zwakheid – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      101 Results   31 Domains
  3 Hits christiananswers.net  
Geef je zwakheid toe, zoek Gods hulp
--Romans 7:15-24 (NIV)
  4 Hits christiananswers.net  
Geef je zwakheid toe, zoek Gods hulp
--Romans 7:15-24 (NIV)
  deduveinstitute.be  
Betrokkenheid van de vlies organisatie in de misvorming van de cellen en de cellen-zwakheid ziekten
ROLE DE L'ORGANISATION DES LIPIDES MEMBRANAIRES DANS LA DEFORMATION DES CELLULES ET LES MALADIES DE FRAGILITE MEMBRANAIRE
  2 Hits sensiseeds.com  
Misselijkheid, verminderde eetlust, gewichtsverlies en algehele zwakheid veroorzaakt door kanker en AIDS
Nausées, perte d’appétit, perte de poids et faiblesse dues au cancer et au SIDA
Übelkeit/Brechreiz, Appetitlosigkeit sowie Gewichtsverlust und Schwäche, die durch Krebs oder AIDS verursacht werden;
Náuseas, falta de apetito, pérdida de peso y debilidad causadas por el cáncer y el SIDA
Nausea, mancanza di appetito, perdita di peso e debolezza causata da tumori o dall’AIDS
  8 Hits womenpriests.org  
in staat zijn te kunnen meevoelen met de zwakheid van de mensen (Heb 4, 14-16); en
l'essere capaci di avere compassione per le debolezze umane (Ebr 4, 14-16) ;
  7 Hits cai.org.au  
Gebed in tongen helpt ons met problemen/zwakheid.
Prayer in tongues helps our problems/weaknesses.
Beten in Zungen hilft unserem Unvermögen (Schwachheit).
Edifica la fe de Dios en nosotros.
Costruisce la fede in Dio in noi.
Odpoczynek i wytchnienie - porównaj
Отдых и поддержание сил - ср.
Bön i tungomål hjälper oss med våra problem/svagheter.
  23 Hits urantia.org  
2. De zwakheid van de geïnstitutionaliseerde godsdienst
1. La Religion et la Reconstruction Sociale
6. La Experiencia Religiosa Progresiva
3. Uskonto ja uskonnonharjoittaja
5. Megtérés és a megmagyarázhatatlan imádata
2. Słabość religii instytucjonalnej
Cultul Frigian al lui Cybele şi Attis
  etac.be  
Bij een eventuele storing, een stroomonderbreking, een zwakheid van de batterijen, een probleem met uw telefoonlijn bij een geregelde controle van deze, enz…zal een gecodeerde informatie in real-time worden doorgezonden naar deze ontvanger.
Lors d’un éventuel dysfonctionnement, d’une panne de courant, d’une faiblesse des batteries, d’un problème au niveau de votre ligne téléphonique lors du test régulier de celle-ci, etc…, une information codée correspondante sera transmise en temps réel à ce récepteur.
  mediamatic.net  
De huizen mogen alleen verhuurd worden aan nette mensen. Er moet streng toezicht gehouden worden op de regelmatige betaling van de huur. Zwakheid hierin zal leiden tot luiheid, en het doel van behoorlijke huisvesting is het bevorderen van het arbeidsethos.
“In such an institution what is firstly needed is discipline, a discipline that imposed from the outside through the skilled and tactical behaviour of the superintendent, slowly proceeds to an inner discipline, as a consequence of the change in being and thinking of the people conferred to her.” (quoted in Dercksen & Verplanke, 1987, p44)
  caami-hziv.fgov.be  
Een depressie is geen beschamende ziekte of een teken van zwakheid. Een snelle diagnose en aandacht zowel van de naasten als van de deskundigen maken een doeltreffende verzorging mogelijk en zullen het risico verminderen om opnieuw ziek te worden.
La dépression ne doit pas être une maladie honteuse ou un signe de faiblesse. Un diagnostic rapide et l’écoute tant de proches que de professionnels permettront une prise en charge efficace et diminueront les risques de rechutes.
  economie.fgov.be  
R.v.V. 136 (PDF, 496.42 Kb) (pdf, 496 kB): Advies betreffende het misbruik van zwakheid van de consument (ontwerp van wet tot wijziging van de artikels 31, 32, 33, 86, 89 en 105 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument en tot invoeging van een artikel 85 bis (9 maart 1995).
C.C. 136 (PDF, 459.3 Kb) (pdf, 459 kB) : Avis relatif à l'abus de faiblesse du consommateur (projet de loi modifiant les articles 31, 32, 33, 86, 89 et 105 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et y insérant un article 85 bis) (9 mars 1995)
  10 Hits worldchallenge.org  
God had neergezien op een van zonde zieke wereld van mensen die gebonden waren in gevangenissen van angst en wanhoop – vol met twijfel, zonder vrede, hoop of rust, rondtastend in de duisternis en in de verwarring – en Hij zond Zijn eigen Zoon. Dus kwam Jezus naar de aarde, en nam de zwakheid van het menselijke vlees aan, en vertelde aan iedereen die wilde luisteren:
Jesus sagte, „Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen“ (Johannes 12,32). Dies „von der Erde erhöht“, das Jesus erwähnt, ist seine Kreuzigung. Er wurde vor der ganzen Welt am Kreuz erhöht – ein Bild seines großen Opfers für unsere Sünden.
