ጀምሮ – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      86 Results   36 Domains
  13 Hits www.ngyc.com  
አምራቾች, ፋብሪካ, ቻይና ጀምሮ አቅራቢዎች - ማርሽ-ሣጥን ለማግኘት ማስተላለፊያ / ማግኔት ለማግኘት ማግኔት
Магнит для передачи / магнита коробки передач - производители, завод, поставщики из Китая
Magnet za prenos / magnet za menjalnik - Proizvajalci, tovarne, dobavitelji iz Kitajske
磁铁传输/磁铁变速箱 - 制造商,工厂,供应商来自中国
ತಯಾರಕರು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಚೀನಾ ಗೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು - ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಸರಣ / ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್
  2 Hits www.google.fr  
እንዴት ነገሮች በድር ላይ መፈጸም – መስመር ላይ ከመወያየት ጀምሮ እስከ ዕልባቶችን ከማዘጋጀት፣ አሳሽዎን ከማዘመን ጀምሮ እስከ ድሩ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ መፈለግ፣ እንዲሁም እንደ ክፍት ምንጭ ወይም የደመና ማስላት ያሉ ላያውቋቸው የሚችሏቸው የአንዳንድ ጽንሰ-ሐሳቦች ማብራሪያ –እንደሚችሉ ጠቅሚ ምክሮችን እዚህ ማግኘት ይችላሉ።
À mesure que vous découvrez Internet, vous pouvez tomber sur des termes techniques ou du jargon. Nous avons rassemblé un certain nombre de termes courants et avons fait de notre mieux pour vous les expliquer simplement. Vous trouverez également dans cette section des astuces et des conseils sur l'utilisation d'Internet, depuis le chat en ligne à la configuration des favoris, de la mise à jour du navigateur à la recherche avancée, ainsi que des explications sur certains concepts que vous ne connaissez peut-être pas bien, comme l'Open Source ou le cloud computing.
A medida que conozcas la Web, es posible que te encuentres con numerosos términos técnicos. Hemos recopilado algunos términos habituales y hemos intentado explicártelos lo mejor posible de forma que los puedas entender fácilmente. En esta sección, también puedes encontrar sugerencias y consejos sobre cómo realizar acciones en la Web (por ejemplo, chatear online, establecer marcadores, actualizar tu navegador y realizar búsquedas de forma más efectiva en la Web), así como explicaciones de algunos conceptos con los que es posible que no estés familiarizado, como el código abierto o el cloud computing.
Mentre impari a conoscere il Web potresti imbatterti in molti termini gergali o tecnici. Abbiamo raccolto una serie di termini comuni e abbiamo fatto del nostro meglio per spiegarli in modo comprensibile. In questa sezione puoi trovare anche suggerimenti e consigli su come svolgere operazioni sul Web, ad esempio come chattare online, configurare segnalibri, aggiornare il browser ed eseguire ricerche più efficaci sul Web, nonché spiegazioni di alcuni concetti che potresti non conoscere, come open source o cloud computing.
وفي غضون التعرف على الويب، قد تمر بالكثير من المصطلحات اللغوية المتخصصة، أو المصطلحات الفنية. ونحن بدورنا جمعنا عددًا من المصطلحات الشائعة وبذلنا أقصى ما في وسعنا لتوضيحها بالشرح بطريقة سهلة الاستيعاب. يُمكنك أيضًا العثور على نصائح ومشورة في هذا القسم حول كيفية إنجاز المهام على الويب – بدءًا من الدردشة عبر الإنترنت إلى إعداد الإشارات المرجعية، ومن تحديث المتصفح إلى إجراء بحث أكثر كفاءة على الويب، بالإضافة إلى شرح لبعض المفاهيم غير المألوفة لك، مثل البرامج مفتوحة المصدر، أو الحوسبة في السحاب.
Καθώς ανακαλύπτετε τον ιστό σας, ενδέχεται να συναντήσετε δύσκολους τεχνικούς όρους. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένους κοινούς όρους και έχουμε βάλει τα δυνατά μας να τους ερμηνεύσουμε με έναν εύκολα κατανοητό τρόπο. Μπορείτε επίσης να βρείτε συμβουλές και υποδείξεις σε αυτήν την ενότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειές σας στον ιστό – από τις συζητήσεις στο Διαδίκτυο, έως τη ρύθμιση σελιδοδεικτών, από την ενημέρωση του προγράμματος περιήγησής σας έως την πιο αποτελεσματική αναζήτηση στον ιστό, καθώς και ερμηνείες ορισμένων εννοιών με τις οποίες ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, όπως το λογισμικό ανοικτού κώδικα ή το cloud computing.
Naarmate u internet beter leert kennen, kunt u allerlei vakjargon of technische termen tegenkomen. We hebben een paar veelgebruikte termen in een lijst gezet en geprobeerd deze zo duidelijk mogelijk uit te leggen. U kunt in dit gedeelte ook tips en advies vinden over hoe u dingen op internet kunt doen, van chatten tot bladwijzers instellen en van het bijwerken van uw browser tot effectiever zoeken op internet, en uitleg van enkele concepten waarmee u misschien nog niet bekend bent, zoals open source en cloudcomputing.
ウェブを理解しようとすると、多くの専門用語や技術用語が出てきます。ここでは、多くのよく出てくる用語をまとめて、できるだけわかりやすい方法でそれらを説明するようにしました。また、ウェブで何かを実行する方法についてのヒントやアドバイスも提示しています。たとえば、オンラインでのチャット、ブックマークの設定、ブラウザの更新、ウェブ上でのより効率的な検索方法などについてです。さらには、オープンソースやクラウド コンピューティングなど、あまり馴染みのないいくつかの概念についても説明します。
Namate jy jou web leer ken, sal jy baie moeilike woorde en tegniese terme teëkom. Ons het 'n aantal algemene terme bymekaar gemaak en ons bes gedoen om hulle op 'n eenvoudige manier te verduidelik, om dit sodoende makliker te maak om te verstaan. Jy kan ook wenke en advies in hierdie afdeling kry, oor hoe om dinge op die web te doen – soos om aanlyn te klets, boekmerke op te stel, jou blaaier by te werk, en meer doeltreffend op die web te soek. Daar is ook verduidelikings van 'n paar konsepte wat jy dalk nie mee vertroud is nie, soos oopbron of wolkverwerking.
Tijekom učenja o webu možda ćete nailaziti na dosta žargonskih ili tehničkih izraza. Sabrali smo određenu količinu uobičajenih izraza i dali sve od sebe da ih objasnimo na jednostavan i razumljiv način. U tom odjeljku također možete pronaći savjete i upute kako obavljati stvari na webu, od chatanja do postavljanja oznaka, od ažuriranja preglednika do učinkovitijeg pretraživanja weba, kao i objašnjenja nekih pojmova koji vam možda nisu poznati, primjerice, otvoreni kôd ili računalstvo u oblaku.
Při seznamování se svým webem můžete narazit na spoustu technických termínů a internetového žargonu. Proto jsme sepsali nejčastěji používané termíny a pokusili se je vysvětlit co nejsrozumitelnějším způsobem. V této části najdete také tipy a rady, jak na webu dělat různé věci od online chatování a nastavení záložek až po aktualizace prohlížeče a efektivnější vyhledávání na webu. Také jsou zde vysvětleny některé koncepty, které možná tak dobře neznáte, například otevřený zdrojový kód nebo cloud computing.
Internetiin tutustuessasi saatat kohdata vaikeaselkoista ammattikieltä tai teknisiä termejä. Olemme koonneet yleisimpiä termejä ja pyrkineet selittämään ne mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla. Tästä osiosta löydät myös vinkkejä ja neuvoja verkon käyttöön – verkkokeskusteluista kirjanmerkkien käyttämiseen, selaimen päivittämiseen ja tehokkaampaan tiedonhakuun. Löydät myös selityksiä käsitteille, jotka voivat olla vieraita, kuten "avoin lähdekoodi" tai "pilvipalvelut".
Ahogy megismeri az internetet, sok zsargonnal és szakkifejezéssel találkozhat. Összegyűjtöttünk számos gyakori kifejezést, és megpróbáltuk a lehető legjobban, könnyen érthető módon elmagyarázni őket. Ebben a részben ezenfelül tippeket és tanácsokat találhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzen el dolgokat az interneten a csevegéstől a könyvjelzők beállításáig, illetve a böngésző frissítésétől a hatékonyabb internetes keresésig, valamint magyarázatokat néhány olyan koncepcióról, amelyeket nem biztos, hogy ismer – mint a nyílt forráskód vagy a felhőalapú számítástechnika.
Ketika mulai memahami web, Anda mungkin akan menemukan banyak jargon atau istilah teknis. Kami telah mengumpulkan sejumlah istilah umum dan melakukan semampu kami untuk menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti. Anda juga dapat menemukan kiat dan saran di bagian ini tentang cara melakukan berbagai hal di web – dari mengobrol online hingga menyiapkan bookmark, dari memperbarui browser hingga menelusuri di web dengan efektif, serta penjelasan atas beberapa konsep yang mungkin belum Anda pahami, misalnya sumber terbuka, atau komputasi gemawan.
웹에 대해 알아가는 과정에서 많은 전문 용어 또는 기술 용어의 벽에 부딪힐 수 있습니다. Google은 다양한 일반 용어들을 모아서 최대한 이해하기 쉬운 방식으로 설명하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 이 섹션에서 웹에서 작업을 수행하는 방법에 대한 도움말을 제공합니다. 온라인 채팅, 북마크 설정, 브라우저 업데이트 및 웹에서의 효율적인 검색 방법뿐 아니라 오픈 소스, 클라우드 컴퓨팅 등과 같이 익숙하지 않은 개념에 대한 설명을 제공합니다.
Pe măsură ce ajungeți să cunoașteți internetul, este posibil să întâlniți numeroși termeni de specialitate și termeni tehnici. Am creat o listă de termeni frecvent întâlniți și ne-am străduit să-i explicăm într-un mod ușor de înțeles. În această secțiune puteți găsi, de asemenea, sfaturi cu privire la utilizarea internetului de la chat online la adăugarea marcajelor, de la actualizarea browserului la căutarea mai eficientă pe web. Nu lipsesc nici explicații ale unor concepte care este posibil să nu vă fie cunoscute, cum ar fi open source sau cloud computing.
Pri spoznávaní webu môžete naraziť na mnoho odborných výrazov a žargónu. Zostavili sme zoznam niekoľkých bežných výrazov a pokúsili sme sa ich čo najjednoduchšie vysvetliť. V tejto sekcii tiež môžete nájsť tipy a rady o tom, ako na webe vykonávať rôzne činnosti (napríklad četovať online, nastaviť záložky, aktualizovať prehliadač alebo efektívne vyhľadávať na webe), a vysvetlenie k niektorým konceptom, ktoré pre vás môžu byť nové (napríklad kód s otvoreným zdrojom, či „cloud computing“).
ในขณะที่คุณทำความรู้จักเว็บ คุณอาจพบเจอกับคำศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย เราได้รวบรวมคำศัพท์ทั่วไปไว้เป็นจำนวนมากและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะอธิบายคำศัพท์เหล่านั้นในวิธีที่ง่ายต่อการเข้าใจ คุณสามารถค้นพบเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะกระทำสิ่งต่างๆ บนเว็บในส่วนนี้ด้วย ตั้งแต่การแชททางออนไลน์จนไปถึงการตั้งค่าบุ๊กมาร์ก การอัปเดตเบราว์เซอร์จนไปถึงการค้นหาบนเว็บอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับคำอธิบายแนวความคิดบางอย่างที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคย เช่น โอเพนซอร์สหรือการประมวลผลแบบคลาวด์
Web'inizi tanımaya başladıkça, çok sayıda jargon veya teknik terimle karşılaşabilirsiniz. Yaygın kullanılan çeşitli terimleri topladık ve kolayca anlaşılabilecekleri bir şekilde açıklamak için elimizden geleni yaptık. Bu bölümde, çevrimiçi sohbet etmeden yer işaretleri ayarlamaya, tarayıcınızı güncellemeden Web'de daha etkili bir şekilde arama yapmaya kadar Web üzerindeki işlemleri nasıl yapacağınıza dair ipuçları ve tavsiyelerin yanı sıra açık kaynak veya bulut (cloud) bilgi işlem gibi bilmiyor olabileceğiniz bazı kavramların açıklamalarını da bulabilirsiniz.
Khi tìm hiểu web, bạn có thể gặp nhiều biệt ngữ hoặc thuật ngữ kỹ thuật. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều cụm từ phổ biến và đã cố gắng hết sức để giải thích chúng theo cách dễ hiểu. Trong phần này bạn cũng có thể tìm thấy các mẹo và lời khuyên về cách thực hiện mọi thứ trên web – từ trò chuyện trực tuyến cho tới thiết lập dấu trang, từ cập nhật trình duyệt cho tới tìm kiếm hiệu quả hơn trên web cũng như các giải thích cho một số khái niệm mà bạn có thể chưa quen, chẳng hạn như nguồn mở hoặc điện toán đám mây.
בזמן שאתה לומד להכיר את האינטרנט, אתה עשוי להיתקל במונחים מקצועיים וטכניים רבים. קיבצנו כמה מונחים נפוצים וניסינו כמיטב יכולתנו להסביר אותם באופן ברור וישיר. בקטע זה תוכל גם למצוא טיפים ועצות לגבי דרכים לביצוע פעולות באינטרנט - מניהול צ'אט באינטרנט, הגדרת סימניות, עדכון הדפדפן וחיפוש יעיל יותר באינטרנט, ועד הסברים למושגים מסוימים שייתכן ואינך מכיר, כמו קוד פתוח, או מחשוב ענן.
যেহেতু আপনার ওয়েব সম্পর্কে জানতে চান তাই আপনাকে হয়ত অনেক জটিল অথবা প্রযুক্তিগত শব্দের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে৷ আমরা কিছু প্রচলিত শব্দ সংকলিত এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করতে সহজ উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি৷ এছাড়াও, বুকমার্কগুলি সেট আপ করতে অনলাইন চ্যাট, কার্যকরীভাবে আরো অনুসন্ধান করতে আপনার ব্রাউজার আপডেট করার, পাশাপাশি কিছু ধারণা যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত নাও থাকতে পারেন যেমন ওপেন সোর্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিং থেকে - ওয়েবে কিভাবে কাজ হয়, এই বিভাগ থেকে আপনি টিপগুলি এবং উপদেশ পেতে পারেন৷
Знайомлячись з Інтернетом, можна натрапити на багато професійних і технічних термінів. Ми зібрали низку розповсюджених термінів і спробували пояснити їх просто та зрозуміло. У цьому розділі також можна знайти підказки й поради щодо роботи в Інтернеті – від спілкування в чаті до налаштування закладок, від оновлення веб-переглядача до ефективнішого пошуку в Інтернеті – а також пояснення деяких понять, з якими ви, можливо, не знайомі, як-от відкритий код або веб-обчислення.
Unavyozidi kuufahamu wavuti wako, unaweza kukutana na misamiati mingi au istilahi za kiufundi. Tumekusanya maneno kadhaa ya kawaida na tumejitahidi tuwezavyo kuyafafanua ili yaeleweke kwa urahisi. Pia katika sehemu hii unaweza kupata vidokezo na ushauri wa jinsi ya kufanya mambo kwenye wavuti – kupiga gumzo mtandaoni na kuweka alamisho, kusasisha kivinjari chako na kutafuta kwa ufanisi zaidi kwenye wavuti, pamoja na maelezo ya dhana ambazo labda huzifahamu, kama vile programu huria, au matumizi ya kompyuta winguni.
Apabila anda sudah mengetahui tentang web anda, anda mungkin terjumpa bermacam-macam jargon atau istilah teknikal. Kami mengumpulkan sebilangan istilah biasa dan berusaha sebaik mungkin untuk menerangkannya dalam cara yang mudah difahami. Anda turut boleh mendapatkan petua dan nasihat dalam bahagian ini mengenai cara menyelesaikan sesuatu di web - daripada bersembang dalam talian kepada menyediakan penanda halaman, daripada mengemas kini penyemak imbas anda kepada membuat carian dengan lebih berkesan di web, serta penerangan tentang beberapa konsep yang mungkin anda tidak biasa lihat, seperti sumber terbuka atau pengkomputeran awan.
A medida que vaias coñecendo a web, é posible que te atopes con moita xerga ou termos técnicos. Reunimos un conxunto de termos comúns e fixemos todo o posible para explicalos dun xeito fácil de entender. Tamén podes atopar suxestións e consellos nesta sección sobre como facer cousas na web, desde chatear en liña ata configurar marcadores, desde actualizar o teu navegador ata buscar de forma máis eficaz na web, así como explicacións dalgúns conceptos cos que é posible que non esteas familiarizado, como o código aberto ou a informática en nube.
જ્યારે તમે તમારા વેબને જાણવા લાગો છો, ત્યારે તમે તેના પર શુદ્ધ અને પારિભાષિક શબ્દો ચલાવી શકો છો. અમે ઘણાં સામાન્ય શબ્દોનું સંક્ષેપ કર્યું છે અને તેને સરળ રીતે સમજાવવા માટે અમે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો છે. તમે આ વિભાગમાં વેબ પર વસ્તુઓ કેવી રીતે કરીને મેળવવી તેની ટિપ્સ અને સલાહ પણ મેળવી શકો છો - ઓનલાઇન ચેટિંગથી બુકમાર્ક્સ સેટિંગ સુધી, તમારા બ્રાઉઝર અપડેટિંગથી વેબ પર વધુ અસરકારક રીતે શોધ સુધી, તેમજ કેટલાક વિચારોની સ્પષ્ટતા જેની સાથે તમે કદાચ પરિચિત ન પણ હોવ, જેમ કે ઓપન સોર્સ અથવા મેઘ કમ્પ્યુટિંગ.
ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವೆವು. ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಬಹುದು - ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತೆಯೇ ತೆರೆದ ಮೂಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರದ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ.
आपण आपले वेब जाणून घेता तसे, आपण अनेक जार्गन किंवा तांत्रिक संज्ञांमधून जाता. आम्‍ही अनेक सामान्‍य संज्ञा एकत्र केल्‍या आणि सहज समजतील अशा मार्गाने त्‍या स्‍पष्‍ट करण्‍याचे आम्‍ही सर्व प्रयत्‍न केले. वेबवर गोष्‍टी कशा पूर्ण कराव्‍यात यावर आपण या विभागामध्‍ये टिपा आणि सल्‍ला देखील मिळवाल – ऑनलाइन चॅट करण्‍यापासून ते बुकमार्क सेट करण्‍यापर्यंत, आपला ब्राउझर अद्यतनित करण्‍यापासून ते वेबवर अधिक प्रभावीपणे शोध करण्‍यापर्यंत, तसेच आपण परिचित नसलेल्‍या काही संकल्‍पनांच्‍या स्‍पष्‍टीकरणापर्यंत, जसे की स्त्रोत उघडणे किंवा मेघ गणना.
നിങ്ങളുടെ വെബിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എളുപ്പം മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പദങ്ങളിലൂടെയും സാങ്കേതിക പദങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ പൊതുവായി വരുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുംവിധം ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നുറുങ്ങുകളും വെബിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും - ഓൺലൈനിൽ ചാറ്റുചെയ്യുന്നത് മുതൽ ബുക്ക്‌മാർക്ക് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വരെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ വെബിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തിരയുന്നത് വരെ, അതോടൊപ്പം സ്വതന്ത്ര ഉറവിടം, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ആശയങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
  2 Hits www.google.pt  
እንዴት ነገሮች በድር ላይ መፈጸም – መስመር ላይ ከመወያየት ጀምሮ እስከ ዕልባቶችን ከማዘጋጀት፣ አሳሽዎን ከማዘመን ጀምሮ እስከ ድሩ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ መፈለግ፣ እንዲሁም እንደ ክፍት ምንጭ ወይም የደመና ማስላት ያሉ ላያውቋቸው የሚችሏቸው የአንዳንድ ጽንሰ-ሐሳቦች ማብራሪያ –እንደሚችሉ ጠቅሚ ምክሮችን እዚህ ማግኘት ይችላሉ።
A medida que conozcas la Web, es posible que te encuentres con numerosos términos técnicos. Hemos recopilado algunos términos habituales y hemos intentado explicártelos lo mejor posible de forma que los puedas entender fácilmente. En esta sección, también puedes encontrar sugerencias y consejos sobre cómo realizar acciones en la Web (por ejemplo, chatear online, establecer marcadores, actualizar tu navegador y realizar búsquedas de forma más efectiva en la Web), así como explicaciones de algunos conceptos con los que es posible que no estés familiarizado, como el código abierto o el cloud computing.
Mentre impari a conoscere il Web potresti imbatterti in molti termini gergali o tecnici. Abbiamo raccolto una serie di termini comuni e abbiamo fatto del nostro meglio per spiegarli in modo comprensibile. In questa sezione puoi trovare anche suggerimenti e consigli su come svolgere operazioni sul Web, ad esempio come chattare online, configurare segnalibri, aggiornare il browser ed eseguire ricerche più efficaci sul Web, nonché spiegazioni di alcuni concetti che potresti non conoscere, come open source o cloud computing.
À medida que começa a conhecer a sua Web, pode encontrar vários jargões ou termos técnicos. Reunimos alguns termos comuns e fizemos o nosso melhor para os explicar de forma fácil de entender. Também pode encontrar sugestões e conselhos nesta secção sobre como fazer as coisas na Web – desde conversar online a definir marcadores, desde atualizar o seu navegador até pesquisar de forma mais eficaz na Web, bem como explicações de alguns conceitos com os quais pode ou não estar familiarizado, como código aberto ou cloud computing.
وفي غضون التعرف على الويب، قد تمر بالكثير من المصطلحات اللغوية المتخصصة، أو المصطلحات الفنية. ونحن بدورنا جمعنا عددًا من المصطلحات الشائعة وبذلنا أقصى ما في وسعنا لتوضيحها بالشرح بطريقة سهلة الاستيعاب. يُمكنك أيضًا العثور على نصائح ومشورة في هذا القسم حول كيفية إنجاز المهام على الويب – بدءًا من الدردشة عبر الإنترنت إلى إعداد الإشارات المرجعية، ومن تحديث المتصفح إلى إجراء بحث أكثر كفاءة على الويب، بالإضافة إلى شرح لبعض المفاهيم غير المألوفة لك، مثل البرامج مفتوحة المصدر، أو الحوسبة في السحاب.
Καθώς ανακαλύπτετε τον ιστό σας, ενδέχεται να συναντήσετε δύσκολους τεχνικούς όρους. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένους κοινούς όρους και έχουμε βάλει τα δυνατά μας να τους ερμηνεύσουμε με έναν εύκολα κατανοητό τρόπο. Μπορείτε επίσης να βρείτε συμβουλές και υποδείξεις σε αυτήν την ενότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειές σας στον ιστό – από τις συζητήσεις στο Διαδίκτυο, έως τη ρύθμιση σελιδοδεικτών, από την ενημέρωση του προγράμματος περιήγησής σας έως την πιο αποτελεσματική αναζήτηση στον ιστό, καθώς και ερμηνείες ορισμένων εννοιών με τις οποίες ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, όπως το λογισμικό ανοικτού κώδικα ή το cloud computing.
Naarmate u internet beter leert kennen, kunt u allerlei vakjargon of technische termen tegenkomen. We hebben een paar veelgebruikte termen in een lijst gezet en geprobeerd deze zo duidelijk mogelijk uit te leggen. U kunt in dit gedeelte ook tips en advies vinden over hoe u dingen op internet kunt doen, van chatten tot bladwijzers instellen en van het bijwerken van uw browser tot effectiever zoeken op internet, en uitleg van enkele concepten waarmee u misschien nog niet bekend bent, zoals open source en cloudcomputing.
ウェブを理解しようとすると、多くの専門用語や技術用語が出てきます。ここでは、多くのよく出てくる用語をまとめて、できるだけわかりやすい方法でそれらを説明するようにしました。また、ウェブで何かを実行する方法についてのヒントやアドバイスも提示しています。たとえば、オンラインでのチャット、ブックマークの設定、ブラウザの更新、ウェブ上でのより効率的な検索方法などについてです。さらには、オープンソースやクラウド コンピューティングなど、あまり馴染みのないいくつかの概念についても説明します。
Namate jy jou web leer ken, sal jy baie moeilike woorde en tegniese terme teëkom. Ons het 'n aantal algemene terme bymekaar gemaak en ons bes gedoen om hulle op 'n eenvoudige manier te verduidelik, om dit sodoende makliker te maak om te verstaan. Jy kan ook wenke en advies in hierdie afdeling kry, oor hoe om dinge op die web te doen – soos om aanlyn te klets, boekmerke op te stel, jou blaaier by te werk, en meer doeltreffend op die web te soek. Daar is ook verduidelikings van 'n paar konsepte wat jy dalk nie mee vertroud is nie, soos oopbron of wolkverwerking.
Tijekom učenja o webu možda ćete nailaziti na dosta žargonskih ili tehničkih izraza. Sabrali smo određenu količinu uobičajenih izraza i dali sve od sebe da ih objasnimo na jednostavan i razumljiv način. U tom odjeljku također možete pronaći savjete i upute kako obavljati stvari na webu, od chatanja do postavljanja oznaka, od ažuriranja preglednika do učinkovitijeg pretraživanja weba, kao i objašnjenja nekih pojmova koji vam možda nisu poznati, primjerice, otvoreni kôd ili računalstvo u oblaku.
Při seznamování se svým webem můžete narazit na spoustu technických termínů a internetového žargonu. Proto jsme sepsali nejčastěji používané termíny a pokusili se je vysvětlit co nejsrozumitelnějším způsobem. V této části najdete také tipy a rady, jak na webu dělat různé věci od online chatování a nastavení záložek až po aktualizace prohlížeče a efektivnější vyhledávání na webu. Také jsou zde vysvětleny některé koncepty, které možná tak dobře neznáte, například otevřený zdrojový kód nebo cloud computing.
Internetiin tutustuessasi saatat kohdata vaikeaselkoista ammattikieltä tai teknisiä termejä. Olemme koonneet yleisimpiä termejä ja pyrkineet selittämään ne mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla. Tästä osiosta löydät myös vinkkejä ja neuvoja verkon käyttöön – verkkokeskusteluista kirjanmerkkien käyttämiseen, selaimen päivittämiseen ja tehokkaampaan tiedonhakuun. Löydät myös selityksiä käsitteille, jotka voivat olla vieraita, kuten "avoin lähdekoodi" tai "pilvipalvelut".
Ahogy megismeri az internetet, sok zsargonnal és szakkifejezéssel találkozhat. Összegyűjtöttünk számos gyakori kifejezést, és megpróbáltuk a lehető legjobban, könnyen érthető módon elmagyarázni őket. Ebben a részben ezenfelül tippeket és tanácsokat találhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzen el dolgokat az interneten a csevegéstől a könyvjelzők beállításáig, illetve a böngésző frissítésétől a hatékonyabb internetes keresésig, valamint magyarázatokat néhány olyan koncepcióról, amelyeket nem biztos, hogy ismer – mint a nyílt forráskód vagy a felhőalapú számítástechnika.
Ketika mulai memahami web, Anda mungkin akan menemukan banyak jargon atau istilah teknis. Kami telah mengumpulkan sejumlah istilah umum dan melakukan semampu kami untuk menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti. Anda juga dapat menemukan kiat dan saran di bagian ini tentang cara melakukan berbagai hal di web – dari mengobrol online hingga menyiapkan bookmark, dari memperbarui browser hingga menelusuri di web dengan efektif, serta penjelasan atas beberapa konsep yang mungkin belum Anda pahami, misalnya sumber terbuka, atau komputasi gemawan.
웹에 대해 알아가는 과정에서 많은 전문 용어 또는 기술 용어의 벽에 부딪힐 수 있습니다. Google은 다양한 일반 용어들을 모아서 최대한 이해하기 쉬운 방식으로 설명하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 이 섹션에서 웹에서 작업을 수행하는 방법에 대한 도움말을 제공합니다. 온라인 채팅, 북마크 설정, 브라우저 업데이트 및 웹에서의 효율적인 검색 방법뿐 아니라 오픈 소스, 클라우드 컴퓨팅 등과 같이 익숙하지 않은 개념에 대한 설명을 제공합니다.
Pe măsură ce ajungeți să cunoașteți internetul, este posibil să întâlniți numeroși termeni de specialitate și termeni tehnici. Am creat o listă de termeni frecvent întâlniți și ne-am străduit să-i explicăm într-un mod ușor de înțeles. În această secțiune puteți găsi, de asemenea, sfaturi cu privire la utilizarea internetului de la chat online la adăugarea marcajelor, de la actualizarea browserului la căutarea mai eficientă pe web. Nu lipsesc nici explicații ale unor concepte care este posibil să nu vă fie cunoscute, cum ar fi open source sau cloud computing.
Pri spoznávaní webu môžete naraziť na mnoho odborných výrazov a žargónu. Zostavili sme zoznam niekoľkých bežných výrazov a pokúsili sme sa ich čo najjednoduchšie vysvetliť. V tejto sekcii tiež môžete nájsť tipy a rady o tom, ako na webe vykonávať rôzne činnosti (napríklad četovať online, nastaviť záložky, aktualizovať prehliadač alebo efektívne vyhľadávať na webe), a vysvetlenie k niektorým konceptom, ktoré pre vás môžu byť nové (napríklad kód s otvoreným zdrojom, či „cloud computing“).
ในขณะที่คุณทำความรู้จักเว็บ คุณอาจพบเจอกับคำศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย เราได้รวบรวมคำศัพท์ทั่วไปไว้เป็นจำนวนมากและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะอธิบายคำศัพท์เหล่านั้นในวิธีที่ง่ายต่อการเข้าใจ คุณสามารถค้นพบเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะกระทำสิ่งต่างๆ บนเว็บในส่วนนี้ด้วย ตั้งแต่การแชททางออนไลน์จนไปถึงการตั้งค่าบุ๊กมาร์ก การอัปเดตเบราว์เซอร์จนไปถึงการค้นหาบนเว็บอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับคำอธิบายแนวความคิดบางอย่างที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคย เช่น โอเพนซอร์สหรือการประมวลผลแบบคลาวด์
Web'inizi tanımaya başladıkça, çok sayıda jargon veya teknik terimle karşılaşabilirsiniz. Yaygın kullanılan çeşitli terimleri topladık ve kolayca anlaşılabilecekleri bir şekilde açıklamak için elimizden geleni yaptık. Bu bölümde, çevrimiçi sohbet etmeden yer işaretleri ayarlamaya, tarayıcınızı güncellemeden Web'de daha etkili bir şekilde arama yapmaya kadar Web üzerindeki işlemleri nasıl yapacağınıza dair ipuçları ve tavsiyelerin yanı sıra açık kaynak veya bulut (cloud) bilgi işlem gibi bilmiyor olabileceğiniz bazı kavramların açıklamalarını da bulabilirsiniz.
Khi tìm hiểu web, bạn có thể gặp nhiều biệt ngữ hoặc thuật ngữ kỹ thuật. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều cụm từ phổ biến và đã cố gắng hết sức để giải thích chúng theo cách dễ hiểu. Trong phần này bạn cũng có thể tìm thấy các mẹo và lời khuyên về cách thực hiện mọi thứ trên web – từ trò chuyện trực tuyến cho tới thiết lập dấu trang, từ cập nhật trình duyệt cho tới tìm kiếm hiệu quả hơn trên web cũng như các giải thích cho một số khái niệm mà bạn có thể chưa quen, chẳng hạn như nguồn mở hoặc điện toán đám mây.
בזמן שאתה לומד להכיר את האינטרנט, אתה עשוי להיתקל במונחים מקצועיים וטכניים רבים. קיבצנו כמה מונחים נפוצים וניסינו כמיטב יכולתנו להסביר אותם באופן ברור וישיר. בקטע זה תוכל גם למצוא טיפים ועצות לגבי דרכים לביצוע פעולות באינטרנט - מניהול צ'אט באינטרנט, הגדרת סימניות, עדכון הדפדפן וחיפוש יעיל יותר באינטרנט, ועד הסברים למושגים מסוימים שייתכן ואינך מכיר, כמו קוד פתוח, או מחשוב ענן.
যেহেতু আপনার ওয়েব সম্পর্কে জানতে চান তাই আপনাকে হয়ত অনেক জটিল অথবা প্রযুক্তিগত শব্দের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে৷ আমরা কিছু প্রচলিত শব্দ সংকলিত এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করতে সহজ উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি৷ এছাড়াও, বুকমার্কগুলি সেট আপ করতে অনলাইন চ্যাট, কার্যকরীভাবে আরো অনুসন্ধান করতে আপনার ব্রাউজার আপডেট করার, পাশাপাশি কিছু ধারণা যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত নাও থাকতে পারেন যেমন ওপেন সোর্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিং থেকে - ওয়েবে কিভাবে কাজ হয়, এই বিভাগ থেকে আপনি টিপগুলি এবং উপদেশ পেতে পারেন৷
Знайомлячись з Інтернетом, можна натрапити на багато професійних і технічних термінів. Ми зібрали низку розповсюджених термінів і спробували пояснити їх просто та зрозуміло. У цьому розділі також можна знайти підказки й поради щодо роботи в Інтернеті – від спілкування в чаті до налаштування закладок, від оновлення веб-переглядача до ефективнішого пошуку в Інтернеті – а також пояснення деяких понять, з якими ви, можливо, не знайомі, як-от відкритий код або веб-обчислення.
Unavyozidi kuufahamu wavuti wako, unaweza kukutana na misamiati mingi au istilahi za kiufundi. Tumekusanya maneno kadhaa ya kawaida na tumejitahidi tuwezavyo kuyafafanua ili yaeleweke kwa urahisi. Pia katika sehemu hii unaweza kupata vidokezo na ushauri wa jinsi ya kufanya mambo kwenye wavuti – kupiga gumzo mtandaoni na kuweka alamisho, kusasisha kivinjari chako na kutafuta kwa ufanisi zaidi kwenye wavuti, pamoja na maelezo ya dhana ambazo labda huzifahamu, kama vile programu huria, au matumizi ya kompyuta winguni.
Apabila anda sudah mengetahui tentang web anda, anda mungkin terjumpa bermacam-macam jargon atau istilah teknikal. Kami mengumpulkan sebilangan istilah biasa dan berusaha sebaik mungkin untuk menerangkannya dalam cara yang mudah difahami. Anda turut boleh mendapatkan petua dan nasihat dalam bahagian ini mengenai cara menyelesaikan sesuatu di web - daripada bersembang dalam talian kepada menyediakan penanda halaman, daripada mengemas kini penyemak imbas anda kepada membuat carian dengan lebih berkesan di web, serta penerangan tentang beberapa konsep yang mungkin anda tidak biasa lihat, seperti sumber terbuka atau pengkomputeran awan.
A medida que vaias coñecendo a web, é posible que te atopes con moita xerga ou termos técnicos. Reunimos un conxunto de termos comúns e fixemos todo o posible para explicalos dun xeito fácil de entender. Tamén podes atopar suxestións e consellos nesta sección sobre como facer cousas na web, desde chatear en liña ata configurar marcadores, desde actualizar o teu navegador ata buscar de forma máis eficaz na web, así como explicacións dalgúns conceptos cos que é posible que non esteas familiarizado, como o código aberto ou a informática en nube.
જ્યારે તમે તમારા વેબને જાણવા લાગો છો, ત્યારે તમે તેના પર શુદ્ધ અને પારિભાષિક શબ્દો ચલાવી શકો છો. અમે ઘણાં સામાન્ય શબ્દોનું સંક્ષેપ કર્યું છે અને તેને સરળ રીતે સમજાવવા માટે અમે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો છે. તમે આ વિભાગમાં વેબ પર વસ્તુઓ કેવી રીતે કરીને મેળવવી તેની ટિપ્સ અને સલાહ પણ મેળવી શકો છો - ઓનલાઇન ચેટિંગથી બુકમાર્ક્સ સેટિંગ સુધી, તમારા બ્રાઉઝર અપડેટિંગથી વેબ પર વધુ અસરકારક રીતે શોધ સુધી, તેમજ કેટલાક વિચારોની સ્પષ્ટતા જેની સાથે તમે કદાચ પરિચિત ન પણ હોવ, જેમ કે ઓપન સોર્સ અથવા મેઘ કમ્પ્યુટિંગ.
ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವೆವು. ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಬಹುದು - ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತೆಯೇ ತೆರೆದ ಮೂಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರದ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ.
आपण आपले वेब जाणून घेता तसे, आपण अनेक जार्गन किंवा तांत्रिक संज्ञांमधून जाता. आम्‍ही अनेक सामान्‍य संज्ञा एकत्र केल्‍या आणि सहज समजतील अशा मार्गाने त्‍या स्‍पष्‍ट करण्‍याचे आम्‍ही सर्व प्रयत्‍न केले. वेबवर गोष्‍टी कशा पूर्ण कराव्‍यात यावर आपण या विभागामध्‍ये टिपा आणि सल्‍ला देखील मिळवाल – ऑनलाइन चॅट करण्‍यापासून ते बुकमार्क सेट करण्‍यापर्यंत, आपला ब्राउझर अद्यतनित करण्‍यापासून ते वेबवर अधिक प्रभावीपणे शोध करण्‍यापर्यंत, तसेच आपण परिचित नसलेल्‍या काही संकल्‍पनांच्‍या स्‍पष्‍टीकरणापर्यंत, जसे की स्त्रोत उघडणे किंवा मेघ गणना.
