might increase bone loss. ESA’s SOLO experiment will investigate whether eating less salt decreases the effects of bone loss. Read on...
  4 Hits urantia.org  
(669.6) 58:6.5 Toen het juiste zoutgehalte in de oceanen was bereikt, ontwikkelde zich daar dierlijk leven, en het was betrekkelijk eenvoudig om het zilte water te laten circuleren door de lichamen van de dieren in de zee.
58:6.5 (669.6) Als die Ozeane den richtigen Salzgehalt erreicht hatten, konnte sich das tierische Leben entwickeln, und es war relativ einfach, das Salzwasser in den tierischen Organismen des marinen Lebens zirkulieren zu lassen. Aber als die Ozeane schrumpften und sehr viel salziger wurden, entwickelten dieselben Tiere die Fähigkeit, den Salzgehalt ihrer Körperflüssigkeiten herabzusetzen. Ebenso erwarben die Organismen, die im Süßwasser zu leben lernten, die Fähigkeit, in ihrer Körperflüssigkeit durch erfinderische Techniken der Salzer­haltung den passenden Grad an Natriumchlorid aufrechtzuerhalten.
(670.3) 58:7.1 O vasto grupo de sistemas de rochas que constituiu a camada externa da crosta do mundo durante a era do alvorecer da vida, ou era Proterozóica, não aparece atualmente em muitos pontos na superfície da Terra. E, quando de fato emergem de baixo de todos os sedimentos das idades subseqüentes, serão encontrados apenas os remanescentes fósseis de vegetais e da vida animal muito primitiva. Algumas dessas rochas mais antigas, depositadas pela água, estão misturadas a camadas posteriores, e algumas vezes elas apresentam restos fósseis de algumas das formas anteriores de vida vegetal, enquanto, ocasionalmente, nas camadas mais superficiais podem ser encontradas algumas formas mais antigas de organismos marinhos animais primitivos. Em muitos locais, essas camadas mais antigas de rocha estratificada, que contêm os fósseis de vida marinha primitiva, tanto animal quanto vegetal, podem ser encontradas diretamente acima da pedra mais antiga e não diferenciada.
  4 Hits sera.de  
Ziekten betekenen voor de vissen altijd stress. Het zoutmengsel sera pond ectopur laat actieve zuurstof vrijkomen, verhoogt het zoutgehalte en reduceert zo de stress van de vijverbewoners. De behandeling met geneesmiddelen wordt voorbereid en ondersteund.
Diseases always mean stress for the fish. The salt blend sera pond ectopur releases active oxygen and thus reduces the stress of the pond inhabitants. Furthermore, the water is prepared for disease treatment, and the treatment is supported.
Las enfermedades siempre significan estrés para los peces. La mezcla de sales de sera pond ectopur libera oxígeno activo y reduce así el estrés de los habitantes del estanque. De este modo se prepara y respalda el tratamiento de enfermedades.
Le malattie significano sempre uno stress per i pesci. La miscela di sali sera pond ectopur rilascia ossigeno attivo riducendo così lo stress degli abitanti del laghetto. Inoltre prepara l'acqua al trattamento medicinale e viene favorita la sua efficacia.
As doenças representam sempre stress para os peixes. A mistura de sal sera pond ectopur liberta oxigénio ativo e reduz assim o stress dos habitantes de lago. Além disso, prepara a água e apoia o tratamento de doenças.
Οι ασθένειες προκαλούν πάντα στρες στα ψάρια. Το μείγμα αλάτων sera pond ectopur απελευθερώνει ενεργό οξυγόνο και συνεπώς περιορίζει το στρες των κατοίκων της λίμνης. Επιπλέον, το νερό προετοιμάζεται για την εν συνεχεία καταπολέμηση των ασθενειών, και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
Болестите винаги причиняват стрес на рибите. sera pond ectopur освобождава свободен кислород и редуцира стреса на водните обитетели. Нещо повече, водота е подготвена за третиране с лекарства.
Onemocnění pro ryby vždy představuje stres. Sůl sera pond ectopur uvolňuje aktivní kyslík a tím snižuje stres obyvatel jezírka. Navíc je voda připravena na léčbu nemocí a samotná léčba je též podpořena.
Болестите винаги причиняват стрес на рибите. sera pond ectopur освобождава свободен кислород и редуцира стреса на водните обитетели. Нещо повече, водота е подготвена за третиране с лекарства.
Hastalıklar balıklar için daima stres demektir. Tuzlu karışım sera pond ectopur aktif oksijen salar ve bu sayede havuz sakinlerinin stresini azaltır. Dahası su hastalık tedavisine hazırlanır ve tedavi desteklenir.
  3 Hits www2.padi.com  
Het zoutgehalte van de Rode Zee is 4% hoger dan in andere oceanen. Dit komt voornamelijk door het hoge gehalte aan verdampt zeewater (ongeveer 2m per jaar), gebrek aan grote rivieren of stromingen die in de zee uitkomen, en de beperkte verbinding met de Indische Oceaan.