Han sa: "Jeg vet at du er trett av å dra rundt med dine lenker, trett av de søvnløse nettene. Ja, synden er en hard arbeidsgiver. Kom til meg nå med alle dine tunge byrder. Det finnes ingen annen vei enn gjennom mitt kors!" Jesus døde ikke på korset bare for å tilgi synd, men for å bryte dens utmattende makt over oss!
  2 Hits marypages.com  
zwakheid of volkomen kracht.
devotion of peace;
Nabożeństwa jedności;
  smartbody.nl  
We proberen rechtop te zitten zonder stil te staan bij de oorzaken van het probleem. We herhalen een oefening oneindig vaak zonder onze zwakheid echt aan te spreken. Misschien proberen we wel wat hulp te krijgen- een boek, een video of een anonieme groepsles in de sportschool.
We like to think we can fix our own body problems – that sore back or frustrating slouch. We try to “sit up straight” without ever even considering what what is really getting in the way. We do endless exercise repetitions without really confronting our true weaknesses. We might try to get a little help – a book or video or a big anonymous class at the gym. But often this is not enough. We get a nice rush from the workout, and pick up a few things, but it doesn’t seem to get to the root of the problem.
  2 Hits countries.diplomatie.belgium.be  
Dit gezegd zijnde moet men realistisch zijn: de Amerikaanse sterkte komt overeen met wat net de grootste zwakheid van de EU is: de capaciteit om op een korte periode massaal en krachtig tussen te komen, daar waar de EU eerder een consensus kan bereiken over heropbouw en ontwikkelingsdoelstellingen.
Laat mij duidelijk zijn. Wanneer ik spreek over emancipatie, is het doel niet om een tegengewicht te vormen tegenover de VS, zelfs al is het belangrijk om in bepaalde dossiers de verschillen duidelijk te maken. Wat we wel kunnen en moeten doen, is ons op een positieve manier emanciperen, dat wil zeggen, onze eigen militaire en politieke middelen ontwikkelen om zo efficiënt mogelijk onze eigen belangen te kunnen verdedigen, of te wel op een autonome manier, of te wel in een coalitie met onze Noord-Amerikaanse bondgenoten
  7 Hits pda.medjugorje.ws  
“Mijn kinderen, Opnieuw smeek ik jullie, als een moeder, om even halt te houden en stil te staan bij jezelf en de vergankelijkheid van dit aardse leven. Denk daarna aan de eeuwigheid en de eeuwige zaligheid. Waar kies je dan voor? Welke weg wil je gaan? De Liefde van de Vader zendt mij als middelares, om jullie met moederlijke liefde de weg te tonen die leidt naar zuiverheid van de ziel, een ziel die niet bezwaard is door zonde, een ziel die de eeuwigheid zal kennen. Ik bid opdat het licht van de liefde van mijn Zoon voor jullie zou schijnen; dan kunnen jullie je zwakheid overwinnen en loskomen uit je ellende. Jullie zijn mijn kinderen en ik wil dat jullie allemaal de weg van de redding gaan. Blijf daarom dicht bij mij, mijn kinderen, dan kan ik jullie de Liefde van mijn Zoon leren kennen en zo de deur naar de eeuwige zaligheid openen. Bid net als ik voor je herders. Opnieuw maan ik tot voorzichtigheid: veroordeel ze niet, want mijn Zoon heeft ze uitverkoren. Ik dank jullie. ”
"Lapseni, äidillisellä tavalla pyydän teitä jälleen pysähtymään hetkeksi ja ajattelemaan itseänne ja maallisen elämänne katoavaisuutta. Ajatelkaa sitten iankaikkisuutta ja ikuista autuutta. Mitä te haluatte? Mitä tietä tahdotte kulkea? Isän rakkaus lähettää minut välittäjäksenne, näyttämään teille äidillisellä rakkaudella tien, joka johtaa sielun puhtauteen, sielun, jota eivät synnit paina, sielun, joka oppii tuntemaan ikuisuuden. Rukoilen, että Poikani rakkauden valo valaisee teitä, niin että pystytte voittamaan heikkoudet ja löydätte tien ulos kurjuudesta. Te olette minun lapsiani ja haluan teidät kaikki pelastuksen tielle. Sen tähden, lapseni, kokoontukaa ympärilleni, jotta voin auttaa teitä tuntemaan Poikani rakkauden ja avata siten ikuisen autuuden oven. Rukoilkaa minun laillani pappienne puolesta. Varoitan teitä jälleen: älkää tuomitko heitä, sillä minun Poikani valitsi heidät. Kiitos. "
  deutschebank.be  
Misschien enkel nog in meer defensieve, langzaam groeiende sectoren zoals technologie of health care. De eerste maanden van 2017 waren fantastisch, maar of dat zal blijven duren? De markt is priced for perfection. Beleggers moeten alert zijn voor de minste tekenen van zwakheid.
« Placez votre argent dans un fonds mixte qui investit avec flexibilité dans différentes classes d'actifs. Ce type de fonds profite de la hausse des cours, mais se prémunit aussi de certains risques. Actuellement, il n'y a plus de 'bonnes affaires' à réaliser. Sauf peut-être dans des secteurs plus défensifs, à croissance lente, comme les technologies et les soins de santé. Les premiers mois de l'année ont été fantastiques, mais je me demande si cela va durer. Le marché est 'priced for perfection'. Les investisseurs devront être attentifs au moindre signe de faiblesse. »
  tweetingwithgod.com  
Hij zegt de mens welke fundamentele rechten en plichten hij heeft en vormt zo de eigenlijke basis voor het samenleven in het gezin, de samenleving en de staat. Omdat het natuurlijke inzicht vaak door de zonde en menselijke zwakheid wordt vertroebeld, kan de mens niet zonder de hulp van God en zijn Openbaring om op de goede weg te blijven.