നിങ്ങളുടെ വെബിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എളുപ്പം മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പദങ്ങളിലൂടെയും സാങ്കേതിക പദങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ പൊതുവായി വരുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുംവിധം ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നുറുങ്ങുകളും വെബിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും - ഓൺലൈനിൽ ചാറ്റുചെയ്യുന്നത് മുതൽ ബുക്ക്‌മാർക്ക് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വരെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ വെബിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തിരയുന്നത് വരെ, അതോടൊപ്പം സ്വതന്ത്ര ഉറവിടം, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ആശയങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
  2 Hits www.google.no  
እንዴት ነገሮች በድር ላይ መፈጸም – መስመር ላይ ከመወያየት ጀምሮ እስከ ዕልባቶችን ከማዘጋጀት፣ አሳሽዎን ከማዘመን ጀምሮ እስከ ድሩ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ መፈለግ፣ እንዲሁም እንደ ክፍት ምንጭ ወይም የደመና ማስላት ያሉ ላያውቋቸው የሚችሏቸው የአንዳንድ ጽንሰ-ሐሳቦች ማብራሪያ –እንደሚችሉ ጠቅሚ ምክሮችን እዚህ ማግኘት ይችላሉ።
As you get to know your web, you may run across a lot of jargon or technical terms. We’ve rounded up a number of common terms and have done our best to explain them in an easy to understand way. You can also find tips and advice in this section on how to get things done on the web – from chatting online to setting up bookmarks, from updating your browser to searching more effectively on the web, as well as explanations of some concepts that you may not be familiar with, such as open source, or cloud computing.
À mesure que vous découvrez Internet, vous pouvez tomber sur des termes techniques ou du jargon. Nous avons rassemblé un certain nombre de termes courants et avons fait de notre mieux pour vous les expliquer simplement. Vous trouverez également dans cette section des astuces et des conseils sur l'utilisation d'Internet, depuis le chat en ligne à la configuration des favoris, de la mise à jour du navigateur à la recherche avancée, ainsi que des explications sur certains concepts que vous ne connaissez peut-être pas bien, comme l'Open Source ou le cloud computing.
Wenn Sie das Web kennenlernen, stolpern Sie vielleicht über einige technische Begriffe oder Online-Jargon. Wir haben einige häufig verwendete Begriffe zusammengetragen und uns alle Mühe gegeben, diese gut verständlich zu erklären. In diesem Abschnitt finden Sie zudem Tipps und Ratschläge, wie Sie das Web am besten nutzen. Beispielsweise wie Sie online chatten, Lesezeichen einrichten, Ihren Browser aktualisieren oder effektiver im Web suchen. Des Weiteren finden Sie Erklärungen einiger Begriffe, die Ihnen möglicherweise noch nicht vertraut sind, wie Open Source oder Cloud-Computing.
A medida que conozcas la Web, es posible que te encuentres con numerosos términos técnicos. Hemos recopilado algunos términos habituales y hemos intentado explicártelos lo mejor posible de forma que los puedas entender fácilmente. En esta sección, también puedes encontrar sugerencias y consejos sobre cómo realizar acciones en la Web (por ejemplo, chatear online, establecer marcadores, actualizar tu navegador y realizar búsquedas de forma más efectiva en la Web), así como explicaciones de algunos conceptos con los que es posible que no estés familiarizado, como el código abierto o el cloud computing.
Mentre impari a conoscere il Web potresti imbatterti in molti termini gergali o tecnici. Abbiamo raccolto una serie di termini comuni e abbiamo fatto del nostro meglio per spiegarli in modo comprensibile. In questa sezione puoi trovare anche suggerimenti e consigli su come svolgere operazioni sul Web, ad esempio come chattare online, configurare segnalibri, aggiornare il browser ed eseguire ricerche più efficaci sul Web, nonché spiegazioni di alcuni concetti che potresti non conoscere, come open source o cloud computing.
وفي غضون التعرف على الويب، قد تمر بالكثير من المصطلحات اللغوية المتخصصة، أو المصطلحات الفنية. ونحن بدورنا جمعنا عددًا من المصطلحات الشائعة وبذلنا أقصى ما في وسعنا لتوضيحها بالشرح بطريقة سهلة الاستيعاب. يُمكنك أيضًا العثور على نصائح ومشورة في هذا القسم حول كيفية إنجاز المهام على الويب – بدءًا من الدردشة عبر الإنترنت إلى إعداد الإشارات المرجعية، ومن تحديث المتصفح إلى إجراء بحث أكثر كفاءة على الويب، بالإضافة إلى شرح لبعض المفاهيم غير المألوفة لك، مثل البرامج مفتوحة المصدر، أو الحوسبة في السحاب.
Καθώς ανακαλύπτετε τον ιστό σας, ενδέχεται να συναντήσετε δύσκολους τεχνικούς όρους. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένους κοινούς όρους και έχουμε βάλει τα δυνατά μας να τους ερμηνεύσουμε με έναν εύκολα κατανοητό τρόπο. Μπορείτε επίσης να βρείτε συμβουλές και υποδείξεις σε αυτήν την ενότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειές σας στον ιστό – από τις συζητήσεις στο Διαδίκτυο, έως τη ρύθμιση σελιδοδεικτών, από την ενημέρωση του προγράμματος περιήγησής σας έως την πιο αποτελεσματική αναζήτηση στον ιστό, καθώς και ερμηνείες ορισμένων εννοιών με τις οποίες ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, όπως το λογισμικό ανοικτού κώδικα ή το cloud computing.
Naarmate u internet beter leert kennen, kunt u allerlei vakjargon of technische termen tegenkomen. We hebben een paar veelgebruikte termen in een lijst gezet en geprobeerd deze zo duidelijk mogelijk uit te leggen. U kunt in dit gedeelte ook tips en advies vinden over hoe u dingen op internet kunt doen, van chatten tot bladwijzers instellen en van het bijwerken van uw browser tot effectiever zoeken op internet, en uitleg van enkele concepten waarmee u misschien nog niet bekend bent, zoals open source en cloudcomputing.
ウェブを理解しようとすると、多くの専門用語や技術用語が出てきます。ここでは、多くのよく出てくる用語をまとめて、できるだけわかりやすい方法でそれらを説明するようにしました。また、ウェブで何かを実行する方法についてのヒントやアドバイスも提示しています。たとえば、オンラインでのチャット、ブックマークの設定、ブラウザの更新、ウェブ上でのより効率的な検索方法などについてです。さらには、オープンソースやクラウド コンピューティングなど、あまり馴染みのないいくつかの概念についても説明します。
Namate jy jou web leer ken, sal jy baie moeilike woorde en tegniese terme teëkom. Ons het 'n aantal algemene terme bymekaar gemaak en ons bes gedoen om hulle op 'n eenvoudige manier te verduidelik, om dit sodoende makliker te maak om te verstaan. Jy kan ook wenke en advies in hierdie afdeling kry, oor hoe om dinge op die web te doen – soos om aanlyn te klets, boekmerke op te stel, jou blaaier by te werk, en meer doeltreffend op die web te soek. Daar is ook verduidelikings van 'n paar konsepte wat jy dalk nie mee vertroud is nie, soos oopbron of wolkverwerking.
در راه شناخت وب ممکن است به عبارات فنی یا گیج‌کننده بسیاری برخورد کنید. ما تعدادی عبارات متداول را جمع‌آوری کردیم و تلاش کردیم تا آنها را به صورتی ساده و قابل فهم شرح دهیم. در این بخش همچنین می‌توانید نکات و توصیه‌هایی را در مورد انجام بهتر کارها در وب، از گپ زدن آنلاین تا تنظیم نشانک‌ها و از به‌روزرسانی مرورگر خود تا جستجوی مؤثرتر در وب، مشاهده کنید و شرح برخی مفاهیمی که ممکن است با آنها آشنا نباشید، مانند منبع‌باز یا محاسبه ابری را نیز ببینید.
Докато опознавате мрежата, може да попаднете на много технически или жаргонни термини. Събрахме редица често използвани и се постарахме да ги обясним по разбираем начин. В тази секция можете също така да намерите съвети как да вършите неща в интернет – от разговори онлайн до настройване на отметки, от актуализиране на браузъра до по-ефективно търсене в мрежата, както и обяснения на някои понятия, които може да са ви непознати, например „отворен код“ или „изчисления в облак“.
A mesura que us aneu familiaritzant amb el web, us podeu trobar amb llenguatge incomprensible o termes tècnics. Hem recopilat uns quants termes habituals i us els provarem d'explicar de forma senzilla i fàcil d'entendre. En aquesta secció, també trobareu consells per fer activitats al web (des de xatejar en línia fins a configurar marcadors, des d'actualitzar el navegador fins a fer cerques més eficients al web), així com també explicacions d'alguns conceptes que us poden resultar desconeguts, com ara el codi obert o la informàtica en núvol.
Tijekom učenja o webu možda ćete nailaziti na dosta žargonskih ili tehničkih izraza. Sabrali smo određenu količinu uobičajenih izraza i dali sve od sebe da ih objasnimo na jednostavan i razumljiv način. U tom odjeljku također možete pronaći savjete i upute kako obavljati stvari na webu, od chatanja do postavljanja oznaka, od ažuriranja preglednika do učinkovitijeg pretraživanja weba, kao i objašnjenja nekih pojmova koji vam možda nisu poznati, primjerice, otvoreni kôd ili računalstvo u oblaku.
Při seznamování se svým webem můžete narazit na spoustu technických termínů a internetového žargonu. Proto jsme sepsali nejčastěji používané termíny a pokusili se je vysvětlit co nejsrozumitelnějším způsobem. V této části najdete také tipy a rady, jak na webu dělat různé věci od online chatování a nastavení záložek až po aktualizace prohlížeče a efektivnější vyhledávání na webu. Také jsou zde vysvětleny některé koncepty, které možná tak dobře neznáte, například otevřený zdrojový kód nebo cloud computing.
Efterhånden som du lærer internettet at kende, kan du støde på en masse fagudtryk eller tekniske termer. Vi har samlet en række almindelige termer og gjort vores bedste for at forklare dem på en letforståelig måde. Du kan også finde tips og råd i dette afsnit til, hvordan du agerer på nettet – lige fra onlinechat til oprettelse af bogmærker, fra opdatering af din browser til effektivisering af dine søgninger på nettet. Desuden får du forklaringer på nogle begreber, som du muligvis ikke kender, f.eks. open source eller cloud computing.
Veebi tundma õppides võite kohata hulgaliselt erialaseid sõnu ja tehnilisi termineid. Oleme kokku kogunud mitmed levinumad terminid ja üritanud need teie jaoks võimalikult lihtsalt lahti seletada. Sellest jaotisest leiate ka nõuandeid ja soovitusi selle kohta, kuidas veebis erinevaid toiminguid teha – alates võrgus vestlemisest kuni järjehoidjate seadistamiseni, brauseri värskendamisest kuni võrgus tõhusamalt otsimiseni. Lisaks oleme lahti seletanud ka mõned kontseptsioonid (nt avatud lähtekood või arvutitega pilves töötamine), millega te ei pruugi tuttav olla.
Internetiin tutustuessasi saatat kohdata vaikeaselkoista ammattikieltä tai teknisiä termejä. Olemme koonneet yleisimpiä termejä ja pyrkineet selittämään ne mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla. Tästä osiosta löydät myös vinkkejä ja neuvoja verkon käyttöön – verkkokeskusteluista kirjanmerkkien käyttämiseen, selaimen päivittämiseen ja tehokkaampaan tiedonhakuun. Löydät myös selityksiä käsitteille, jotka voivat olla vieraita, kuten "avoin lähdekoodi" tai "pilvipalvelut".
जब आप अपने वेब को जानने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपका सामना कई विशिष्ट शब्दावलियों या तकनीकी शब्दों से हो. हमने कई सामान्य शब्द एकत्रित किए हैं और उनकी इस प्रकार व्याख्या करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, जिससे कि उन्हें आसानी से समझा जाए. आपको इस अनुभाग में इस पर भी युक्तियां और सलाह मिल सकते हैं कि वेब पर कार्य कैसे किया जाए – ऑनलाइन चैट करने से लेकर बुकमार्क सेट करने तक, अपना ब्राउज़र अपडेट करने से लेकर वेब पर और प्रभावी रूप से खोज करने तक, साथ ही साथ कुछ ऐसी अवधारणाओं की व्याख्या जिनसे संभवतः आप परिचित न हों, जैसे कि मुक्त स्रोत या क्लाउड कंप्यूटिंग.
Ahogy megismeri az internetet, sok zsargonnal és szakkifejezéssel találkozhat. Összegyűjtöttünk számos gyakori kifejezést, és megpróbáltuk a lehető legjobban, könnyen érthető módon elmagyarázni őket. Ebben a részben ezenfelül tippeket és tanácsokat találhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzen el dolgokat az interneten a csevegéstől a könyvjelzők beállításáig, illetve a böngésző frissítésétől a hatékonyabb internetes keresésig, valamint magyarázatokat néhány olyan koncepcióról, amelyeket nem biztos, hogy ismer – mint a nyílt forráskód vagy a felhőalapú számítástechnika.
Ýmis tæknileg orð og hugtök eiga eftir að verða á vegi þínum þegar þú kynnist vefnum betur. Við höfum tekið saman lista yfir algeng hugtök og gert okkar besta til að útskýra þau á auðskiljanlegan hátt. Í þessum hluta finnur þú líka hollráð og ábendingar um hvernig nota má vefinn – hvort sem er að spjalla á netinu eða setja upp bókamerki, uppfæra vafrann eða læra að fá meira út úr vefleitinni, ásamt útskýringum á hugtökum sem kunna að vera framandi, eins og opnum kóða eða tölvuvinnslu í skýi.
Ketika mulai memahami web, Anda mungkin akan menemukan banyak jargon atau istilah teknis. Kami telah mengumpulkan sejumlah istilah umum dan melakukan semampu kami untuk menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti. Anda juga dapat menemukan kiat dan saran di bagian ini tentang cara melakukan berbagai hal di web – dari mengobrol online hingga menyiapkan bookmark, dari memperbarui browser hingga menelusuri di web dengan efektif, serta penjelasan atas beberapa konsep yang mungkin belum Anda pahami, misalnya sumber terbuka, atau komputasi gemawan.
웹에 대해 알아가는 과정에서 많은 전문 용어 또는 기술 용어의 벽에 부딪힐 수 있습니다. Google은 다양한 일반 용어들을 모아서 최대한 이해하기 쉬운 방식으로 설명하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 이 섹션에서 웹에서 작업을 수행하는 방법에 대한 도움말을 제공합니다. 온라인 채팅, 북마크 설정, 브라우저 업데이트 및 웹에서의 효율적인 검색 방법뿐 아니라 오픈 소스, 클라우드 컴퓨팅 등과 같이 익숙하지 않은 개념에 대한 설명을 제공합니다.
Susipažindami su žiniatinkliu galite aptikti daug žargono ar techninių terminų. Surinkome daug dažnai naudojamų terminų ir pasistengėme kuo paprasčiau juos paaiškinti. Šioje skiltyje taip pat rasite patarimų, kaip žiniatinklyje atlikti įvairius veiksmus: nuo pokalbių internete iki žymių nustatymo, nuo naršyklės atnaujinimo iki efektyvesnės žiniatinklio paieškos. Taip pat rasite kai kurių galbūt jums nežinomų sąvokų, pvz., atvirojo šaltinio ar debesų kompiuterijos, paaiškinimus.
Når du hiver deg ut i det å bruke nettet, kommer du til å støte på en rekke faguttrykk og tekniske termer. Vi har samlet et utall av vanlige termer og gjort vårt ytterste for å forklare dem på en lett forståelig måte. I denne delen kan du finne tips og triks om hvordan du får gjort saker og ting på nettet – fra nettprating til konfigurering av bokmerker, og fra oppdatering av nettleseren til hvordan du søker mer effektivt på nettet. I tillegg har vi gitt forklaringer på noen konsepter du nok ikke er så kjent med, herunder åpen kildekode og nettbasert databehandling.
Gdy będziesz zdobywać tę wiedzę, natrafisz na wiele fachowych i technicznych pojęć. Zebraliśmy tu najbardziej powszechne terminy, by wyjaśnić je w możliwie prosty i zrozumiały sposób. W tej sekcji znajdziesz wskazówki i porady, jak korzystać z internetu (czatować online, tworzyć zakładki, aktualizować przeglądarki, a nawet skutecznie wyszukiwać w sieci), oraz definicje niektórych pojęć, które mogą być Ci nieznane (np. open source czy usługi w chmurze).
Pe măsură ce ajungeți să cunoașteți internetul, este posibil să întâlniți numeroși termeni de specialitate și termeni tehnici. Am creat o listă de termeni frecvent întâlniți și ne-am străduit să-i explicăm într-un mod ușor de înțeles. În această secțiune puteți găsi, de asemenea, sfaturi cu privire la utilizarea internetului de la chat online la adăugarea marcajelor, de la actualizarea browserului la căutarea mai eficientă pe web. Nu lipsesc nici explicații ale unor concepte care este posibil să nu vă fie cunoscute, cum ar fi open source sau cloud computing.
Изучая Интернет, вы встретите немало технических или профессиональных терминов. Мы собрали наиболее распространенные из них и постарались как можно более понятно объяснить их. В этом же разделе вы найдете простые советы по использованию Интернета, например узнаете, как общаться с друзьями, добавлять страницы в закладки, обновлять браузер или более эффективно искать информацию. Кроме того, мы разъяснили некоторые понятия, которые могут быть знакомы не всем, например что такое облачные вычисления или ПО с открытым исходным кодом.
Током упознавања веба можете да наиђете на велики број жаргонских или техничких термина. Прикупили смо неколико најчешћих и потрудили се да их објаснимо на лако разумљив начин. У овом одељку можете да пронађете и савете о томе како да обавите неке ствари на вебу, на пример како да ћаскате на мрежи, подесите обележиваче, ажурирате прегледач или ефикасније претражујете веб, као и објашњења неких концепата који су вам можда непознати, као што су отворени кôд или клауд рачунарство.
Pri spoznávaní webu môžete naraziť na mnoho odborných výrazov a žargónu. Zostavili sme zoznam niekoľkých bežných výrazov a pokúsili sme sa ich čo najjednoduchšie vysvetliť. V tejto sekcii tiež môžete nájsť tipy a rady o tom, ako na webe vykonávať rôzne činnosti (napríklad četovať online, nastaviť záložky, aktualizovať prehliadač alebo efektívne vyhľadávať na webe), a vysvetlenie k niektorým konceptom, ktoré pre vás môžu byť nové (napríklad kód s otvoreným zdrojom, či „cloud computing“).
Pri spoznavanju spleta lahko naletite na številne žargonske ali strokovne izraze. Zbrali smo nekaj pogostih izrazov in jih poskusili razložiti na čim bolj razumljiv način. V tem razdelku so na voljo tudi namigi in nasveti za različna opravila v spletu – od spletnega klepeta do nastavitve zaznamkov, od posodabljanja brskalnika do učinkovitejšega iskanja v spletu. Pojasnili smo tudi nekaj pojmov, ki jih morda ne poznate, kot je na primer odprtokodno ali računalništvo v oblaku.
Efterhand som du lär känna webben kan du stöta på en hel del jargong eller tekniska termer. Vi har sammanställt en rad vanliga termer och har gjort vårt bästa för att förklara dem på ett enkelt sätt. Du hittar även tips och råd i det här avsnittet om hur du får saker och ting gjorda på webben, till exempel hur du chattar, skapar bokmärken, uppdaterar webbläsaren, söker mer effektivt på webben och mycket mer. Du hittar även förklaringar på vissa begrepp som du kanske inte känner till såsom öppen källkod eller molntjänster.
ในขณะที่คุณทำความรู้จักเว็บ คุณอาจพบเจอกับคำศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย เราได้รวบรวมคำศัพท์ทั่วไปไว้เป็นจำนวนมากและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะอธิบายคำศัพท์เหล่านั้นในวิธีที่ง่ายต่อการเข้าใจ คุณสามารถค้นพบเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะกระทำสิ่งต่างๆ บนเว็บในส่วนนี้ด้วย ตั้งแต่การแชททางออนไลน์จนไปถึงการตั้งค่าบุ๊กมาร์ก การอัปเดตเบราว์เซอร์จนไปถึงการค้นหาบนเว็บอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับคำอธิบายแนวความคิดบางอย่างที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคย เช่น โอเพนซอร์สหรือการประมวลผลแบบคลาวด์
Web'inizi tanımaya başladıkça, çok sayıda jargon veya teknik terimle karşılaşabilirsiniz. Yaygın kullanılan çeşitli terimleri topladık ve kolayca anlaşılabilecekleri bir şekilde açıklamak için elimizden geleni yaptık. Bu bölümde, çevrimiçi sohbet etmeden yer işaretleri ayarlamaya, tarayıcınızı güncellemeden Web'de daha etkili bir şekilde arama yapmaya kadar Web üzerindeki işlemleri nasıl yapacağınıza dair ipuçları ve tavsiyelerin yanı sıra açık kaynak veya bulut (cloud) bilgi işlem gibi bilmiyor olabileceğiniz bazı kavramların açıklamalarını da bulabilirsiniz.
Khi tìm hiểu web, bạn có thể gặp nhiều biệt ngữ hoặc thuật ngữ kỹ thuật. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều cụm từ phổ biến và đã cố gắng hết sức để giải thích chúng theo cách dễ hiểu. Trong phần này bạn cũng có thể tìm thấy các mẹo và lời khuyên về cách thực hiện mọi thứ trên web – từ trò chuyện trực tuyến cho tới thiết lập dấu trang, từ cập nhật trình duyệt cho tới tìm kiếm hiệu quả hơn trên web cũng như các giải thích cho một số khái niệm mà bạn có thể chưa quen, chẳng hạn như nguồn mở hoặc điện toán đám mây.
בזמן שאתה לומד להכיר את האינטרנט, אתה עשוי להיתקל במונחים מקצועיים וטכניים רבים. קיבצנו כמה מונחים נפוצים וניסינו כמיטב יכולתנו להסביר אותם באופן ברור וישיר. בקטע זה תוכל גם למצוא טיפים ועצות לגבי דרכים לביצוע פעולות באינטרנט - מניהול צ'אט באינטרנט, הגדרת סימניות, עדכון הדפדפן וחיפוש יעיל יותר באינטרנט, ועד הסברים למושגים מסוימים שייתכן ואינך מכיר, כמו קוד פתוח, או מחשוב ענן.
যেহেতু আপনার ওয়েব সম্পর্কে জানতে চান তাই আপনাকে হয়ত অনেক জটিল অথবা প্রযুক্তিগত শব্দের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে৷ আমরা কিছু প্রচলিত শব্দ সংকলিত এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করতে সহজ উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি৷ এছাড়াও, বুকমার্কগুলি সেট আপ করতে অনলাইন চ্যাট, কার্যকরীভাবে আরো অনুসন্ধান করতে আপনার ব্রাউজার আপডেট করার, পাশাপাশি কিছু ধারণা যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত নাও থাকতে পারেন যেমন ওপেন সোর্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিং থেকে - ওয়েবে কিভাবে কাজ হয়, এই বিভাগ থেকে আপনি টিপগুলি এবং উপদেশ পেতে পারেন৷
Iepazīstot tīmekli, iespējams, saskarsieties ar žargona vai tehnisku terminu lietošanu. Mēs apkopojām visbiežāk lietotos terminus un centāmies izskaidrot tos viegli saprotamā valodā. Šajā sadaļā atradīsiet arī padomus un ieteikumus par dažādu darbību veikšanu tīmeklī — sākot no tērzēšanas tiešsaistē līdz grāmatzīmju iestatīšanai, no pārlūkprogrammas atjaunināšanas līdz efektīvākai meklēšanai tīmeklī —, kā arī skaidrojumus dažiem jēdzieniem, kuri, iespējams, nav jums zināmi, piemēram, “atklātais pirmkods” vai “mākoņdati”.
உங்கள் இணையத்தைப் பற்றி அறிந்திருக்க, நீங்கள் நிறைய குழுமொழி அல்லது தொழில்நுட்பச் சொற்களை அறிந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். நாங்கள் நிறைய பொதுச் சொற்களை வழங்கியுள்ளோம் மேலும் எங்களால் முடிந்தவரை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விளக்கியுள்ளோம். ஆன்லைனில் அரட்டையடிப்பது முதல் புக்மார்க்குகளை அமைப்பது வரை, இணையத்தில் சிறப்பான முறையில் தேடுவதற்கு உங்கள் உலாவியைப் புதுப்பிப்பதற்கு மேலும் நீங்கள் அறிந்திராத ஓப்பன் சோர்ஸ் அல்லது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போன்றவற்றின் விளக்கங்களை அறிவதற்கு என இணையத்தில் விஷயங்களை எப்படி பெறுவது குறித்த உதவிக்குறிப்புகளையும் ஆலோசனையையும் இந்தப் பகுதியில் காணலாம்.
Знайомлячись з Інтернетом, можна натрапити на багато професійних і технічних термінів. Ми зібрали низку розповсюджених термінів і спробували пояснити їх просто та зрозуміло. У цьому розділі також можна знайти підказки й поради щодо роботи в Інтернеті – від спілкування в чаті до налаштування закладок, від оновлення веб-переглядача до ефективнішого пошуку в Інтернеті – а також пояснення деяких понять, з якими ви, можливо, не знайомі, як-от відкритий код або веб-обчислення.
Unavyozidi kuufahamu wavuti wako, unaweza kukutana na misamiati mingi au istilahi za kiufundi. Tumekusanya maneno kadhaa ya kawaida na tumejitahidi tuwezavyo kuyafafanua ili yaeleweke kwa urahisi. Pia katika sehemu hii unaweza kupata vidokezo na ushauri wa jinsi ya kufanya mambo kwenye wavuti – kupiga gumzo mtandaoni na kuweka alamisho, kusasisha kivinjari chako na kutafuta kwa ufanisi zaidi kwenye wavuti, pamoja na maelezo ya dhana ambazo labda huzifahamu, kama vile programu huria, au matumizi ya kompyuta winguni.
Zure sarea ezagutzen zoazen heinean, argota edo termino teknikoak topa zenitzake. Ohiko zenbait termino bildu ditugu eta erraz ulertzeko moduan azaltzen saiatu gara. Atal honetan, baita ere, sarean gauzak egiteko argibideak eta aholkuak aurki ditzakezu, adibidez, linean txateatzea, laster-markak konfiguratzea edo sarean bilaketa hobeak egiteko arakatzailea konfiguratzea. Agian ezagutzen ez dituzun kontzeptu batzuen azalpenak ere ikusiko dituzu, esaterako, kode irekia edo hodeiko informatika.
Apabila anda sudah mengetahui tentang web anda, anda mungkin terjumpa bermacam-macam jargon atau istilah teknikal. Kami mengumpulkan sebilangan istilah biasa dan berusaha sebaik mungkin untuk menerangkannya dalam cara yang mudah difahami. Anda turut boleh mendapatkan petua dan nasihat dalam bahagian ini mengenai cara menyelesaikan sesuatu di web - daripada bersembang dalam talian kepada menyediakan penanda halaman, daripada mengemas kini penyemak imbas anda kepada membuat carian dengan lebih berkesan di web, serta penerangan tentang beberapa konsep yang mungkin anda tidak biasa lihat, seperti sumber terbuka atau pengkomputeran awan.
A medida que vaias coñecendo a web, é posible que te atopes con moita xerga ou termos técnicos. Reunimos un conxunto de termos comúns e fixemos todo o posible para explicalos dun xeito fácil de entender. Tamén podes atopar suxestións e consellos nesta sección sobre como facer cousas na web, desde chatear en liña ata configurar marcadores, desde actualizar o teu navegador ata buscar de forma máis eficaz na web, así como explicacións dalgúns conceptos cos que é posible que non esteas familiarizado, como o código aberto ou a informática en nube.
જ્યારે તમે તમારા વેબને જાણવા લાગો છો, ત્યારે તમે તેના પર શુદ્ધ અને પારિભાષિક શબ્દો ચલાવી શકો છો. અમે ઘણાં સામાન્ય શબ્દોનું સંક્ષેપ કર્યું છે અને તેને સરળ રીતે સમજાવવા માટે અમે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો છે. તમે આ વિભાગમાં વેબ પર વસ્તુઓ કેવી રીતે કરીને મેળવવી તેની ટિપ્સ અને સલાહ પણ મેળવી શકો છો - ઓનલાઇન ચેટિંગથી બુકમાર્ક્સ સેટિંગ સુધી, તમારા બ્રાઉઝર અપડેટિંગથી વેબ પર વધુ અસરકારક રીતે શોધ સુધી, તેમજ કેટલાક વિચારોની સ્પષ્ટતા જેની સાથે તમે કદાચ પરિચિત ન પણ હોવ, જેમ કે ઓપન સોર્સ અથવા મેઘ કમ્પ્યુટિંગ.
ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವೆವು. ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಬಹುದು - ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತೆಯೇ ತೆರೆದ ಮೂಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರದ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ.
आपण आपले वेब जाणून घेता तसे, आपण अनेक जार्गन किंवा तांत्रिक संज्ञांमधून जाता. आम्‍ही अनेक सामान्‍य संज्ञा एकत्र केल्‍या आणि सहज समजतील अशा मार्गाने त्‍या स्‍पष्‍ट करण्‍याचे आम्‍ही सर्व प्रयत्‍न केले. वेबवर गोष्‍टी कशा पूर्ण कराव्‍यात यावर आपण या विभागामध्‍ये टिपा आणि सल्‍ला देखील मिळवाल – ऑनलाइन चॅट करण्‍यापासून ते बुकमार्क सेट करण्‍यापर्यंत, आपला ब्राउझर अद्यतनित करण्‍यापासून ते वेबवर अधिक प्रभावीपणे शोध करण्‍यापर्यंत, तसेच आपण परिचित नसलेल्‍या काही संकल्‍पनांच्‍या स्‍पष्‍टीकरणापर्यंत, जसे की स्त्रोत उघडणे किंवा मेघ गणना.
మీరు మీ వెబ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు, అనేక అప్రామాణిక లేదా సాంకేతిక పదాలను ఎదుర్కొనవచ్చు. మేము అనేక సాధారణ పదాలను సేకరించాము మరియు వాటిని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మాకు సాధ్యమైనంత సులభంగా వివరించాము. మీరు వెబ్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో చాటింగ్ చేయడం మొదలుకొని బుక్‌మార్క్‌లను సెటప్ చేయడం వరకు, మీ బ్రౌజర్‌ను నవీకరించడం మొదలుకొని వెబ్‌లో మరింత ప్రభావవంతంగా శోధించడం వరకు, అదే విధంగా ఓపెన్ సోర్స్ లేదా మేఘ కంప్యూటింగ్ వంటి మీకు పరిచయం లేని కొన్ని విషయాల గురించి వివరణలను పొందడం వంటి విధులను చేయడంపై ఈ విభాగంలో చిట్కాలు మరియు సలహాను కూడా పొందవచ్చు.
جیسے جیسے آپ اپنے ویب کو جانتے ہیں، آپ کا سامنا بہت سے غیر مفہوم یا تکنیکی اصطلاحات سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت سی عام اصطلاحات کو دوہرایا ہے اور اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ان کی ایسے طریقے سے وضاحت کی جائے جسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اس سیکشن میں تجاویز اور مشورے بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ کیسے ویب پر چیزوں کو کیا جائے – آن لائن چیٹنگ سے لیکر بک مارکس سیٹ کرنے تک، اپنے براؤزر کو اپ ڈیٹ کرنے سے لیکر ویب پر مزید مؤثر طور پر تلاش کرنے تک، اسی طرح کچھ ایسے تصورات کی وضاحت جن سے آپ غیر شناسا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اوپن سورس، یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔
നിങ്ങളുടെ വെബിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എളുപ്പം മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പദങ്ങളിലൂടെയും സാങ്കേതിക പദങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ പൊതുവായി വരുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുംവിധം ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നുറുങ്ങുകളും വെബിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും - ഓൺലൈനിൽ ചാറ്റുചെയ്യുന്നത് മുതൽ ബുക്ക്‌മാർക്ക് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വരെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ വെബിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തിരയുന്നത് വരെ, അതോടൊപ്പം സ്വതന്ത്ര ഉറവിടം, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ആശയങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
  4 Hits mail.google.com  
የተሻሻሉ ተጨማሪ ደንቦችን በተመለከተ አገልግሎት ላይ ማሳሰቢያ እንለጥፋለን። ለውጦቹ ወደኋላ ሄደው ተፈጻሚ የማይደረጉ ሲሆን፣ ከተለጠፉበት ቀን ጀምሮ ባሉት አስራ አራት ቀናት ውስጥ ተፈጻሚ አይሆኑም። ሆኖም ግን፣ አንድ አገልግሎት አዲስ ተግባር ሲኖረው ይህን የተመለከቱ ለውጦች ወይም በሕግ ምክንያት የተደረጉ ለውጦች ወዲያውኑ ተፈጻሚ ይሆናሉ።
We may modify these terms or any additional terms that apply to a Service to, for example, reflect changes to the law or changes to our Services. You should look at the terms regularly. We’ll post notice of modifications to these terms on this page. We’ll post notice of modified additional terms in the applicable Service. Changes will not apply retroactively and will become effective no sooner than fourteen days after they are posted. However, changes addressing new functions for a Service or changes made for legal reasons will be effective immediately. If you do not agree to the modified terms for a Service, you should discontinue your use of that Service.
يجوز أن نعدل هذه البنود أو أي بنود إضافية تسري على إحدى الخدمات، على سبيل المثال، لتعكس تغييرات طرأت على القانون أو على خدماتنا. يجب عليك مراجعة هذه البنود بانتظام. سننشر إشعارًا بالتعديلات التي تتم لهذه البنود في هذه الصفحة. وسننشر إشعارًا بالبنود الإضافية المعدلة ضمن الخدمة المعنية. لن يتم تطبيق التغييرات بأثر رجعي ولن يسري مفعولها إلا بعد أربعة عشر يومًا من نشرها. ومع ذلك، ستصبح التغييرات التي تتعلق بوظائف جديدة لإحدى الخدمات أو التغييرات التي يتم إجراؤها لأسباب قانونية سارية على الفور. وإذا لم توافق على البنود المعدلة لإحدى الخدمات، فيجب عليك التوقف عن استخدام تلك الخدمة.
Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για μία Υπηρεσία, όπως, παραδείγματος χάριν, για να απεικονίσουμε αλλαγές στη νομοθεσία ή στις Υπηρεσίες μας. Θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά στους όρους. Θα δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση για τις τροποποιήσεις αυτών των όρων σε αυτήν τη σελίδα. Θα δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση για τους τροποποιημένους επιπλέον όρους στη σχετική Υπηρεσία. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ανάρτησή τους. Ωστόσο, οι αλλαγές που αφορούν συγκεκριμένες νέες λειτουργίες μιας Υπηρεσίας ή οι αλλαγές που πραγματοποιούνται για νομικούς λόγους θα τίθενται άμεσα σε ισχύ. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους για μια Υπηρεσία, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της.
We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Service, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. We posten wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. We posten kennisgevingen van aangepaste aanvullende voorwaarden in de betreffende Service. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies voor een Service of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een Service, moet u uw gebruik van die Service beëindigen.
Google は、たとえば、法律の改正または本サービスの変更を反映するために、本サービスに適用する本規約または特定の本サービスについての追加規定を修正することがあります。ユーザーは定期的に本規約をご確認ください。Google は、本規約の修正に関する通知をこのページに表示します。追加規定の修正については、該当する本サービス内において通知を表示します。変更は、さかのぼって適用されることはなく、その変更が表示されてから 14 日以降に発効します。ただし、本サービスの新機能に対処する変更または法律上の理由に基づく変更は、直ちに発効するものとします。本サービスに関する修正された規定に同意しないユーザーは、本サービスの利用を停止してください。
ما ممکن است این شرایط یا شرایط اضافی را که به یکی از سرویس‌ها اعمال می‌شود تغییر دهیم تا بعنوان مثال تغییرات قانون یا تغییرات سرویس‌های ما را منعکس کنند. شما باید مرتبا شرایط را بررسی کنید. ما اعلامیه‌های مربوط به اصلاحات این قوانین را در این صفحه قرار خواهیم داد. ما اعلامیه شرایط اضافی تغییر داده شده را در سرویس‌ها قابل اعمال پست خواهیم کرد. تغییرات بصورت عطف‌به‌ماسبق اعمال نمی‌شوند و زودتر از چهارده روز پس از پست شدن آنها اجرا نخواهند شد. اما تغییرات مربوط به عملکردهای جدید برای یکی از سرویس‌ها یا تغییرات ایجاد شده به دلایل حقوقی بلافاصله به اجرا گذاشته خواهد شد. اگر شما با شرایط اصلاح شده برای یکی از سرویس‌ها موافق نباشید، باید استفاده خود از آن سرویس را متوقف کنید.
Възможно е да променим тези условия или допълнителните условия, които са в сила за дадена Услуга – например, за да отразят изменения в закона или в Услугите ни. Трябва да проверявате условията редовно. Ще публикуваме известие за промените в условията на тази страница. Ще публикуваме известие за променените допълнителни условия в съответната Услуга. Промените нямат обратна сила и ще влязат в действие не по-рано от четиринадесет дни след публикуването си. Промените относно нова функционалност в Услуга или направени по причини от правен характер ще влязат обаче в сила незабавно. Ако не приемате променените условия за дадена Услуга, трябва да спрете да я използвате.
Voimme muuttaa näitä ehtoja tai palvelukohtaisia lisäehtoja esimerkiksi lainmuutoksen tai Palveluiden muuttamisen seurauksena. Suosittelemme tarkistamaan ehdot säännöllisesti. Ilmoitamme näiden ehtojen muutoksista tällä sivulla. Ilmoitamme lisäehtojen muutoksista kyseisen Palvelun yhteydessä. Muutoksia ei sovelleta takautuvasti, ja ne tulevat voimaan 14 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta. Palveluiden uusia toimintoja koskevat tai oikeudellisista syistä tehdyt muutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi. Jos et hyväksy Palvelun muuttuneita ehtoja, sinun on lopetettava kyseisen Palvelun käyttö.