La salinité de la mer Rouge est 4 % supérieure à celle de n’importe quel autre océan. Ceci est principalement dû au taux élevé d’évaporation de l’eau de mer (environ 2 mètres par an), au manque de rivières ou de ruisseaux importants se déversant dans la mer, ainsi qu’à sa connexion limitée avec l’océan Indien. La salinité élevée, combinée à la température relativement chaude de l’eau de mer, forme l’habitat idéal pour sa vie corallienne et marine très diversifiées.
Der Salzgehalt  im Roten Meer ist 4 % höher als in jedem anderen Meer. Das liegt vor allem an der hohen Verdunstungsrate des Meerwassers (ca. 2 m pro Jahr) und daran, dass kaum Flüsse oder Bächen ins Meer münden und nur eine eingeschränkte Verbindung zum Indischen Ozean besteht. In Kombination mit dem hohen Salzgehalt bietet das relativ warme Meerwasser sehr vielfältigen Korallen und Meereslebewesen den idealen Lebensraum.
La salinidad del mar Rojo es un 4 % superior a la de cualquier otro océano. Esto se debe principalmente a la alta tasa de evaporación del agua del mar (sobre 2 m al año), falta de ríos o arroyos que desembocan en el mar, así como la conexión limitada con el océano Índico. La alta salinidad combinada con la temperatura del agua del mar relativamente templada forma el hábitat ideal para sus diversos corales y vida marina.
Il benessere del Mar Rosso supera del 4% quello di qualsiasi altro oceano. Questo principalmente grazie all’alta percentuale di evaporazione dell’acqua (circa 2 metri l’anno), alla mancanza di affluenti o fiumi importanti che si riversano nel mare, insieme a una connessione limitata con l’Oceano Indiano. Il benessere del Mar Rosso in combinazione a un’acqua relativamente calda crea l’ambiente ideale per la sua diversità corallina e di specie marine.
  2 Hits tudelft.nl  
De gradient van de waterstand door getij domineert over het algemeen de waterbeweging. Echter, de invang van gesuspendeerd sediment en de aanslibbing wordt voornamelijk bepaalt door de barocliene drukgradient en de gelaagdheid door zoutgehalte.
This thesis presents the results of a series of studies on sedimentation mechanisms in a stratified tidally energetic estuarine system of the Port of Rotterdam. An understanding of the dominant sedimentation processes is essential to develop appropriate siltation countermeasures, reduce costs of maintenance dredging and to assess their effect on the water system as a whole. The processes that result in the formation of turbidity maxima in the Rotterdam Waterway and the relationship to harbour siltation was studied by a combination of dedicated field campaigns and three-dimensional model simulations. The gradient of the tidal water level generally dominates the water motion. However, the trapping of suspended sediments and siltation are mainly determined by the baroclinic pressure gradient and stratification caused by salinity. The salinity structure generates currents and damps turbulent mixing processes. The exchange of suspended sediment with harbours is mainly determined by the sediment supply at the salt wedge because of trapping of suspended sediment near its head. Therefore, baroclinic currents dominate the transport of sediment in the harbour mouths and basins. The saltwater intrusion length varies continuously as a result of water level gradients due to periodicities of the tide, wind, and variations of the freshwater discharge. This length determines the location at which significant siltation occurs and it determines the trapping efficiency of suspended sediment in the system. Uncertainties in the prediction of the salinity structure determine the quality of the prediction of the distribution of suspended sediment in the system.
  2 Hits viajesalpasado.com  
Wanneer we tot deze tuin verbijstert ons een plotselinge zee geur is doordringend, vooral wanneer we in de woestijn… maar heeft een eigenaardige verklaring. Vanwege zoutgehalte geconcentreerd in dit meer, heeft een kleine garnaal die is gebruikt door de vrouwen van de stam om verschillende gerechten te bereiden Dawada ontwikkeld.
Die Indigo Flash Mahfou, der Atem des Lebens inmitten so groß ariden, wird die erste Folge von Oase genährt seine belebende Wasser Übergreifen der unwirtlichen Oberfläche, die sie umgibt. Die Oase Gabr'oun ist noch größer, wirklich beeindruckend, und seine Banken zeigt eine alte Stadt, jetzt aufgegeben, aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit der Website. Als wir diesen Garten kommen verblüfft uns ein plötzlicher Meer Geruch ist allgegenwärtig, vor allem, wenn wir in der Wüste… aber hat eine besondere Erklärung. Aufgrund Salzgehalt in diesem See konzentriert, hat eine winzige Garnelen, die von den Frauen des Stammes wurde verwendet, um verschiedene Gerichte zubereiten Dawada. Tribe, dass bis vor kurzem diese schönen, aber rauen Landschaften bewohnt.
El destello añil de Mahfou, un suspiro de vida en medio de tan vasta aridez, será el primero del nutrido rosario de oasis que derraman sus vivificantes aguas sobre la inhóspita superficie que le rodea. El oasis de Gabr’oun es aun mayor, realmente impresionante, y nos muestra en sus márgenes un antiguo poblado, ahora abandonado, debido a la difícil accesibilidad del lugar. Cuando llegamos a este vergel nos desconcierta un repentino olor a mar que lo invade todo, máxime cuando nos encontramos en medio del desierto… pero tiene una peculiar explicación. Debido a la salinidad concentrada en este lago, se ha desarrollado una diminuta gamba que ha sido  muy empleada por las mujeres de la tribu Dawada para confeccionar diversos platos. Tribu que hasta hace muy pocos años poblaba estos hermosos pero severos parajes.