Man, being a part of your creation, desires to praise you [as our God]. You move us to delight in praising you; for you have made us for yourself, and our hearts are restless till they find rest in you. [St. Augustine, Confessions, Bk. 1, Chap. 1 (ML 32, 661)]
Dieu a tout créé pour l’homme, mais l’homme a été créé pour connaître, servir et aimer Dieu, pour lui offrir, dans ce monde, la création en action de grâce et pour être, dans le ciel, élevé à la vie avec Dieu. C’est seulement dans le mystère du Verbe incarné que le mystère de l’homme trouve sa vraie lumière. L’homme est prédestiné à reproduire l’image du Fils de Dieu fait homme, qui est lui-même la parfaite « image du Dieu invisible » (Col 1, 15). [CCEC 67]
  centreducancer.be  
Vier tekenen doen aan een hersentumor denken: intracraniële hypertensie (hoofdpijn, misselijkheid, braken en veranderingen die zichtbaar worden als de achterkant van het oog wordt onderzocht), epileptische verschijnselen, motorische tekorten (zwakheid in een lichaamsdeel) en cognitieve problemen (geheugenstoornissen en verwardheid).
There are four signs which might indicate a tumour in the brain: intracranial hypertension (headaches, nausea, vomiting and changes visible on examining the back of the eye), manifestations of epilepsy, motor deficits (weakness in a part of the body) and cognitive disturbances (disturbances in memory and confusion). There is however no need to panic: the vast majority of headaches for example have nothing to do with brain tumours. Tingling or loss of strength in one or several limbs, or in a segment of the body are alarm signals of a tumour of the peripheral nervous system, but these signs may also occur in many other complaints.
  2 Hits thor.be  
De grillige winter verbuigt zijn vloeibaarheid in twee ceremoniale tijden, tussen kracht en zwakheid, waardoor zijn traagheid en schitteringen met schoonheid en alchemistische onbehagen onderstreept worden.
Coda de V.-Nightmares, ICE est blanc comme la neige. Et noir comme la mort. La glace hivernale est ici omniprésente. Elle transcende le corps extrême de la mort dans une jouissance morbide, accentuée par l’expressionisme violent d'un contraste chaud/froid. Faisant suite à une évolution organique initiée à travers le désir printanier, développée par la brûlure estivale et enveloppée dans la dépouille cadavérique de l’automne, ICE trouve sa jouissance dans un travail sur la matière, raffinement minimal où spectralité et rituel funèbre exultent. L’hiver lunaire décline sa fluidité en deux temps cérémoniels entre force et fragilité, ponctuant ses lenteurs et fulgurances de beauté et malaise alchimiques. La subtilité géométrique de l’ensemble se traduit alors dans une succession d’actes performatifs métamorphosant les quatre interprètes solitaires en performeurs, propres à actionner une scénographie mouvante de Peter Maschke, mais également en vidéastes amateurs suivant les dispositifs de Jacques André, en porteurs des lumières de Thomas Beni et, enfin, en acteurs de la création sonore de Maxime Bodson.
  lenntech.nl  
De vergiftiging heeft het grootste effect op het centrale zenuwstelsel, daarom kan een permanente handicap te weeg worden gebracht. Symptomen zijn futloosheid, slaperigheid, zwakheid, emotionele stoornissen, spastische bewegingen, wederkerige beenkrampen en verlamming.
Chronic Manganese poisoning may result from prolonged inhalation of dust and fume. The central nervous system is the chief site of damage from the disease, which may result in permanent disability. Symptoms include languor, sleepiness, weakness, emotional disturbances, spastic gait, recurring leg cramps, and paralysis. A high incidence of pneumonia and other upper respiratory infections has been found in workers exposed to dust or fume of Manganese compounds. Manganese compounds are experimental equivocal tumorigenic agents.
L'avvelenamento cronico da manganese può derivare da inalazione prolungata di polvere e fumo. Il sistema nervoso centrale è il luogo principale di danni causati dalla malattia, quale può provocare l'inabilità permanente. I sintomi includono il languore, sonno, debolezza, disturbi emozionali, andotura spastica, crampi alle gambe ricorrenti, e paralisi. Un'alta incidenza di polmonite e di altre infezioni respiratorie superiori è stata trovata in operai esposti a polvere o al fumo di composti di manganese. I composti del manganese sono agenti cancerogeni equivocali sperimentali.
  centrecancer.org  
Vier tekenen doen aan een hersentumor denken: intracraniële hypertensie (hoofdpijn, misselijkheid, braken en veranderingen die zichtbaar worden als de achterkant van het oog wordt onderzocht), epileptische verschijnselen, motorische tekorten (zwakheid in een lichaamsdeel) en cognitieve problemen (geheugenstoornissen en verwardheid).
There are four signs which might indicate a tumour in the brain: intracranial hypertension (headaches, nausea, vomiting and changes visible on examining the back of the eye), manifestations of epilepsy, motor deficits (weakness in a part of the body) and cognitive disturbances (disturbances in memory and confusion). There is however no need to panic: the vast majority of headaches for example have nothing to do with brain tumours. Tingling or loss of strength in one or several limbs, or in a segment of the body are alarm signals of a tumour of the peripheral nervous system, but these signs may also occur in many other complaints.