हम इन शर्तों को या किसी सेवा पर लागू होने वाली अतिरिक्त शर्तों को, उदाहरण के लिए, कानून या हमारी सेवाओं में बदलावों को दर्शाने के लिए, संशोधित कर सकते हैं. आपको इन ‍शर्तों को नियमित रूप से देखना चाहिए. हम इन शर्तों में संशोधनों की सूचना इस पृष्ठ पर पोस्‍ट करेंगे. हम लागू सेवा में संशोधित अतिरिक्‍त शर्तों की सूचना पोस्‍ट करेंगे. परिवर्तन पिछले दिनांक से लागू नहीं होंगे और वे पोस्‍ट किए जाने से चौदह दिनों के पहले प्रभावी नहीं होंगे. हालांकि, किसी सेवा के नए प्रकार्यों को दर्शाने वाले परिवर्तन या कानूनी प्रयोजनों से किए गए परिवर्तन तत्‍काल प्रभावी होंगे. यदि आप किसी सेवा की संशोधित शर्तों से सहमत नहीं हैं, तो आपको उस सेवा का अपना उपयोग बंद कर देना चाहिए.
A jelen szerződési feltételeket vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó további szerződési feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A feltételek módosításáról szóló értesítéseket ezen az oldalon tesszük közzé. A módosított további szerződési feltételekről szóló értesítést az adott Szolgáltatáson belül közöljük. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban egy Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.
Google은 법률의 변경이나 서비스의 변경사항을 반영하기 위한 목적 등으로 본 약관이나 서비스에 적용되는 추가약관을 수정할 수 있습니다. 귀하는 정기적으로 약관을 확인해야 합니다. 본 페이지의 약관이 변경되는 경우 Google은 이에 대한 공지를 게시합니다. Google은 추가약관의 변경 공지를 해당 서비스에 게재할 것입니다. 당해 변경은 소급되어 적용되지 않으며 게시하고 14일 이후에 발효됩니다. 단, 서비스에 대한 새로운 기능과 관련된 변경이나 법률적인 사유로 인한 변경은 즉시 발효됩니다. 서비스에 대해 변경된 약관에 동의하지 않는 경우 해당 서비스의 사용을 중지해야 합니다.
Vi kan endre vilkårene eller ytterligere vilkår som gjelder for en tjeneste, slik at de for eksempel reflekterer lovendringer eller endringer i tjenestene. Derfor bør du lese vilkårene med jevne mellomrom. Varsel om endringer av disse vilkårene legges ut på denne siden. Vi legger også ut varsel om endringer i ytterligere vilkår i den aktuelle tjenesten. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft, og begynner å gjelde tidligst to uker etter at de er lagt ut. Endringer i funksjoner i en tjeneste eller endringer som er gjort av juridiske årsaker, trer imidlertid i kraft umiddelbart. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene for en tjeneste, må du slutte å bruke den.
Możemy modyfikować niniejsze warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące Usług, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub Usługach. Należy regularnie sprawdzać te warunki. Informacja o zmodyfikowaniu warunków zostanie opublikowana na niniejszej stronie. Informacja o zmodyfikowaniu warunków dodatkowych zostanie opublikowana w odpowiedniej Usłudze. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od opublikowania. Jednak zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmodyfikowanych warunków Usługi, musi przestać z niej korzystać.
Putem să modificăm prezenţii Termeni şi condiţii şi Termenii şi condiţiile suplimentare care se aplică unui Serviciu, de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislaţiei sau al Serviciilor noastre. Consultaţi periodic Termenii şi condiţiile. Pe această pagină vom posta notificările privind modificările prezenţilor Termeni şi condiţii. Vom posta notificările cu privire la modificarea Termenilor şi condiţiilor suplimentare în cadrul Serviciului în cauză. Modificările nu se vor aplica retroactiv şi vor intra în vigoare în termen de minimum paisprezece zile după postare. Totuşi, modificările aferente funcţiilor noi ale unui Serviciu şi cele din motive legale vor intra în vigoare imediat. Dacă nu sunteţi de acord cu modificările aduse Termenilor şi condiţiilor aferente unui Serviciu, vă sugerăm să întrerupeţi utilizarea Serviciului respectiv.
Мы оставляем за собой право изменять эти или дополнительные Условия использования в случае внесения поправок в законодательство или обновления самих Служб. Вам необходимо регулярно отслеживать информацию о таких корректировках. Об изменениях условий мы сообщим на этой странице. Информация об изменении дополнительных условий распространяется в рамках соответствующих Служб. Изменения не имеют обратного действия и вступают в силу не ранее четырнадцати дней с момента публикации. Однако если они связаны с внедрением новых функций Служб или внесением поправок в законодательство, то будут применяться немедленно. Если вы не согласны с изменениями в условиях использования Службы, вы должны прекратить работу с ней.
Môžeme meniť tieto zmluvné podmienky alebo doplňujúce zmluvné podmienky týkajúce sa príslušných Služieb tak, aby napríklad zohľadňovali zmeny právnych predpisov alebo zmeny našich Služieb. Zmluvné podmienky by ste mali pravidelne sledovať. Upozornenie na úpravy týchto podmienok uverejníme na tejto stránke. Upozornenia na úpravy doplňujúcich podmienok uverejníme v príslušnej Službe. Zmeny nebudú mať spätnú účinnosť a nenadobudnú účinnosť skôr ako štrnásť dní odo dňa ich uverejnenia. Avšak zmeny týkajúce sa nových funkcií určitej Služby alebo zmeny uskutočnené z právnych dôvodov nadobudnú účinnosť okamžite. V prípade, že s upravenými podmienkami vzťahujúcimi sa na danú Službu nesúhlasíte, mali by ste ukončiť používanie danej Služby.
Te pogoje ali dodatne pogoje, ki veljajo za posamezno storitev, lahko na primer spremenimo, kadar jih moramo prilagoditi zakonodaji ali spremembam storitev. Pogoje redno spremljajte. Na tej strani bomo objavljali obvestila o spremembah pogojev. Obvestilo o spremembi dodatnih pogojev bomo objavili v ustrezni storitvi. Spremembe ne bodo veljale za nazaj in bodo začele veljati najmanj 14 dni po objavi. Izjema so spremembe zaradi nove funkcije storitve ali sprememb zakonodaje, ki začnejo veljati takoj. Če se ne strinjate s spremenjenimi pogoji storitev, prenehajte z njihovo uporabo.
Vi kan ändra dessa villkor eller ytterligare villkor som gäller för en tjänst, exempelvis för att avspegla ändringar av lagen eller av våra tjänster. Du bör regelbundet läsa villkoren. Om villkoren ändras meddelas det på den här sidan. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändrade ytterligare villkor inom den relevanta tjänsten. Ändringar gäller inte retroaktivt och de kommer inte att träda i kraft förrän tidigast fjorton dagar efter att de läggs upp. Ändringar som gäller nya funktioner i en tjänst eller ändringar som görs av juridiska skäl kommer dock att träda i kraft omedelbart. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för en tjänst ska du sluta använda tjänsten.
เราอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริการ เช่น เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา คุณจึงควรทบทวนข้อกำหนดนี้เป็นประจำ โดยเราจะโพสต์ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้ไว้ในหน้าเว็บนี้ และเราจะโพสต์ประกาศแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขไว้ในบริการที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการโพสต์ประกาศแจ้งเป็นเวลาสิบสี่วันเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับระบบการทำงานใหม่ของบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันที หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขของบริการหนึ่งๆ คุณควรหยุดการใช้บริการนั้น
İşbu şartları veya bir Hizmet için geçerli olan herhangi bir ek şartı (örneğin yasalarda veya Hizmetlerimizde gerçekleşen değişiklikleri yansıtmak için) değiştirebiliriz. Şartlara düzenli aralıklarla bakmanız gerekir. Bu şartlarda yapılan değişikliklerle ilgili uyarıyı bu sayfada yayınlarız. Değiştirilen ek şartlarla ilgili uyarıyı geçerli olduğu Hizmette yayınlarız. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmaz ve yayınlandıkları tarihten sonraki en az on dört gün içinde yürürlüğe girer. Ancak bir Hizmete yeni eklenen işlevlere yönelik değişiklikler veya yasal sebeplerle yapılan değişiklikler derhal yürürlüğe girer. Bir Hizmetle ilgili değiştirilen şartları kabul etmezseniz, ilgili Hizmeti kullanmayı durdurmalısınız.
Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Dịch vụ hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Dịch vụ nào đó, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.
אנו עשויים לשנות תנאי שימוש אלה או תנאים והגבלות נוספים שחלים על שירות, על מנת, לדוגמה, לשקף שינויים בחוק או שינויים בשירותים שלנו. עלייך לעיין בתנאי שימוש אלה באופן קבוע. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאים אלה בדף זה. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאים נוספים בשירות הרלוונטי. שינויים אלה לא יחולו רטרואקטיבית וייכנסו לתוקף ארבעה-עשר יום לפחות לאחר פרסומם. עם זאת, שינויים הקשורים באופן ספציפי לפונקציות חדשות בשירות כלשהו או לשינויים שבוצעו מסיבות משפטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי. אם אינך מסכים לשינויים בתנאים ובהגבלות בשירות מסוים, כדאי שתפסיק להשתמש בשירות זה.
আমরা এই শর্তাদি অথবা অন্য কোনো অতিরিক্ত শর্তাদি পরিষেবাতে প্রয়োগ করার জন্য সংশোধন করতে পারি, উদাহরণস্বরুপ, আইনের পরিবর্তন অথবা আমাদের পরিষেবার পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে৷ আপনার নিয়মিত শর্তাদি দেখা উচিত৷ আমরা এই পৃষ্ঠার শর্তাদির জন্য সংশোধনের সূচনা পোস্ট করব৷ আমরা প্রযোজ্য পরিষেবার মধ্যে সংশোধিত অতিরিক্ত শর্তাদির সূচনা পোস্ট করব৷ পূর্বের ক্রিয়াকলাপ অনুসারে পরিবর্তনগুলি প্রয়োগ করা হবে না এবং সেগুলি পোস্ট করার পরে 14 দিনের আগে কার্যকর হবে না৷ যাইহোক, কোনো পরিষেবার জন্য নতুন ক্রিয়াকলাপকে বর্ণনা করা পরিবর্তনগুলি অথবা আইনগত কারণে ঘটিত পরিবর্তনগুলি তত্ক্ষণাত কার্যকর হবে৷ আপনি যদি কোনো পরিষেবার শর্তাদি সংশোধন করতে রাজি না হন, আপনার এই পরিষেবার ব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত৷
சேவைக்குப் பொருந்தும் இந்த விதிமுறைகளையும் அல்லது கூடுதல் விதிமுறைகளையும் மாற்றக்கூடும், எடுத்துக்காட்டாக சட்டத்தில் மாற்றங்கள் ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கும் வகையில் விதிமுறைகள் மாறலாம் அல்லது எங்கள் சேவைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். நீங்கள் விதிமுறைகளைத் தொடர்ந்துப் பார்க்க வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் இந்த விதிமுறைகளுக்கான மாற்றங்களின் அறிவிப்பை இடுகையிடுவோம். குறிப்பிட்ட சேவையில் மாற்றப்பட்ட கூடுதல் விதிமுறைகளின் அறிவிப்பை இடுகையிடுவோம். இருப்பதைப் பாதிக்கும் வகையில் மாற்றங்கள் பயன்படுத்தப்படாது மேலும் அவை இடுகையிட்ட பதினான்கு நாட்களுக்குள் நடைமுறைக்கு வரும். ஆயினும், சேவையின் புதிய செயல்களைக் குறிப்பிடும் மாற்றங்கள் அல்லது சட்டக் காரணங்களுக்காக செய்யும் மாற்றங்கள் உடனடியாக செயல்படுத்தப்படும். சேவைக்கான மாற்றப்பட்ட விதிமுறைகளை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை எனில், அந்த சேவையைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்த வேண்டும்.
Ми можемо змінювати ці чи будь-які додаткові умови, що стосуються певної Служби, наприклад, з метою відображення змін у законодавстві чи в самій Службі. Слід регулярно переглядати ці умови. На цій сторінці ми повідомлятимемо про внесення змін у поточні умови. Примітки про оновлення додаткових умов публікуватимуться в межах відповідної Служби. Зміни не матимуть зворотної сили та почнуть діяти не раніше ніж через чотирнадцять днів після їх публікації. Однак зміни, які стосуються нових функцій Служби, чи зміни, внесені з правових причин, починатимуть діяти негайно. Якщо ви не погоджуєтеся зі зміненими умовами Служби, необхідно припинити ваше користування такою Службою.
અમે આ શરતો અથવા સેવા પર લાગુ થતી કોઈપણ વધારાની શરતો, ઉદાહરણ તરીકે, કાયદામાં ફેરબદલ અથવા અમારી સેવાઓમાં થતાં સુધારમાં ફેરફાર કરી શકીએ છીએ. તમારે નિયમિત રૂપે શરતોને જોવી જોઈએ. અમે આ પૃષ્ઠ પર આ શરતો પરના સંશોધનોની સૂચના પોસ્ટ કરીશું. અમે લાગુ સેવામાં વધારાની શરતોની સૂચના પોસ્ટ કરીશું. ફેરફારો ભૂતકાલીન સ્થિતિથી લાગુ થશે નહીં અને તે પોસ્ટ કર્યા પછીના ચૌદ દિવસ કરતાં પહેલાં લાગુ થશે નહીં. આમ છતાં , સેવા માટે નવા કાર્યોને બતાવતાં ફેરફારો અથવા કાનૂની કારણોસર કરાયેલા ફેરફારો તુરંત લાગુ થશે. જો તમે સેવા માટે ફેરબદલ થયેલ શરતોથી સંમત નહિં થાવ , તો તમારે તે સેવાના તમારા ઉપયોગને બંધ કરવો જોઈએ.
ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬದಲಾದ ಕಾನೂನಿಗೆ , ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ನೀವು ನಿಯತವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಸೇವೆಗಳ ಮಾರ್ಪಡುಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ತಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸೇವೆಗಳ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಸೇವೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
आम्‍ही या अटी किंवा कोणत्‍याही अतिरिक्त अटी ज्‍या सेवेला लागू होतात त्‍या सुधारित करू शकतो, उदाहरणार्थ, कायद्याचे बदल किंवा आमच्‍या सेवेचे बदल प्रतिबिंबित करणे. आपण नियमितपणे अटींकडे पहावे. आम्‍ही या पृष्‍ठावर या अटींच्‍या सुधारणांची सूचना पोस्‍ट करू(पाठवू). लागू करण्‍यायोग्‍य सेवेमध्‍ये आम्‍ही सुधारित अतिरिक्त अटींबद्दल सूचना पोस्‍ट करू(पाठवू). बदल गतकाळाला लागू होणार नाहीत आणि ते पोस्ट केल्यानंतर(पाठविल्यानंतर) चौदा दिवसांच्या अगोदर प्रभावी होणार नाहीत. तथापि, एका सेवेच्या नवीन कार्यांना अनुलक्षून असलेले बदल किंवा कायदेशीर कारणांसाठी केलेले बदल तत्काळ प्रभावी होतील. आपण सेवेकरिता सुधारणा केलेल्या अटींशी सहमत नसल्यास, आपण त्या सेवेचा आपला वापर करणे खंडित करावा.
మేము సేవకు వర్తించే ఈ నిబంధనలు లేదా ఏదైనా అదనపు నిబంధనలను సవరించవచ్చు ఉదాహరణకు, చట్టంలో మార్పులను లేదా మా సేవలలో మార్పులను ప్రతిబింబించడం లాంటివి. మీరు తరచూ నిబంధనలను గమనించాలి. మేము ఈ పేజీలో ఈ నిబంధనలకు సవరణల యొక్క నోటీసును పోస్ట్ చేస్తాము. మేము వర్తింపబడే సేవలో సవరించిన అదనపు నిబంధనల యొక్క నోటీసును పోస్ట్ చేస్తాము. మార్పులు గడచిన సమయానికి వర్తించవు మరియు అవి పోస్ట్ చేయబడిన తర్వాత పద్నాలుగు రోజుల్లోపు ప్రభావితమవుతాయి. అయితే, సేవ కోసం క్రొత్త ఫంక్షన్‌లను సూచించే మార్పులు లేదా చట్టబద్ధ కారణాల కోసం చేసిన మార్పులు వెంటనే ప్రభావితమవుతాయి. మీరు సేవ కోసం సవరించిన నిబంధనలకు అంగీకరించకుంటే, మీరు ఆ సేవ యొక్క మీ వినియోగాన్ని ఆపివేయాలి.
بطور مثال، قانون میں ہونے والی تبدیلیوں یا ہماری سروسز میں ہونے والی تبدیلیوں کی عکاسی کیلئے، ہم سروس پر لاگو ہونے والی ان شرائط اور اضافی شرائط میں ترمیم کرسکتے ہیں۔ آپ کو باقاعدگی سے ان شرائط پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ ہم ان شرائط میں ہونے والی ترامیم کی اطلاع اس صفحہ پر شائع کریں گے۔ ہم ترمیم شدہ اضافی شرائط کی اطلاع قابل اطلاق سروس میں شائع کریں گے۔ تبدیلیاں سابقہ تاریخ سے لاگو نہیں ہوں گی اور انہیں شائع کیے جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ چودہ دنوں میں لاگو ہوں گی۔ تاہم، کسی سروس کیلئے نئے اعمال سے متعلق تبدیلیاں یا قانونی وجوہات کے سبب ہونے والی تبدیلیاں فوری طور پر لاگو ہوں گی۔ اگر آپ سروس کی ترمیم شدہ شرائط سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو، آپ کو اس سروس کا اپنا استعمال روک دینا چاہیے۔
ഒരു സേവനത്തിലേക്ക് ബാധകമാകുന്ന ഈ നിബന്ധനകളോ ഏതെങ്കിലും കൂടുതൽ നിബന്ധനകളോ ഞങ്ങൾ പരിഷ്‌കരിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമങ്ങളിലേക്കോ മാറ്റങ്ങളിലേക്കോ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ പതിവായി നോക്കേണ്ടതാണ്. ഈ നിബന്ധനകളിൽ വരുത്തുന്ന പരിഷ്‌കരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതാണ്. പരിഷ്‌കരിച്ച കൂടുതൽ നിബന്ധനകളുടെ അറിയിപ്പ് ഞങ്ങൾ ബാധകമാകുന്ന സേവനത്തിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യും. മാറ്റങ്ങൾ ഭൂതകാലം മുതൽ ബാധകമാക്കില്ല കൂടാതെ അവർ പോസ്റ്റുചെയ്‌തതിന് ശേഷമുള്ള 14 ദിവസത്തിന് മുമ്പായി അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുകയുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സേവനത്തിനായുള്ള പുതിയ ഫംഗ്‌ഷനുകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളോ നിയമപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളോ ഉടൻ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഒരു സേവനത്തിനായി പരിഷ്‌ക്കരിച്ച നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തേണ്ടതാണ്.
  2 Hits maps.google.hu  
እንዴት ነገሮች በድር ላይ መፈጸም – መስመር ላይ ከመወያየት ጀምሮ እስከ ዕልባቶችን ከማዘጋጀት፣ አሳሽዎን ከማዘመን ጀምሮ እስከ ድሩ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ መፈለግ፣ እንዲሁም እንደ ክፍት ምንጭ ወይም የደመና ማስላት ያሉ ላያውቋቸው የሚችሏቸው የአንዳንድ ጽንሰ-ሐሳቦች ማብራሪያ –እንደሚችሉ ጠቅሚ ምክሮችን እዚህ ማግኘት ይችላሉ።
As you get to know your web, you may run across a lot of jargon or technical terms. We’ve rounded up a number of common terms and have done our best to explain them in an easy to understand way. You can also find tips and advice in this section on how to get things done on the web – from chatting online to setting up bookmarks, from updating your browser to searching more effectively on the web, as well as explanations of some concepts that you may not be familiar with, such as open source, or cloud computing.
À mesure que vous découvrez Internet, vous pouvez tomber sur des termes techniques ou du jargon. Nous avons rassemblé un certain nombre de termes courants et avons fait de notre mieux pour vous les expliquer simplement. Vous trouverez également dans cette section des astuces et des conseils sur l'utilisation d'Internet, depuis le chat en ligne à la configuration des favoris, de la mise à jour du navigateur à la recherche avancée, ainsi que des explications sur certains concepts que vous ne connaissez peut-être pas bien, comme l'Open Source ou le cloud computing.
Wenn Sie das Web kennenlernen, stolpern Sie vielleicht über einige technische Begriffe oder Online-Jargon. Wir haben einige häufig verwendete Begriffe zusammengetragen und uns alle Mühe gegeben, diese gut verständlich zu erklären. In diesem Abschnitt finden Sie zudem Tipps und Ratschläge, wie Sie das Web am besten nutzen. Beispielsweise wie Sie online chatten, Lesezeichen einrichten, Ihren Browser aktualisieren oder effektiver im Web suchen. Des Weiteren finden Sie Erklärungen einiger Begriffe, die Ihnen möglicherweise noch nicht vertraut sind, wie Open Source oder Cloud-Computing.
A medida que conozcas la Web, es posible que te encuentres con numerosos términos técnicos. Hemos recopilado algunos términos habituales y hemos intentado explicártelos lo mejor posible de forma que los puedas entender fácilmente. En esta sección, también puedes encontrar sugerencias y consejos sobre cómo realizar acciones en la Web (por ejemplo, chatear online, establecer marcadores, actualizar tu navegador y realizar búsquedas de forma más efectiva en la Web), así como explicaciones de algunos conceptos con los que es posible que no estés familiarizado, como el código abierto o el cloud computing.
Mentre impari a conoscere il Web potresti imbatterti in molti termini gergali o tecnici. Abbiamo raccolto una serie di termini comuni e abbiamo fatto del nostro meglio per spiegarli in modo comprensibile. In questa sezione puoi trovare anche suggerimenti e consigli su come svolgere operazioni sul Web, ad esempio come chattare online, configurare segnalibri, aggiornare il browser ed eseguire ricerche più efficaci sul Web, nonché spiegazioni di alcuni concetti che potresti non conoscere, come open source o cloud computing.
وفي غضون التعرف على الويب، قد تمر بالكثير من المصطلحات اللغوية المتخصصة، أو المصطلحات الفنية. ونحن بدورنا جمعنا عددًا من المصطلحات الشائعة وبذلنا أقصى ما في وسعنا لتوضيحها بالشرح بطريقة سهلة الاستيعاب. يُمكنك أيضًا العثور على نصائح ومشورة في هذا القسم حول كيفية إنجاز المهام على الويب – بدءًا من الدردشة عبر الإنترنت إلى إعداد الإشارات المرجعية، ومن تحديث المتصفح إلى إجراء بحث أكثر كفاءة على الويب، بالإضافة إلى شرح لبعض المفاهيم غير المألوفة لك، مثل البرامج مفتوحة المصدر، أو الحوسبة في السحاب.
Καθώς ανακαλύπτετε τον ιστό σας, ενδέχεται να συναντήσετε δύσκολους τεχνικούς όρους. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένους κοινούς όρους και έχουμε βάλει τα δυνατά μας να τους ερμηνεύσουμε με έναν εύκολα κατανοητό τρόπο. Μπορείτε επίσης να βρείτε συμβουλές και υποδείξεις σε αυτήν την ενότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειές σας στον ιστό – από τις συζητήσεις στο Διαδίκτυο, έως τη ρύθμιση σελιδοδεικτών, από την ενημέρωση του προγράμματος περιήγησής σας έως την πιο αποτελεσματική αναζήτηση στον ιστό, καθώς και ερμηνείες ορισμένων εννοιών με τις οποίες ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, όπως το λογισμικό ανοικτού κώδικα ή το cloud computing.
Naarmate u internet beter leert kennen, kunt u allerlei vakjargon of technische termen tegenkomen. We hebben een paar veelgebruikte termen in een lijst gezet en geprobeerd deze zo duidelijk mogelijk uit te leggen. U kunt in dit gedeelte ook tips en advies vinden over hoe u dingen op internet kunt doen, van chatten tot bladwijzers instellen en van het bijwerken van uw browser tot effectiever zoeken op internet, en uitleg van enkele concepten waarmee u misschien nog niet bekend bent, zoals open source en cloudcomputing.
ウェブを理解しようとすると、多くの専門用語や技術用語が出てきます。ここでは、多くのよく出てくる用語をまとめて、できるだけわかりやすい方法でそれらを説明するようにしました。また、ウェブで何かを実行する方法についてのヒントやアドバイスも提示しています。たとえば、オンラインでのチャット、ブックマークの設定、ブラウザの更新、ウェブ上でのより効率的な検索方法などについてです。さらには、オープンソースやクラウド コンピューティングなど、あまり馴染みのないいくつかの概念についても説明します。
Namate jy jou web leer ken, sal jy baie moeilike woorde en tegniese terme teëkom. Ons het 'n aantal algemene terme bymekaar gemaak en ons bes gedoen om hulle op 'n eenvoudige manier te verduidelik, om dit sodoende makliker te maak om te verstaan. Jy kan ook wenke en advies in hierdie afdeling kry, oor hoe om dinge op die web te doen – soos om aanlyn te klets, boekmerke op te stel, jou blaaier by te werk, en meer doeltreffend op die web te soek. Daar is ook verduidelikings van 'n paar konsepte wat jy dalk nie mee vertroud is nie, soos oopbron of wolkverwerking.
در راه شناخت وب ممکن است به عبارات فنی یا گیج‌کننده بسیاری برخورد کنید. ما تعدادی عبارات متداول را جمع‌آوری کردیم و تلاش کردیم تا آنها را به صورتی ساده و قابل فهم شرح دهیم. در این بخش همچنین می‌توانید نکات و توصیه‌هایی را در مورد انجام بهتر کارها در وب، از گپ زدن آنلاین تا تنظیم نشانک‌ها و از به‌روزرسانی مرورگر خود تا جستجوی مؤثرتر در وب، مشاهده کنید و شرح برخی مفاهیمی که ممکن است با آنها آشنا نباشید، مانند منبع‌باز یا محاسبه ابری را نیز ببینید.
Докато опознавате мрежата, може да попаднете на много технически или жаргонни термини. Събрахме редица често използвани и се постарахме да ги обясним по разбираем начин. В тази секция можете също така да намерите съвети как да вършите неща в интернет – от разговори онлайн до настройване на отметки, от актуализиране на браузъра до по-ефективно търсене в мрежата, както и обяснения на някои понятия, които може да са ви непознати, например „отворен код“ или „изчисления в облак“.
A mesura que us aneu familiaritzant amb el web, us podeu trobar amb llenguatge incomprensible o termes tècnics. Hem recopilat uns quants termes habituals i us els provarem d'explicar de forma senzilla i fàcil d'entendre. En aquesta secció, també trobareu consells per fer activitats al web (des de xatejar en línia fins a configurar marcadors, des d'actualitzar el navegador fins a fer cerques més eficients al web), així com també explicacions d'alguns conceptes que us poden resultar desconeguts, com ara el codi obert o la informàtica en núvol.
Tijekom učenja o webu možda ćete nailaziti na dosta žargonskih ili tehničkih izraza. Sabrali smo određenu količinu uobičajenih izraza i dali sve od sebe da ih objasnimo na jednostavan i razumljiv način. U tom odjeljku također možete pronaći savjete i upute kako obavljati stvari na webu, od chatanja do postavljanja oznaka, od ažuriranja preglednika do učinkovitijeg pretraživanja weba, kao i objašnjenja nekih pojmova koji vam možda nisu poznati, primjerice, otvoreni kôd ili računalstvo u oblaku.
Při seznamování se svým webem můžete narazit na spoustu technických termínů a internetového žargonu. Proto jsme sepsali nejčastěji používané termíny a pokusili se je vysvětlit co nejsrozumitelnějším způsobem. V této části najdete také tipy a rady, jak na webu dělat různé věci od online chatování a nastavení záložek až po aktualizace prohlížeče a efektivnější vyhledávání na webu. Také jsou zde vysvětleny některé koncepty, které možná tak dobře neznáte, například otevřený zdrojový kód nebo cloud computing.
Efterhånden som du lærer internettet at kende, kan du støde på en masse fagudtryk eller tekniske termer. Vi har samlet en række almindelige termer og gjort vores bedste for at forklare dem på en letforståelig måde. Du kan også finde tips og råd i dette afsnit til, hvordan du agerer på nettet – lige fra onlinechat til oprettelse af bogmærker, fra opdatering af din browser til effektivisering af dine søgninger på nettet. Desuden får du forklaringer på nogle begreber, som du muligvis ikke kender, f.eks. open source eller cloud computing.
Veebi tundma õppides võite kohata hulgaliselt erialaseid sõnu ja tehnilisi termineid. Oleme kokku kogunud mitmed levinumad terminid ja üritanud need teie jaoks võimalikult lihtsalt lahti seletada. Sellest jaotisest leiate ka nõuandeid ja soovitusi selle kohta, kuidas veebis erinevaid toiminguid teha – alates võrgus vestlemisest kuni järjehoidjate seadistamiseni, brauseri värskendamisest kuni võrgus tõhusamalt otsimiseni. Lisaks oleme lahti seletanud ka mõned kontseptsioonid (nt avatud lähtekood või arvutitega pilves töötamine), millega te ei pruugi tuttav olla.
Internetiin tutustuessasi saatat kohdata vaikeaselkoista ammattikieltä tai teknisiä termejä. Olemme koonneet yleisimpiä termejä ja pyrkineet selittämään ne mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla. Tästä osiosta löydät myös vinkkejä ja neuvoja verkon käyttöön – verkkokeskusteluista kirjanmerkkien käyttämiseen, selaimen päivittämiseen ja tehokkaampaan tiedonhakuun. Löydät myös selityksiä käsitteille, jotka voivat olla vieraita, kuten "avoin lähdekoodi" tai "pilvipalvelut".
जब आप अपने वेब को जानने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपका सामना कई विशिष्ट शब्दावलियों या तकनीकी शब्दों से हो. हमने कई सामान्य शब्द एकत्रित किए हैं और उनकी इस प्रकार व्याख्या करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, जिससे कि उन्हें आसानी से समझा जाए. आपको इस अनुभाग में इस पर भी युक्तियां और सलाह मिल सकते हैं कि वेब पर कार्य कैसे किया जाए – ऑनलाइन चैट करने से लेकर बुकमार्क सेट करने तक, अपना ब्राउज़र अपडेट करने से लेकर वेब पर और प्रभावी रूप से खोज करने तक, साथ ही साथ कुछ ऐसी अवधारणाओं की व्याख्या जिनसे संभवतः आप परिचित न हों, जैसे कि मुक्त स्रोत या क्लाउड कंप्यूटिंग.
Ahogy megismeri az internetet, sok zsargonnal és szakkifejezéssel találkozhat. Összegyűjtöttünk számos gyakori kifejezést, és megpróbáltuk a lehető legjobban, könnyen érthető módon elmagyarázni őket. Ebben a részben ezenfelül tippeket és tanácsokat találhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzen el dolgokat az interneten a csevegéstől a könyvjelzők beállításáig, illetve a böngésző frissítésétől a hatékonyabb internetes keresésig, valamint magyarázatokat néhány olyan koncepcióról, amelyeket nem biztos, hogy ismer – mint a nyílt forráskód vagy a felhőalapú számítástechnika.
Ýmis tæknileg orð og hugtök eiga eftir að verða á vegi þínum þegar þú kynnist vefnum betur. Við höfum tekið saman lista yfir algeng hugtök og gert okkar besta til að útskýra þau á auðskiljanlegan hátt. Í þessum hluta finnur þú líka hollráð og ábendingar um hvernig nota má vefinn – hvort sem er að spjalla á netinu eða setja upp bókamerki, uppfæra vafrann eða læra að fá meira út úr vefleitinni, ásamt útskýringum á hugtökum sem kunna að vera framandi, eins og opnum kóða eða tölvuvinnslu í skýi.
Ketika mulai memahami web, Anda mungkin akan menemukan banyak jargon atau istilah teknis. Kami telah mengumpulkan sejumlah istilah umum dan melakukan semampu kami untuk menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti. Anda juga dapat menemukan kiat dan saran di bagian ini tentang cara melakukan berbagai hal di web – dari mengobrol online hingga menyiapkan bookmark, dari memperbarui browser hingga menelusuri di web dengan efektif, serta penjelasan atas beberapa konsep yang mungkin belum Anda pahami, misalnya sumber terbuka, atau komputasi gemawan.
웹에 대해 알아가는 과정에서 많은 전문 용어 또는 기술 용어의 벽에 부딪힐 수 있습니다. Google은 다양한 일반 용어들을 모아서 최대한 이해하기 쉬운 방식으로 설명하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 이 섹션에서 웹에서 작업을 수행하는 방법에 대한 도움말을 제공합니다. 온라인 채팅, 북마크 설정, 브라우저 업데이트 및 웹에서의 효율적인 검색 방법뿐 아니라 오픈 소스, 클라우드 컴퓨팅 등과 같이 익숙하지 않은 개념에 대한 설명을 제공합니다.
Susipažindami su žiniatinkliu galite aptikti daug žargono ar techninių terminų. Surinkome daug dažnai naudojamų terminų ir pasistengėme kuo paprasčiau juos paaiškinti. Šioje skiltyje taip pat rasite patarimų, kaip žiniatinklyje atlikti įvairius veiksmus: nuo pokalbių internete iki žymių nustatymo, nuo naršyklės atnaujinimo iki efektyvesnės žiniatinklio paieškos. Taip pat rasite kai kurių galbūt jums nežinomų sąvokų, pvz., atvirojo šaltinio ar debesų kompiuterijos, paaiškinimus.
Når du hiver deg ut i det å bruke nettet, kommer du til å støte på en rekke faguttrykk og tekniske termer. Vi har samlet et utall av vanlige termer og gjort vårt ytterste for å forklare dem på en lett forståelig måte. I denne delen kan du finne tips og triks om hvordan du får gjort saker og ting på nettet – fra nettprating til konfigurering av bokmerker, og fra oppdatering av nettleseren til hvordan du søker mer effektivt på nettet. I tillegg har vi gitt forklaringer på noen konsepter du nok ikke er så kjent med, herunder åpen kildekode og nettbasert databehandling.
Gdy będziesz zdobywać tę wiedzę, natrafisz na wiele fachowych i technicznych pojęć. Zebraliśmy tu najbardziej powszechne terminy, by wyjaśnić je w możliwie prosty i zrozumiały sposób. W tej sekcji znajdziesz wskazówki i porady, jak korzystać z internetu (czatować online, tworzyć zakładki, aktualizować przeglądarki, a nawet skutecznie wyszukiwać w sieci), oraz definicje niektórych pojęć, które mogą być Ci nieznane (np. open source czy usługi w chmurze).
Pe măsură ce ajungeți să cunoașteți internetul, este posibil să întâlniți numeroși termeni de specialitate și termeni tehnici. Am creat o listă de termeni frecvent întâlniți și ne-am străduit să-i explicăm într-un mod ușor de înțeles. În această secțiune puteți găsi, de asemenea, sfaturi cu privire la utilizarea internetului de la chat online la adăugarea marcajelor, de la actualizarea browserului la căutarea mai eficientă pe web. Nu lipsesc nici explicații ale unor concepte care este posibil să nu vă fie cunoscute, cum ar fi open source sau cloud computing.
Изучая Интернет, вы встретите немало технических или профессиональных терминов. Мы собрали наиболее распространенные из них и постарались как можно более понятно объяснить их. В этом же разделе вы найдете простые советы по использованию Интернета, например узнаете, как общаться с друзьями, добавлять страницы в закладки, обновлять браузер или более эффективно искать информацию. Кроме того, мы разъяснили некоторые понятия, которые могут быть знакомы не всем, например что такое облачные вычисления или ПО с открытым исходным кодом.
Током упознавања веба можете да наиђете на велики број жаргонских или техничких термина. Прикупили смо неколико најчешћих и потрудили се да их објаснимо на лако разумљив начин. У овом одељку можете да пронађете и савете о томе како да обавите неке ствари на вебу, на пример како да ћаскате на мрежи, подесите обележиваче, ажурирате прегледач или ефикасније претражујете веб, као и објашњења неких концепата који су вам можда непознати, као што су отворени кôд или клауд рачунарство.
Pri spoznávaní webu môžete naraziť na mnoho odborných výrazov a žargónu. Zostavili sme zoznam niekoľkých bežných výrazov a pokúsili sme sa ich čo najjednoduchšie vysvetliť. V tejto sekcii tiež môžete nájsť tipy a rady o tom, ako na webe vykonávať rôzne činnosti (napríklad četovať online, nastaviť záložky, aktualizovať prehliadač alebo efektívne vyhľadávať na webe), a vysvetlenie k niektorým konceptom, ktoré pre vás môžu byť nové (napríklad kód s otvoreným zdrojom, či „cloud computing“).
Pri spoznavanju spleta lahko naletite na številne žargonske ali strokovne izraze. Zbrali smo nekaj pogostih izrazov in jih poskusili razložiti na čim bolj razumljiv način. V tem razdelku so na voljo tudi namigi in nasveti za različna opravila v spletu – od spletnega klepeta do nastavitve zaznamkov, od posodabljanja brskalnika do učinkovitejšega iskanja v spletu. Pojasnili smo tudi nekaj pojmov, ki jih morda ne poznate, kot je na primer odprtokodno ali računalništvo v oblaku.
Efterhand som du lär känna webben kan du stöta på en hel del jargong eller tekniska termer. Vi har sammanställt en rad vanliga termer och har gjort vårt bästa för att förklara dem på ett enkelt sätt. Du hittar även tips och råd i det här avsnittet om hur du får saker och ting gjorda på webben, till exempel hur du chattar, skapar bokmärken, uppdaterar webbläsaren, söker mer effektivt på webben och mycket mer. Du hittar även förklaringar på vissa begrepp som du kanske inte känner till såsom öppen källkod eller molntjänster.