Il flash Mahfou Indigo, il respiro della vita in mezzo a così vasto arido, sarà la prima serie di oasi nutrito sue acque vivificanti che si rovesciano sulla superficie inospitale che circonda. L'oasi di Gabr'oun è ancora maggiore, davvero impressionante, e le sue banche mostra una vecchia città, ormai abbandonato, a causa della difficile accessibilità del sito. Quando arriviamo a questo giardino ci sconcerta un odore mare improvviso è pervasiva, soprattutto quando siamo nel deserto… ma ha una spiegazione peculiare. A causa della salinità concentrato in questo lago, ha sviluppato un minuscolo gamberetto che è stato usato dalle donne della tribù per preparare vari piatti Dawada. Tribù che fino a poco tempo abitata questi paesaggi bellissimi, ma dura.
O Indigo Flash Mahfou, o sopro da vida em meio a tão grande árido, será a primeira série de oásis alimentado suas águas vivificantes que derramam sobre a superfície inóspita que circunda. O oásis de Gabr'oun é ainda maior, realmente impressionante, e seus bancos mostra uma cidade antiga, agora abandonado, devido à dificuldade de acessibilidade do sítio. Quando chegamos a este jardim nos confunde um cheiro de mar repentina é generalizada, especialmente quando estamos no deserto… mas tem uma explicação peculiar. Devido à salinidade concentrada neste lago, desenvolveu um pequeno camarão que tem sido usado pelas mulheres da tribo para preparar vários pratos Dawada. Tribo que até muito recentemente habitado essas belas paisagens, mas dura.
El centelleig anyil de Mahfou, un sospir de vida enmig de tan vasta aridesa, serà el primer del nodrit rosari d'oasi que vessen les seves vivificants aigües sobre la inhòspita superfície que l'envolta. L'oasi de Gabr'oun és encara major, realment impressionant, i ens mostra en els seus marges un antic poblat, ara abandonat, causa de la difícil accessibilitat del lloc. Quan vam arribar a aquest verger ens desconcerta un sobtat olor de mar que ho envaeix tot, més quan ens trobem enmig del desert… però té una peculiar explicació. A causa de la salinitat concentrada en aquest llac, s'ha desenvolupat una diminuta gamba que ha estat molt emprada per les dones de la tribu Dawada per confeccionar diversos plats. Tribu que fins fa molt pocs anys poblava aquests bells però severs paratges.
Indigo Flash Mahfou, dah života zbog tako velike Arid, Bit će to prvi niz oazi njeguje svoje vivifying voda prelijeva u negostoljubivoj površini koja okružuje. Oaza Gabr'oun je još veći, Stvarno impresivno, i njegove banke pokazuje stari grad, Sada napuštena, zbog teške dostupnosti web-mjesta. Kad smo došli na ovaj vrt baffles nas odjednom more miris prožima, pogotovo kada smo u pustinji… ali ima osebujan objašnjenje. Zbog slanosti koncentrirana u ovom jezeru, razvio je maleni čovječuljak koji je bio korišten od strane žena iz plemena za pripremu raznih jela Dawada. Pleme koje su do nedavno živjeli još lijepe, ali oštre krajolike.
El destello añil de Mahfou, un suspiro de vida en medio de tan vasta aridez, será el primero del nutrido rosario de oasis que derraman sus vivificantes aguas sobre la inhóspita superficie que le rodea. El oasis de Gabr’oun es aun mayor, realmente impresionante, y nos muestra en sus márgenes un antiguo poblado, ahora abandonado, debido a la difícil accesibilidad del lugar. Cuando llegamos a este vergel nos desconcierta un repentino olor a mar que lo invade todo, máxime cuando nos encontramos en medio del desierto… pero tiene una peculiar explicación. Debido a la salinidad concentrada en este lago, se ha desarrollado una diminuta gamba que ha sido  muy empleada por las mujeres de la tribu Dawada para confeccionar diversos platos. Tribu que hasta hace muy pocos años poblaba estos hermosos pero severos parajes.
Anil flash Mahfou, idorretan beraz, zabala erdian bizi-arnasa, oasis bestela esanik elikatu katea lehen bizi-ematea ur azalera babesgabe inguratzen duen. Gabr'oun oasi The are handiagoa da, benetan awesome, eta bere marjinak zaharrean ikuskizunak, gaur egun bertan behera utzi, gune irisgarritasuna zaila dela. Lorategi hau etortzen gara baffles gurekin Bat-batean itsasoaren usaina da nonahi, batez ere, basamortuan… baina azalpen berezi bat dauka. Lake honetan gazitasun-kontzentratua delako, ganbak txiki-txiki bat garatu du, que ha sido oso tribuaren emakumeek erabiltzen hainbat plater prestatu Dawada. Tribe arte gutxi bizi eder baina gogorra paisaia horiek.