Après la résection chirurgicale de la tumeur, celle-ci est analysée par un pathologiste pour établir un diagnostic histologique précis. Lorsque la tumeur est agressive ou qu’elle ne peut être retirée entièrement à cause de son infiltration dans des zones importantes, il faut envisager un traitement complémentaire. Une radiothérapie post-opératoire est dès lors souvent indiquée. Grâce aux développements de l’imagerie et de l’informatique, le volume à traiter ainsi que les zones à risque sont délimités précisément permettant la mise en place (en 3 dimensions) des faisceaux d’irradiation de manière à délivrer une dose homogène au volume tumoral tout en préservant les tissus sains avoisinants. En neuro-oncologie, la technique d’irradiation par le Hi-Art de Tomothérapie est principalement utilisée pour traiter les tumeurs de la base du crane. Cet appareil permet d’une part une irradiation encore plus ciblée et d’autre part une très haute précision de traitement. Seuls quelques centres, dont le nôtre, possèdent cet appareil en Belgique. Pour en savoir plus sur le Hi art, cliquez ici .
  2 Hits biblebasicsonline.com  
Jezus was na 40 dagen in een vergelijkbare positie als zij- de werkelijke mogelijkheid van mislukking staarde Hem in het gezicht. Moses en Elia hebben gefaald door menselijke zwakheid - niet als gevolg van een persoon die “de duivel” heet.
3. Tundes hästi Pühakirja, võis Kristus näha sarnasust iseenda ja Eelija vahel, mille eetilised vaated ei pidanud vastu kontrollile peale neljakümne päevast viibimist kõrbes (1Ajaraamat 19:8), ja Moosese vahel, kes jäi ilma oma maa pärandist peale neljakümne aastast viibimist kõrbes. Jeesus oli samasuguses olukorras peale oma neljakümne päevast rändamist kõrbes, kohtudes näost näkku reaalse võimalusega saada ebaõnne osaliseks. Mooses ja Eelija kannatasid omaenda inimliku nõrkuse tõttu, mitte subjekti nimega "kurat" tõttu. See oli seesama inimlik nõrkus, mida nimetatakse saatanaks või vastaliseks, kes viis Jeesuse kiusatusse.
  2 Hits biblebasicsonline.com  
Jezus was na 40 dagen in een vergelijkbare positie als zij- de werkelijke mogelijkheid van mislukking staarde Hem in het gezicht. Moses en Elia hebben gefaald door menselijke zwakheid - niet als gevolg van een persoon die “de duivel” heet.
3. Tundes hästi Pühakirja, võis Kristus näha sarnasust iseenda ja Eelija vahel, mille eetilised vaated ei pidanud vastu kontrollile peale neljakümne päevast viibimist kõrbes (1Ajaraamat 19:8), ja Moosese vahel, kes jäi ilma oma maa pärandist peale neljakümne aastast viibimist kõrbes. Jeesus oli samasuguses olukorras peale oma neljakümne päevast rändamist kõrbes, kohtudes näost näkku reaalse võimalusega saada ebaõnne osaliseks. Mooses ja Eelija kannatasid omaenda inimliku nõrkuse tõttu, mitte subjekti nimega "kurat" tõttu. See oli seesama inimlik nõrkus, mida nimetatakse saatanaks või vastaliseks, kes viis Jeesuse kiusatusse.
  belgianpavilion.be  
In2004 winnen ze de 1ste prijs van de Belgian Fuji Awards met een reeks portretten van Belgische atletendie dat jaar deelnemen aan de Olympische Spelen in Athene. De zoektocht naar de mens, in al zijn intimiteiten zwakheid, kenmerkt het werk van Olivia Droeshaut en Yves Dethier, binnen een kunstrichting dievoortdurend evolueert.
Olivia Droeshaut, née en 1972, et Yves Dethier, né en 1967, vivent et travaillent ensemble à Bruxelles (B).Baignés dans le monde de la photographie de mode, ils dépassent rapidement les sujets narratifs pouroffrir une vision très personnelle de leur travail. ELLE, Gentleman magazine ou encore le magazine Ladiespublient régulièrement leurs photographies, mais c’est en 2004, pour une série de portraits des athlètesbelges participant aux Jeux olympiques d’Athènes, qu’ils obtiennent le 1er prix des Belgian Fuji Awards2004. La quête de l’humain, dans son intimité et sa faiblesse, voilà le chemin partagé par Olivia Droeshautet Yves Dethier, dans un art en constante évolution. Leur approche, par le biais demises en scène élaborées,crée une narration fantasmagorique. Comme en témoigne la série de portraits de personnalités belgesissues de Wallonie, telles que Benoît Poelvoorde, Albert Frère, Jean Galler, Julos Beaucarne, présentée en2007 à Paris CWB Beaubourg.Pour Olivia Droeshaut, la photographie est indissociable d’un chemin de vie.Cathartique, son travail la révèle à elle-même, la pousse dans ses limites, l’obligeant à les transgresser.À travers la multitude de visages, qu’elle scrute, avec cruauté et innocence, ce sont ses propres démonsqu’elle regarde en face. Yves Dethier vit son art comme une quête existentielle, à l’affût de moments rares,partagés dans un espace-temps hors du monde. De leur rencontre naît l’échange, des modèles rencontrésse dégagent la forme. Créant une fiction, ces vibrations éphémères dépeignent le fil invisible qui nous relie,nous, humains.Olivia Droeshaut et Yves Dethier développent une oeuvre très personnelle, témoin d’un universsombre et ludique à la fois. Un travail d’introspection, où ils aiment à faire surgir les démons afin demieux comprendre ce qui anime l’être humain en général.
  poker-vibe.com  
Je moet je gelukkig prijzen wanneer je enkele tegenspelers hebt met te grote chipstapels die maar al te graag je top paar willen callen terwijl ze zelf maar een mager paar hebben… maar je zult nooit de kans krijgen om de zwakheid van je tegenspelers te kunnen uitbuiten indien je niet in diverse pots meedoet.