ในขณะที่คุณทำความรู้จักเว็บ คุณอาจพบเจอกับคำศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย เราได้รวบรวมคำศัพท์ทั่วไปไว้เป็นจำนวนมากและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะอธิบายคำศัพท์เหล่านั้นในวิธีที่ง่ายต่อการเข้าใจ คุณสามารถค้นพบเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะกระทำสิ่งต่างๆ บนเว็บในส่วนนี้ด้วย ตั้งแต่การแชททางออนไลน์จนไปถึงการตั้งค่าบุ๊กมาร์ก การอัปเดตเบราว์เซอร์จนไปถึงการค้นหาบนเว็บอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับคำอธิบายแนวความคิดบางอย่างที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคย เช่น โอเพนซอร์สหรือการประมวลผลแบบคลาวด์
Web'inizi tanımaya başladıkça, çok sayıda jargon veya teknik terimle karşılaşabilirsiniz. Yaygın kullanılan çeşitli terimleri topladık ve kolayca anlaşılabilecekleri bir şekilde açıklamak için elimizden geleni yaptık. Bu bölümde, çevrimiçi sohbet etmeden yer işaretleri ayarlamaya, tarayıcınızı güncellemeden Web'de daha etkili bir şekilde arama yapmaya kadar Web üzerindeki işlemleri nasıl yapacağınıza dair ipuçları ve tavsiyelerin yanı sıra açık kaynak veya bulut (cloud) bilgi işlem gibi bilmiyor olabileceğiniz bazı kavramların açıklamalarını da bulabilirsiniz.
Khi tìm hiểu web, bạn có thể gặp nhiều biệt ngữ hoặc thuật ngữ kỹ thuật. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều cụm từ phổ biến và đã cố gắng hết sức để giải thích chúng theo cách dễ hiểu. Trong phần này bạn cũng có thể tìm thấy các mẹo và lời khuyên về cách thực hiện mọi thứ trên web – từ trò chuyện trực tuyến cho tới thiết lập dấu trang, từ cập nhật trình duyệt cho tới tìm kiếm hiệu quả hơn trên web cũng như các giải thích cho một số khái niệm mà bạn có thể chưa quen, chẳng hạn như nguồn mở hoặc điện toán đám mây.
בזמן שאתה לומד להכיר את האינטרנט, אתה עשוי להיתקל במונחים מקצועיים וטכניים רבים. קיבצנו כמה מונחים נפוצים וניסינו כמיטב יכולתנו להסביר אותם באופן ברור וישיר. בקטע זה תוכל גם למצוא טיפים ועצות לגבי דרכים לביצוע פעולות באינטרנט - מניהול צ'אט באינטרנט, הגדרת סימניות, עדכון הדפדפן וחיפוש יעיל יותר באינטרנט, ועד הסברים למושגים מסוימים שייתכן ואינך מכיר, כמו קוד פתוח, או מחשוב ענן.
যেহেতু আপনার ওয়েব সম্পর্কে জানতে চান তাই আপনাকে হয়ত অনেক জটিল অথবা প্রযুক্তিগত শব্দের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে৷ আমরা কিছু প্রচলিত শব্দ সংকলিত এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করতে সহজ উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি৷ এছাড়াও, বুকমার্কগুলি সেট আপ করতে অনলাইন চ্যাট, কার্যকরীভাবে আরো অনুসন্ধান করতে আপনার ব্রাউজার আপডেট করার, পাশাপাশি কিছু ধারণা যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত নাও থাকতে পারেন যেমন ওপেন সোর্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিং থেকে - ওয়েবে কিভাবে কাজ হয়, এই বিভাগ থেকে আপনি টিপগুলি এবং উপদেশ পেতে পারেন৷
Iepazīstot tīmekli, iespējams, saskarsieties ar žargona vai tehnisku terminu lietošanu. Mēs apkopojām visbiežāk lietotos terminus un centāmies izskaidrot tos viegli saprotamā valodā. Šajā sadaļā atradīsiet arī padomus un ieteikumus par dažādu darbību veikšanu tīmeklī — sākot no tērzēšanas tiešsaistē līdz grāmatzīmju iestatīšanai, no pārlūkprogrammas atjaunināšanas līdz efektīvākai meklēšanai tīmeklī —, kā arī skaidrojumus dažiem jēdzieniem, kuri, iespējams, nav jums zināmi, piemēram, “atklātais pirmkods” vai “mākoņdati”.
உங்கள் இணையத்தைப் பற்றி அறிந்திருக்க, நீங்கள் நிறைய குழுமொழி அல்லது தொழில்நுட்பச் சொற்களை அறிந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். நாங்கள் நிறைய பொதுச் சொற்களை வழங்கியுள்ளோம் மேலும் எங்களால் முடிந்தவரை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விளக்கியுள்ளோம். ஆன்லைனில் அரட்டையடிப்பது முதல் புக்மார்க்குகளை அமைப்பது வரை, இணையத்தில் சிறப்பான முறையில் தேடுவதற்கு உங்கள் உலாவியைப் புதுப்பிப்பதற்கு மேலும் நீங்கள் அறிந்திராத ஓப்பன் சோர்ஸ் அல்லது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போன்றவற்றின் விளக்கங்களை அறிவதற்கு என இணையத்தில் விஷயங்களை எப்படி பெறுவது குறித்த உதவிக்குறிப்புகளையும் ஆலோசனையையும் இந்தப் பகுதியில் காணலாம்.
Знайомлячись з Інтернетом, можна натрапити на багато професійних і технічних термінів. Ми зібрали низку розповсюджених термінів і спробували пояснити їх просто та зрозуміло. У цьому розділі також можна знайти підказки й поради щодо роботи в Інтернеті – від спілкування в чаті до налаштування закладок, від оновлення веб-переглядача до ефективнішого пошуку в Інтернеті – а також пояснення деяких понять, з якими ви, можливо, не знайомі, як-от відкритий код або веб-обчислення.
Unavyozidi kuufahamu wavuti wako, unaweza kukutana na misamiati mingi au istilahi za kiufundi. Tumekusanya maneno kadhaa ya kawaida na tumejitahidi tuwezavyo kuyafafanua ili yaeleweke kwa urahisi. Pia katika sehemu hii unaweza kupata vidokezo na ushauri wa jinsi ya kufanya mambo kwenye wavuti – kupiga gumzo mtandaoni na kuweka alamisho, kusasisha kivinjari chako na kutafuta kwa ufanisi zaidi kwenye wavuti, pamoja na maelezo ya dhana ambazo labda huzifahamu, kama vile programu huria, au matumizi ya kompyuta winguni.
Zure sarea ezagutzen zoazen heinean, argota edo termino teknikoak topa zenitzake. Ohiko zenbait termino bildu ditugu eta erraz ulertzeko moduan azaltzen saiatu gara. Atal honetan, baita ere, sarean gauzak egiteko argibideak eta aholkuak aurki ditzakezu, adibidez, linean txateatzea, laster-markak konfiguratzea edo sarean bilaketa hobeak egiteko arakatzailea konfiguratzea. Agian ezagutzen ez dituzun kontzeptu batzuen azalpenak ere ikusiko dituzu, esaterako, kode irekia edo hodeiko informatika.
Apabila anda sudah mengetahui tentang web anda, anda mungkin terjumpa bermacam-macam jargon atau istilah teknikal. Kami mengumpulkan sebilangan istilah biasa dan berusaha sebaik mungkin untuk menerangkannya dalam cara yang mudah difahami. Anda turut boleh mendapatkan petua dan nasihat dalam bahagian ini mengenai cara menyelesaikan sesuatu di web - daripada bersembang dalam talian kepada menyediakan penanda halaman, daripada mengemas kini penyemak imbas anda kepada membuat carian dengan lebih berkesan di web, serta penerangan tentang beberapa konsep yang mungkin anda tidak biasa lihat, seperti sumber terbuka atau pengkomputeran awan.
A medida que vaias coñecendo a web, é posible que te atopes con moita xerga ou termos técnicos. Reunimos un conxunto de termos comúns e fixemos todo o posible para explicalos dun xeito fácil de entender. Tamén podes atopar suxestións e consellos nesta sección sobre como facer cousas na web, desde chatear en liña ata configurar marcadores, desde actualizar o teu navegador ata buscar de forma máis eficaz na web, así como explicacións dalgúns conceptos cos que é posible que non esteas familiarizado, como o código aberto ou a informática en nube.
જ્યારે તમે તમારા વેબને જાણવા લાગો છો, ત્યારે તમે તેના પર શુદ્ધ અને પારિભાષિક શબ્દો ચલાવી શકો છો. અમે ઘણાં સામાન્ય શબ્દોનું સંક્ષેપ કર્યું છે અને તેને સરળ રીતે સમજાવવા માટે અમે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો છે. તમે આ વિભાગમાં વેબ પર વસ્તુઓ કેવી રીતે કરીને મેળવવી તેની ટિપ્સ અને સલાહ પણ મેળવી શકો છો - ઓનલાઇન ચેટિંગથી બુકમાર્ક્સ સેટિંગ સુધી, તમારા બ્રાઉઝર અપડેટિંગથી વેબ પર વધુ અસરકારક રીતે શોધ સુધી, તેમજ કેટલાક વિચારોની સ્પષ્ટતા જેની સાથે તમે કદાચ પરિચિત ન પણ હોવ, જેમ કે ઓપન સોર્સ અથવા મેઘ કમ્પ્યુટિંગ.
ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವೆವು. ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಬಹುದು - ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತೆಯೇ ತೆರೆದ ಮೂಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರದ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ.
आपण आपले वेब जाणून घेता तसे, आपण अनेक जार्गन किंवा तांत्रिक संज्ञांमधून जाता. आम्‍ही अनेक सामान्‍य संज्ञा एकत्र केल्‍या आणि सहज समजतील अशा मार्गाने त्‍या स्‍पष्‍ट करण्‍याचे आम्‍ही सर्व प्रयत्‍न केले. वेबवर गोष्‍टी कशा पूर्ण कराव्‍यात यावर आपण या विभागामध्‍ये टिपा आणि सल्‍ला देखील मिळवाल – ऑनलाइन चॅट करण्‍यापासून ते बुकमार्क सेट करण्‍यापर्यंत, आपला ब्राउझर अद्यतनित करण्‍यापासून ते वेबवर अधिक प्रभावीपणे शोध करण्‍यापर्यंत, तसेच आपण परिचित नसलेल्‍या काही संकल्‍पनांच्‍या स्‍पष्‍टीकरणापर्यंत, जसे की स्त्रोत उघडणे किंवा मेघ गणना.
మీరు మీ వెబ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు, అనేక అప్రామాణిక లేదా సాంకేతిక పదాలను ఎదుర్కొనవచ్చు. మేము అనేక సాధారణ పదాలను సేకరించాము మరియు వాటిని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మాకు సాధ్యమైనంత సులభంగా వివరించాము. మీరు వెబ్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో చాటింగ్ చేయడం మొదలుకొని బుక్‌మార్క్‌లను సెటప్ చేయడం వరకు, మీ బ్రౌజర్‌ను నవీకరించడం మొదలుకొని వెబ్‌లో మరింత ప్రభావవంతంగా శోధించడం వరకు, అదే విధంగా ఓపెన్ సోర్స్ లేదా మేఘ కంప్యూటింగ్ వంటి మీకు పరిచయం లేని కొన్ని విషయాల గురించి వివరణలను పొందడం వంటి విధులను చేయడంపై ఈ విభాగంలో చిట్కాలు మరియు సలహాను కూడా పొందవచ్చు.
جیسے جیسے آپ اپنے ویب کو جانتے ہیں، آپ کا سامنا بہت سے غیر مفہوم یا تکنیکی اصطلاحات سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت سی عام اصطلاحات کو دوہرایا ہے اور اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ان کی ایسے طریقے سے وضاحت کی جائے جسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اس سیکشن میں تجاویز اور مشورے بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ کیسے ویب پر چیزوں کو کیا جائے – آن لائن چیٹنگ سے لیکر بک مارکس سیٹ کرنے تک، اپنے براؤزر کو اپ ڈیٹ کرنے سے لیکر ویب پر مزید مؤثر طور پر تلاش کرنے تک، اسی طرح کچھ ایسے تصورات کی وضاحت جن سے آپ غیر شناسا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اوپن سورس، یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔
നിങ്ങളുടെ വെബിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എളുപ്പം മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പദങ്ങളിലൂടെയും സാങ്കേതിക പദങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ പൊതുവായി വരുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുംവിധം ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നുറുങ്ങുകളും വെബിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും - ഓൺലൈനിൽ ചാറ്റുചെയ്യുന്നത് മുതൽ ബുക്ക്‌മാർക്ക് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വരെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ വെബിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തിരയുന്നത് വരെ, അതോടൊപ്പം സ്വതന്ത്ര ഉറവിടം, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ആശയങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
  2 Hits www.google.pl  
እንዴት ነገሮች በድር ላይ መፈጸም – መስመር ላይ ከመወያየት ጀምሮ እስከ ዕልባቶችን ከማዘጋጀት፣ አሳሽዎን ከማዘመን ጀምሮ እስከ ድሩ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ መፈለግ፣ እንዲሁም እንደ ክፍት ምንጭ ወይም የደመና ማስላት ያሉ ላያውቋቸው የሚችሏቸው የአንዳንድ ጽንሰ-ሐሳቦች ማብራሪያ –እንደሚችሉ ጠቅሚ ምክሮችን እዚህ ማግኘት ይችላሉ።
As you get to know your web, you may run across a lot of jargon or technical terms. We’ve rounded up a number of common terms and have done our best to explain them in an easy to understand way. You can also find tips and advice in this section on how to get things done on the web – from chatting online to setting up bookmarks, from updating your browser to searching more effectively on the web, as well as explanations of some concepts that you may not be familiar with, such as open source, or cloud computing.
À mesure que vous découvrez Internet, vous pouvez tomber sur des termes techniques ou du jargon. Nous avons rassemblé un certain nombre de termes courants et avons fait de notre mieux pour vous les expliquer simplement. Vous trouverez également dans cette section des astuces et des conseils sur l'utilisation d'Internet, depuis le chat en ligne à la configuration des favoris, de la mise à jour du navigateur à la recherche avancée, ainsi que des explications sur certains concepts que vous ne connaissez peut-être pas bien, comme l'Open Source ou le cloud computing.
Wenn Sie das Web kennenlernen, stolpern Sie vielleicht über einige technische Begriffe oder Online-Jargon. Wir haben einige häufig verwendete Begriffe zusammengetragen und uns alle Mühe gegeben, diese gut verständlich zu erklären. In diesem Abschnitt finden Sie zudem Tipps und Ratschläge, wie Sie das Web am besten nutzen. Beispielsweise wie Sie online chatten, Lesezeichen einrichten, Ihren Browser aktualisieren oder effektiver im Web suchen. Des Weiteren finden Sie Erklärungen einiger Begriffe, die Ihnen möglicherweise noch nicht vertraut sind, wie Open Source oder Cloud-Computing.
A medida que conozcas la Web, es posible que te encuentres con numerosos términos técnicos. Hemos recopilado algunos términos habituales y hemos intentado explicártelos lo mejor posible de forma que los puedas entender fácilmente. En esta sección, también puedes encontrar sugerencias y consejos sobre cómo realizar acciones en la Web (por ejemplo, chatear online, establecer marcadores, actualizar tu navegador y realizar búsquedas de forma más efectiva en la Web), así como explicaciones de algunos conceptos con los que es posible que no estés familiarizado, como el código abierto o el cloud computing.
Mentre impari a conoscere il Web potresti imbatterti in molti termini gergali o tecnici. Abbiamo raccolto una serie di termini comuni e abbiamo fatto del nostro meglio per spiegarli in modo comprensibile. In questa sezione puoi trovare anche suggerimenti e consigli su come svolgere operazioni sul Web, ad esempio come chattare online, configurare segnalibri, aggiornare il browser ed eseguire ricerche più efficaci sul Web, nonché spiegazioni di alcuni concetti che potresti non conoscere, come open source o cloud computing.
وفي غضون التعرف على الويب، قد تمر بالكثير من المصطلحات اللغوية المتخصصة، أو المصطلحات الفنية. ونحن بدورنا جمعنا عددًا من المصطلحات الشائعة وبذلنا أقصى ما في وسعنا لتوضيحها بالشرح بطريقة سهلة الاستيعاب. يُمكنك أيضًا العثور على نصائح ومشورة في هذا القسم حول كيفية إنجاز المهام على الويب – بدءًا من الدردشة عبر الإنترنت إلى إعداد الإشارات المرجعية، ومن تحديث المتصفح إلى إجراء بحث أكثر كفاءة على الويب، بالإضافة إلى شرح لبعض المفاهيم غير المألوفة لك، مثل البرامج مفتوحة المصدر، أو الحوسبة في السحاب.
Καθώς ανακαλύπτετε τον ιστό σας, ενδέχεται να συναντήσετε δύσκολους τεχνικούς όρους. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένους κοινούς όρους και έχουμε βάλει τα δυνατά μας να τους ερμηνεύσουμε με έναν εύκολα κατανοητό τρόπο. Μπορείτε επίσης να βρείτε συμβουλές και υποδείξεις σε αυτήν την ενότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειές σας στον ιστό – από τις συζητήσεις στο Διαδίκτυο, έως τη ρύθμιση σελιδοδεικτών, από την ενημέρωση του προγράμματος περιήγησής σας έως την πιο αποτελεσματική αναζήτηση στον ιστό, καθώς και ερμηνείες ορισμένων εννοιών με τις οποίες ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, όπως το λογισμικό ανοικτού κώδικα ή το cloud computing.
Naarmate u internet beter leert kennen, kunt u allerlei vakjargon of technische termen tegenkomen. We hebben een paar veelgebruikte termen in een lijst gezet en geprobeerd deze zo duidelijk mogelijk uit te leggen. U kunt in dit gedeelte ook tips en advies vinden over hoe u dingen op internet kunt doen, van chatten tot bladwijzers instellen en van het bijwerken van uw browser tot effectiever zoeken op internet, en uitleg van enkele concepten waarmee u misschien nog niet bekend bent, zoals open source en cloudcomputing.
ウェブを理解しようとすると、多くの専門用語や技術用語が出てきます。ここでは、多くのよく出てくる用語をまとめて、できるだけわかりやすい方法でそれらを説明するようにしました。また、ウェブで何かを実行する方法についてのヒントやアドバイスも提示しています。たとえば、オンラインでのチャット、ブックマークの設定、ブラウザの更新、ウェブ上でのより効率的な検索方法などについてです。さらには、オープンソースやクラウド コンピューティングなど、あまり馴染みのないいくつかの概念についても説明します。
Namate jy jou web leer ken, sal jy baie moeilike woorde en tegniese terme teëkom. Ons het 'n aantal algemene terme bymekaar gemaak en ons bes gedoen om hulle op 'n eenvoudige manier te verduidelik, om dit sodoende makliker te maak om te verstaan. Jy kan ook wenke en advies in hierdie afdeling kry, oor hoe om dinge op die web te doen – soos om aanlyn te klets, boekmerke op te stel, jou blaaier by te werk, en meer doeltreffend op die web te soek. Daar is ook verduidelikings van 'n paar konsepte wat jy dalk nie mee vertroud is nie, soos oopbron of wolkverwerking.
در راه شناخت وب ممکن است به عبارات فنی یا گیج‌کننده بسیاری برخورد کنید. ما تعدادی عبارات متداول را جمع‌آوری کردیم و تلاش کردیم تا آنها را به صورتی ساده و قابل فهم شرح دهیم. در این بخش همچنین می‌توانید نکات و توصیه‌هایی را در مورد انجام بهتر کارها در وب، از گپ زدن آنلاین تا تنظیم نشانک‌ها و از به‌روزرسانی مرورگر خود تا جستجوی مؤثرتر در وب، مشاهده کنید و شرح برخی مفاهیمی که ممکن است با آنها آشنا نباشید، مانند منبع‌باز یا محاسبه ابری را نیز ببینید.
Докато опознавате мрежата, може да попаднете на много технически или жаргонни термини. Събрахме редица често използвани и се постарахме да ги обясним по разбираем начин. В тази секция можете също така да намерите съвети как да вършите неща в интернет – от разговори онлайн до настройване на отметки, от актуализиране на браузъра до по-ефективно търсене в мрежата, както и обяснения на някои понятия, които може да са ви непознати, например „отворен код“ или „изчисления в облак“.
A mesura que us aneu familiaritzant amb el web, us podeu trobar amb llenguatge incomprensible o termes tècnics. Hem recopilat uns quants termes habituals i us els provarem d'explicar de forma senzilla i fàcil d'entendre. En aquesta secció, també trobareu consells per fer activitats al web (des de xatejar en línia fins a configurar marcadors, des d'actualitzar el navegador fins a fer cerques més eficients al web), així com també explicacions d'alguns conceptes que us poden resultar desconeguts, com ara el codi obert o la informàtica en núvol.
Tijekom učenja o webu možda ćete nailaziti na dosta žargonskih ili tehničkih izraza. Sabrali smo određenu količinu uobičajenih izraza i dali sve od sebe da ih objasnimo na jednostavan i razumljiv način. U tom odjeljku također možete pronaći savjete i upute kako obavljati stvari na webu, od chatanja do postavljanja oznaka, od ažuriranja preglednika do učinkovitijeg pretraživanja weba, kao i objašnjenja nekih pojmova koji vam možda nisu poznati, primjerice, otvoreni kôd ili računalstvo u oblaku.
Při seznamování se svým webem můžete narazit na spoustu technických termínů a internetového žargonu. Proto jsme sepsali nejčastěji používané termíny a pokusili se je vysvětlit co nejsrozumitelnějším způsobem. V této části najdete také tipy a rady, jak na webu dělat různé věci od online chatování a nastavení záložek až po aktualizace prohlížeče a efektivnější vyhledávání na webu. Také jsou zde vysvětleny některé koncepty, které možná tak dobře neznáte, například otevřený zdrojový kód nebo cloud computing.
Efterhånden som du lærer internettet at kende, kan du støde på en masse fagudtryk eller tekniske termer. Vi har samlet en række almindelige termer og gjort vores bedste for at forklare dem på en letforståelig måde. Du kan også finde tips og råd i dette afsnit til, hvordan du agerer på nettet – lige fra onlinechat til oprettelse af bogmærker, fra opdatering af din browser til effektivisering af dine søgninger på nettet. Desuden får du forklaringer på nogle begreber, som du muligvis ikke kender, f.eks. open source eller cloud computing.
Veebi tundma õppides võite kohata hulgaliselt erialaseid sõnu ja tehnilisi termineid. Oleme kokku kogunud mitmed levinumad terminid ja üritanud need teie jaoks võimalikult lihtsalt lahti seletada. Sellest jaotisest leiate ka nõuandeid ja soovitusi selle kohta, kuidas veebis erinevaid toiminguid teha – alates võrgus vestlemisest kuni järjehoidjate seadistamiseni, brauseri värskendamisest kuni võrgus tõhusamalt otsimiseni. Lisaks oleme lahti seletanud ka mõned kontseptsioonid (nt avatud lähtekood või arvutitega pilves töötamine), millega te ei pruugi tuttav olla.
Internetiin tutustuessasi saatat kohdata vaikeaselkoista ammattikieltä tai teknisiä termejä. Olemme koonneet yleisimpiä termejä ja pyrkineet selittämään ne mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla. Tästä osiosta löydät myös vinkkejä ja neuvoja verkon käyttöön – verkkokeskusteluista kirjanmerkkien käyttämiseen, selaimen päivittämiseen ja tehokkaampaan tiedonhakuun. Löydät myös selityksiä käsitteille, jotka voivat olla vieraita, kuten "avoin lähdekoodi" tai "pilvipalvelut".
जब आप अपने वेब को जानने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपका सामना कई विशिष्ट शब्दावलियों या तकनीकी शब्दों से हो. हमने कई सामान्य शब्द एकत्रित किए हैं और उनकी इस प्रकार व्याख्या करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, जिससे कि उन्हें आसानी से समझा जाए. आपको इस अनुभाग में इस पर भी युक्तियां और सलाह मिल सकते हैं कि वेब पर कार्य कैसे किया जाए – ऑनलाइन चैट करने से लेकर बुकमार्क सेट करने तक, अपना ब्राउज़र अपडेट करने से लेकर वेब पर और प्रभावी रूप से खोज करने तक, साथ ही साथ कुछ ऐसी अवधारणाओं की व्याख्या जिनसे संभवतः आप परिचित न हों, जैसे कि मुक्त स्रोत या क्लाउड कंप्यूटिंग.
Ahogy megismeri az internetet, sok zsargonnal és szakkifejezéssel találkozhat. Összegyűjtöttünk számos gyakori kifejezést, és megpróbáltuk a lehető legjobban, könnyen érthető módon elmagyarázni őket. Ebben a részben ezenfelül tippeket és tanácsokat találhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzen el dolgokat az interneten a csevegéstől a könyvjelzők beállításáig, illetve a böngésző frissítésétől a hatékonyabb internetes keresésig, valamint magyarázatokat néhány olyan koncepcióról, amelyeket nem biztos, hogy ismer – mint a nyílt forráskód vagy a felhőalapú számítástechnika.
Ýmis tæknileg orð og hugtök eiga eftir að verða á vegi þínum þegar þú kynnist vefnum betur. Við höfum tekið saman lista yfir algeng hugtök og gert okkar besta til að útskýra þau á auðskiljanlegan hátt. Í þessum hluta finnur þú líka hollráð og ábendingar um hvernig nota má vefinn – hvort sem er að spjalla á netinu eða setja upp bókamerki, uppfæra vafrann eða læra að fá meira út úr vefleitinni, ásamt útskýringum á hugtökum sem kunna að vera framandi, eins og opnum kóða eða tölvuvinnslu í skýi.
Ketika mulai memahami web, Anda mungkin akan menemukan banyak jargon atau istilah teknis. Kami telah mengumpulkan sejumlah istilah umum dan melakukan semampu kami untuk menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti. Anda juga dapat menemukan kiat dan saran di bagian ini tentang cara melakukan berbagai hal di web – dari mengobrol online hingga menyiapkan bookmark, dari memperbarui browser hingga menelusuri di web dengan efektif, serta penjelasan atas beberapa konsep yang mungkin belum Anda pahami, misalnya sumber terbuka, atau komputasi gemawan.
웹에 대해 알아가는 과정에서 많은 전문 용어 또는 기술 용어의 벽에 부딪힐 수 있습니다. Google은 다양한 일반 용어들을 모아서 최대한 이해하기 쉬운 방식으로 설명하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 이 섹션에서 웹에서 작업을 수행하는 방법에 대한 도움말을 제공합니다. 온라인 채팅, 북마크 설정, 브라우저 업데이트 및 웹에서의 효율적인 검색 방법뿐 아니라 오픈 소스, 클라우드 컴퓨팅 등과 같이 익숙하지 않은 개념에 대한 설명을 제공합니다.
Susipažindami su žiniatinkliu galite aptikti daug žargono ar techninių terminų. Surinkome daug dažnai naudojamų terminų ir pasistengėme kuo paprasčiau juos paaiškinti. Šioje skiltyje taip pat rasite patarimų, kaip žiniatinklyje atlikti įvairius veiksmus: nuo pokalbių internete iki žymių nustatymo, nuo naršyklės atnaujinimo iki efektyvesnės žiniatinklio paieškos. Taip pat rasite kai kurių galbūt jums nežinomų sąvokų, pvz., atvirojo šaltinio ar debesų kompiuterijos, paaiškinimus.
Når du hiver deg ut i det å bruke nettet, kommer du til å støte på en rekke faguttrykk og tekniske termer. Vi har samlet et utall av vanlige termer og gjort vårt ytterste for å forklare dem på en lett forståelig måte. I denne delen kan du finne tips og triks om hvordan du får gjort saker og ting på nettet – fra nettprating til konfigurering av bokmerker, og fra oppdatering av nettleseren til hvordan du søker mer effektivt på nettet. I tillegg har vi gitt forklaringer på noen konsepter du nok ikke er så kjent med, herunder åpen kildekode og nettbasert databehandling.
Gdy będziesz zdobywać tę wiedzę, natrafisz na wiele fachowych i technicznych pojęć. Zebraliśmy tu najbardziej powszechne terminy, by wyjaśnić je w możliwie prosty i zrozumiały sposób. W tej sekcji znajdziesz wskazówki i porady, jak korzystać z internetu (czatować online, tworzyć zakładki, aktualizować przeglądarki, a nawet skutecznie wyszukiwać w sieci), oraz definicje niektórych pojęć, które mogą być Ci nieznane (np. open source czy usługi w chmurze).
Pe măsură ce ajungeți să cunoașteți internetul, este posibil să întâlniți numeroși termeni de specialitate și termeni tehnici. Am creat o listă de termeni frecvent întâlniți și ne-am străduit să-i explicăm într-un mod ușor de înțeles. În această secțiune puteți găsi, de asemenea, sfaturi cu privire la utilizarea internetului de la chat online la adăugarea marcajelor, de la actualizarea browserului la căutarea mai eficientă pe web. Nu lipsesc nici explicații ale unor concepte care este posibil să nu vă fie cunoscute, cum ar fi open source sau cloud computing.
Изучая Интернет, вы встретите немало технических или профессиональных терминов. Мы собрали наиболее распространенные из них и постарались как можно более понятно объяснить их. В этом же разделе вы найдете простые советы по использованию Интернета, например узнаете, как общаться с друзьями, добавлять страницы в закладки, обновлять браузер или более эффективно искать информацию. Кроме того, мы разъяснили некоторые понятия, которые могут быть знакомы не всем, например что такое облачные вычисления или ПО с открытым исходным кодом.
Током упознавања веба можете да наиђете на велики број жаргонских или техничких термина. Прикупили смо неколико најчешћих и потрудили се да их објаснимо на лако разумљив начин. У овом одељку можете да пронађете и савете о томе како да обавите неке ствари на вебу, на пример како да ћаскате на мрежи, подесите обележиваче, ажурирате прегледач или ефикасније претражујете веб, као и објашњења неких концепата који су вам можда непознати, као што су отворени кôд или клауд рачунарство.
Pri spoznávaní webu môžete naraziť na mnoho odborných výrazov a žargónu. Zostavili sme zoznam niekoľkých bežných výrazov a pokúsili sme sa ich čo najjednoduchšie vysvetliť. V tejto sekcii tiež môžete nájsť tipy a rady o tom, ako na webe vykonávať rôzne činnosti (napríklad četovať online, nastaviť záložky, aktualizovať prehliadač alebo efektívne vyhľadávať na webe), a vysvetlenie k niektorým konceptom, ktoré pre vás môžu byť nové (napríklad kód s otvoreným zdrojom, či „cloud computing“).
Pri spoznavanju spleta lahko naletite na številne žargonske ali strokovne izraze. Zbrali smo nekaj pogostih izrazov in jih poskusili razložiti na čim bolj razumljiv način. V tem razdelku so na voljo tudi namigi in nasveti za različna opravila v spletu – od spletnega klepeta do nastavitve zaznamkov, od posodabljanja brskalnika do učinkovitejšega iskanja v spletu. Pojasnili smo tudi nekaj pojmov, ki jih morda ne poznate, kot je na primer odprtokodno ali računalništvo v oblaku.
Efterhand som du lär känna webben kan du stöta på en hel del jargong eller tekniska termer. Vi har sammanställt en rad vanliga termer och har gjort vårt bästa för att förklara dem på ett enkelt sätt. Du hittar även tips och råd i det här avsnittet om hur du får saker och ting gjorda på webben, till exempel hur du chattar, skapar bokmärken, uppdaterar webbläsaren, söker mer effektivt på webben och mycket mer. Du hittar även förklaringar på vissa begrepp som du kanske inte känner till såsom öppen källkod eller molntjänster.
ในขณะที่คุณทำความรู้จักเว็บ คุณอาจพบเจอกับคำศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย เราได้รวบรวมคำศัพท์ทั่วไปไว้เป็นจำนวนมากและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะอธิบายคำศัพท์เหล่านั้นในวิธีที่ง่ายต่อการเข้าใจ คุณสามารถค้นพบเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะกระทำสิ่งต่างๆ บนเว็บในส่วนนี้ด้วย ตั้งแต่การแชททางออนไลน์จนไปถึงการตั้งค่าบุ๊กมาร์ก การอัปเดตเบราว์เซอร์จนไปถึงการค้นหาบนเว็บอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับคำอธิบายแนวความคิดบางอย่างที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคย เช่น โอเพนซอร์สหรือการประมวลผลแบบคลาวด์
Web'inizi tanımaya başladıkça, çok sayıda jargon veya teknik terimle karşılaşabilirsiniz. Yaygın kullanılan çeşitli terimleri topladık ve kolayca anlaşılabilecekleri bir şekilde açıklamak için elimizden geleni yaptık. Bu bölümde, çevrimiçi sohbet etmeden yer işaretleri ayarlamaya, tarayıcınızı güncellemeden Web'de daha etkili bir şekilde arama yapmaya kadar Web üzerindeki işlemleri nasıl yapacağınıza dair ipuçları ve tavsiyelerin yanı sıra açık kaynak veya bulut (cloud) bilgi işlem gibi bilmiyor olabileceğiniz bazı kavramların açıklamalarını da bulabilirsiniz.
Khi tìm hiểu web, bạn có thể gặp nhiều biệt ngữ hoặc thuật ngữ kỹ thuật. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều cụm từ phổ biến và đã cố gắng hết sức để giải thích chúng theo cách dễ hiểu. Trong phần này bạn cũng có thể tìm thấy các mẹo và lời khuyên về cách thực hiện mọi thứ trên web – từ trò chuyện trực tuyến cho tới thiết lập dấu trang, từ cập nhật trình duyệt cho tới tìm kiếm hiệu quả hơn trên web cũng như các giải thích cho một số khái niệm mà bạn có thể chưa quen, chẳng hạn như nguồn mở hoặc điện toán đám mây.
בזמן שאתה לומד להכיר את האינטרנט, אתה עשוי להיתקל במונחים מקצועיים וטכניים רבים. קיבצנו כמה מונחים נפוצים וניסינו כמיטב יכולתנו להסביר אותם באופן ברור וישיר. בקטע זה תוכל גם למצוא טיפים ועצות לגבי דרכים לביצוע פעולות באינטרנט - מניהול צ'אט באינטרנט, הגדרת סימניות, עדכון הדפדפן וחיפוש יעיל יותר באינטרנט, ועד הסברים למושגים מסוימים שייתכן ואינך מכיר, כמו קוד פתוח, או מחשוב ענן.
যেহেতু আপনার ওয়েব সম্পর্কে জানতে চান তাই আপনাকে হয়ত অনেক জটিল অথবা প্রযুক্তিগত শব্দের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে৷ আমরা কিছু প্রচলিত শব্দ সংকলিত এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করতে সহজ উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি৷ এছাড়াও, বুকমার্কগুলি সেট আপ করতে অনলাইন চ্যাট, কার্যকরীভাবে আরো অনুসন্ধান করতে আপনার ব্রাউজার আপডেট করার, পাশাপাশি কিছু ধারণা যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত নাও থাকতে পারেন যেমন ওপেন সোর্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিং থেকে - ওয়েবে কিভাবে কাজ হয়, এই বিভাগ থেকে আপনি টিপগুলি এবং উপদেশ পেতে পারেন৷
Iepazīstot tīmekli, iespējams, saskarsieties ar žargona vai tehnisku terminu lietošanu. Mēs apkopojām visbiežāk lietotos terminus un centāmies izskaidrot tos viegli saprotamā valodā. Šajā sadaļā atradīsiet arī padomus un ieteikumus par dažādu darbību veikšanu tīmeklī — sākot no tērzēšanas tiešsaistē līdz grāmatzīmju iestatīšanai, no pārlūkprogrammas atjaunināšanas līdz efektīvākai meklēšanai tīmeklī —, kā arī skaidrojumus dažiem jēdzieniem, kuri, iespējams, nav jums zināmi, piemēram, “atklātais pirmkods” vai “mākoņdati”.
உங்கள் இணையத்தைப் பற்றி அறிந்திருக்க, நீங்கள் நிறைய குழுமொழி அல்லது தொழில்நுட்பச் சொற்களை அறிந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். நாங்கள் நிறைய பொதுச் சொற்களை வழங்கியுள்ளோம் மேலும் எங்களால் முடிந்தவரை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விளக்கியுள்ளோம். ஆன்லைனில் அரட்டையடிப்பது முதல் புக்மார்க்குகளை அமைப்பது வரை, இணையத்தில் சிறப்பான முறையில் தேடுவதற்கு உங்கள் உலாவியைப் புதுப்பிப்பதற்கு மேலும் நீங்கள் அறிந்திராத ஓப்பன் சோர்ஸ் அல்லது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போன்றவற்றின் விளக்கங்களை அறிவதற்கு என இணையத்தில் விஷயங்களை எப்படி பெறுவது குறித்த உதவிக்குறிப்புகளையும் ஆலோசனையையும் இந்தப் பகுதியில் காணலாம்.
Знайомлячись з Інтернетом, можна натрапити на багато професійних і технічних термінів. Ми зібрали низку розповсюджених термінів і спробували пояснити їх просто та зрозуміло. У цьому розділі також можна знайти підказки й поради щодо роботи в Інтернеті – від спілкування в чаті до налаштування закладок, від оновлення веб-переглядача до ефективнішого пошуку в Інтернеті – а також пояснення деяких понять, з якими ви, можливо, не знайомі, як-от відкритий код або веб-обчислення.
Unavyozidi kuufahamu wavuti wako, unaweza kukutana na misamiati mingi au istilahi za kiufundi. Tumekusanya maneno kadhaa ya kawaida na tumejitahidi tuwezavyo kuyafafanua ili yaeleweke kwa urahisi. Pia katika sehemu hii unaweza kupata vidokezo na ushauri wa jinsi ya kufanya mambo kwenye wavuti – kupiga gumzo mtandaoni na kuweka alamisho, kusasisha kivinjari chako na kutafuta kwa ufanisi zaidi kwenye wavuti, pamoja na maelezo ya dhana ambazo labda huzifahamu, kama vile programu huria, au matumizi ya kompyuta winguni.