Vous devrez vous dire qu'au contraire, c'est une chance d'avoir ces adversaires qui ont tellement de jetons qu'ils sont prêts à suivre votre paire élevée avec leur paire basse ou leur mauvais tirage... mais vous n'aurez jamais la possibilité d'exploiter cette faiblesse chez votre adversaire si vous refusez de vous impliquer dans les pots. Naturellement, si on vous distribue quelques monstres, tout ira bien ! Mais vous ne pouvez pas compter sur vos cartes pour vous sortir de cette situation peu enviable... vous ne pourrez compter que sur vous-même. A un moment ou à un autre, vous allez devoir faire de votre mieux pour voir un flop pour pas cher ou vous lancer avec vos jetons quand la situation s'y prête.
Sie sollten sich glücklich schätzen, dass es einige Gegenspieler mit übergroßen Chip-Stapeln gibt und die bereit sind, Ihr bestes Paar mit einem mittelmäßigem Draw oder einem niedrigen Paar zu callen … Sie werden jedoch keine Gelegenheit bekommen, die Schwächen eines Gegenspielers zu erkunden, wenn Sie sich weigern, an den Pots teilzunehmen. Es ist natürlich großartig, wenn Sie einige Monsterhände ausgeteilt bekommen! Verlassen Sie sich aber nicht auf die Karten, um aus misslichen Lagen gerettet zu werden… Verlassen Sie sich auf sich selbst. Irgendwo auf dieser Reise müssen Sie Ihr Bestes geben, um entweder einen billigen Flop abzustauben oder um Ihre Chips in einer ungünstigen Situation einzusetzen.
Deberías sentirte afortunado de tener un par de oponentes con una gran cantidad de fichas y dispuestos a desafiar tu par excelente con una mano mediocre o un par más baja... pero nunca tendrás la chance de explotar la debilidad de tus oponentes si te niegas a involucrarte en los pozos. Por supuesto, si llegas a conseguir aprovechar a un par de monstruos, genial. Pero no cuentes con que las cartas te salvarán de situaciones poco afortunadas... cuenta contigo mismo. En algún lugar del camino tendrás que dar lo mejor de ti para sea ver un flop barato o hacer un movimiento con tus fichas en una situación poco apropiada.
Dovresti ritenerti fortunato a sfidare degli avversari che hanno delle enormi pile di fiche e che vogliono vedere quando in mano hanno solo delle mediocre coppie o dei punteggi bassi… ma non avrai mai la possibilità di capire quali sono i loro punti deboli se ti rifiuti di tentare di vincere quanto sul piatto. Naturalmente, se ti capita di sfidare dei monster, va bene! Tuttavia, non contare sulle carte per affrontare questa situazione inevitabile …. punta su te stesso. Da qualche parte, durante il tuo percorso, dovrai fare del tuo meglio per vedere un flop o per piazzare al meglio le tue fiche.
Talvez você se sinta feliz por ter alguns oponentes com enormes pilhas de fichas e que estão dispostos a blefar com cartas medíocres, mas você nunca terá a oportunidade de explorar as fraquezas do adversário se você se recusar a participar dos potes. Obviamente, se você tiver alguns "monstros", tanto melhor para você. No entanto, não conte com as cartas para lhe tirar de uma situação ruim, conte com você mesmo. Em algum momento do jogo você terá que dar o melhor de si para chegar a um flop mínimo ou dar um lance com suas fichas em uma situação apropriada.
Вы должны быть рады тому, что у Вас есть пара оппонентов с большими банкроллами, желающими ответить коллом на Вашу старшую пару со своим жалким дро или младшей парой... но у Вас никогда не будет возможности отыскать слабости своих противников, если Вы откажетесь войти в пот. Конечно, если Вам выпадет пара очень сильных карт, это будет просто замечательно! Но не рассчитывайте на то, что карты выручат Вас из незавидной ситуации – полагайтесь только на себя. Время от времени Вам придется как следует постараться, чтобы не пропустить дешевый флоп или пустить в ход свои фишки в подходящей ситуации.
  orval.be  
- Anderen spraken over de noodzaak om nu meer dan ooit de christelijke identiteit van Europa te beklemtonen en te bevestigen. - Sommigen pleitten voor de vergiffenis van de daders, terwijl anderen hierin juist een teken van argeloosheid en zwakheid zagen.