Zure sarea ezagutzen zoazen heinean, argota edo termino teknikoak topa zenitzake. Ohiko zenbait termino bildu ditugu eta erraz ulertzeko moduan azaltzen saiatu gara. Atal honetan, baita ere, sarean gauzak egiteko argibideak eta aholkuak aurki ditzakezu, adibidez, linean txateatzea, laster-markak konfiguratzea edo sarean bilaketa hobeak egiteko arakatzailea konfiguratzea. Agian ezagutzen ez dituzun kontzeptu batzuen azalpenak ere ikusiko dituzu, esaterako, kode irekia edo hodeiko informatika.
Apabila anda sudah mengetahui tentang web anda, anda mungkin terjumpa bermacam-macam jargon atau istilah teknikal. Kami mengumpulkan sebilangan istilah biasa dan berusaha sebaik mungkin untuk menerangkannya dalam cara yang mudah difahami. Anda turut boleh mendapatkan petua dan nasihat dalam bahagian ini mengenai cara menyelesaikan sesuatu di web - daripada bersembang dalam talian kepada menyediakan penanda halaman, daripada mengemas kini penyemak imbas anda kepada membuat carian dengan lebih berkesan di web, serta penerangan tentang beberapa konsep yang mungkin anda tidak biasa lihat, seperti sumber terbuka atau pengkomputeran awan.
A medida que vaias coñecendo a web, é posible que te atopes con moita xerga ou termos técnicos. Reunimos un conxunto de termos comúns e fixemos todo o posible para explicalos dun xeito fácil de entender. Tamén podes atopar suxestións e consellos nesta sección sobre como facer cousas na web, desde chatear en liña ata configurar marcadores, desde actualizar o teu navegador ata buscar de forma máis eficaz na web, así como explicacións dalgúns conceptos cos que é posible que non esteas familiarizado, como o código aberto ou a informática en nube.
જ્યારે તમે તમારા વેબને જાણવા લાગો છો, ત્યારે તમે તેના પર શુદ્ધ અને પારિભાષિક શબ્દો ચલાવી શકો છો. અમે ઘણાં સામાન્ય શબ્દોનું સંક્ષેપ કર્યું છે અને તેને સરળ રીતે સમજાવવા માટે અમે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો છે. તમે આ વિભાગમાં વેબ પર વસ્તુઓ કેવી રીતે કરીને મેળવવી તેની ટિપ્સ અને સલાહ પણ મેળવી શકો છો - ઓનલાઇન ચેટિંગથી બુકમાર્ક્સ સેટિંગ સુધી, તમારા બ્રાઉઝર અપડેટિંગથી વેબ પર વધુ અસરકારક રીતે શોધ સુધી, તેમજ કેટલાક વિચારોની સ્પષ્ટતા જેની સાથે તમે કદાચ પરિચિત ન પણ હોવ, જેમ કે ઓપન સોર્સ અથવા મેઘ કમ્પ્યુટિંગ.
ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವೆವು. ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಬಹುದು - ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತೆಯೇ ತೆರೆದ ಮೂಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರದ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ.
आपण आपले वेब जाणून घेता तसे, आपण अनेक जार्गन किंवा तांत्रिक संज्ञांमधून जाता. आम्‍ही अनेक सामान्‍य संज्ञा एकत्र केल्‍या आणि सहज समजतील अशा मार्गाने त्‍या स्‍पष्‍ट करण्‍याचे आम्‍ही सर्व प्रयत्‍न केले. वेबवर गोष्‍टी कशा पूर्ण कराव्‍यात यावर आपण या विभागामध्‍ये टिपा आणि सल्‍ला देखील मिळवाल – ऑनलाइन चॅट करण्‍यापासून ते बुकमार्क सेट करण्‍यापर्यंत, आपला ब्राउझर अद्यतनित करण्‍यापासून ते वेबवर अधिक प्रभावीपणे शोध करण्‍यापर्यंत, तसेच आपण परिचित नसलेल्‍या काही संकल्‍पनांच्‍या स्‍पष्‍टीकरणापर्यंत, जसे की स्त्रोत उघडणे किंवा मेघ गणना.
మీరు మీ వెబ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు, అనేక అప్రామాణిక లేదా సాంకేతిక పదాలను ఎదుర్కొనవచ్చు. మేము అనేక సాధారణ పదాలను సేకరించాము మరియు వాటిని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మాకు సాధ్యమైనంత సులభంగా వివరించాము. మీరు వెబ్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో చాటింగ్ చేయడం మొదలుకొని బుక్‌మార్క్‌లను సెటప్ చేయడం వరకు, మీ బ్రౌజర్‌ను నవీకరించడం మొదలుకొని వెబ్‌లో మరింత ప్రభావవంతంగా శోధించడం వరకు, అదే విధంగా ఓపెన్ సోర్స్ లేదా మేఘ కంప్యూటింగ్ వంటి మీకు పరిచయం లేని కొన్ని విషయాల గురించి వివరణలను పొందడం వంటి విధులను చేయడంపై ఈ విభాగంలో చిట్కాలు మరియు సలహాను కూడా పొందవచ్చు.
جیسے جیسے آپ اپنے ویب کو جانتے ہیں، آپ کا سامنا بہت سے غیر مفہوم یا تکنیکی اصطلاحات سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت سی عام اصطلاحات کو دوہرایا ہے اور اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ان کی ایسے طریقے سے وضاحت کی جائے جسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اس سیکشن میں تجاویز اور مشورے بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ کیسے ویب پر چیزوں کو کیا جائے – آن لائن چیٹنگ سے لیکر بک مارکس سیٹ کرنے تک، اپنے براؤزر کو اپ ڈیٹ کرنے سے لیکر ویب پر مزید مؤثر طور پر تلاش کرنے تک، اسی طرح کچھ ایسے تصورات کی وضاحت جن سے آپ غیر شناسا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اوپن سورس، یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔
നിങ്ങളുടെ വെബിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എളുപ്പം മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പദങ്ങളിലൂടെയും സാങ്കേതിക പദങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ പൊതുവായി വരുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുംവിധം ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നുറുങ്ങുകളും വെബിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും - ഓൺലൈനിൽ ചാറ്റുചെയ്യുന്നത് മുതൽ ബുക്ക്‌മാർക്ക് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വരെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ വെബിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തിരയുന്നത് വരെ, അതോടൊപ്പം സ്വതന്ത്ര ഉറവിടം, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ആശയങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
  2 Hits www.google.ie  
እንዴት ነገሮች በድር ላይ መፈጸም – መስመር ላይ ከመወያየት ጀምሮ እስከ ዕልባቶችን ከማዘጋጀት፣ አሳሽዎን ከማዘመን ጀምሮ እስከ ድሩ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ መፈለግ፣ እንዲሁም እንደ ክፍት ምንጭ ወይም የደመና ማስላት ያሉ ላያውቋቸው የሚችሏቸው የአንዳንድ ጽንሰ-ሐሳቦች ማብራሪያ –እንደሚችሉ ጠቅሚ ምክሮችን እዚህ ማግኘት ይችላሉ።
As you get to know your web, you may run across a lot of jargon or technical terms. We’ve rounded up a number of common terms and have done our best to explain them in an easy to understand way. You can also find tips and advice in this section on how to get things done on the web – from chatting online to setting up bookmarks, from updating your browser to searching more effectively on the web, as well as explanations of some concepts that you may not be familiar with, such as open source, or cloud computing.
À mesure que vous découvrez Internet, vous pouvez tomber sur des termes techniques ou du jargon. Nous avons rassemblé un certain nombre de termes courants et avons fait de notre mieux pour vous les expliquer simplement. Vous trouverez également dans cette section des astuces et des conseils sur l'utilisation d'Internet, depuis le chat en ligne à la configuration des favoris, de la mise à jour du navigateur à la recherche avancée, ainsi que des explications sur certains concepts que vous ne connaissez peut-être pas bien, comme l'Open Source ou le cloud computing.
Wenn Sie das Web kennenlernen, stolpern Sie vielleicht über einige technische Begriffe oder Online-Jargon. Wir haben einige häufig verwendete Begriffe zusammengetragen und uns alle Mühe gegeben, diese gut verständlich zu erklären. In diesem Abschnitt finden Sie zudem Tipps und Ratschläge, wie Sie das Web am besten nutzen. Beispielsweise wie Sie online chatten, Lesezeichen einrichten, Ihren Browser aktualisieren oder effektiver im Web suchen. Des Weiteren finden Sie Erklärungen einiger Begriffe, die Ihnen möglicherweise noch nicht vertraut sind, wie Open Source oder Cloud-Computing.
وفي غضون التعرف على الويب، قد تمر بالكثير من المصطلحات اللغوية المتخصصة، أو المصطلحات الفنية. ونحن بدورنا جمعنا عددًا من المصطلحات الشائعة وبذلنا أقصى ما في وسعنا لتوضيحها بالشرح بطريقة سهلة الاستيعاب. يُمكنك أيضًا العثور على نصائح ومشورة في هذا القسم حول كيفية إنجاز المهام على الويب – بدءًا من الدردشة عبر الإنترنت إلى إعداد الإشارات المرجعية، ومن تحديث المتصفح إلى إجراء بحث أكثر كفاءة على الويب، بالإضافة إلى شرح لبعض المفاهيم غير المألوفة لك، مثل البرامج مفتوحة المصدر، أو الحوسبة في السحاب.
Καθώς ανακαλύπτετε τον ιστό σας, ενδέχεται να συναντήσετε δύσκολους τεχνικούς όρους. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένους κοινούς όρους και έχουμε βάλει τα δυνατά μας να τους ερμηνεύσουμε με έναν εύκολα κατανοητό τρόπο. Μπορείτε επίσης να βρείτε συμβουλές και υποδείξεις σε αυτήν την ενότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειές σας στον ιστό – από τις συζητήσεις στο Διαδίκτυο, έως τη ρύθμιση σελιδοδεικτών, από την ενημέρωση του προγράμματος περιήγησής σας έως την πιο αποτελεσματική αναζήτηση στον ιστό, καθώς και ερμηνείες ορισμένων εννοιών με τις οποίες ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, όπως το λογισμικό ανοικτού κώδικα ή το cloud computing.
ウェブを理解しようとすると、多くの専門用語や技術用語が出てきます。ここでは、多くのよく出てくる用語をまとめて、できるだけわかりやすい方法でそれらを説明するようにしました。また、ウェブで何かを実行する方法についてのヒントやアドバイスも提示しています。たとえば、オンラインでのチャット、ブックマークの設定、ブラウザの更新、ウェブ上でのより効率的な検索方法などについてです。さらには、オープンソースやクラウド コンピューティングなど、あまり馴染みのないいくつかの概念についても説明します。
در راه شناخت وب ممکن است به عبارات فنی یا گیج‌کننده بسیاری برخورد کنید. ما تعدادی عبارات متداول را جمع‌آوری کردیم و تلاش کردیم تا آنها را به صورتی ساده و قابل فهم شرح دهیم. در این بخش همچنین می‌توانید نکات و توصیه‌هایی را در مورد انجام بهتر کارها در وب، از گپ زدن آنلاین تا تنظیم نشانک‌ها و از به‌روزرسانی مرورگر خود تا جستجوی مؤثرتر در وب، مشاهده کنید و شرح برخی مفاهیمی که ممکن است با آنها آشنا نباشید، مانند منبع‌باز یا محاسبه ابری را نیز ببینید.
Докато опознавате мрежата, може да попаднете на много технически или жаргонни термини. Събрахме редица често използвани и се постарахме да ги обясним по разбираем начин. В тази секция можете също така да намерите съвети как да вършите неща в интернет – от разговори онлайн до настройване на отметки, от актуализиране на браузъра до по-ефективно търсене в мрежата, както и обяснения на някои понятия, които може да са ви непознати, например „отворен код“ или „изчисления в облак“.
A mesura que us aneu familiaritzant amb el web, us podeu trobar amb llenguatge incomprensible o termes tècnics. Hem recopilat uns quants termes habituals i us els provarem d'explicar de forma senzilla i fàcil d'entendre. En aquesta secció, també trobareu consells per fer activitats al web (des de xatejar en línia fins a configurar marcadors, des d'actualitzar el navegador fins a fer cerques més eficients al web), així com també explicacions d'alguns conceptes que us poden resultar desconeguts, com ara el codi obert o la informàtica en núvol.
Při seznamování se svým webem můžete narazit na spoustu technických termínů a internetového žargonu. Proto jsme sepsali nejčastěji používané termíny a pokusili se je vysvětlit co nejsrozumitelnějším způsobem. V této části najdete také tipy a rady, jak na webu dělat různé věci od online chatování a nastavení záložek až po aktualizace prohlížeče a efektivnější vyhledávání na webu. Také jsou zde vysvětleny některé koncepty, které možná tak dobře neznáte, například otevřený zdrojový kód nebo cloud computing.
Efterhånden som du lærer internettet at kende, kan du støde på en masse fagudtryk eller tekniske termer. Vi har samlet en række almindelige termer og gjort vores bedste for at forklare dem på en letforståelig måde. Du kan også finde tips og råd i dette afsnit til, hvordan du agerer på nettet – lige fra onlinechat til oprettelse af bogmærker, fra opdatering af din browser til effektivisering af dine søgninger på nettet. Desuden får du forklaringer på nogle begreber, som du muligvis ikke kender, f.eks. open source eller cloud computing.
Veebi tundma õppides võite kohata hulgaliselt erialaseid sõnu ja tehnilisi termineid. Oleme kokku kogunud mitmed levinumad terminid ja üritanud need teie jaoks võimalikult lihtsalt lahti seletada. Sellest jaotisest leiate ka nõuandeid ja soovitusi selle kohta, kuidas veebis erinevaid toiminguid teha – alates võrgus vestlemisest kuni järjehoidjate seadistamiseni, brauseri värskendamisest kuni võrgus tõhusamalt otsimiseni. Lisaks oleme lahti seletanud ka mõned kontseptsioonid (nt avatud lähtekood või arvutitega pilves töötamine), millega te ei pruugi tuttav olla.
जब आप अपने वेब को जानने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपका सामना कई विशिष्ट शब्दावलियों या तकनीकी शब्दों से हो. हमने कई सामान्य शब्द एकत्रित किए हैं और उनकी इस प्रकार व्याख्या करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, जिससे कि उन्हें आसानी से समझा जाए. आपको इस अनुभाग में इस पर भी युक्तियां और सलाह मिल सकते हैं कि वेब पर कार्य कैसे किया जाए – ऑनलाइन चैट करने से लेकर बुकमार्क सेट करने तक, अपना ब्राउज़र अपडेट करने से लेकर वेब पर और प्रभावी रूप से खोज करने तक, साथ ही साथ कुछ ऐसी अवधारणाओं की व्याख्या जिनसे संभवतः आप परिचित न हों, जैसे कि मुक्त स्रोत या क्लाउड कंप्यूटिंग.
Ahogy megismeri az internetet, sok zsargonnal és szakkifejezéssel találkozhat. Összegyűjtöttünk számos gyakori kifejezést, és megpróbáltuk a lehető legjobban, könnyen érthető módon elmagyarázni őket. Ebben a részben ezenfelül tippeket és tanácsokat találhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzen el dolgokat az interneten a csevegéstől a könyvjelzők beállításáig, illetve a böngésző frissítésétől a hatékonyabb internetes keresésig, valamint magyarázatokat néhány olyan koncepcióról, amelyeket nem biztos, hogy ismer – mint a nyílt forráskód vagy a felhőalapú számítástechnika.
Ýmis tæknileg orð og hugtök eiga eftir að verða á vegi þínum þegar þú kynnist vefnum betur. Við höfum tekið saman lista yfir algeng hugtök og gert okkar besta til að útskýra þau á auðskiljanlegan hátt. Í þessum hluta finnur þú líka hollráð og ábendingar um hvernig nota má vefinn – hvort sem er að spjalla á netinu eða setja upp bókamerki, uppfæra vafrann eða læra að fá meira út úr vefleitinni, ásamt útskýringum á hugtökum sem kunna að vera framandi, eins og opnum kóða eða tölvuvinnslu í skýi.
웹에 대해 알아가는 과정에서 많은 전문 용어 또는 기술 용어의 벽에 부딪힐 수 있습니다. Google은 다양한 일반 용어들을 모아서 최대한 이해하기 쉬운 방식으로 설명하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 이 섹션에서 웹에서 작업을 수행하는 방법에 대한 도움말을 제공합니다. 온라인 채팅, 북마크 설정, 브라우저 업데이트 및 웹에서의 효율적인 검색 방법뿐 아니라 오픈 소스, 클라우드 컴퓨팅 등과 같이 익숙하지 않은 개념에 대한 설명을 제공합니다.
Susipažindami su žiniatinkliu galite aptikti daug žargono ar techninių terminų. Surinkome daug dažnai naudojamų terminų ir pasistengėme kuo paprasčiau juos paaiškinti. Šioje skiltyje taip pat rasite patarimų, kaip žiniatinklyje atlikti įvairius veiksmus: nuo pokalbių internete iki žymių nustatymo, nuo naršyklės atnaujinimo iki efektyvesnės žiniatinklio paieškos. Taip pat rasite kai kurių galbūt jums nežinomų sąvokų, pvz., atvirojo šaltinio ar debesų kompiuterijos, paaiškinimus.
Når du hiver deg ut i det å bruke nettet, kommer du til å støte på en rekke faguttrykk og tekniske termer. Vi har samlet et utall av vanlige termer og gjort vårt ytterste for å forklare dem på en lett forståelig måte. I denne delen kan du finne tips og triks om hvordan du får gjort saker og ting på nettet – fra nettprating til konfigurering av bokmerker, og fra oppdatering av nettleseren til hvordan du søker mer effektivt på nettet. I tillegg har vi gitt forklaringer på noen konsepter du nok ikke er så kjent med, herunder åpen kildekode og nettbasert databehandling.
Gdy będziesz zdobywać tę wiedzę, natrafisz na wiele fachowych i technicznych pojęć. Zebraliśmy tu najbardziej powszechne terminy, by wyjaśnić je w możliwie prosty i zrozumiały sposób. W tej sekcji znajdziesz wskazówki i porady, jak korzystać z internetu (czatować online, tworzyć zakładki, aktualizować przeglądarki, a nawet skutecznie wyszukiwać w sieci), oraz definicje niektórych pojęć, które mogą być Ci nieznane (np. open source czy usługi w chmurze).
Pe măsură ce ajungeți să cunoașteți internetul, este posibil să întâlniți numeroși termeni de specialitate și termeni tehnici. Am creat o listă de termeni frecvent întâlniți și ne-am străduit să-i explicăm într-un mod ușor de înțeles. În această secțiune puteți găsi, de asemenea, sfaturi cu privire la utilizarea internetului de la chat online la adăugarea marcajelor, de la actualizarea browserului la căutarea mai eficientă pe web. Nu lipsesc nici explicații ale unor concepte care este posibil să nu vă fie cunoscute, cum ar fi open source sau cloud computing.
Изучая Интернет, вы встретите немало технических или профессиональных терминов. Мы собрали наиболее распространенные из них и постарались как можно более понятно объяснить их. В этом же разделе вы найдете простые советы по использованию Интернета, например узнаете, как общаться с друзьями, добавлять страницы в закладки, обновлять браузер или более эффективно искать информацию. Кроме того, мы разъяснили некоторые понятия, которые могут быть знакомы не всем, например что такое облачные вычисления или ПО с открытым исходным кодом.
Током упознавања веба можете да наиђете на велики број жаргонских или техничких термина. Прикупили смо неколико најчешћих и потрудили се да их објаснимо на лако разумљив начин. У овом одељку можете да пронађете и савете о томе како да обавите неке ствари на вебу, на пример како да ћаскате на мрежи, подесите обележиваче, ажурирате прегледач или ефикасније претражујете веб, као и објашњења неких концепата који су вам можда непознати, као што су отворени кôд или клауд рачунарство.
Pri spoznávaní webu môžete naraziť na mnoho odborných výrazov a žargónu. Zostavili sme zoznam niekoľkých bežných výrazov a pokúsili sme sa ich čo najjednoduchšie vysvetliť. V tejto sekcii tiež môžete nájsť tipy a rady o tom, ako na webe vykonávať rôzne činnosti (napríklad četovať online, nastaviť záložky, aktualizovať prehliadač alebo efektívne vyhľadávať na webe), a vysvetlenie k niektorým konceptom, ktoré pre vás môžu byť nové (napríklad kód s otvoreným zdrojom, či „cloud computing“).
Pri spoznavanju spleta lahko naletite na številne žargonske ali strokovne izraze. Zbrali smo nekaj pogostih izrazov in jih poskusili razložiti na čim bolj razumljiv način. V tem razdelku so na voljo tudi namigi in nasveti za različna opravila v spletu – od spletnega klepeta do nastavitve zaznamkov, od posodabljanja brskalnika do učinkovitejšega iskanja v spletu. Pojasnili smo tudi nekaj pojmov, ki jih morda ne poznate, kot je na primer odprtokodno ali računalništvo v oblaku.
Efterhand som du lär känna webben kan du stöta på en hel del jargong eller tekniska termer. Vi har sammanställt en rad vanliga termer och har gjort vårt bästa för att förklara dem på ett enkelt sätt. Du hittar även tips och råd i det här avsnittet om hur du får saker och ting gjorda på webben, till exempel hur du chattar, skapar bokmärken, uppdaterar webbläsaren, söker mer effektivt på webben och mycket mer. Du hittar även förklaringar på vissa begrepp som du kanske inte känner till såsom öppen källkod eller molntjänster.
ในขณะที่คุณทำความรู้จักเว็บ คุณอาจพบเจอกับคำศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย เราได้รวบรวมคำศัพท์ทั่วไปไว้เป็นจำนวนมากและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะอธิบายคำศัพท์เหล่านั้นในวิธีที่ง่ายต่อการเข้าใจ คุณสามารถค้นพบเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะกระทำสิ่งต่างๆ บนเว็บในส่วนนี้ด้วย ตั้งแต่การแชททางออนไลน์จนไปถึงการตั้งค่าบุ๊กมาร์ก การอัปเดตเบราว์เซอร์จนไปถึงการค้นหาบนเว็บอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับคำอธิบายแนวความคิดบางอย่างที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคย เช่น โอเพนซอร์สหรือการประมวลผลแบบคลาวด์
Web'inizi tanımaya başladıkça, çok sayıda jargon veya teknik terimle karşılaşabilirsiniz. Yaygın kullanılan çeşitli terimleri topladık ve kolayca anlaşılabilecekleri bir şekilde açıklamak için elimizden geleni yaptık. Bu bölümde, çevrimiçi sohbet etmeden yer işaretleri ayarlamaya, tarayıcınızı güncellemeden Web'de daha etkili bir şekilde arama yapmaya kadar Web üzerindeki işlemleri nasıl yapacağınıza dair ipuçları ve tavsiyelerin yanı sıra açık kaynak veya bulut (cloud) bilgi işlem gibi bilmiyor olabileceğiniz bazı kavramların açıklamalarını da bulabilirsiniz.
Khi tìm hiểu web, bạn có thể gặp nhiều biệt ngữ hoặc thuật ngữ kỹ thuật. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều cụm từ phổ biến và đã cố gắng hết sức để giải thích chúng theo cách dễ hiểu. Trong phần này bạn cũng có thể tìm thấy các mẹo và lời khuyên về cách thực hiện mọi thứ trên web – từ trò chuyện trực tuyến cho tới thiết lập dấu trang, từ cập nhật trình duyệt cho tới tìm kiếm hiệu quả hơn trên web cũng như các giải thích cho một số khái niệm mà bạn có thể chưa quen, chẳng hạn như nguồn mở hoặc điện toán đám mây.
בזמן שאתה לומד להכיר את האינטרנט, אתה עשוי להיתקל במונחים מקצועיים וטכניים רבים. קיבצנו כמה מונחים נפוצים וניסינו כמיטב יכולתנו להסביר אותם באופן ברור וישיר. בקטע זה תוכל גם למצוא טיפים ועצות לגבי דרכים לביצוע פעולות באינטרנט - מניהול צ'אט באינטרנט, הגדרת סימניות, עדכון הדפדפן וחיפוש יעיל יותר באינטרנט, ועד הסברים למושגים מסוימים שייתכן ואינך מכיר, כמו קוד פתוח, או מחשוב ענן.
যেহেতু আপনার ওয়েব সম্পর্কে জানতে চান তাই আপনাকে হয়ত অনেক জটিল অথবা প্রযুক্তিগত শব্দের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে৷ আমরা কিছু প্রচলিত শব্দ সংকলিত এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করতে সহজ উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি৷ এছাড়াও, বুকমার্কগুলি সেট আপ করতে অনলাইন চ্যাট, কার্যকরীভাবে আরো অনুসন্ধান করতে আপনার ব্রাউজার আপডেট করার, পাশাপাশি কিছু ধারণা যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত নাও থাকতে পারেন যেমন ওপেন সোর্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিং থেকে - ওয়েবে কিভাবে কাজ হয়, এই বিভাগ থেকে আপনি টিপগুলি এবং উপদেশ পেতে পারেন৷
Iepazīstot tīmekli, iespējams, saskarsieties ar žargona vai tehnisku terminu lietošanu. Mēs apkopojām visbiežāk lietotos terminus un centāmies izskaidrot tos viegli saprotamā valodā. Šajā sadaļā atradīsiet arī padomus un ieteikumus par dažādu darbību veikšanu tīmeklī — sākot no tērzēšanas tiešsaistē līdz grāmatzīmju iestatīšanai, no pārlūkprogrammas atjaunināšanas līdz efektīvākai meklēšanai tīmeklī —, kā arī skaidrojumus dažiem jēdzieniem, kuri, iespējams, nav jums zināmi, piemēram, “atklātais pirmkods” vai “mākoņdati”.
உங்கள் இணையத்தைப் பற்றி அறிந்திருக்க, நீங்கள் நிறைய குழுமொழி அல்லது தொழில்நுட்பச் சொற்களை அறிந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். நாங்கள் நிறைய பொதுச் சொற்களை வழங்கியுள்ளோம் மேலும் எங்களால் முடிந்தவரை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விளக்கியுள்ளோம். ஆன்லைனில் அரட்டையடிப்பது முதல் புக்மார்க்குகளை அமைப்பது வரை, இணையத்தில் சிறப்பான முறையில் தேடுவதற்கு உங்கள் உலாவியைப் புதுப்பிப்பதற்கு மேலும் நீங்கள் அறிந்திராத ஓப்பன் சோர்ஸ் அல்லது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போன்றவற்றின் விளக்கங்களை அறிவதற்கு என இணையத்தில் விஷயங்களை எப்படி பெறுவது குறித்த உதவிக்குறிப்புகளையும் ஆலோசனையையும் இந்தப் பகுதியில் காணலாம்.
Знайомлячись з Інтернетом, можна натрапити на багато професійних і технічних термінів. Ми зібрали низку розповсюджених термінів і спробували пояснити їх просто та зрозуміло. У цьому розділі також можна знайти підказки й поради щодо роботи в Інтернеті – від спілкування в чаті до налаштування закладок, від оновлення веб-переглядача до ефективнішого пошуку в Інтернеті – а також пояснення деяких понять, з якими ви, можливо, не знайомі, як-от відкритий код або веб-обчислення.
Zure sarea ezagutzen zoazen heinean, argota edo termino teknikoak topa zenitzake. Ohiko zenbait termino bildu ditugu eta erraz ulertzeko moduan azaltzen saiatu gara. Atal honetan, baita ere, sarean gauzak egiteko argibideak eta aholkuak aurki ditzakezu, adibidez, linean txateatzea, laster-markak konfiguratzea edo sarean bilaketa hobeak egiteko arakatzailea konfiguratzea. Agian ezagutzen ez dituzun kontzeptu batzuen azalpenak ere ikusiko dituzu, esaterako, kode irekia edo hodeiko informatika.
જ્યારે તમે તમારા વેબને જાણવા લાગો છો, ત્યારે તમે તેના પર શુદ્ધ અને પારિભાષિક શબ્દો ચલાવી શકો છો. અમે ઘણાં સામાન્ય શબ્દોનું સંક્ષેપ કર્યું છે અને તેને સરળ રીતે સમજાવવા માટે અમે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો છે. તમે આ વિભાગમાં વેબ પર વસ્તુઓ કેવી રીતે કરીને મેળવવી તેની ટિપ્સ અને સલાહ પણ મેળવી શકો છો - ઓનલાઇન ચેટિંગથી બુકમાર્ક્સ સેટિંગ સુધી, તમારા બ્રાઉઝર અપડેટિંગથી વેબ પર વધુ અસરકારક રીતે શોધ સુધી, તેમજ કેટલાક વિચારોની સ્પષ્ટતા જેની સાથે તમે કદાચ પરિચિત ન પણ હોવ, જેમ કે ઓપન સોર્સ અથવા મેઘ કમ્પ્યુટિંગ.
ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವೆವು. ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಬಹುದು - ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತೆಯೇ ತೆರೆದ ಮೂಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರದ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ.
आपण आपले वेब जाणून घेता तसे, आपण अनेक जार्गन किंवा तांत्रिक संज्ञांमधून जाता. आम्‍ही अनेक सामान्‍य संज्ञा एकत्र केल्‍या आणि सहज समजतील अशा मार्गाने त्‍या स्‍पष्‍ट करण्‍याचे आम्‍ही सर्व प्रयत्‍न केले. वेबवर गोष्‍टी कशा पूर्ण कराव्‍यात यावर आपण या विभागामध्‍ये टिपा आणि सल्‍ला देखील मिळवाल – ऑनलाइन चॅट करण्‍यापासून ते बुकमार्क सेट करण्‍यापर्यंत, आपला ब्राउझर अद्यतनित करण्‍यापासून ते वेबवर अधिक प्रभावीपणे शोध करण्‍यापर्यंत, तसेच आपण परिचित नसलेल्‍या काही संकल्‍पनांच्‍या स्‍पष्‍टीकरणापर्यंत, जसे की स्त्रोत उघडणे किंवा मेघ गणना.
Habang kinikilala mo ang iyong web, maaari kang makakita ng maraming jargon o teknikal na termino. Pinagsama-sama namin ang ilang karaniwang termino at ginawa namin ang lahat ng aming makakaya upang ipaliwanag ang mga ito sa paraang madaling maunawaan. Makakahanap ka rin ng mga tip at payo sa seksyong ito tungkol sa kung paano gawin ang mga bagay-bagay sa web – mula sa pakikipag-chat online hanggang sa pag-set up ng mga bookmark, mula sa pag-update ng iyong browser hanggang sa paghahanap nang mas mahusay sa web, kasama rin ang mga paliwanag ng ilang konseptong maaaring hindi ka pamilyar, gaya ng open source, o cloud computing.
మీరు మీ వెబ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు, అనేక అప్రామాణిక లేదా సాంకేతిక పదాలను ఎదుర్కొనవచ్చు. మేము అనేక సాధారణ పదాలను సేకరించాము మరియు వాటిని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మాకు సాధ్యమైనంత సులభంగా వివరించాము. మీరు వెబ్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో చాటింగ్ చేయడం మొదలుకొని బుక్‌మార్క్‌లను సెటప్ చేయడం వరకు, మీ బ్రౌజర్‌ను నవీకరించడం మొదలుకొని వెబ్‌లో మరింత ప్రభావవంతంగా శోధించడం వరకు, అదే విధంగా ఓపెన్ సోర్స్ లేదా మేఘ కంప్యూటింగ్ వంటి మీకు పరిచయం లేని కొన్ని విషయాల గురించి వివరణలను పొందడం వంటి విధులను చేయడంపై ఈ విభాగంలో చిట్కాలు మరియు సలహాను కూడా పొందవచ్చు.
جیسے جیسے آپ اپنے ویب کو جانتے ہیں، آپ کا سامنا بہت سے غیر مفہوم یا تکنیکی اصطلاحات سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت سی عام اصطلاحات کو دوہرایا ہے اور اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ان کی ایسے طریقے سے وضاحت کی جائے جسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اس سیکشن میں تجاویز اور مشورے بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ کیسے ویب پر چیزوں کو کیا جائے – آن لائن چیٹنگ سے لیکر بک مارکس سیٹ کرنے تک، اپنے براؤزر کو اپ ڈیٹ کرنے سے لیکر ویب پر مزید مؤثر طور پر تلاش کرنے تک، اسی طرح کچھ ایسے تصورات کی وضاحت جن سے آپ غیر شناسا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اوپن سورس، یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔
നിങ്ങളുടെ വെബിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എളുപ്പം മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പദങ്ങളിലൂടെയും സാങ്കേതിക പദങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ പൊതുവായി വരുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുംവിധം ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നുറുങ്ങുകളും വെബിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും - ഓൺലൈനിൽ ചാറ്റുചെയ്യുന്നത് മുതൽ ബുക്ക്‌മാർക്ക് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വരെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ വെബിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തിരയുന്നത് വരെ, അതോടൊപ്പം സ്വതന്ത്ര ഉറവിടം, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ആശയങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
  3 Hits ais.usvisa-info.com  
ከ 1 አመት በኋላ አያገለግሉም — የቪዛ ማመልከቻ ክፍያዎች ከተገዙበት ቀን ጀምሮ ለ365 ቀናት ያገለግላሉ። የክፍያው አገልግሎት ጊዜ ያበቃል እናም ክፍያውን ለቪዛ ማመልከቻ የመጠቀም መብተዎን ያጣሉ።
Expires after 1 year—Visa application fees are valid for use for 365 days from date of purchase. The fee will expire and you will forfeit your right to use the fee for a Visa application.
  privacy.google.com  
በካርታዎች ውስጥ ካሉ ከተሻሉ የመጓጓዣ አማራጮች ጀምሮ እስከ በፍለጋ ውስጥ ይበልጥ ፈጣን ውጤቶች ድረስ በመለያዎ ላይ የምናስቀምጠው ውሂብ የGoogle አገልግሎቶች ለእርስዎ ይበልጥ ጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ይችላል። የእንቅስቃሴ መቆጣጠሪያዎችን በመጠቀም ከመለያዎ ጋር ምን እንደሚጎዳኝ መምረጥ እና የተወሰኑ ውሂብ ዓይነቶችን ማሰባሰብ — እንደ የእርስዎ ፍለጋዎች እና የአሰሳ እንቅስቃሴ፣ የሚሄዱባቸው ቦታዎች እና ከእርስዎ መሣሪያዎች የሚገኝ መረጃን ያሉ — ለአፍታ ማቆም ይችላሉ።
From better commute options in Maps to quicker results in Search, the data we save with your account can make Google services more useful to you. Using Activity Controls, you can decide what gets associated with your account and pause the collection of specific types of data — like your searches and browsing activity, the places you go, and information from your devices.
Meilleures options de trajet domicile-travail dans Maps, résultats de recherche plus rapides… Vous pouvez bénéficier de services Google plus utiles grâce aux données que nous associons à votre compte. Avec les commandes relatives à l'activité, vous pouvez décider quelles informations sont associées à votre compte et interrompre la collecte de types de données spécifiques telles que vos recherches, votre activité de navigation, les lieux où vous êtes allé ou les informations concernant vos appareils.
Dank der Aktivitätsdaten, die in Ihrem Konto gespeichert werden, können Sie die Google-Dienste noch individueller nutzen – von besseren Infos zur Pendelstrecke in Maps bis hin zu schnelleren Ergebnissen in der Suche. Mithilfe der Aktivitätseinstellungen können Sie festlegen, welche Daten mit Ihrem Konto verknüpft werden. Sie können auch die Erfassung bestimmter Datentypen pausieren, etwa Ihre Suchanfragen und Browseraktivitäten, Ihre besuchten Orte und die Informationen von Ihren Geräten.
Los datos que guardamos con tu cuenta pueden hacer que los servicios de Google te resulten más útiles, por ejemplo, que recibas más opciones de transporte público en Maps o resultados más rápidos en el buscador. Con la función Controles de la actividad de tu cuenta, puedes decidir qué información se asocia a tu cuenta y pausar la recogida de tipos de datos específicos (por ejemplo, las búsquedas y la actividad de navegación, los sitios a los que vas y la información de tus dispositivos).
I servizi Google diventano più utili grazie ai dati che memorizziamo nel tuo account. Ad esempio, puoi ricevere soluzioni migliori per i tragitti giornalieri in Maps e risultati di ricerca più rapidi. Dal menu Gestione attività puoi decidere cosa associare al tuo account e mettere in pausa la raccolta di specifici tipi di dati, come le ricerche, l'attività di navigazione, le tue posizioni e le informazioni derivanti dal tuo dispositivo.
بدءًا من خيارات تنقل أفضل في "الخرائط" إلى نتائج أسرع في البحث، ستفيد البيانات التي نحفظها في حسابك في جعل خدمات Google أكثر نفعًا لك، فباستخدام "عناصر التحكم في النشاط"، يمكنك أن تقرر أنواع البيانات التي ترتبط بحسابك وأن توقف مؤقتًا جمع أنواع معينة من البيانات - مثل عمليات البحث ونشاط التصفح والأماكن التي تذهب إليها والمعلومات الواردة من أجهزتك.
Από καλύτερες επιλογές μετακίνησης στους Χάρτες μέχρι γρηγορότερα αποτελέσματα στην Αναζήτηση, τα δεδομένα που αποθηκεύουμε σε σχέση με τον λογαριασμό σας μπορούν να κάνουν τις υπηρεσίες της Google πολύ πιο χρήσιμες για εσάς. Χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας, μπορείτε να αποφασίσετε τι είδους δεδομένα συσχετίζονται με τον λογαριασμό σας, να θέσετε σε παύση τη συλλογή συγκεκριμένων τύπων δεδομένων, όπως είναι οι αναζητήσεις και η δραστηριότητα περιήγησής σας, τα μέρη που επισκέπτεστε και πληροφορίες από τις συσκευές σας.