Par quelles étapes je suis passé dans cette écoute ?Vous allez peut-être vous demander - à certains moments - vers quoi je vous amène dans cet itinéraire personnel … mais je crois savoir où je vais !! Vous montrez qu’écouter Dieu cela se fait toujours avec d’autres… cela se fait toujours en Eglise… pour ne pas s’illusionner sur Dieu, pour ne pas le créer à mon image, pour ne pas le confondre avec ce que je veux, ou avec mes peurs, ou avec mes désirs secret d’en faire mon complice, de l’utiliser à mon service…Première étape… - A l’Ecoute de l’Ecriture- A l’écoute des grands témoins de la foiEn ce qui me concerne, j’ai d’abord pensé à ce que nous avions expérimenté en visitant quelques jours avant un camp de concentration et d’extermination : l’absurde qui habite l’homme dans sa capacité de détruire, de commettre le mal, d’humilier son prochain… Avec ce cri qu’on sent monter en soi quand on circule au milieu de ces baraquements et de ces fours crématoires : ce cri qu’a poussé Jésus lui-même : « Pourquoi ? » -  « Et Dieu dans tout cela ? » Et en même temps, je n’oubliais pas que dans cette horreur, il y a eu des hommes et des femmes qui - Dieu sait comment - sont restés humains, aimants. Dont certains ont d’ailleurs été à juste titre canonisés ou béatifiés - y compris dans ce camp de Madjanek où nous étions.Et puis j’étais très touché parce que la veille - mais pour votre génération cela ne dira sans doute rien…. - la veille dans les églises de Pologne on faisait mémoire de Jerzy Popieluszko - un jeune prêtre polonais maintenant canonisé. Lors de la révolte qui a fini par libérer la Pologne de la dictature du régime communiste soviétique avec le mouvement « Solidarnosc » (Lech Walésa), il était très courageux dans ses dénonciations du régime communiste et un ardent défenseur des positions de Jean-Paul II et du Cardinal Wyszynski pour le respect des droits humains et des droits de Dieu… Un jour en décembre en octobre 1984, il a 37 ans, il est assassiné. Il avait toujours dit : « nous devons vaincre le mal par le bien ». Moi j’étais prêtre, j’avais 37 ans aussi… Et sa mort - martyr - m’avait fortement interrogé, mis en question. Je me souviens que je me suis demandé si moi j’étais prêt à suivre celui qui nous avait prévenu : « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi »… Mais notez qu’il ajoute en même temps : « S'ils ont gardé ma parole, ils garderont a
  2 Hits medjugorje.ws  
“Mijn kinderen, Opnieuw smeek ik jullie, als een moeder, om even halt te houden en stil te staan bij jezelf en de vergankelijkheid van dit aardse leven. Denk daarna aan de eeuwigheid en de eeuwige zaligheid. Waar kies je dan voor? Welke weg wil je gaan? De Liefde van de Vader zendt mij als middelares, om jullie met moederlijke liefde de weg te tonen die leidt naar zuiverheid van de ziel, een ziel die niet bezwaard is door zonde, een ziel die de eeuwigheid zal kennen. Ik bid opdat het licht van de liefde van mijn Zoon voor jullie zou schijnen; dan kunnen jullie je zwakheid overwinnen en loskomen uit je ellende. Jullie zijn mijn kinderen en ik wil dat jullie allemaal de weg van de redding gaan. Blijf daarom dicht bij mij, mijn kinderen, dan kan ik jullie de Liefde van mijn Zoon leren kennen en zo de deur naar de eeuwige zaligheid openen. Bid net als ik voor je herders. Opnieuw maan ik tot voorzichtigheid: veroordeel ze niet, want mijn Zoon heeft ze uitverkoren. Ik dank jullie. ”
“Dear children, with motherly love and motherly patience anew I call you to live according to my Son – to spread his peace and his love – so that as my apostles you may accept God’s truth with all your heart and pray for the Holy Spirit to guide you. Then you will be able to faithfully serve my Son and show his love to others with your life. According to the love of my Son and my love, as a mother, I strive to bring all of my stray children into my motherly embrace and to show them the way of faith. My children, help me in my motherly battle and pray with me that sinners may become aware of their sins and repent sincerely. Pray also for those whom my Son has chosen and consecrated in his name. Thank you. ”
«Chers enfants ! Tandis que mes yeux vous regardent, mon âme cherche ces âmes avec lesquelles elle désire ne faire qu'UN - les âmes qui ont compris l'importance de la prière pour ceux de mes enfants qui n'ont pas connu l'amour du Père Céleste. Je vous appelle car j'ai besoin de vous. Acceptez la mission et n'ayez pas peur, je vous fortifierai. Je vous comblerai de mes grâces. Par mon amour, je vous protégerai de l'esprit mauvais. Je serai avec vous. Par ma présence, je vous consolerai dans les moments difficiles. Je vous remercie pour vos cœurs ouverts. Priez pour les prêtres ! Priez pour que l'unité entre mon Fils et eux soit la plus forte possible, et qu'ils soient UN. Merci! »
“Draga djeco! Majčinskom ljubavlju i majčinskim strpljenjem iznova vas pozivam da živite po mome Sinu, da širite Njegov mir i Njegovu ljubav, da kao moji apostoli svim srcem prihvatite Božju istinu i molite Duha Svetoga da vas vodi. Tada ćete moći vjerno služiti momu Sinu i svojim životom drugima pokazati Njegovu ljubav. Po ljubavi moga Sina i mojoj ja kao majka nastojim svu zalutalu djecu dovesti u svoje majčinsko naručje i pokazati im put vjere. Djeco moja, pomognite mi u mojoj majčinskoj borbi i molite sa mnom da grješnici spoznaju svoje grijehe i iskreno se pokaju. Molite i za one koje je moj Sin izabrao i u svoje ime posvetio. Hvala vam. ”
"Rakkaat lapset, kun katson teitä, sieluni etsii niitä sieluja, joiden kanssa se haluaa olla yhtä - sieluja, jotka ovat ymmärtäneet, kuinka tärkeää on rukoilla niiden lasteni puolesta, jotka eivät ole oppineet tuntemaan taivaallisen Isän rakkautta. Kutsun teitä, koska tarvitsen teitä. Ottakaa tehtävä vastaan älkääkä pelätkö, minä vahvistan teitä. Täytän teidät armollani. Suojelen teitä rakkaudellani pahalta hengeltä. Olen kanssanne. Lohdutan teitä läsnäolollani vaikeina hetkinä. Kiitos avoimista sydämistänne. Rukoilkaa pappien puolesta. Rukoilkaa, että yhteys Poikani ja heidän välillään vahvistuu yhä, niin että heistä tulee yksi. Kiitos. "
„Drogie dzieci, z matczyną miłością i matczyną cierpliwością ponownie proszę was, abyście naśladowali w życiu mojego Syna, abyście żyli Jego pokojem i Jego miłością. Abyście, jako moi apostołowie całym sercem przyjęli Bożą prawdę i modlili się do Ducha Świętego, by was prowadził. Dopiero wtedy będziecie mogli wiernie służyć mojemu Synowi, a poprzez świadectwo swojego życia, ukażecie innym Jego miłość. Przez miłość Mojego Syna i moją, ja jako matka staram się sprowadzić wszystkie zagubione dzieci w moje matczyne ramiona by wskazać im drogę wiary. Dzieci moje pomóżcie mi w tej mojej walce, którą jako matka prowadzę, i módlcie się ze mną aby grzesznicy uświadomili sobie swoje grzechy i szczerze za nie żałowali. Módlcie się również za tych, których mój Syn wybrał i w swoim imieniu poświęcił. Dziękuję wam. ”
"Дети мои, опять по-матерински, Я прошу вас остановиться на мгновение и задуматься о самих себе и о быстротечности этой вашей земной жизни. Затем поразмышлять о вечности и о вечном блаженстве. Чего вы хотите? По какому пути вы хотите идти? Любовь Бога Отца посылает Меня быть заступницей для вас, показать своей материнской любовью путь, который приведет вас к чистоте души, к душе необремененной грехом, к душе, которая познает вечность. Я молюсь, чтобы свет любви Моего Сына мог осветить вас, так, чтобы вы могли одержать победу над сл абостями и выйти из страданий. Вы мои дети и Я хочу, чтобы вы были на пути спасения. Поэтому, дети мои, объединяйтесь вокруг Меня, чтобы Я помогла вам узнать любовь Моего Сына и этим открыть двери вечного блаженства. Молитесь, также как и Я, о ваших пастырях. Снова Я предостерегаю вас: не судите их, потому что Мой Сын выбрал их. Спасибо. "
"Drahé deti! Ako Matka vás prosím, aby ste vytrvali ako moji apoštoli. Prosím svojho Syna, aby vám daroval Božiu múdrosť a silu. Modlím sa, aby ste hodnotili všetko okolo seba v Božej pravde a pevne sa vzopreli všetkému tomu, čo vás chce vzdialiť od môjho Syna. Modlím sa, aby ste skrze môjho Syna svedčili o láske Nebeského Otca. Deti moje, daná vám je veľká milosť byť svedkami Božej lásky. Neprijímajte ľahkomyseľne zodpovednosť, ktorá vám je daná. Nezarmucujte moje materinské srdce. Chcem sa spoľahnúť, ako matka, na svoje deti, na svojich apoštolov. Pôstom a modlitbou mi otvárate cestu, aby som sa modlila k svojmu Synovi, aby bol pri vás, a aby sa cez vás posvätilo jeho meno. Proste za pastierov, lebo nič z tohoto by bez nich nebolo možné Ďakujem vám. "
  ocso.org  
39. Wij, de eerder vermelde abten, in wier hart het onwrikbare besluit is genomen deze heilige hervorming aan te nemen, beslissen, ook al geloven wij dat onze heilige Orde beschermd is door God zodat zij met Elia dit heilige antwoord lijkt te hebben ontvangen: “Ik heb mij zevenduizend mannen voorbehouden die de knie niet hebben gebogen voor Baäl”; ook al kan men van mening zijn dat er talrijke kloosters bestaan van deze heilige Orde waar de oorspronkelijke observantie tot vandaag bewaard is; ook al zijn andere, die door de zwakheid van de menselijke conditie soms op een of ander punt misvormd waren, goddank teruggekeerd naar de oorspronkelijke zuiverheid van het religieuze leven en schijnen zij thans geen nood te hebben aan hervorming, … wij, de eerder vermelde abten beslissen dus eenstemmig, met betrekking tot de andere kloosters, tot de oorlogsverwoestingen en de vernielingen door pestepidemieën, tot de ernst van de processen en het schabouwelijk slechte bestuur van abten en monniken, en tot al wat nood heeft aan hervorming, zowel bij de monniken als bij de monialen en zowel wat het tijdelijke als wat het geestelijke betreft … dat de volgende artikelen, genomen uit de heilige Regel en de statuten van de Orde van nu af aan volledig zullen onderhouden worden, als een begin van hervorming waar dit nodig is.
39. Having established a firm resolution in our hearts to embrace this holy reform we, the above mentioned abbots, even if we believe this holy Order to be protected by God, in such a way that it seems to have received with Elijah this divine response: 'I have kept for myself seven thousand men who have not bent the knee to Baal'; if one considers that there are many monasteries of this holy Order where the primitive observance of the religious life is kept to this very day, if there are others also which, because of the fragility of the human condition, had at some time become relaxed in some point, have come back, thanks be to God, to the primitive purity of the religious life and seem actually to have no need of reform, nevertheless for all that, considering the other monasteries, the devastations of war, the ravages of epidemics, the gravity of lawsuits or the enormity of bad government of the abbots or monks, and all that has need of reform, whether spiritual or temporal, both among the monks and among the nuns, we the above mentioned Abbots....decided, in full agreement that the following articles, drawn from the Holy Rule and the statutes of the Order, will from now on be inviolably observed as a beginning of the reform wherever the need is found.