Van betere opties voor woon-werkverkeer in Maps tot snellere resultaten in Google Zoeken: met de gegevens die we opslaan in uw account, kunnen we de services van Google relevanter voor u maken. Met behulp van Activiteitsopties kunt u bepalen wat er precies aan uw account wordt gekoppeld en kunt u het verzamelen van bepaalde typen gegevens stopzetten, zoals uw zoekopdrachten, uw surfactiviteiten, de plaatsen die u bezoekt en informatie van uw apparaten.
たとえばマップに適切な通勤経路が表示されたり、検索結果の表示が速くなったり、アカウントにデータを保存することによって Google サービスはより一層便利になります。[アクティビティ管理] を使用すると、アカウントにどのデータを関連付けるかを選択したり、指定したデータ(たとえば検索や閲覧の履歴、訪れた場所、端末からの情報など)の収集を一時的に停止したりできます。
Die data wat ons saam met jou rekening stoor, kan Google-dienste vir jou nuttiger maak – van beter pendelroeteopsies in Maps tot vinniger resultate in Search. Jy kan met gebruik van Aktiwiteitkontroles besluit wat met jou rekening geassosieer word en die insameling van spesifieke soorte data onderbreek – soos jou soektogte en blaai-aktiwiteit, die plekke waarheen jy gaan, en inligting van jou toestelle af.
داده‌هایی که با حسابتان ذخیره می‌کنیم (از پیشنهادهای رفت‌وآمد بهتر در Maps تا نتایج سریع‌تر در «جستجو») می‌توانند سرویس‌های Google را برای شما مفیدتر کنند. با استفاده از «کنترل‌های فعالیت» می‌توانید مشخص کنید چه چیزی با حسابتان مرتبط شود و جمع‌آوری انواع خاصی از داده‌ها را موقتاً متوقف کنید - مثل فعالیت مرور و جستجوهایتان، مکان‌هایی که می‌روید و اطلاعات دستگاه‌هایتان.
От предложения в Карти за по-кратко пътуване до работното място до по-бързи резултати от търсенето – данните, които запазваме в профила ви, могат да направят услугите на Google по-полезни за вас. Посредством „Контроли за активността“ можете да избирате какво да се свързва с профила ви и да поставяте на пауза събирането на конкретни типове информация – например за търсенията и активността ви при сърфиране, посещаваните от вас места и данните от устройствата ви.
Des de millors opcions per als desplaçaments diaris a Maps fins a resultats més ràpids a la Cerca: gràcies a les dades que desem al vostre compte, els serveis de Google us poden ser més útils. Amb el menú Controls d'activitat, podeu decidir què s'associa amb el compte i posar en pausa la recopilació de dades concretes, com ara les cerques i l'activitat de navegació, els llocs on aneu i la informació dels vostres dispositius.
Od boljih opcija putovanja na posao u Kartama do bržih rezultata u Pretraživanju, podaci koje spremamo na vaš račun Googleovim uslugama omogućuju da vam budu od još veće koristi. Pomoću Kontrola aktivnosti možete odrediti koji će se podaci povezivati s vašim računom i pauzirati prikupljanje određenih vrsta podataka, kao što su aktivnost pretraživanja i pregledavanja, mjesta koja posjećujete i podaci s vaših uređaja.
Díky údajům, které ukládáme do vašeho účtu, pro vás mohou být služby Google mnohem užitečnější. V Mapách například naleznete lepší možnosti dojíždění a výsledky Vyhledávání se zobrazí rychleji. Pomocí ovládacích prvků aktivity můžete určit, které údaje budou přidruženy k vašemu účtu, a pozastavit sběr konkrétních typů údajů – například údajů o aktivitách vyhledávání a procházení, údajů o zeměpisné poloze a údajů získaných z vašich zařízení.
Med bl.a. bedre valgmuligheder for pendling i Maps og hurtigere resultater i Søgning kan de data, vi gemmer på din konto, gøre Googles tjenester meget mere nyttige for dig. Brug Administration af aktivitet til at bestemme, hvad der skal knyttes til din konto, og til at sætte indsamlingen af specifikke typer data på pause – som f.eks. dine søgninger og din browseraktivitet, de steder, du opholder dig, og oplysninger fra dine enheder.
Google'i teenused võivad muutuda teie jaoks palju kasulikumaks, kui lubate meil oma kontoga seotud andmeid salvestada. Nii näete näiteks Mapsis paremaid sõidujuhiseid ja otsinguteenuses kiiremaid tulemusi. Kontotegevuste halduse abil saate otsustada, milline teave teie kontoga seostatakse, ja peatada kindlat tüüpi andmete, näiteks otsingute ja sirvimistegevuse, asukohateabe ja seadmetest pärineva teabe kogumise.
Tilisi yhteyteen tallennetut tiedot tekevät Googlen palveluista hyödyllisempiä. Näet esimerkiksi parempia työmatkareittejä Mapsissa ja saat hakutuloksia nopeammin. Toimintojen hallinnalla voit päättää, mitä tietoja tilillesi tallennetaan, sekä keskeyttää esimerkiksi haku- ja selaustietojen, sijaintitietojen sekä laitteidesi tietojen keruun.
मानचित्र में बेहतर यात्रा विकल्पों से लेकर खोज में अधिक तेज़ परिणामों तक, हम आपके खाते के साथ जो डेटा सहेजते हैं वह Google सेवाओं को आपके लिए अधिक उपयोगी बना सकता है. गतिविधि नियंत्रण का उपयोग करके, आप तय कर सकते हैं कि आपके खाते के साथ क्या संबद्ध हो और डेटा के विशिष्ट प्रकारों को — जैसे आपकी खोजें और ब्राउज़िंग गतिविधि, उन स्थानों को जहां आप जाते हैं और आपके डिवाइस की जानकारी को रोक सकते हैं.
A Google Térkép jobb ingázási lehetőségeitől kezdve a gyorsabb keresési eredményekig a fiókjánál mentett adatok révén a Google szolgáltatásai hasznosabbá válhatnak az Ön számára. A Tevékenységvezérlők használatával meghatározhatja, hogy mi legyen a fiókjához társítva, szüneteltetheti bizonyos adattípusok (például keresései és böngészési tevékenységei, a felkeresett helyek és az eszközeiről származó adatok) gyűjtését.
Hvort sem þú vilt finna betri valkosti til að ferðast á milli vinnustaðar og heimilis í Kortum eða fá skjótari leitarniðurstöður verður þjónusta Google gagnlegri með gögnunum sem vistuð eru á reikningnum þínum. Með virknistýringum geturðu ákveðið hvað er tengt við reikninginn þinn og gert hlé á söfnun ákveðinna tegunda gagna, eins og virkni leitar og vafranotkunar, staða sem þú heimsækir og upplýsinga úr tækjunum þínum.
Dari opsi ngelaju yang lebih baik di Maps hingga hasil yang lebih cepat di Penelusuran, data yang kami simpan di akun dapat membuat layanan Google jadi lebih bermanfaat untuk Anda. Dengan Kontrol Aktivitas, Anda dapat menentukan data yang dikaitkan dengan akun, serta menjeda pengumpulan jenis data tertentu — seperti aktivitas penjelajahan dan penelusuran, tempat yang dituju, dan informasi dari perangkat.
지도의 더 나은 출근길 추천에서부터 검색의 신속한 결과 표시에 이르기까지 Google에서 계정과 연결하여 저장하는 데이터는 Google 서비스에서 더 유용한 정보를 제공하는 데 사용됩니다. 활동 제어를 사용하면 계정에 연결할 데이터를 관리하고 검색 및 인터넷 사용 활동, 방문한 장소, 기기 정보 등 특정 유형의 데이터 수집을 중지할 수 있습니다.
Mums išsaugant duomenis paskyroje „Google“ paslaugos bus naudingesnės, todėl galėsite matyti geresnius kasdienės kelionės į darbą ir atgal maršrutus Žemėlapiuose, greičiau gauti Paieškos rezultatus ir t. t. Naudodami veiklos valdiklius galite tvarkyti, kokie duomenys yra susiejami su jūsų paskyra ir pristabdyti konkrečių tipų duomenų ir informacijos, pvz., paieškų ir naršymo istorijos ar lankytų vietovių, rinkimą.
Dataene vi lagrer med kontoen din, kan gjøre Google-tjenester mye nyttigere for deg, for eksempel i form av bedre reiseforslag i Maps og raskere resultater i Søk. Med Aktivitetslagring kan du også kontrollere hvilke data som blir knyttet til kontoen din, og stanse innsamlingen av bestemte typer data midlertidig, for eksempel steder du har vært og informasjon fra enhetene dine.
Dzięki danym, które zapisujemy na Twoim koncie, usługi Google mogą być lepiej dopasowane do Twoich potrzeb – od dokładniejszych tras dojazdu w Mapach po szybsze wyświetlanie wyników w wyszukiwarce. Zarządzanie aktywnością pozwala określić, jakie dane są przypisywane do Twojego konta i wstrzymać zbieranie określonych typów danych – takich jak wyszukiwane hasła, aktywność w przeglądarce, odwiedzane miejsca czy informacje z urządzeń.
De la opțiuni de navetă mai bune în Google Maps și până la rezultate mai rapide în Căutarea Google, datele pe care le salvăm în contul dvs. pot face serviciile Google și mai utile pentru dvs. Folosind Opțiunile privind activitatea, puteți să stabiliți ce date sunt asociate contului dvs. și puteți să întrerupeți culegerea anumitor tipuri de date, cum ar fi căutările și activitatea dvs. de navigare, locurile în care mergeți și informațiile de pe dispozitivele dvs.
Мы собираем данные, чтобы улучшать свои сервисы, например предлагать вам более удобные маршруты на Google Картах и быстрее находить для вас полезную информацию. В настройках отслеживания действий вы можете запретить сбор информации с устройств, отключить передачу истории поиска, местоположений и других данных.
Či už ide o lepšie možnosti dochádzania v Mapách, alebo rýchlejšie výsledky Vyhľadávania, údaje o aktivitách, ktoré vo vašom účte Google zaznamenávame, nám umožňujú urobiť služby Google pre vás ešte užitočnejšími. Pomocou Riadenia aktivity môžete rozhodovať o tom, aký obsah bude priradený k vášmu účtu, a pozastaviť zhromažďovanie konkrétnych typov údajov, ako sú vaše vyhľadávania, aktivita prehliadania, navštevované miesta a informácie z vašich zariadení.
S podatki, ki jih shranimo v povezavi z vašim računom, so lahko Googlove storitve uporabnejše – Google Zemljevidi vam prikažejo boljše možnosti za prevoz na delo, v Iskanju Google pa se hitreje prikažejo rezultati. S kontrolniki za dejavnost lahko določite, kateri podatki se povežejo z vašim računom, in začasno ustavite zbiranje določenih vrst podatkov – na primer iskanj in dejavnosti brskanja, obiskanih spletnih mest ter podatkov iz naprav.
Googles tjänster blir mer användbara tack vare den data vi sparar med ditt konto. Det kan handla om allt från bättre pendlingsalternativ i Maps till snabbare resultat i Sök. Med aktivitetsinställningar kan du styra vilka uppgifter som kopplas till ditt konto och pausa insamlingen av vissa typer av data, som surfaktivitet och sökningar, var du befinner dig och information från dina enheter.
ข้อมูลที่เราบันทึกไว้กับบัญชีของคุณจะทำให้บริการของ Google เป็นประโยชน์ต่อคุณมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกการเดินทางที่ดีกว่าใน Maps ไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นใน Search คุณสามารถใช้ส่วนควบคุมกิจกรรมเพื่อเลือกข้อมูลที่จะเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณและหยุดการรวบรวมข้อมูลบางประเภทชั่วคราวได้ เช่น กิจกรรมการค้นหาและเรียกดู สถานที่ที่คุณไป และข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณ
Hesabınızla birlikte kaydettiğimiz veriler, işe gidip gelme konusunda Haritalar'da daha iyi seçenekler bulmaktan Arama'da daha hızlı sonuçlar elde etmeye kadar Google hizmetlerini sizin için daha yararlı hale getirebilir. Etkinlik Kontrolleri'ni kullanarak, nelerin hesabınızla ilişkilendirileceğine karar verebilir, aramalarınız ve tarama etkinliğiniz, gittiğiniz yerler, cihazlarınızdaki bilgiler gibi belirli veri türlerinin toplanmasını duraklatabilirsiniz.
Từ các tùy chọn lộ trình đi làm phù hợp hơn trong Maps cho tới các kết quả nhanh hơn trong Tìm kiếm, dữ liệu chúng tôi lưu bằng tài khoản của bạn có thể giúp các dịch vụ của Google hữu ích hơn cho bạn. Sử dụng Kiểm soát hoạt động, bạn có thể quyết định những gì được liên kết với tài khoản của bạn và tạm dừng thu thập các loại dữ liệu cụ thể — như tìm kiếm và hoạt động duyệt web, những nơi bạn đi và thông tin từ các thiết bị của bạn.
החל באפשרויות משופרות של נסיעה לעבודה במפות Google וכלה בתוצאות חיפוש מהירות יותר, הנתונים שאנו שומרים עם החשבון שלכם יכולים להפוך את שירותי Google למועילים יותר עבורכם. באמצעות 'בחירת פעילויות' תוכלו להחליט מה ישויך לחשבון שלכם ולהשהות את האיסוף של סוגי נתונים מסוימים - כגון החיפושים ופעילות הגלישה שלכם, המקומות שאליהם אתם הולכים ומידע מהמכשירים שלכם.
Ձեր հաշվի հետ պահվող տվյալները կարող են Google-ի ծառայությունները դարձնել ձեզ համար ավելի օգտակար՝ սկսած Քարտեզներում երթուղիների ավելի լավ տարբերակներից մինչև Որոնման ավելի արագ արդյունքներ: Գործողությունների կառավարների միջոցով դուք կարող եք որոշել, թե ինչ տվյալներ զուգորդվեն ձեր հաշվի հետ, դադարեցնել դրանցից որոշների հավաքումը, օրինակ՝ ձեր կատարած որոնումների ու այցելությունների պատմության, այցելած վայրերի և ձեր սարքերի տեղեկությունների:
মানচিত্রে আরো ভালো যাতায়াত বিকল্পগুলি থেকে শুরু করে অনুসন্ধানে দ্রুততর ফলাফলগুলি পর্যন্ত, যে ডেটা আমরা আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সংরক্ষণ করে রেখেছি তা Google পরিষেবাগুলিকে আপনার কাছে আরো বেশি উপযোগী করে তোলে। কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণগুলিকে ব্যবহার করে, আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে কি সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে এবং আপনার অনুসন্ধান ও ব্রাউজিং কার্যকলাপ, যেসব জায়গায় আপনি যান, এবং আপনার ডিভাইসের তথ্যের মতো — সুনির্দিষ্ট প্রকারের ডেটা সংগ্রহে বিরাম দেওয়ার বিষয়ে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন৷
თქვენი ანგარიშის მეშვეობით შენახული მონაცემები Google-ის სერვისებს თქვენთვის უფრო სასარგებლოს ხდის — იქნება ეს სამსახურამდე უფრო ოპტიმალური მარშრუტები Maps-ში, თუ უფრო ზუსტი შედეგები Search-ში. აქტივობის მართვის საშუალებები დაგეხმარებათ, გადაწყვიტოთ, რისი დაკავშირება მოხდეს თქვენს ანგარიშთან. მათი გამოყენებით, მონაცემთა კონკრეტული ტიპების შეგროვების დაპაუზებასაც შეძლებთ — მაგალითად, თქვენი ძიებების, ვების დათვალიერების აქტივობის, თქვენ მიერ მონახულებული ადგილების ან თქვენი მოწყობილობებიდან მიღებული ინფორმაციის.
Saglabājot jūsu kontā datus, varam padarīt Google pakalpojumus jums noderīgākus, piemēram, ātrāk parādīt meklēšanas rezultātus vai pakalpojumā Maps sniegt labākus ieteikumus par maršrutiem. Izmantojot aktivitātes vadīklas, varat izlemt, kādi dati tiek saistīti ar jūsu kontu, un pārtraukt noteiktu veidu datu apkopošanu, piemēram, meklēšanas un pārlūkošanas darbību, apmeklēto vietu un no jūsu ierīcēm iegūtās informācijas apkopošanu.
មិនថាជាជម្រើសនៃការធ្វើដំណើរប្រសើរជាងមុននៅក្នុងកម្មវិធីផែនទី ឬលទ្ធផលស្វែងរកលឿនជាងមុននៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងរកនោះទេ ទិន្នន័យដែលយើងរក្សាទុកជាមួយគណនីរបស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យសេវាកម្ម Google មានប្រយោជន៍ជាងមុនសម្រាប់អ្នក។ ការប្រើប្រាស់អង្គគ្រប់គ្រងសកម្មភាព អាចឲ្យអ្នកសម្រេចថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយគណនីរបស់អ្នក និងផ្អាកការប្រមូលប្រភេទទិន្នន័យជាក់លាក់ ដូចជាការស្វែងរក និងសកម្មភាពរុករករបស់អ្នក, កន្លែងដែលអ្នកទៅ, និងព័ត៌មានចេញពីឧបករណ៍របស់អ្នកជាដើម។
අප ඔබගේ ගිණුම සමඟ සුරකින දත්ත, සිතියම් තුළ වඩා හොඳ ගමනාගමන විකල්පවල සිට සෙවීම තුළ වඩා වේගවත් ප්‍රතිඵල දක්වා, Google සේවා ඔබට බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් කළ හැකිය. ක්‍රියාකාරකම් පාලනය භාවිතා කරමින්, ඔබට ඔබගේ ගිණුම හා සම්බන්ධ වන දෑ තීරණය කිරීම හා ඔබගේ උපාංග වෙතින් ඔබගේ සෙවුම් සහ බ්‍රවුස් කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම්, ඔබ යන තැන්, සහ තොරතුරු වැනි — දත්තවල විශේෂිත වර්ග රැස් කිරීම විරාම ගැන්වීම කළ හැක.
வரைபடத்தில் சிறந்த பயண முறையைப் பெறுவது முதல் தேடலில் விரைவான முடிவுகளைப் பெறுவது வரை, உங்கள் கணக்கிலிருந்து நாங்கள் சேகரிக்கும் தரவின் மூலம் Google சேவைகளை உங்களுக்கு மேலும் பயனுள்ளதாக்கலாம். செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் கணக்குடன் எவை தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை முடிவுசெய்யலாம், தேடல்கள், உலாவல் செயல்பாடு, நீங்கள் செல்லும் இடங்கள், உங்கள் சாதனங்களிலிருந்து பெறும் தகவல் போன்ற குறிப்பிட்ட வகையான தரவுச் சேகரிப்பை இடைநிறுத்தலாம்.
Завдяки даним, які зберігаються у вашому обліковому записі, служби Google можуть бути набагато кориснішими для вас (наприклад, ви можете бачити кращі маршрути на Картах, швидше знаходити вміст у Пошуку тощо). За допомогою елементів керування активністю ви також можете вказати, які дані зв’язувати з обліковим записом, і призупинити збір певних типів даних (наприклад, пошукових запитів та історії веб-перегляду, місць, які ви відвідали, а також інформації з ваших пристроїв).
Data tunayohifadhi kupitia akaunti yako inaweza kufanya huduma za Google zikufae zaidi, kama vile kupata chaguo bora za usafiri katika Ramani za Google na matokeo ya haraka katika huduma ya Tafuta na Google. Kwa kutumia Vidhibiti vya Shughuli, unaweza kubainisha data itakayohusishwa na akaunti yako na kusitisha ukusanyaji wa aina mahususi ya data, kama vile shughuli zako za utafutaji na kuvinjari mtandaoni, mahali unapoenda na maelezo kutoka vifaa vyako.
Kontuan gordetzen ditugun jarduera-datuei esker, Google zerbitzuak baliagarriagoak izango zaizkizu; adibidez, eguneroko joan-etorriak egiteko aukera desberdinak ikus ditzakezu Maps-en, eta emaitzak bizkorrago lor ditzakezu Bilaketa zerbitzuan. Jarduerak kontrolatzeko aukerak erabilita, kontuarekin erlazionatuta dauden datuak kontrola ditzakezu, eta datu mota jakinen bilketa pausatu (adibidez, bilaketak eta arakatze-historia, bisitatzen dituzun tokiak eta gailuetako informazioa).
Daripada pilihan perjalanan ulang-alik yang lebih baik dalam Peta hinggalah kepada hasil carian yang lebih cepat dalam Carian, data yang kami simpan dengan akaun anda boleh menjadikan perkhidmatan Google lebih berguna buat anda. Dengan menggunakan Kawalan Aktiviti, anda turut boleh menentukan data yang dikaitkan dengan akaun anda dan menghentikan sementara pengumpulan jenis data yang tertentu - misalnya, aktiviti carian atau semakan imbas, tempat yang anda kunjungi serta maklumat daripada peranti anda.
Xəritədəki daha yaxşı gündəlik yol variantlarından Axtarışdakı tez nəticələrə qədər hesabınızda saxladığımız data Google xidmətlərini sizə daha faydalı edir. Fəaliyyət Nəzarətini istifadə edərkən hesabınızla nəyin əlaqələnməsinə qərar verə və konkret hər hansı bir datanın toplanmasını durdura bilərsiniz. Buna internet fəaliyyətiniz, getdiyiniz yerlər və cihazlarınızdan toplanan məlumat aid ola bilər.
Os datos que almacenamos coa túa conta poden facer que os servizos de Google che resulten máis útiles, xa que nos permiten proporcionarche desde mellores opcións para os percorridos diarios en Maps ata resultados da Busca máis rápidos. Con Controis de actividade, podes decidir que se asocia á túa conta e pausar a recompilación de tipos específicos de datos, como as buscas, a actividade de navegación, os lugares aos que vas e a información dos teus dispositivos.
નકશામાં બહેતર સફર વિકલ્પોથી લઈને શોધમાં ઝડપી પરિણામો સુધી, તમારા એકાઉન્ટ સાથે અમે સાચવીએ છીએ તે ડેટા, Google સેવાઓને તમારા માટે વધુ ઉપયોગી બનાવે છે. પ્રવૃત્તિ નિયંત્રણોનો ઉપયોગ કરીને, તમે એ નક્કી કરી શકો છો કે તમારા એકાઉન્ટની સાથે શું સંકળાઈ રહ્યું છે અને ચોક્ક્સ પ્રકારના ડેટાના સંગ્રહને થોભાવી શકો છો — જેમ કે તમારી શોધ અને બ્રાઉઝિંગ પ્રવૃત્તિ, તમે જાઓ છો તે સ્થાનો અને તમારા ઉપકરણ પરની માહિતી.
ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಉಳಿಸುವ ಡೇಟಾ Google ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು. ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.
नकाशे मधील अधिक चांगल्या नियत प्रवास पर्यायांपासून शोध मधील अधिक द्रुत परिणामांपर्यंत, आपल्या खात्यामध्‍ये आम्‍ही जतन करतो तो डेटा Google सेवांना आपल्‍यासाठी खूप उपयुक्त बनवू शकतो. क्रियाकलाप नियंत्रणे वापरून, आपल्या खात्यासह कोणता डेटा संबद्ध होतो, आणि आपले शोध आणि ब्राउझिंग क्रियाकलाप, आपण जाता ती ठिकाणे, आणि आपल्या डिव्हाइसेस पासून माहिती यासारख्या डेटाच्या विशिष्ट प्रकाराच्या संग्रहास विराम देऊ शकता.
Таны бүртгэлд хадгалдаг өгөгдлийн тусламжтайгаар газрын зурагт заах замыг сайжруулж, Хайлтын илэрцийг хурдасгах зэргээр Google-н үйлчилгээг танд илүү ашигтай болгодог. Үйл ажиллагааны хяналтыг ашигласнаар та бүртгэлдээ холбоотой өгөгдлийг сонгох, хайлт, хайлтын үйл ажиллагаа, очдог газар, төхөөрөмжийн мэдээлэл зэрэг цуглуулсан өгөгдлийн тодорхой төрлийг түр зогсоох боломжтой.
మేము మీ ఖాతాతో సేవ్ చేసే డేటా ద్వారా మ్యాప్స్‌లో మెరుగైన నిత్యప్రయాణ ఎంపికలు మొదలుకొని శోధనలో శీఘ్ర ఫలితాల దాకా అన్ని విషయాల్లో Google సేవలను మీకు మరింత ఉపయోగకరంగా చేయగలుగుతాము. కార్యాచరణ నియంత్రణలను ఉపయోగించి, మీరు మీ ఖాతాతో ఏవి అనుబంధించబడాలో నిర్ణయించగలరు మరియు మీ శోధనలు మరియు బ్రౌజింగ్ కార్యాచరణ, మీరు వెళ్లే స్థలాలు మరియు మీ పరికరాల్లోని సమాచారం వంటి నిర్దిష్ట రకాల డేటా సేకరణను పాజ్ చేయగలరు.
Maps میں معمول کے دو طرفہ سفر کے بہتر اختیارات سے لے کر تلاش میں تیز تر نتائج تک، ہم آپ کا جو ڈیٹا آپ کے اکاؤنٹ میں محفوظ کرتے ہیں وہ Google سروسز کو آپ کیلئے مزید مفید بنا سکتا ہے۔ سرگرمی کنٹرولز استعمال کر کے، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ کیا وابستہ کیا جاتا ہے اور مخصوص قسم کے ڈیٹا کی جمع آوری کو موقوف کر سکتے ہیں — مثلاً آپ کی تلاشیں اور براؤزنگ سرگرمی، وہ مقامات جہاں آپ جاتے ہیں اور آپ کے آلات کی معلومات۔
മാപ്‌സിലെ മികച്ച യാത്രാമാർഗ്ഗ ഓപ്‌ഷനുകൾ മുതൽ തിരയലിലെ വേഗത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ വരെ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായ Google സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനാകുന്നു. പ്രവർത്തന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ തിരയലിന്റെയും ബ്രൗസുചെയ്യലിന്റെയും ചരിത്രം, നിങ്ങൾ പോകുന്നയിടങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരം എന്നിവ പോലുള്ള നിർദ്ദിഷ്‌ട തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നതിനും കഴിയും.
  2 Hits maps.google.pl  
እንዴት ነገሮች በድር ላይ መፈጸም – መስመር ላይ ከመወያየት ጀምሮ እስከ ዕልባቶችን ከማዘጋጀት፣ አሳሽዎን ከማዘመን ጀምሮ እስከ ድሩ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ መፈለግ፣ እንዲሁም እንደ ክፍት ምንጭ ወይም የደመና ማስላት ያሉ ላያውቋቸው የሚችሏቸው የአንዳንድ ጽንሰ-ሐሳቦች ማብራሪያ –እንደሚችሉ ጠቅሚ ምክሮችን እዚህ ማግኘት ይችላሉ።
As you get to know your web, you may run across a lot of jargon or technical terms. We’ve rounded up a number of common terms and have done our best to explain them in an easy to understand way. You can also find tips and advice in this section on how to get things done on the web – from chatting online to setting up bookmarks, from updating your browser to searching more effectively on the web, as well as explanations of some concepts that you may not be familiar with, such as open source, or cloud computing.
À mesure que vous découvrez Internet, vous pouvez tomber sur des termes techniques ou du jargon. Nous avons rassemblé un certain nombre de termes courants et avons fait de notre mieux pour vous les expliquer simplement. Vous trouverez également dans cette section des astuces et des conseils sur l'utilisation d'Internet, depuis le chat en ligne à la configuration des favoris, de la mise à jour du navigateur à la recherche avancée, ainsi que des explications sur certains concepts que vous ne connaissez peut-être pas bien, comme l'Open Source ou le cloud computing.
Wenn Sie das Web kennenlernen, stolpern Sie vielleicht über einige technische Begriffe oder Online-Jargon. Wir haben einige häufig verwendete Begriffe zusammengetragen und uns alle Mühe gegeben, diese gut verständlich zu erklären. In diesem Abschnitt finden Sie zudem Tipps und Ratschläge, wie Sie das Web am besten nutzen. Beispielsweise wie Sie online chatten, Lesezeichen einrichten, Ihren Browser aktualisieren oder effektiver im Web suchen. Des Weiteren finden Sie Erklärungen einiger Begriffe, die Ihnen möglicherweise noch nicht vertraut sind, wie Open Source oder Cloud-Computing.
A medida que conozcas la Web, es posible que te encuentres con numerosos términos técnicos. Hemos recopilado algunos términos habituales y hemos intentado explicártelos lo mejor posible de forma que los puedas entender fácilmente. En esta sección, también puedes encontrar sugerencias y consejos sobre cómo realizar acciones en la Web (por ejemplo, chatear online, establecer marcadores, actualizar tu navegador y realizar búsquedas de forma más efectiva en la Web), así como explicaciones de algunos conceptos con los que es posible que no estés familiarizado, como el código abierto o el cloud computing.
Mentre impari a conoscere il Web potresti imbatterti in molti termini gergali o tecnici. Abbiamo raccolto una serie di termini comuni e abbiamo fatto del nostro meglio per spiegarli in modo comprensibile. In questa sezione puoi trovare anche suggerimenti e consigli su come svolgere operazioni sul Web, ad esempio come chattare online, configurare segnalibri, aggiornare il browser ed eseguire ricerche più efficaci sul Web, nonché spiegazioni di alcuni concetti che potresti non conoscere, come open source o cloud computing.
وفي غضون التعرف على الويب، قد تمر بالكثير من المصطلحات اللغوية المتخصصة، أو المصطلحات الفنية. ونحن بدورنا جمعنا عددًا من المصطلحات الشائعة وبذلنا أقصى ما في وسعنا لتوضيحها بالشرح بطريقة سهلة الاستيعاب. يُمكنك أيضًا العثور على نصائح ومشورة في هذا القسم حول كيفية إنجاز المهام على الويب – بدءًا من الدردشة عبر الإنترنت إلى إعداد الإشارات المرجعية، ومن تحديث المتصفح إلى إجراء بحث أكثر كفاءة على الويب، بالإضافة إلى شرح لبعض المفاهيم غير المألوفة لك، مثل البرامج مفتوحة المصدر، أو الحوسبة في السحاب.
Καθώς ανακαλύπτετε τον ιστό σας, ενδέχεται να συναντήσετε δύσκολους τεχνικούς όρους. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένους κοινούς όρους και έχουμε βάλει τα δυνατά μας να τους ερμηνεύσουμε με έναν εύκολα κατανοητό τρόπο. Μπορείτε επίσης να βρείτε συμβουλές και υποδείξεις σε αυτήν την ενότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειές σας στον ιστό – από τις συζητήσεις στο Διαδίκτυο, έως τη ρύθμιση σελιδοδεικτών, από την ενημέρωση του προγράμματος περιήγησής σας έως την πιο αποτελεσματική αναζήτηση στον ιστό, καθώς και ερμηνείες ορισμένων εννοιών με τις οποίες ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, όπως το λογισμικό ανοικτού κώδικα ή το cloud computing.
Naarmate u internet beter leert kennen, kunt u allerlei vakjargon of technische termen tegenkomen. We hebben een paar veelgebruikte termen in een lijst gezet en geprobeerd deze zo duidelijk mogelijk uit te leggen. U kunt in dit gedeelte ook tips en advies vinden over hoe u dingen op internet kunt doen, van chatten tot bladwijzers instellen en van het bijwerken van uw browser tot effectiever zoeken op internet, en uitleg van enkele concepten waarmee u misschien nog niet bekend bent, zoals open source en cloudcomputing.
ウェブを理解しようとすると、多くの専門用語や技術用語が出てきます。ここでは、多くのよく出てくる用語をまとめて、できるだけわかりやすい方法でそれらを説明するようにしました。また、ウェブで何かを実行する方法についてのヒントやアドバイスも提示しています。たとえば、オンラインでのチャット、ブックマークの設定、ブラウザの更新、ウェブ上でのより効率的な検索方法などについてです。さらには、オープンソースやクラウド コンピューティングなど、あまり馴染みのないいくつかの概念についても説明します。
Namate jy jou web leer ken, sal jy baie moeilike woorde en tegniese terme teëkom. Ons het 'n aantal algemene terme bymekaar gemaak en ons bes gedoen om hulle op 'n eenvoudige manier te verduidelik, om dit sodoende makliker te maak om te verstaan. Jy kan ook wenke en advies in hierdie afdeling kry, oor hoe om dinge op die web te doen – soos om aanlyn te klets, boekmerke op te stel, jou blaaier by te werk, en meer doeltreffend op die web te soek. Daar is ook verduidelikings van 'n paar konsepte wat jy dalk nie mee vertroud is nie, soos oopbron of wolkverwerking.
در راه شناخت وب ممکن است به عبارات فنی یا گیج‌کننده بسیاری برخورد کنید. ما تعدادی عبارات متداول را جمع‌آوری کردیم و تلاش کردیم تا آنها را به صورتی ساده و قابل فهم شرح دهیم. در این بخش همچنین می‌توانید نکات و توصیه‌هایی را در مورد انجام بهتر کارها در وب، از گپ زدن آنلاین تا تنظیم نشانک‌ها و از به‌روزرسانی مرورگر خود تا جستجوی مؤثرتر در وب، مشاهده کنید و شرح برخی مفاهیمی که ممکن است با آنها آشنا نباشید، مانند منبع‌باز یا محاسبه ابری را نیز ببینید.
Докато опознавате мрежата, може да попаднете на много технически или жаргонни термини. Събрахме редица често използвани и се постарахме да ги обясним по разбираем начин. В тази секция можете също така да намерите съвети как да вършите неща в интернет – от разговори онлайн до настройване на отметки, от актуализиране на браузъра до по-ефективно търсене в мрежата, както и обяснения на някои понятия, които може да са ви непознати, например „отворен код“ или „изчисления в облак“.
A mesura que us aneu familiaritzant amb el web, us podeu trobar amb llenguatge incomprensible o termes tècnics. Hem recopilat uns quants termes habituals i us els provarem d'explicar de forma senzilla i fàcil d'entendre. En aquesta secció, també trobareu consells per fer activitats al web (des de xatejar en línia fins a configurar marcadors, des d'actualitzar el navegador fins a fer cerques més eficients al web), així com també explicacions d'alguns conceptes que us poden resultar desconeguts, com ara el codi obert o la informàtica en núvol.
Tijekom učenja o webu možda ćete nailaziti na dosta žargonskih ili tehničkih izraza. Sabrali smo određenu količinu uobičajenih izraza i dali sve od sebe da ih objasnimo na jednostavan i razumljiv način. U tom odjeljku također možete pronaći savjete i upute kako obavljati stvari na webu, od chatanja do postavljanja oznaka, od ažuriranja preglednika do učinkovitijeg pretraživanja weba, kao i objašnjenja nekih pojmova koji vam možda nisu poznati, primjerice, otvoreni kôd ili računalstvo u oblaku.
Při seznamování se svým webem můžete narazit na spoustu technických termínů a internetového žargonu. Proto jsme sepsali nejčastěji používané termíny a pokusili se je vysvětlit co nejsrozumitelnějším způsobem. V této části najdete také tipy a rady, jak na webu dělat různé věci od online chatování a nastavení záložek až po aktualizace prohlížeče a efektivnější vyhledávání na webu. Také jsou zde vysvětleny některé koncepty, které možná tak dobře neznáte, například otevřený zdrojový kód nebo cloud computing.
Efterhånden som du lærer internettet at kende, kan du støde på en masse fagudtryk eller tekniske termer. Vi har samlet en række almindelige termer og gjort vores bedste for at forklare dem på en letforståelig måde. Du kan også finde tips og råd i dette afsnit til, hvordan du agerer på nettet – lige fra onlinechat til oprettelse af bogmærker, fra opdatering af din browser til effektivisering af dine søgninger på nettet. Desuden får du forklaringer på nogle begreber, som du muligvis ikke kender, f.eks. open source eller cloud computing.
Veebi tundma õppides võite kohata hulgaliselt erialaseid sõnu ja tehnilisi termineid. Oleme kokku kogunud mitmed levinumad terminid ja üritanud need teie jaoks võimalikult lihtsalt lahti seletada. Sellest jaotisest leiate ka nõuandeid ja soovitusi selle kohta, kuidas veebis erinevaid toiminguid teha – alates võrgus vestlemisest kuni järjehoidjate seadistamiseni, brauseri värskendamisest kuni võrgus tõhusamalt otsimiseni. Lisaks oleme lahti seletanud ka mõned kontseptsioonid (nt avatud lähtekood või arvutitega pilves töötamine), millega te ei pruugi tuttav olla.
Internetiin tutustuessasi saatat kohdata vaikeaselkoista ammattikieltä tai teknisiä termejä. Olemme koonneet yleisimpiä termejä ja pyrkineet selittämään ne mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla. Tästä osiosta löydät myös vinkkejä ja neuvoja verkon käyttöön – verkkokeskusteluista kirjanmerkkien käyttämiseen, selaimen päivittämiseen ja tehokkaampaan tiedonhakuun. Löydät myös selityksiä käsitteille, jotka voivat olla vieraita, kuten "avoin lähdekoodi" tai "pilvipalvelut".
जब आप अपने वेब को जानने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपका सामना कई विशिष्ट शब्दावलियों या तकनीकी शब्दों से हो. हमने कई सामान्य शब्द एकत्रित किए हैं और उनकी इस प्रकार व्याख्या करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, जिससे कि उन्हें आसानी से समझा जाए. आपको इस अनुभाग में इस पर भी युक्तियां और सलाह मिल सकते हैं कि वेब पर कार्य कैसे किया जाए – ऑनलाइन चैट करने से लेकर बुकमार्क सेट करने तक, अपना ब्राउज़र अपडेट करने से लेकर वेब पर और प्रभावी रूप से खोज करने तक, साथ ही साथ कुछ ऐसी अवधारणाओं की व्याख्या जिनसे संभवतः आप परिचित न हों, जैसे कि मुक्त स्रोत या क्लाउड कंप्यूटिंग.
Ahogy megismeri az internetet, sok zsargonnal és szakkifejezéssel találkozhat. Összegyűjtöttünk számos gyakori kifejezést, és megpróbáltuk a lehető legjobban, könnyen érthető módon elmagyarázni őket. Ebben a részben ezenfelül tippeket és tanácsokat találhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzen el dolgokat az interneten a csevegéstől a könyvjelzők beállításáig, illetve a böngésző frissítésétől a hatékonyabb internetes keresésig, valamint magyarázatokat néhány olyan koncepcióról, amelyeket nem biztos, hogy ismer – mint a nyílt forráskód vagy a felhőalapú számítástechnika.
Ýmis tæknileg orð og hugtök eiga eftir að verða á vegi þínum þegar þú kynnist vefnum betur. Við höfum tekið saman lista yfir algeng hugtök og gert okkar besta til að útskýra þau á auðskiljanlegan hátt. Í þessum hluta finnur þú líka hollráð og ábendingar um hvernig nota má vefinn – hvort sem er að spjalla á netinu eða setja upp bókamerki, uppfæra vafrann eða læra að fá meira út úr vefleitinni, ásamt útskýringum á hugtökum sem kunna að vera framandi, eins og opnum kóða eða tölvuvinnslu í skýi.
Ketika mulai memahami web, Anda mungkin akan menemukan banyak jargon atau istilah teknis. Kami telah mengumpulkan sejumlah istilah umum dan melakukan semampu kami untuk menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti. Anda juga dapat menemukan kiat dan saran di bagian ini tentang cara melakukan berbagai hal di web – dari mengobrol online hingga menyiapkan bookmark, dari memperbarui browser hingga menelusuri di web dengan efektif, serta penjelasan atas beberapa konsep yang mungkin belum Anda pahami, misalnya sumber terbuka, atau komputasi gemawan.
웹에 대해 알아가는 과정에서 많은 전문 용어 또는 기술 용어의 벽에 부딪힐 수 있습니다. Google은 다양한 일반 용어들을 모아서 최대한 이해하기 쉬운 방식으로 설명하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 이 섹션에서 웹에서 작업을 수행하는 방법에 대한 도움말을 제공합니다. 온라인 채팅, 북마크 설정, 브라우저 업데이트 및 웹에서의 효율적인 검색 방법뿐 아니라 오픈 소스, 클라우드 컴퓨팅 등과 같이 익숙하지 않은 개념에 대한 설명을 제공합니다.
Susipažindami su žiniatinkliu galite aptikti daug žargono ar techninių terminų. Surinkome daug dažnai naudojamų terminų ir pasistengėme kuo paprasčiau juos paaiškinti. Šioje skiltyje taip pat rasite patarimų, kaip žiniatinklyje atlikti įvairius veiksmus: nuo pokalbių internete iki žymių nustatymo, nuo naršyklės atnaujinimo iki efektyvesnės žiniatinklio paieškos. Taip pat rasite kai kurių galbūt jums nežinomų sąvokų, pvz., atvirojo šaltinio ar debesų kompiuterijos, paaiškinimus.
Når du hiver deg ut i det å bruke nettet, kommer du til å støte på en rekke faguttrykk og tekniske termer. Vi har samlet et utall av vanlige termer og gjort vårt ytterste for å forklare dem på en lett forståelig måte. I denne delen kan du finne tips og triks om hvordan du får gjort saker og ting på nettet – fra nettprating til konfigurering av bokmerker, og fra oppdatering av nettleseren til hvordan du søker mer effektivt på nettet. I tillegg har vi gitt forklaringer på noen konsepter du nok ikke er så kjent med, herunder åpen kildekode og nettbasert databehandling.
Gdy będziesz zdobywać tę wiedzę, natrafisz na wiele fachowych i technicznych pojęć. Zebraliśmy tu najbardziej powszechne terminy, by wyjaśnić je w możliwie prosty i zrozumiały sposób. W tej sekcji znajdziesz wskazówki i porady, jak korzystać z internetu (czatować online, tworzyć zakładki, aktualizować przeglądarki, a nawet skutecznie wyszukiwać w sieci), oraz definicje niektórych pojęć, które mogą być Ci nieznane (np. open source czy usługi w chmurze).
Pe măsură ce ajungeți să cunoașteți internetul, este posibil să întâlniți numeroși termeni de specialitate și termeni tehnici. Am creat o listă de termeni frecvent întâlniți și ne-am străduit să-i explicăm într-un mod ușor de înțeles. În această secțiune puteți găsi, de asemenea, sfaturi cu privire la utilizarea internetului de la chat online la adăugarea marcajelor, de la actualizarea browserului la căutarea mai eficientă pe web. Nu lipsesc nici explicații ale unor concepte care este posibil să nu vă fie cunoscute, cum ar fi open source sau cloud computing.
Изучая Интернет, вы встретите немало технических или профессиональных терминов. Мы собрали наиболее распространенные из них и постарались как можно более понятно объяснить их. В этом же разделе вы найдете простые советы по использованию Интернета, например узнаете, как общаться с друзьями, добавлять страницы в закладки, обновлять браузер или более эффективно искать информацию. Кроме того, мы разъяснили некоторые понятия, которые могут быть знакомы не всем, например что такое облачные вычисления или ПО с открытым исходным кодом.
Током упознавања веба можете да наиђете на велики број жаргонских или техничких термина. Прикупили смо неколико најчешћих и потрудили се да их објаснимо на лако разумљив начин. У овом одељку можете да пронађете и савете о томе како да обавите неке ствари на вебу, на пример како да ћаскате на мрежи, подесите обележиваче, ажурирате прегледач или ефикасније претражујете веб, као и објашњења неких концепата који су вам можда непознати, као што су отворени кôд или клауд рачунарство.
Pri spoznávaní webu môžete naraziť na mnoho odborných výrazov a žargónu. Zostavili sme zoznam niekoľkých bežných výrazov a pokúsili sme sa ich čo najjednoduchšie vysvetliť. V tejto sekcii tiež môžete nájsť tipy a rady o tom, ako na webe vykonávať rôzne činnosti (napríklad četovať online, nastaviť záložky, aktualizovať prehliadač alebo efektívne vyhľadávať na webe), a vysvetlenie k niektorým konceptom, ktoré pre vás môžu byť nové (napríklad kód s otvoreným zdrojom, či „cloud computing“).
Pri spoznavanju spleta lahko naletite na številne žargonske ali strokovne izraze. Zbrali smo nekaj pogostih izrazov in jih poskusili razložiti na čim bolj razumljiv način. V tem razdelku so na voljo tudi namigi in nasveti za različna opravila v spletu – od spletnega klepeta do nastavitve zaznamkov, od posodabljanja brskalnika do učinkovitejšega iskanja v spletu. Pojasnili smo tudi nekaj pojmov, ki jih morda ne poznate, kot je na primer odprtokodno ali računalništvo v oblaku.
Efterhand som du lär känna webben kan du stöta på en hel del jargong eller tekniska termer. Vi har sammanställt en rad vanliga termer och har gjort vårt bästa för att förklara dem på ett enkelt sätt. Du hittar även tips och råd i det här avsnittet om hur du får saker och ting gjorda på webben, till exempel hur du chattar, skapar bokmärken, uppdaterar webbläsaren, söker mer effektivt på webben och mycket mer. Du hittar även förklaringar på vissa begrepp som du kanske inte känner till såsom öppen källkod eller molntjänster.
ในขณะที่คุณทำความรู้จักเว็บ คุณอาจพบเจอกับคำศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย เราได้รวบรวมคำศัพท์ทั่วไปไว้เป็นจำนวนมากและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะอธิบายคำศัพท์เหล่านั้นในวิธีที่ง่ายต่อการเข้าใจ คุณสามารถค้นพบเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะกระทำสิ่งต่างๆ บนเว็บในส่วนนี้ด้วย ตั้งแต่การแชททางออนไลน์จนไปถึงการตั้งค่าบุ๊กมาร์ก การอัปเดตเบราว์เซอร์จนไปถึงการค้นหาบนเว็บอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับคำอธิบายแนวความคิดบางอย่างที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคย เช่น โอเพนซอร์สหรือการประมวลผลแบบคลาวด์
Web'inizi tanımaya başladıkça, çok sayıda jargon veya teknik terimle karşılaşabilirsiniz. Yaygın kullanılan çeşitli terimleri topladık ve kolayca anlaşılabilecekleri bir şekilde açıklamak için elimizden geleni yaptık. Bu bölümde, çevrimiçi sohbet etmeden yer işaretleri ayarlamaya, tarayıcınızı güncellemeden Web'de daha etkili bir şekilde arama yapmaya kadar Web üzerindeki işlemleri nasıl yapacağınıza dair ipuçları ve tavsiyelerin yanı sıra açık kaynak veya bulut (cloud) bilgi işlem gibi bilmiyor olabileceğiniz bazı kavramların açıklamalarını da bulabilirsiniz.
Khi tìm hiểu web, bạn có thể gặp nhiều biệt ngữ hoặc thuật ngữ kỹ thuật. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều cụm từ phổ biến và đã cố gắng hết sức để giải thích chúng theo cách dễ hiểu. Trong phần này bạn cũng có thể tìm thấy các mẹo và lời khuyên về cách thực hiện mọi thứ trên web – từ trò chuyện trực tuyến cho tới thiết lập dấu trang, từ cập nhật trình duyệt cho tới tìm kiếm hiệu quả hơn trên web cũng như các giải thích cho một số khái niệm mà bạn có thể chưa quen, chẳng hạn như nguồn mở hoặc điện toán đám mây.
בזמן שאתה לומד להכיר את האינטרנט, אתה עשוי להיתקל במונחים מקצועיים וטכניים רבים. קיבצנו כמה מונחים נפוצים וניסינו כמיטב יכולתנו להסביר אותם באופן ברור וישיר. בקטע זה תוכל גם למצוא טיפים ועצות לגבי דרכים לביצוע פעולות באינטרנט - מניהול צ'אט באינטרנט, הגדרת סימניות, עדכון הדפדפן וחיפוש יעיל יותר באינטרנט, ועד הסברים למושגים מסוימים שייתכן ואינך מכיר, כמו קוד פתוח, או מחשוב ענן.
যেহেতু আপনার ওয়েব সম্পর্কে জানতে চান তাই আপনাকে হয়ত অনেক জটিল অথবা প্রযুক্তিগত শব্দের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে৷ আমরা কিছু প্রচলিত শব্দ সংকলিত এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করতে সহজ উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি৷ এছাড়াও, বুকমার্কগুলি সেট আপ করতে অনলাইন চ্যাট, কার্যকরীভাবে আরো অনুসন্ধান করতে আপনার ব্রাউজার আপডেট করার, পাশাপাশি কিছু ধারণা যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত নাও থাকতে পারেন যেমন ওপেন সোর্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিং থেকে - ওয়েবে কিভাবে কাজ হয়, এই বিভাগ থেকে আপনি টিপগুলি এবং উপদেশ পেতে পারেন৷
Iepazīstot tīmekli, iespējams, saskarsieties ar žargona vai tehnisku terminu lietošanu. Mēs apkopojām visbiežāk lietotos terminus un centāmies izskaidrot tos viegli saprotamā valodā. Šajā sadaļā atradīsiet arī padomus un ieteikumus par dažādu darbību veikšanu tīmeklī — sākot no tērzēšanas tiešsaistē līdz grāmatzīmju iestatīšanai, no pārlūkprogrammas atjaunināšanas līdz efektīvākai meklēšanai tīmeklī —, kā arī skaidrojumus dažiem jēdzieniem, kuri, iespējams, nav jums zināmi, piemēram, “atklātais pirmkods” vai “mākoņdati”.
உங்கள் இணையத்தைப் பற்றி அறிந்திருக்க, நீங்கள் நிறைய குழுமொழி அல்லது தொழில்நுட்பச் சொற்களை அறிந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். நாங்கள் நிறைய பொதுச் சொற்களை வழங்கியுள்ளோம் மேலும் எங்களால் முடிந்தவரை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விளக்கியுள்ளோம். ஆன்லைனில் அரட்டையடிப்பது முதல் புக்மார்க்குகளை அமைப்பது வரை, இணையத்தில் சிறப்பான முறையில் தேடுவதற்கு உங்கள் உலாவியைப் புதுப்பிப்பதற்கு மேலும் நீங்கள் அறிந்திராத ஓப்பன் சோர்ஸ் அல்லது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போன்றவற்றின் விளக்கங்களை அறிவதற்கு என இணையத்தில் விஷயங்களை எப்படி பெறுவது குறித்த உதவிக்குறிப்புகளையும் ஆலோசனையையும் இந்தப் பகுதியில் காணலாம்.
Знайомлячись з Інтернетом, можна натрапити на багато професійних і технічних термінів. Ми зібрали низку розповсюджених термінів і спробували пояснити їх просто та зрозуміло. У цьому розділі також можна знайти підказки й поради щодо роботи в Інтернеті – від спілкування в чаті до налаштування закладок, від оновлення веб-переглядача до ефективнішого пошуку в Інтернеті – а також пояснення деяких понять, з якими ви, можливо, не знайомі, як-от відкритий код або веб-обчислення.
Unavyozidi kuufahamu wavuti wako, unaweza kukutana na misamiati mingi au istilahi za kiufundi. Tumekusanya maneno kadhaa ya kawaida na tumejitahidi tuwezavyo kuyafafanua ili yaeleweke kwa urahisi. Pia katika sehemu hii unaweza kupata vidokezo na ushauri wa jinsi ya kufanya mambo kwenye wavuti – kupiga gumzo mtandaoni na kuweka alamisho, kusasisha kivinjari chako na kutafuta kwa ufanisi zaidi kwenye wavuti, pamoja na maelezo ya dhana ambazo labda huzifahamu, kama vile programu huria, au matumizi ya kompyuta winguni.
Zure sarea ezagutzen zoazen heinean, argota edo termino teknikoak topa zenitzake. Ohiko zenbait termino bildu ditugu eta erraz ulertzeko moduan azaltzen saiatu gara. Atal honetan, baita ere, sarean gauzak egiteko argibideak eta aholkuak aurki ditzakezu, adibidez, linean txateatzea, laster-markak konfiguratzea edo sarean bilaketa hobeak egiteko arakatzailea konfiguratzea. Agian ezagutzen ez dituzun kontzeptu batzuen azalpenak ere ikusiko dituzu, esaterako, kode irekia edo hodeiko informatika.
Apabila anda sudah mengetahui tentang web anda, anda mungkin terjumpa bermacam-macam jargon atau istilah teknikal. Kami mengumpulkan sebilangan istilah biasa dan berusaha sebaik mungkin untuk menerangkannya dalam cara yang mudah difahami. Anda turut boleh mendapatkan petua dan nasihat dalam bahagian ini mengenai cara menyelesaikan sesuatu di web - daripada bersembang dalam talian kepada menyediakan penanda halaman, daripada mengemas kini penyemak imbas anda kepada membuat carian dengan lebih berkesan di web, serta penerangan tentang beberapa konsep yang mungkin anda tidak biasa lihat, seperti sumber terbuka atau pengkomputeran awan.
A medida que vaias coñecendo a web, é posible que te atopes con moita xerga ou termos técnicos. Reunimos un conxunto de termos comúns e fixemos todo o posible para explicalos dun xeito fácil de entender. Tamén podes atopar suxestións e consellos nesta sección sobre como facer cousas na web, desde chatear en liña ata configurar marcadores, desde actualizar o teu navegador ata buscar de forma máis eficaz na web, así como explicacións dalgúns conceptos cos que é posible que non esteas familiarizado, como o código aberto ou a informática en nube.
જ્યારે તમે તમારા વેબને જાણવા લાગો છો, ત્યારે તમે તેના પર શુદ્ધ અને પારિભાષિક શબ્દો ચલાવી શકો છો. અમે ઘણાં સામાન્ય શબ્દોનું સંક્ષેપ કર્યું છે અને તેને સરળ રીતે સમજાવવા માટે અમે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો છે. તમે આ વિભાગમાં વેબ પર વસ્તુઓ કેવી રીતે કરીને મેળવવી તેની ટિપ્સ અને સલાહ પણ મેળવી શકો છો - ઓનલાઇન ચેટિંગથી બુકમાર્ક્સ સેટિંગ સુધી, તમારા બ્રાઉઝર અપડેટિંગથી વેબ પર વધુ અસરકારક રીતે શોધ સુધી, તેમજ કેટલાક વિચારોની સ્પષ્ટતા જેની સાથે તમે કદાચ પરિચિત ન પણ હોવ, જેમ કે ઓપન સોર્સ અથવા મેઘ કમ્પ્યુટિંગ.
ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವೆವು. ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಬಹುದು - ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತೆಯೇ ತೆರೆದ ಮೂಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರದ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ.
आपण आपले वेब जाणून घेता तसे, आपण अनेक जार्गन किंवा तांत्रिक संज्ञांमधून जाता. आम्‍ही अनेक सामान्‍य संज्ञा एकत्र केल्‍या आणि सहज समजतील अशा मार्गाने त्‍या स्‍पष्‍ट करण्‍याचे आम्‍ही सर्व प्रयत्‍न केले. वेबवर गोष्‍टी कशा पूर्ण कराव्‍यात यावर आपण या विभागामध्‍ये टिपा आणि सल्‍ला देखील मिळवाल – ऑनलाइन चॅट करण्‍यापासून ते बुकमार्क सेट करण्‍यापर्यंत, आपला ब्राउझर अद्यतनित करण्‍यापासून ते वेबवर अधिक प्रभावीपणे शोध करण्‍यापर्यंत, तसेच आपण परिचित नसलेल्‍या काही संकल्‍पनांच्‍या स्‍पष्‍टीकरणापर्यंत, जसे की स्त्रोत उघडणे किंवा मेघ गणना.
మీరు మీ వెబ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు, అనేక అప్రామాణిక లేదా సాంకేతిక పదాలను ఎదుర్కొనవచ్చు. మేము అనేక సాధారణ పదాలను సేకరించాము మరియు వాటిని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మాకు సాధ్యమైనంత సులభంగా వివరించాము. మీరు వెబ్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో చాటింగ్ చేయడం మొదలుకొని బుక్‌మార్క్‌లను సెటప్ చేయడం వరకు, మీ బ్రౌజర్‌ను నవీకరించడం మొదలుకొని వెబ్‌లో మరింత ప్రభావవంతంగా శోధించడం వరకు, అదే విధంగా ఓపెన్ సోర్స్ లేదా మేఘ కంప్యూటింగ్ వంటి మీకు పరిచయం లేని కొన్ని విషయాల గురించి వివరణలను పొందడం వంటి విధులను చేయడంపై ఈ విభాగంలో చిట్కాలు మరియు సలహాను కూడా పొందవచ్చు.
جیسے جیسے آپ اپنے ویب کو جانتے ہیں، آپ کا سامنا بہت سے غیر مفہوم یا تکنیکی اصطلاحات سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت سی عام اصطلاحات کو دوہرایا ہے اور اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ان کی ایسے طریقے سے وضاحت کی جائے جسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اس سیکشن میں تجاویز اور مشورے بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ کیسے ویب پر چیزوں کو کیا جائے – آن لائن چیٹنگ سے لیکر بک مارکس سیٹ کرنے تک، اپنے براؤزر کو اپ ڈیٹ کرنے سے لیکر ویب پر مزید مؤثر طور پر تلاش کرنے تک، اسی طرح کچھ ایسے تصورات کی وضاحت جن سے آپ غیر شناسا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اوپن سورس، یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔
നിങ്ങളുടെ വെബിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എളുപ്പം മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പദങ്ങളിലൂടെയും സാങ്കേതിക പദങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ പൊതുവായി വരുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുംവിധം ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നുറുങ്ങുകളും വെബിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും - ഓൺലൈനിൽ ചാറ്റുചെയ്യുന്നത് മുതൽ ബുക്ക്‌മാർക്ക് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വരെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ വെബിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തിരയുന്നത് വരെ, അതോടൊപ്പം സ്വതന്ത്ര ഉറവിടം, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ആശയങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
  2 Hits www.google.li  
እንዴት ነገሮች በድር ላይ መፈጸም – መስመር ላይ ከመወያየት ጀምሮ እስከ ዕልባቶችን ከማዘጋጀት፣ አሳሽዎን ከማዘመን ጀምሮ እስከ ድሩ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ መፈለግ፣ እንዲሁም እንደ ክፍት ምንጭ ወይም የደመና ማስላት ያሉ ላያውቋቸው የሚችሏቸው የአንዳንድ ጽንሰ-ሐሳቦች ማብራሪያ –እንደሚችሉ ጠቅሚ ምክሮችን እዚህ ማግኘት ይችላሉ።
As you get to know your web, you may run across a lot of jargon or technical terms. We’ve rounded up a number of common terms and have done our best to explain them in an easy to understand way. You can also find tips and advice in this section on how to get things done on the web – from chatting online to setting up bookmarks, from updating your browser to searching more effectively on the web, as well as explanations of some concepts that you may not be familiar with, such as open source, or cloud computing.
À mesure que vous découvrez Internet, vous pouvez tomber sur des termes techniques ou du jargon. Nous avons rassemblé un certain nombre de termes courants et avons fait de notre mieux pour vous les expliquer simplement. Vous trouverez également dans cette section des astuces et des conseils sur l'utilisation d'Internet, depuis le chat en ligne à la configuration des favoris, de la mise à jour du navigateur à la recherche avancée, ainsi que des explications sur certains concepts que vous ne connaissez peut-être pas bien, comme l'Open Source ou le cloud computing.
Wenn Sie das Web kennenlernen, stolpern Sie vielleicht über einige technische Begriffe oder Online-Jargon. Wir haben einige häufig verwendete Begriffe zusammengetragen und uns alle Mühe gegeben, diese gut verständlich zu erklären. In diesem Abschnitt finden Sie zudem Tipps und Ratschläge, wie Sie das Web am besten nutzen. Beispielsweise wie Sie online chatten, Lesezeichen einrichten, Ihren Browser aktualisieren oder effektiver im Web suchen. Des Weiteren finden Sie Erklärungen einiger Begriffe, die Ihnen möglicherweise noch nicht vertraut sind, wie Open Source oder Cloud-Computing.
A medida que conozcas la Web, es posible que te encuentres con numerosos términos técnicos. Hemos recopilado algunos términos habituales y hemos intentado explicártelos lo mejor posible de forma que los puedas entender fácilmente. En esta sección, también puedes encontrar sugerencias y consejos sobre cómo realizar acciones en la Web (por ejemplo, chatear online, establecer marcadores, actualizar tu navegador y realizar búsquedas de forma más efectiva en la Web), así como explicaciones de algunos conceptos con los que es posible que no estés familiarizado, como el código abierto o el cloud computing.
Mentre impari a conoscere il Web potresti imbatterti in molti termini gergali o tecnici. Abbiamo raccolto una serie di termini comuni e abbiamo fatto del nostro meglio per spiegarli in modo comprensibile. In questa sezione puoi trovare anche suggerimenti e consigli su come svolgere operazioni sul Web, ad esempio come chattare online, configurare segnalibri, aggiornare il browser ed eseguire ricerche più efficaci sul Web, nonché spiegazioni di alcuni concetti che potresti non conoscere, come open source o cloud computing.
وفي غضون التعرف على الويب، قد تمر بالكثير من المصطلحات اللغوية المتخصصة، أو المصطلحات الفنية. ونحن بدورنا جمعنا عددًا من المصطلحات الشائعة وبذلنا أقصى ما في وسعنا لتوضيحها بالشرح بطريقة سهلة الاستيعاب. يُمكنك أيضًا العثور على نصائح ومشورة في هذا القسم حول كيفية إنجاز المهام على الويب – بدءًا من الدردشة عبر الإنترنت إلى إعداد الإشارات المرجعية، ومن تحديث المتصفح إلى إجراء بحث أكثر كفاءة على الويب، بالإضافة إلى شرح لبعض المفاهيم غير المألوفة لك، مثل البرامج مفتوحة المصدر، أو الحوسبة في السحاب.
Καθώς ανακαλύπτετε τον ιστό σας, ενδέχεται να συναντήσετε δύσκολους τεχνικούς όρους. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένους κοινούς όρους και έχουμε βάλει τα δυνατά μας να τους ερμηνεύσουμε με έναν εύκολα κατανοητό τρόπο. Μπορείτε επίσης να βρείτε συμβουλές και υποδείξεις σε αυτήν την ενότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειές σας στον ιστό – από τις συζητήσεις στο Διαδίκτυο, έως τη ρύθμιση σελιδοδεικτών, από την ενημέρωση του προγράμματος περιήγησής σας έως την πιο αποτελεσματική αναζήτηση στον ιστό, καθώς και ερμηνείες ορισμένων εννοιών με τις οποίες ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, όπως το λογισμικό ανοικτού κώδικα ή το cloud computing.
Naarmate u internet beter leert kennen, kunt u allerlei vakjargon of technische termen tegenkomen. We hebben een paar veelgebruikte termen in een lijst gezet en geprobeerd deze zo duidelijk mogelijk uit te leggen. U kunt in dit gedeelte ook tips en advies vinden over hoe u dingen op internet kunt doen, van chatten tot bladwijzers instellen en van het bijwerken van uw browser tot effectiever zoeken op internet, en uitleg van enkele concepten waarmee u misschien nog niet bekend bent, zoals open source en cloudcomputing.
ウェブを理解しようとすると、多くの専門用語や技術用語が出てきます。ここでは、多くのよく出てくる用語をまとめて、できるだけわかりやすい方法でそれらを説明するようにしました。また、ウェブで何かを実行する方法についてのヒントやアドバイスも提示しています。たとえば、オンラインでのチャット、ブックマークの設定、ブラウザの更新、ウェブ上でのより効率的な検索方法などについてです。さらには、オープンソースやクラウド コンピューティングなど、あまり馴染みのないいくつかの概念についても説明します。
Namate jy jou web leer ken, sal jy baie moeilike woorde en tegniese terme teëkom. Ons het 'n aantal algemene terme bymekaar gemaak en ons bes gedoen om hulle op 'n eenvoudige manier te verduidelik, om dit sodoende makliker te maak om te verstaan. Jy kan ook wenke en advies in hierdie afdeling kry, oor hoe om dinge op die web te doen – soos om aanlyn te klets, boekmerke op te stel, jou blaaier by te werk, en meer doeltreffend op die web te soek. Daar is ook verduidelikings van 'n paar konsepte wat jy dalk nie mee vertroud is nie, soos oopbron of wolkverwerking.
در راه شناخت وب ممکن است به عبارات فنی یا گیج‌کننده بسیاری برخورد کنید. ما تعدادی عبارات متداول را جمع‌آوری کردیم و تلاش کردیم تا آنها را به صورتی ساده و قابل فهم شرح دهیم. در این بخش همچنین می‌توانید نکات و توصیه‌هایی را در مورد انجام بهتر کارها در وب، از گپ زدن آنلاین تا تنظیم نشانک‌ها و از به‌روزرسانی مرورگر خود تا جستجوی مؤثرتر در وب، مشاهده کنید و شرح برخی مفاهیمی که ممکن است با آنها آشنا نباشید، مانند منبع‌باز یا محاسبه ابری را نیز ببینید.
Докато опознавате мрежата, може да попаднете на много технически или жаргонни термини. Събрахме редица често използвани и се постарахме да ги обясним по разбираем начин. В тази секция можете също така да намерите съвети как да вършите неща в интернет – от разговори онлайн до настройване на отметки, от актуализиране на браузъра до по-ефективно търсене в мрежата, както и обяснения на някои понятия, които може да са ви непознати, например „отворен код“ или „изчисления в облак“.
A mesura que us aneu familiaritzant amb el web, us podeu trobar amb llenguatge incomprensible o termes tècnics. Hem recopilat uns quants termes habituals i us els provarem d'explicar de forma senzilla i fàcil d'entendre. En aquesta secció, també trobareu consells per fer activitats al web (des de xatejar en línia fins a configurar marcadors, des d'actualitzar el navegador fins a fer cerques més eficients al web), així com també explicacions d'alguns conceptes que us poden resultar desconeguts, com ara el codi obert o la informàtica en núvol.
Tijekom učenja o webu možda ćete nailaziti na dosta žargonskih ili tehničkih izraza. Sabrali smo određenu količinu uobičajenih izraza i dali sve od sebe da ih objasnimo na jednostavan i razumljiv način. U tom odjeljku također možete pronaći savjete i upute kako obavljati stvari na webu, od chatanja do postavljanja oznaka, od ažuriranja preglednika do učinkovitijeg pretraživanja weba, kao i objašnjenja nekih pojmova koji vam možda nisu poznati, primjerice, otvoreni kôd ili računalstvo u oblaku.
Při seznamování se svým webem můžete narazit na spoustu technických termínů a internetového žargonu. Proto jsme sepsali nejčastěji používané termíny a pokusili se je vysvětlit co nejsrozumitelnějším způsobem. V této části najdete také tipy a rady, jak na webu dělat různé věci od online chatování a nastavení záložek až po aktualizace prohlížeče a efektivnější vyhledávání na webu. Také jsou zde vysvětleny některé koncepty, které možná tak dobře neznáte, například otevřený zdrojový kód nebo cloud computing.
Efterhånden som du lærer internettet at kende, kan du støde på en masse fagudtryk eller tekniske termer. Vi har samlet en række almindelige termer og gjort vores bedste for at forklare dem på en letforståelig måde. Du kan også finde tips og råd i dette afsnit til, hvordan du agerer på nettet – lige fra onlinechat til oprettelse af bogmærker, fra opdatering af din browser til effektivisering af dine søgninger på nettet. Desuden får du forklaringer på nogle begreber, som du muligvis ikke kender, f.eks. open source eller cloud computing.
Veebi tundma õppides võite kohata hulgaliselt erialaseid sõnu ja tehnilisi termineid. Oleme kokku kogunud mitmed levinumad terminid ja üritanud need teie jaoks võimalikult lihtsalt lahti seletada. Sellest jaotisest leiate ka nõuandeid ja soovitusi selle kohta, kuidas veebis erinevaid toiminguid teha – alates võrgus vestlemisest kuni järjehoidjate seadistamiseni, brauseri värskendamisest kuni võrgus tõhusamalt otsimiseni. Lisaks oleme lahti seletanud ka mõned kontseptsioonid (nt avatud lähtekood või arvutitega pilves töötamine), millega te ei pruugi tuttav olla.
Internetiin tutustuessasi saatat kohdata vaikeaselkoista ammattikieltä tai teknisiä termejä. Olemme koonneet yleisimpiä termejä ja pyrkineet selittämään ne mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla. Tästä osiosta löydät myös vinkkejä ja neuvoja verkon käyttöön – verkkokeskusteluista kirjanmerkkien käyttämiseen, selaimen päivittämiseen ja tehokkaampaan tiedonhakuun. Löydät myös selityksiä käsitteille, jotka voivat olla vieraita, kuten "avoin lähdekoodi" tai "pilvipalvelut".
जब आप अपने वेब को जानने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपका सामना कई विशिष्ट शब्दावलियों या तकनीकी शब्दों से हो. हमने कई सामान्य शब्द एकत्रित किए हैं और उनकी इस प्रकार व्याख्या करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, जिससे कि उन्हें आसानी से समझा जाए. आपको इस अनुभाग में इस पर भी युक्तियां और सलाह मिल सकते हैं कि वेब पर कार्य कैसे किया जाए – ऑनलाइन चैट करने से लेकर बुकमार्क सेट करने तक, अपना ब्राउज़र अपडेट करने से लेकर वेब पर और प्रभावी रूप से खोज करने तक, साथ ही साथ कुछ ऐसी अवधारणाओं की व्याख्या जिनसे संभवतः आप परिचित न हों, जैसे कि मुक्त स्रोत या क्लाउड कंप्यूटिंग.
Ahogy megismeri az internetet, sok zsargonnal és szakkifejezéssel találkozhat. Összegyűjtöttünk számos gyakori kifejezést, és megpróbáltuk a lehető legjobban, könnyen érthető módon elmagyarázni őket. Ebben a részben ezenfelül tippeket és tanácsokat találhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzen el dolgokat az interneten a csevegéstől a könyvjelzők beállításáig, illetve a böngésző frissítésétől a hatékonyabb internetes keresésig, valamint magyarázatokat néhány olyan koncepcióról, amelyeket nem biztos, hogy ismer – mint a nyílt forráskód vagy a felhőalapú számítástechnika.
Ýmis tæknileg orð og hugtök eiga eftir að verða á vegi þínum þegar þú kynnist vefnum betur. Við höfum tekið saman lista yfir algeng hugtök og gert okkar besta til að útskýra þau á auðskiljanlegan hátt. Í þessum hluta finnur þú líka hollráð og ábendingar um hvernig nota má vefinn – hvort sem er að spjalla á netinu eða setja upp bókamerki, uppfæra vafrann eða læra að fá meira út úr vefleitinni, ásamt útskýringum á hugtökum sem kunna að vera framandi, eins og opnum kóða eða tölvuvinnslu í skýi.
Ketika mulai memahami web, Anda mungkin akan menemukan banyak jargon atau istilah teknis. Kami telah mengumpulkan sejumlah istilah umum dan melakukan semampu kami untuk menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti. Anda juga dapat menemukan kiat dan saran di bagian ini tentang cara melakukan berbagai hal di web – dari mengobrol online hingga menyiapkan bookmark, dari memperbarui browser hingga menelusuri di web dengan efektif, serta penjelasan atas beberapa konsep yang mungkin belum Anda pahami, misalnya sumber terbuka, atau komputasi gemawan.
웹에 대해 알아가는 과정에서 많은 전문 용어 또는 기술 용어의 벽에 부딪힐 수 있습니다. Google은 다양한 일반 용어들을 모아서 최대한 이해하기 쉬운 방식으로 설명하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 이 섹션에서 웹에서 작업을 수행하는 방법에 대한 도움말을 제공합니다. 온라인 채팅, 북마크 설정, 브라우저 업데이트 및 웹에서의 효율적인 검색 방법뿐 아니라 오픈 소스, 클라우드 컴퓨팅 등과 같이 익숙하지 않은 개념에 대한 설명을 제공합니다.
Susipažindami su žiniatinkliu galite aptikti daug žargono ar techninių terminų. Surinkome daug dažnai naudojamų terminų ir pasistengėme kuo paprasčiau juos paaiškinti. Šioje skiltyje taip pat rasite patarimų, kaip žiniatinklyje atlikti įvairius veiksmus: nuo pokalbių internete iki žymių nustatymo, nuo naršyklės atnaujinimo iki efektyvesnės žiniatinklio paieškos. Taip pat rasite kai kurių galbūt jums nežinomų sąvokų, pvz., atvirojo šaltinio ar debesų kompiuterijos, paaiškinimus.
Når du hiver deg ut i det å bruke nettet, kommer du til å støte på en rekke faguttrykk og tekniske termer. Vi har samlet et utall av vanlige termer og gjort vårt ytterste for å forklare dem på en lett forståelig måte. I denne delen kan du finne tips og triks om hvordan du får gjort saker og ting på nettet – fra nettprating til konfigurering av bokmerker, og fra oppdatering av nettleseren til hvordan du søker mer effektivt på nettet. I tillegg har vi gitt forklaringer på noen konsepter du nok ikke er så kjent med, herunder åpen kildekode og nettbasert databehandling.
Gdy będziesz zdobywać tę wiedzę, natrafisz na wiele fachowych i technicznych pojęć. Zebraliśmy tu najbardziej powszechne terminy, by wyjaśnić je w możliwie prosty i zrozumiały sposób. W tej sekcji znajdziesz wskazówki i porady, jak korzystać z internetu (czatować online, tworzyć zakładki, aktualizować przeglądarki, a nawet skutecznie wyszukiwać w sieci), oraz definicje niektórych pojęć, które mogą być Ci nieznane (np. open source czy usługi w chmurze).
Pe măsură ce ajungeți să cunoașteți internetul, este posibil să întâlniți numeroși termeni de specialitate și termeni tehnici. Am creat o listă de termeni frecvent întâlniți și ne-am străduit să-i explicăm într-un mod ușor de înțeles. În această secțiune puteți găsi, de asemenea, sfaturi cu privire la utilizarea internetului de la chat online la adăugarea marcajelor, de la actualizarea browserului la căutarea mai eficientă pe web. Nu lipsesc nici explicații ale unor concepte care este posibil să nu vă fie cunoscute, cum ar fi open source sau cloud computing.
Изучая Интернет, вы встретите немало технических или профессиональных терминов. Мы собрали наиболее распространенные из них и постарались как можно более понятно объяснить их. В этом же разделе вы найдете простые советы по использованию Интернета, например узнаете, как общаться с друзьями, добавлять страницы в закладки, обновлять браузер или более эффективно искать информацию. Кроме того, мы разъяснили некоторые понятия, которые могут быть знакомы не всем, например что такое облачные вычисления или ПО с открытым исходным кодом.
Током упознавања веба можете да наиђете на велики број жаргонских или техничких термина. Прикупили смо неколико најчешћих и потрудили се да их објаснимо на лако разумљив начин. У овом одељку можете да пронађете и савете о томе како да обавите неке ствари на вебу, на пример како да ћаскате на мрежи, подесите обележиваче, ажурирате прегледач или ефикасније претражујете веб, као и објашњења неких концепата који су вам можда непознати, као што су отворени кôд или клауд рачунарство.
Pri spoznávaní webu môžete naraziť na mnoho odborných výrazov a žargónu. Zostavili sme zoznam niekoľkých bežných výrazov a pokúsili sme sa ich čo najjednoduchšie vysvetliť. V tejto sekcii tiež môžete nájsť tipy a rady o tom, ako na webe vykonávať rôzne činnosti (napríklad četovať online, nastaviť záložky, aktualizovať prehliadač alebo efektívne vyhľadávať na webe), a vysvetlenie k niektorým konceptom, ktoré pre vás môžu byť nové (napríklad kód s otvoreným zdrojom, či „cloud computing“).