39. Étant établie la ferme résolution de notre cœur pour embrasser cette sainte réforme, nous les abbés susdits, même si nous croyons ce saint Ordre protégé par Dieu, de telle sorte qu’il semble avoir reçu avec Elie cette divine réponse : ‘Je me suis réservé sept mille hommes qui n’ont pas fléchi le genou devant Baal’ ; si on estime qu’il existe de nombreux monastères de ce saint Ordre où la primitive observance de la vie religieuse s’est gardée jusqu’à ce jour ; si d’autres aussi qui, par suite de la fragilité de la condition humaine, s’étaient parfois déformés en quelque point, sont revenus, grâce à Dieu, à la pureté primitive de la vie religieuse et ne semblent pas avoir actuellement besoin de réforme, néanmoins cependant, quant aux autres monastères, aux dévastations des guerres, aux ravages des pestes (épidémies), à la gravité des procès ou l’énormité du mauvais gouvernement des abbés et des moines, et à tout ce qui a besoin de réforme tant chez les moines que chez les moniales, soit au spirituel, soit au temporel, nous les susdits abbés … décidons en plein accord que les articles suivants, tirés de la sainte Règle et des statuts de l’Ordre, seront dès maintenant inviolablement observés comme un commencement de réforme là où il en est besoin
39. Nachdem in unserem Herzen der feste Entschluss gefasst war, diese heilige Reform zu umarmen, haben wir, die oben genannten Äbte, selbst wenn wir glauben, daß dieser heilige Orden von Gott so geschützt wird, dass er scheinbar mit Elija die göttliche Antwort erhalten hat: ‘Ich habe mir sieben Tausend Menschen reserviert, die das Knie vor Baal nicht gebeugt haben’; wenn man veranschlagt, dass es in diesem heiligen Orden zahlreiche Klöster gibt, in denen die ursprüngliche Observanz des religiösen Lebens sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat; wenn auch andere, die infolge der Gebrechlichkeit des menschlichen Daseins, in einigen Punkten manchmal deformiert waren, Gott sei Dank, zurückgekehrt sind zur ursprünglichen Reinheit des religiösen Lebens und derzeit scheinbar keiner Reform bedürfen, nichtsdestoweniger indes, was die anderen Klöster betrifft, was die Verwüstungen der Kriege und das Wüten der Pest-Epidemien, was die Belsatungen durch Prozesse oder die Ungeheuerlichkeit einer schlechten Leitung der Äbte und der Mönche betrifft und alles, was der Reform bedarf, sowohl bei den Mönchen als auch bei den Nonnen, sei es spirituell oder zeitlich: wir, die oben genannten Äbte, ... haben in voller Übereinstimmung beschlossen, dass die folgenden, der heiligen Regel und den Statuten des Ordens entnommen Artikel ab sofort unverbrüchlich zu beobachten sind, als ein Beginn der Reform dort, wo es nötig ist.
39 Confirmada la firma resolución de nuestro corazón de abrazar esta santa  reforma, nosotros los susodichos abades, aunque creemos que esta santa Orden está protegida por Dios, y nos parece haber recibido como Elías esta divina respuesta: Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla ante Baal; si se tiene en cuenta que existen numerosos monasterios de esta santa Orden donde se conserva hasta el día de hoy la primitiva observancia de la vida religiosa; si consideramos que otras, por efecto de la condición humana se habían deformado en algo, pero han vuelto, gracias a Dios, a la pureza primitiva de la vida religiosa y actualmente parece que no necesitan reforma;  sin embargo, teniendo en cuenta otros monasterios, las devastaciones de las guerras, los desastres de las pestes (epidemias), la gravedad del proceso o la enormidad de los malos gobiernos de abades y de monjes, y todo cuanto necesita reforma tanto en los monjes como en las monjas, en lo espiritual y en lo temporal, nosotros los susodichos abades...decidimos de común acuerdo que desde ahora sean observados inviolablemente los siguientes artículos, sacados de la santa Regla y de los estatutos de la Orden, como un comienzo de reforma donde ella sea necesaria.
39. Stabilita la ferma risoluzione del nostro cuore di abbracciare questa santa riforma, noi, i suddetti abati, anche se crediamo questo santo Ordine protetto da Dio, tanto che sembra aver ricevuto con Elia questa risposta divina: ’Mi sono riservato settemila uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal’; anche se pensiamo che esistano numerosi monasteri di questo santo Ordine in cui la primitiva osservanza della vita religiosa si è mantenuta fino ad oggi; anche se altri che, per colpa della fragilità umana, si erano a volte deformati in qualche punto, sono ritornati, grazie a Dio, alla primitiva purezza della vita religiosa e attualmente non sembrano aver bisogno di riforma, tuttavia, per quanto riguarda gli altri monasteri, per le devastazioni delle guerre, per le distruzioni della peste (epidemie), per la gravità dei processi o per l’enormità del cattivo governo degli abati e dei monaci, e per tutto ciò che ha bisogno di riforma  presso i monaci e presso le monache, nel temporale e nello spirituale, noi i suddetti abati …decidiamo in pieno accordo che i seguenti articoli, presi dalla santa Regola e dagli statuti dell’Ordine, saranno fin da ora inviolabilmente osservati come un inizio di riforma là dove ce ne fosse bisogno.