Pri spoznavanju spleta lahko naletite na številne žargonske ali strokovne izraze. Zbrali smo nekaj pogostih izrazov in jih poskusili razložiti na čim bolj razumljiv način. V tem razdelku so na voljo tudi namigi in nasveti za različna opravila v spletu – od spletnega klepeta do nastavitve zaznamkov, od posodabljanja brskalnika do učinkovitejšega iskanja v spletu. Pojasnili smo tudi nekaj pojmov, ki jih morda ne poznate, kot je na primer odprtokodno ali računalništvo v oblaku.
Efterhand som du lär känna webben kan du stöta på en hel del jargong eller tekniska termer. Vi har sammanställt en rad vanliga termer och har gjort vårt bästa för att förklara dem på ett enkelt sätt. Du hittar även tips och råd i det här avsnittet om hur du får saker och ting gjorda på webben, till exempel hur du chattar, skapar bokmärken, uppdaterar webbläsaren, söker mer effektivt på webben och mycket mer. Du hittar även förklaringar på vissa begrepp som du kanske inte känner till såsom öppen källkod eller molntjänster.
ในขณะที่คุณทำความรู้จักเว็บ คุณอาจพบเจอกับคำศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย เราได้รวบรวมคำศัพท์ทั่วไปไว้เป็นจำนวนมากและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะอธิบายคำศัพท์เหล่านั้นในวิธีที่ง่ายต่อการเข้าใจ คุณสามารถค้นพบเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะกระทำสิ่งต่างๆ บนเว็บในส่วนนี้ด้วย ตั้งแต่การแชททางออนไลน์จนไปถึงการตั้งค่าบุ๊กมาร์ก การอัปเดตเบราว์เซอร์จนไปถึงการค้นหาบนเว็บอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับคำอธิบายแนวความคิดบางอย่างที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคย เช่น โอเพนซอร์สหรือการประมวลผลแบบคลาวด์
Web'inizi tanımaya başladıkça, çok sayıda jargon veya teknik terimle karşılaşabilirsiniz. Yaygın kullanılan çeşitli terimleri topladık ve kolayca anlaşılabilecekleri bir şekilde açıklamak için elimizden geleni yaptık. Bu bölümde, çevrimiçi sohbet etmeden yer işaretleri ayarlamaya, tarayıcınızı güncellemeden Web'de daha etkili bir şekilde arama yapmaya kadar Web üzerindeki işlemleri nasıl yapacağınıza dair ipuçları ve tavsiyelerin yanı sıra açık kaynak veya bulut (cloud) bilgi işlem gibi bilmiyor olabileceğiniz bazı kavramların açıklamalarını da bulabilirsiniz.
Khi tìm hiểu web, bạn có thể gặp nhiều biệt ngữ hoặc thuật ngữ kỹ thuật. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều cụm từ phổ biến và đã cố gắng hết sức để giải thích chúng theo cách dễ hiểu. Trong phần này bạn cũng có thể tìm thấy các mẹo và lời khuyên về cách thực hiện mọi thứ trên web – từ trò chuyện trực tuyến cho tới thiết lập dấu trang, từ cập nhật trình duyệt cho tới tìm kiếm hiệu quả hơn trên web cũng như các giải thích cho một số khái niệm mà bạn có thể chưa quen, chẳng hạn như nguồn mở hoặc điện toán đám mây.
בזמן שאתה לומד להכיר את האינטרנט, אתה עשוי להיתקל במונחים מקצועיים וטכניים רבים. קיבצנו כמה מונחים נפוצים וניסינו כמיטב יכולתנו להסביר אותם באופן ברור וישיר. בקטע זה תוכל גם למצוא טיפים ועצות לגבי דרכים לביצוע פעולות באינטרנט - מניהול צ'אט באינטרנט, הגדרת סימניות, עדכון הדפדפן וחיפוש יעיל יותר באינטרנט, ועד הסברים למושגים מסוימים שייתכן ואינך מכיר, כמו קוד פתוח, או מחשוב ענן.
যেহেতু আপনার ওয়েব সম্পর্কে জানতে চান তাই আপনাকে হয়ত অনেক জটিল অথবা প্রযুক্তিগত শব্দের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে৷ আমরা কিছু প্রচলিত শব্দ সংকলিত এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করতে সহজ উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি৷ এছাড়াও, বুকমার্কগুলি সেট আপ করতে অনলাইন চ্যাট, কার্যকরীভাবে আরো অনুসন্ধান করতে আপনার ব্রাউজার আপডেট করার, পাশাপাশি কিছু ধারণা যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত নাও থাকতে পারেন যেমন ওপেন সোর্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিং থেকে - ওয়েবে কিভাবে কাজ হয়, এই বিভাগ থেকে আপনি টিপগুলি এবং উপদেশ পেতে পারেন৷
Iepazīstot tīmekli, iespējams, saskarsieties ar žargona vai tehnisku terminu lietošanu. Mēs apkopojām visbiežāk lietotos terminus un centāmies izskaidrot tos viegli saprotamā valodā. Šajā sadaļā atradīsiet arī padomus un ieteikumus par dažādu darbību veikšanu tīmeklī — sākot no tērzēšanas tiešsaistē līdz grāmatzīmju iestatīšanai, no pārlūkprogrammas atjaunināšanas līdz efektīvākai meklēšanai tīmeklī —, kā arī skaidrojumus dažiem jēdzieniem, kuri, iespējams, nav jums zināmi, piemēram, “atklātais pirmkods” vai “mākoņdati”.
உங்கள் இணையத்தைப் பற்றி அறிந்திருக்க, நீங்கள் நிறைய குழுமொழி அல்லது தொழில்நுட்பச் சொற்களை அறிந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். நாங்கள் நிறைய பொதுச் சொற்களை வழங்கியுள்ளோம் மேலும் எங்களால் முடிந்தவரை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விளக்கியுள்ளோம். ஆன்லைனில் அரட்டையடிப்பது முதல் புக்மார்க்குகளை அமைப்பது வரை, இணையத்தில் சிறப்பான முறையில் தேடுவதற்கு உங்கள் உலாவியைப் புதுப்பிப்பதற்கு மேலும் நீங்கள் அறிந்திராத ஓப்பன் சோர்ஸ் அல்லது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போன்றவற்றின் விளக்கங்களை அறிவதற்கு என இணையத்தில் விஷயங்களை எப்படி பெறுவது குறித்த உதவிக்குறிப்புகளையும் ஆலோசனையையும் இந்தப் பகுதியில் காணலாம்.
Знайомлячись з Інтернетом, можна натрапити на багато професійних і технічних термінів. Ми зібрали низку розповсюджених термінів і спробували пояснити їх просто та зрозуміло. У цьому розділі також можна знайти підказки й поради щодо роботи в Інтернеті – від спілкування в чаті до налаштування закладок, від оновлення веб-переглядача до ефективнішого пошуку в Інтернеті – а також пояснення деяких понять, з якими ви, можливо, не знайомі, як-от відкритий код або веб-обчислення.
Unavyozidi kuufahamu wavuti wako, unaweza kukutana na misamiati mingi au istilahi za kiufundi. Tumekusanya maneno kadhaa ya kawaida na tumejitahidi tuwezavyo kuyafafanua ili yaeleweke kwa urahisi. Pia katika sehemu hii unaweza kupata vidokezo na ushauri wa jinsi ya kufanya mambo kwenye wavuti – kupiga gumzo mtandaoni na kuweka alamisho, kusasisha kivinjari chako na kutafuta kwa ufanisi zaidi kwenye wavuti, pamoja na maelezo ya dhana ambazo labda huzifahamu, kama vile programu huria, au matumizi ya kompyuta winguni.
Zure sarea ezagutzen zoazen heinean, argota edo termino teknikoak topa zenitzake. Ohiko zenbait termino bildu ditugu eta erraz ulertzeko moduan azaltzen saiatu gara. Atal honetan, baita ere, sarean gauzak egiteko argibideak eta aholkuak aurki ditzakezu, adibidez, linean txateatzea, laster-markak konfiguratzea edo sarean bilaketa hobeak egiteko arakatzailea konfiguratzea. Agian ezagutzen ez dituzun kontzeptu batzuen azalpenak ere ikusiko dituzu, esaterako, kode irekia edo hodeiko informatika.
Apabila anda sudah mengetahui tentang web anda, anda mungkin terjumpa bermacam-macam jargon atau istilah teknikal. Kami mengumpulkan sebilangan istilah biasa dan berusaha sebaik mungkin untuk menerangkannya dalam cara yang mudah difahami. Anda turut boleh mendapatkan petua dan nasihat dalam bahagian ini mengenai cara menyelesaikan sesuatu di web - daripada bersembang dalam talian kepada menyediakan penanda halaman, daripada mengemas kini penyemak imbas anda kepada membuat carian dengan lebih berkesan di web, serta penerangan tentang beberapa konsep yang mungkin anda tidak biasa lihat, seperti sumber terbuka atau pengkomputeran awan.
A medida que vaias coñecendo a web, é posible que te atopes con moita xerga ou termos técnicos. Reunimos un conxunto de termos comúns e fixemos todo o posible para explicalos dun xeito fácil de entender. Tamén podes atopar suxestións e consellos nesta sección sobre como facer cousas na web, desde chatear en liña ata configurar marcadores, desde actualizar o teu navegador ata buscar de forma máis eficaz na web, así como explicacións dalgúns conceptos cos que é posible que non esteas familiarizado, como o código aberto ou a informática en nube.
જ્યારે તમે તમારા વેબને જાણવા લાગો છો, ત્યારે તમે તેના પર શુદ્ધ અને પારિભાષિક શબ્દો ચલાવી શકો છો. અમે ઘણાં સામાન્ય શબ્દોનું સંક્ષેપ કર્યું છે અને તેને સરળ રીતે સમજાવવા માટે અમે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો છે. તમે આ વિભાગમાં વેબ પર વસ્તુઓ કેવી રીતે કરીને મેળવવી તેની ટિપ્સ અને સલાહ પણ મેળવી શકો છો - ઓનલાઇન ચેટિંગથી બુકમાર્ક્સ સેટિંગ સુધી, તમારા બ્રાઉઝર અપડેટિંગથી વેબ પર વધુ અસરકારક રીતે શોધ સુધી, તેમજ કેટલાક વિચારોની સ્પષ્ટતા જેની સાથે તમે કદાચ પરિચિત ન પણ હોવ, જેમ કે ઓપન સોર્સ અથવા મેઘ કમ્પ્યુટિંગ.
ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವೆವು. ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಬಹುದು - ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತೆಯೇ ತೆರೆದ ಮೂಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರದ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ.
आपण आपले वेब जाणून घेता तसे, आपण अनेक जार्गन किंवा तांत्रिक संज्ञांमधून जाता. आम्‍ही अनेक सामान्‍य संज्ञा एकत्र केल्‍या आणि सहज समजतील अशा मार्गाने त्‍या स्‍पष्‍ट करण्‍याचे आम्‍ही सर्व प्रयत्‍न केले. वेबवर गोष्‍टी कशा पूर्ण कराव्‍यात यावर आपण या विभागामध्‍ये टिपा आणि सल्‍ला देखील मिळवाल – ऑनलाइन चॅट करण्‍यापासून ते बुकमार्क सेट करण्‍यापर्यंत, आपला ब्राउझर अद्यतनित करण्‍यापासून ते वेबवर अधिक प्रभावीपणे शोध करण्‍यापर्यंत, तसेच आपण परिचित नसलेल्‍या काही संकल्‍पनांच्‍या स्‍पष्‍टीकरणापर्यंत, जसे की स्त्रोत उघडणे किंवा मेघ गणना.
మీరు మీ వెబ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు, అనేక అప్రామాణిక లేదా సాంకేతిక పదాలను ఎదుర్కొనవచ్చు. మేము అనేక సాధారణ పదాలను సేకరించాము మరియు వాటిని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మాకు సాధ్యమైనంత సులభంగా వివరించాము. మీరు వెబ్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో చాటింగ్ చేయడం మొదలుకొని బుక్‌మార్క్‌లను సెటప్ చేయడం వరకు, మీ బ్రౌజర్‌ను నవీకరించడం మొదలుకొని వెబ్‌లో మరింత ప్రభావవంతంగా శోధించడం వరకు, అదే విధంగా ఓపెన్ సోర్స్ లేదా మేఘ కంప్యూటింగ్ వంటి మీకు పరిచయం లేని కొన్ని విషయాల గురించి వివరణలను పొందడం వంటి విధులను చేయడంపై ఈ విభాగంలో చిట్కాలు మరియు సలహాను కూడా పొందవచ్చు.
جیسے جیسے آپ اپنے ویب کو جانتے ہیں، آپ کا سامنا بہت سے غیر مفہوم یا تکنیکی اصطلاحات سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت سی عام اصطلاحات کو دوہرایا ہے اور اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ان کی ایسے طریقے سے وضاحت کی جائے جسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اس سیکشن میں تجاویز اور مشورے بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ کیسے ویب پر چیزوں کو کیا جائے – آن لائن چیٹنگ سے لیکر بک مارکس سیٹ کرنے تک، اپنے براؤزر کو اپ ڈیٹ کرنے سے لیکر ویب پر مزید مؤثر طور پر تلاش کرنے تک، اسی طرح کچھ ایسے تصورات کی وضاحت جن سے آپ غیر شناسا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اوپن سورس، یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔
നിങ്ങളുടെ വെബിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എളുപ്പം മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പദങ്ങളിലൂടെയും സാങ്കേതിക പദങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ പൊതുവായി വരുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുംവിധം ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നുറുങ്ങുകളും വെബിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും - ഓൺലൈനിൽ ചാറ്റുചെയ്യുന്നത് മുതൽ ബുക്ക്‌മാർക്ക് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വരെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ വെബിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തിരയുന്നത് വരെ, അതോടൊപ്പം സ്വതന്ത്ര ഉറവിടം, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ആശയങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
  2 Hits maps.google.sk  
እንዴት ነገሮች በድር ላይ መፈጸም – መስመር ላይ ከመወያየት ጀምሮ እስከ ዕልባቶችን ከማዘጋጀት፣ አሳሽዎን ከማዘመን ጀምሮ እስከ ድሩ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ መፈለግ፣ እንዲሁም እንደ ክፍት ምንጭ ወይም የደመና ማስላት ያሉ ላያውቋቸው የሚችሏቸው የአንዳንድ ጽንሰ-ሐሳቦች ማብራሪያ –እንደሚችሉ ጠቅሚ ምክሮችን እዚህ ማግኘት ይችላሉ።
As you get to know your web, you may run across a lot of jargon or technical terms. We’ve rounded up a number of common terms and have done our best to explain them in an easy to understand way. You can also find tips and advice in this section on how to get things done on the web – from chatting online to setting up bookmarks, from updating your browser to searching more effectively on the web, as well as explanations of some concepts that you may not be familiar with, such as open source, or cloud computing.
À mesure que vous découvrez Internet, vous pouvez tomber sur des termes techniques ou du jargon. Nous avons rassemblé un certain nombre de termes courants et avons fait de notre mieux pour vous les expliquer simplement. Vous trouverez également dans cette section des astuces et des conseils sur l'utilisation d'Internet, depuis le chat en ligne à la configuration des favoris, de la mise à jour du navigateur à la recherche avancée, ainsi que des explications sur certains concepts que vous ne connaissez peut-être pas bien, comme l'Open Source ou le cloud computing.
Wenn Sie das Web kennenlernen, stolpern Sie vielleicht über einige technische Begriffe oder Online-Jargon. Wir haben einige häufig verwendete Begriffe zusammengetragen und uns alle Mühe gegeben, diese gut verständlich zu erklären. In diesem Abschnitt finden Sie zudem Tipps und Ratschläge, wie Sie das Web am besten nutzen. Beispielsweise wie Sie online chatten, Lesezeichen einrichten, Ihren Browser aktualisieren oder effektiver im Web suchen. Des Weiteren finden Sie Erklärungen einiger Begriffe, die Ihnen möglicherweise noch nicht vertraut sind, wie Open Source oder Cloud-Computing.
A medida que conozcas la Web, es posible que te encuentres con numerosos términos técnicos. Hemos recopilado algunos términos habituales y hemos intentado explicártelos lo mejor posible de forma que los puedas entender fácilmente. En esta sección, también puedes encontrar sugerencias y consejos sobre cómo realizar acciones en la Web (por ejemplo, chatear online, establecer marcadores, actualizar tu navegador y realizar búsquedas de forma más efectiva en la Web), así como explicaciones de algunos conceptos con los que es posible que no estés familiarizado, como el código abierto o el cloud computing.
Mentre impari a conoscere il Web potresti imbatterti in molti termini gergali o tecnici. Abbiamo raccolto una serie di termini comuni e abbiamo fatto del nostro meglio per spiegarli in modo comprensibile. In questa sezione puoi trovare anche suggerimenti e consigli su come svolgere operazioni sul Web, ad esempio come chattare online, configurare segnalibri, aggiornare il browser ed eseguire ricerche più efficaci sul Web, nonché spiegazioni di alcuni concetti che potresti non conoscere, come open source o cloud computing.
وفي غضون التعرف على الويب، قد تمر بالكثير من المصطلحات اللغوية المتخصصة، أو المصطلحات الفنية. ونحن بدورنا جمعنا عددًا من المصطلحات الشائعة وبذلنا أقصى ما في وسعنا لتوضيحها بالشرح بطريقة سهلة الاستيعاب. يُمكنك أيضًا العثور على نصائح ومشورة في هذا القسم حول كيفية إنجاز المهام على الويب – بدءًا من الدردشة عبر الإنترنت إلى إعداد الإشارات المرجعية، ومن تحديث المتصفح إلى إجراء بحث أكثر كفاءة على الويب، بالإضافة إلى شرح لبعض المفاهيم غير المألوفة لك، مثل البرامج مفتوحة المصدر، أو الحوسبة في السحاب.
Καθώς ανακαλύπτετε τον ιστό σας, ενδέχεται να συναντήσετε δύσκολους τεχνικούς όρους. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένους κοινούς όρους και έχουμε βάλει τα δυνατά μας να τους ερμηνεύσουμε με έναν εύκολα κατανοητό τρόπο. Μπορείτε επίσης να βρείτε συμβουλές και υποδείξεις σε αυτήν την ενότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειές σας στον ιστό – από τις συζητήσεις στο Διαδίκτυο, έως τη ρύθμιση σελιδοδεικτών, από την ενημέρωση του προγράμματος περιήγησής σας έως την πιο αποτελεσματική αναζήτηση στον ιστό, καθώς και ερμηνείες ορισμένων εννοιών με τις οποίες ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, όπως το λογισμικό ανοικτού κώδικα ή το cloud computing.
Naarmate u internet beter leert kennen, kunt u allerlei vakjargon of technische termen tegenkomen. We hebben een paar veelgebruikte termen in een lijst gezet en geprobeerd deze zo duidelijk mogelijk uit te leggen. U kunt in dit gedeelte ook tips en advies vinden over hoe u dingen op internet kunt doen, van chatten tot bladwijzers instellen en van het bijwerken van uw browser tot effectiever zoeken op internet, en uitleg van enkele concepten waarmee u misschien nog niet bekend bent, zoals open source en cloudcomputing.
ウェブを理解しようとすると、多くの専門用語や技術用語が出てきます。ここでは、多くのよく出てくる用語をまとめて、できるだけわかりやすい方法でそれらを説明するようにしました。また、ウェブで何かを実行する方法についてのヒントやアドバイスも提示しています。たとえば、オンラインでのチャット、ブックマークの設定、ブラウザの更新、ウェブ上でのより効率的な検索方法などについてです。さらには、オープンソースやクラウド コンピューティングなど、あまり馴染みのないいくつかの概念についても説明します。
Namate jy jou web leer ken, sal jy baie moeilike woorde en tegniese terme teëkom. Ons het 'n aantal algemene terme bymekaar gemaak en ons bes gedoen om hulle op 'n eenvoudige manier te verduidelik, om dit sodoende makliker te maak om te verstaan. Jy kan ook wenke en advies in hierdie afdeling kry, oor hoe om dinge op die web te doen – soos om aanlyn te klets, boekmerke op te stel, jou blaaier by te werk, en meer doeltreffend op die web te soek. Daar is ook verduidelikings van 'n paar konsepte wat jy dalk nie mee vertroud is nie, soos oopbron of wolkverwerking.
در راه شناخت وب ممکن است به عبارات فنی یا گیج‌کننده بسیاری برخورد کنید. ما تعدادی عبارات متداول را جمع‌آوری کردیم و تلاش کردیم تا آنها را به صورتی ساده و قابل فهم شرح دهیم. در این بخش همچنین می‌توانید نکات و توصیه‌هایی را در مورد انجام بهتر کارها در وب، از گپ زدن آنلاین تا تنظیم نشانک‌ها و از به‌روزرسانی مرورگر خود تا جستجوی مؤثرتر در وب، مشاهده کنید و شرح برخی مفاهیمی که ممکن است با آنها آشنا نباشید، مانند منبع‌باز یا محاسبه ابری را نیز ببینید.
Докато опознавате мрежата, може да попаднете на много технически или жаргонни термини. Събрахме редица често използвани и се постарахме да ги обясним по разбираем начин. В тази секция можете също така да намерите съвети как да вършите неща в интернет – от разговори онлайн до настройване на отметки, от актуализиране на браузъра до по-ефективно търсене в мрежата, както и обяснения на някои понятия, които може да са ви непознати, например „отворен код“ или „изчисления в облак“.
A mesura que us aneu familiaritzant amb el web, us podeu trobar amb llenguatge incomprensible o termes tècnics. Hem recopilat uns quants termes habituals i us els provarem d'explicar de forma senzilla i fàcil d'entendre. En aquesta secció, també trobareu consells per fer activitats al web (des de xatejar en línia fins a configurar marcadors, des d'actualitzar el navegador fins a fer cerques més eficients al web), així com també explicacions d'alguns conceptes que us poden resultar desconeguts, com ara el codi obert o la informàtica en núvol.
Tijekom učenja o webu možda ćete nailaziti na dosta žargonskih ili tehničkih izraza. Sabrali smo određenu količinu uobičajenih izraza i dali sve od sebe da ih objasnimo na jednostavan i razumljiv način. U tom odjeljku također možete pronaći savjete i upute kako obavljati stvari na webu, od chatanja do postavljanja oznaka, od ažuriranja preglednika do učinkovitijeg pretraživanja weba, kao i objašnjenja nekih pojmova koji vam možda nisu poznati, primjerice, otvoreni kôd ili računalstvo u oblaku.
Při seznamování se svým webem můžete narazit na spoustu technických termínů a internetového žargonu. Proto jsme sepsali nejčastěji používané termíny a pokusili se je vysvětlit co nejsrozumitelnějším způsobem. V této části najdete také tipy a rady, jak na webu dělat různé věci od online chatování a nastavení záložek až po aktualizace prohlížeče a efektivnější vyhledávání na webu. Také jsou zde vysvětleny některé koncepty, které možná tak dobře neznáte, například otevřený zdrojový kód nebo cloud computing.
Efterhånden som du lærer internettet at kende, kan du støde på en masse fagudtryk eller tekniske termer. Vi har samlet en række almindelige termer og gjort vores bedste for at forklare dem på en letforståelig måde. Du kan også finde tips og råd i dette afsnit til, hvordan du agerer på nettet – lige fra onlinechat til oprettelse af bogmærker, fra opdatering af din browser til effektivisering af dine søgninger på nettet. Desuden får du forklaringer på nogle begreber, som du muligvis ikke kender, f.eks. open source eller cloud computing.
Veebi tundma õppides võite kohata hulgaliselt erialaseid sõnu ja tehnilisi termineid. Oleme kokku kogunud mitmed levinumad terminid ja üritanud need teie jaoks võimalikult lihtsalt lahti seletada. Sellest jaotisest leiate ka nõuandeid ja soovitusi selle kohta, kuidas veebis erinevaid toiminguid teha – alates võrgus vestlemisest kuni järjehoidjate seadistamiseni, brauseri värskendamisest kuni võrgus tõhusamalt otsimiseni. Lisaks oleme lahti seletanud ka mõned kontseptsioonid (nt avatud lähtekood või arvutitega pilves töötamine), millega te ei pruugi tuttav olla.
Internetiin tutustuessasi saatat kohdata vaikeaselkoista ammattikieltä tai teknisiä termejä. Olemme koonneet yleisimpiä termejä ja pyrkineet selittämään ne mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla. Tästä osiosta löydät myös vinkkejä ja neuvoja verkon käyttöön – verkkokeskusteluista kirjanmerkkien käyttämiseen, selaimen päivittämiseen ja tehokkaampaan tiedonhakuun. Löydät myös selityksiä käsitteille, jotka voivat olla vieraita, kuten "avoin lähdekoodi" tai "pilvipalvelut".
जब आप अपने वेब को जानने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपका सामना कई विशिष्ट शब्दावलियों या तकनीकी शब्दों से हो. हमने कई सामान्य शब्द एकत्रित किए हैं और उनकी इस प्रकार व्याख्या करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, जिससे कि उन्हें आसानी से समझा जाए. आपको इस अनुभाग में इस पर भी युक्तियां और सलाह मिल सकते हैं कि वेब पर कार्य कैसे किया जाए – ऑनलाइन चैट करने से लेकर बुकमार्क सेट करने तक, अपना ब्राउज़र अपडेट करने से लेकर वेब पर और प्रभावी रूप से खोज करने तक, साथ ही साथ कुछ ऐसी अवधारणाओं की व्याख्या जिनसे संभवतः आप परिचित न हों, जैसे कि मुक्त स्रोत या क्लाउड कंप्यूटिंग.
Ahogy megismeri az internetet, sok zsargonnal és szakkifejezéssel találkozhat. Összegyűjtöttünk számos gyakori kifejezést, és megpróbáltuk a lehető legjobban, könnyen érthető módon elmagyarázni őket. Ebben a részben ezenfelül tippeket és tanácsokat találhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzen el dolgokat az interneten a csevegéstől a könyvjelzők beállításáig, illetve a böngésző frissítésétől a hatékonyabb internetes keresésig, valamint magyarázatokat néhány olyan koncepcióról, amelyeket nem biztos, hogy ismer – mint a nyílt forráskód vagy a felhőalapú számítástechnika.
Ýmis tæknileg orð og hugtök eiga eftir að verða á vegi þínum þegar þú kynnist vefnum betur. Við höfum tekið saman lista yfir algeng hugtök og gert okkar besta til að útskýra þau á auðskiljanlegan hátt. Í þessum hluta finnur þú líka hollráð og ábendingar um hvernig nota má vefinn – hvort sem er að spjalla á netinu eða setja upp bókamerki, uppfæra vafrann eða læra að fá meira út úr vefleitinni, ásamt útskýringum á hugtökum sem kunna að vera framandi, eins og opnum kóða eða tölvuvinnslu í skýi.
Ketika mulai memahami web, Anda mungkin akan menemukan banyak jargon atau istilah teknis. Kami telah mengumpulkan sejumlah istilah umum dan melakukan semampu kami untuk menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti. Anda juga dapat menemukan kiat dan saran di bagian ini tentang cara melakukan berbagai hal di web – dari mengobrol online hingga menyiapkan bookmark, dari memperbarui browser hingga menelusuri di web dengan efektif, serta penjelasan atas beberapa konsep yang mungkin belum Anda pahami, misalnya sumber terbuka, atau komputasi gemawan.
웹에 대해 알아가는 과정에서 많은 전문 용어 또는 기술 용어의 벽에 부딪힐 수 있습니다. Google은 다양한 일반 용어들을 모아서 최대한 이해하기 쉬운 방식으로 설명하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 이 섹션에서 웹에서 작업을 수행하는 방법에 대한 도움말을 제공합니다. 온라인 채팅, 북마크 설정, 브라우저 업데이트 및 웹에서의 효율적인 검색 방법뿐 아니라 오픈 소스, 클라우드 컴퓨팅 등과 같이 익숙하지 않은 개념에 대한 설명을 제공합니다.
Susipažindami su žiniatinkliu galite aptikti daug žargono ar techninių terminų. Surinkome daug dažnai naudojamų terminų ir pasistengėme kuo paprasčiau juos paaiškinti. Šioje skiltyje taip pat rasite patarimų, kaip žiniatinklyje atlikti įvairius veiksmus: nuo pokalbių internete iki žymių nustatymo, nuo naršyklės atnaujinimo iki efektyvesnės žiniatinklio paieškos. Taip pat rasite kai kurių galbūt jums nežinomų sąvokų, pvz., atvirojo šaltinio ar debesų kompiuterijos, paaiškinimus.
Når du hiver deg ut i det å bruke nettet, kommer du til å støte på en rekke faguttrykk og tekniske termer. Vi har samlet et utall av vanlige termer og gjort vårt ytterste for å forklare dem på en lett forståelig måte. I denne delen kan du finne tips og triks om hvordan du får gjort saker og ting på nettet – fra nettprating til konfigurering av bokmerker, og fra oppdatering av nettleseren til hvordan du søker mer effektivt på nettet. I tillegg har vi gitt forklaringer på noen konsepter du nok ikke er så kjent med, herunder åpen kildekode og nettbasert databehandling.
Gdy będziesz zdobywać tę wiedzę, natrafisz na wiele fachowych i technicznych pojęć. Zebraliśmy tu najbardziej powszechne terminy, by wyjaśnić je w możliwie prosty i zrozumiały sposób. W tej sekcji znajdziesz wskazówki i porady, jak korzystać z internetu (czatować online, tworzyć zakładki, aktualizować przeglądarki, a nawet skutecznie wyszukiwać w sieci), oraz definicje niektórych pojęć, które mogą być Ci nieznane (np. open source czy usługi w chmurze).
Pe măsură ce ajungeți să cunoașteți internetul, este posibil să întâlniți numeroși termeni de specialitate și termeni tehnici. Am creat o listă de termeni frecvent întâlniți și ne-am străduit să-i explicăm într-un mod ușor de înțeles. În această secțiune puteți găsi, de asemenea, sfaturi cu privire la utilizarea internetului de la chat online la adăugarea marcajelor, de la actualizarea browserului la căutarea mai eficientă pe web. Nu lipsesc nici explicații ale unor concepte care este posibil să nu vă fie cunoscute, cum ar fi open source sau cloud computing.
Изучая Интернет, вы встретите немало технических или профессиональных терминов. Мы собрали наиболее распространенные из них и постарались как можно более понятно объяснить их. В этом же разделе вы найдете простые советы по использованию Интернета, например узнаете, как общаться с друзьями, добавлять страницы в закладки, обновлять браузер или более эффективно искать информацию. Кроме того, мы разъяснили некоторые понятия, которые могут быть знакомы не всем, например что такое облачные вычисления или ПО с открытым исходным кодом.
Током упознавања веба можете да наиђете на велики број жаргонских или техничких термина. Прикупили смо неколико најчешћих и потрудили се да их објаснимо на лако разумљив начин. У овом одељку можете да пронађете и савете о томе како да обавите неке ствари на вебу, на пример како да ћаскате на мрежи, подесите обележиваче, ажурирате прегледач или ефикасније претражујете веб, као и објашњења неких концепата који су вам можда непознати, као што су отворени кôд или клауд рачунарство.
Pri spoznávaní webu môžete naraziť na mnoho odborných výrazov a žargónu. Zostavili sme zoznam niekoľkých bežných výrazov a pokúsili sme sa ich čo najjednoduchšie vysvetliť. V tejto sekcii tiež môžete nájsť tipy a rady o tom, ako na webe vykonávať rôzne činnosti (napríklad četovať online, nastaviť záložky, aktualizovať prehliadač alebo efektívne vyhľadávať na webe), a vysvetlenie k niektorým konceptom, ktoré pre vás môžu byť nové (napríklad kód s otvoreným zdrojom, či „cloud computing“).
Pri spoznavanju spleta lahko naletite na številne žargonske ali strokovne izraze. Zbrali smo nekaj pogostih izrazov in jih poskusili razložiti na čim bolj razumljiv način. V tem razdelku so na voljo tudi namigi in nasveti za različna opravila v spletu – od spletnega klepeta do nastavitve zaznamkov, od posodabljanja brskalnika do učinkovitejšega iskanja v spletu. Pojasnili smo tudi nekaj pojmov, ki jih morda ne poznate, kot je na primer odprtokodno ali računalništvo v oblaku.
Efterhand som du lär känna webben kan du stöta på en hel del jargong eller tekniska termer. Vi har sammanställt en rad vanliga termer och har gjort vårt bästa för att förklara dem på ett enkelt sätt. Du hittar även tips och råd i det här avsnittet om hur du får saker och ting gjorda på webben, till exempel hur du chattar, skapar bokmärken, uppdaterar webbläsaren, söker mer effektivt på webben och mycket mer. Du hittar även förklaringar på vissa begrepp som du kanske inte känner till såsom öppen källkod eller molntjänster.
ในขณะที่คุณทำความรู้จักเว็บ คุณอาจพบเจอกับคำศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย เราได้รวบรวมคำศัพท์ทั่วไปไว้เป็นจำนวนมากและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะอธิบายคำศัพท์เหล่านั้นในวิธีที่ง่ายต่อการเข้าใจ คุณสามารถค้นพบเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะกระทำสิ่งต่างๆ บนเว็บในส่วนนี้ด้วย ตั้งแต่การแชททางออนไลน์จนไปถึงการตั้งค่าบุ๊กมาร์ก การอัปเดตเบราว์เซอร์จนไปถึงการค้นหาบนเว็บอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับคำอธิบายแนวความคิดบางอย่างที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคย เช่น โอเพนซอร์สหรือการประมวลผลแบบคลาวด์
Web'inizi tanımaya başladıkça, çok sayıda jargon veya teknik terimle karşılaşabilirsiniz. Yaygın kullanılan çeşitli terimleri topladık ve kolayca anlaşılabilecekleri bir şekilde açıklamak için elimizden geleni yaptık. Bu bölümde, çevrimiçi sohbet etmeden yer işaretleri ayarlamaya, tarayıcınızı güncellemeden Web'de daha etkili bir şekilde arama yapmaya kadar Web üzerindeki işlemleri nasıl yapacağınıza dair ipuçları ve tavsiyelerin yanı sıra açık kaynak veya bulut (cloud) bilgi işlem gibi bilmiyor olabileceğiniz bazı kavramların açıklamalarını da bulabilirsiniz.
Khi tìm hiểu web, bạn có thể gặp nhiều biệt ngữ hoặc thuật ngữ kỹ thuật. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều cụm từ phổ biến và đã cố gắng hết sức để giải thích chúng theo cách dễ hiểu. Trong phần này bạn cũng có thể tìm thấy các mẹo và lời khuyên về cách thực hiện mọi thứ trên web – từ trò chuyện trực tuyến cho tới thiết lập dấu trang, từ cập nhật trình duyệt cho tới tìm kiếm hiệu quả hơn trên web cũng như các giải thích cho một số khái niệm mà bạn có thể chưa quen, chẳng hạn như nguồn mở hoặc điện toán đám mây.
בזמן שאתה לומד להכיר את האינטרנט, אתה עשוי להיתקל במונחים מקצועיים וטכניים רבים. קיבצנו כמה מונחים נפוצים וניסינו כמיטב יכולתנו להסביר אותם באופן ברור וישיר. בקטע זה תוכל גם למצוא טיפים ועצות לגבי דרכים לביצוע פעולות באינטרנט - מניהול צ'אט באינטרנט, הגדרת סימניות, עדכון הדפדפן וחיפוש יעיל יותר באינטרנט, ועד הסברים למושגים מסוימים שייתכן ואינך מכיר, כמו קוד פתוח, או מחשוב ענן.
যেহেতু আপনার ওয়েব সম্পর্কে জানতে চান তাই আপনাকে হয়ত অনেক জটিল অথবা প্রযুক্তিগত শব্দের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে৷ আমরা কিছু প্রচলিত শব্দ সংকলিত এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করতে সহজ উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি৷ এছাড়াও, বুকমার্কগুলি সেট আপ করতে অনলাইন চ্যাট, কার্যকরীভাবে আরো অনুসন্ধান করতে আপনার ব্রাউজার আপডেট করার, পাশাপাশি কিছু ধারণা যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত নাও থাকতে পারেন যেমন ওপেন সোর্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিং থেকে - ওয়েবে কিভাবে কাজ হয়, এই বিভাগ থেকে আপনি টিপগুলি এবং উপদেশ পেতে পারেন৷
Iepazīstot tīmekli, iespējams, saskarsieties ar žargona vai tehnisku terminu lietošanu. Mēs apkopojām visbiežāk lietotos terminus un centāmies izskaidrot tos viegli saprotamā valodā. Šajā sadaļā atradīsiet arī padomus un ieteikumus par dažādu darbību veikšanu tīmeklī — sākot no tērzēšanas tiešsaistē līdz grāmatzīmju iestatīšanai, no pārlūkprogrammas atjaunināšanas līdz efektīvākai meklēšanai tīmeklī —, kā arī skaidrojumus dažiem jēdzieniem, kuri, iespējams, nav jums zināmi, piemēram, “atklātais pirmkods” vai “mākoņdati”.
உங்கள் இணையத்தைப் பற்றி அறிந்திருக்க, நீங்கள் நிறைய குழுமொழி அல்லது தொழில்நுட்பச் சொற்களை அறிந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். நாங்கள் நிறைய பொதுச் சொற்களை வழங்கியுள்ளோம் மேலும் எங்களால் முடிந்தவரை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விளக்கியுள்ளோம். ஆன்லைனில் அரட்டையடிப்பது முதல் புக்மார்க்குகளை அமைப்பது வரை, இணையத்தில் சிறப்பான முறையில் தேடுவதற்கு உங்கள் உலாவியைப் புதுப்பிப்பதற்கு மேலும் நீங்கள் அறிந்திராத ஓப்பன் சோர்ஸ் அல்லது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போன்றவற்றின் விளக்கங்களை அறிவதற்கு என இணையத்தில் விஷயங்களை எப்படி பெறுவது குறித்த உதவிக்குறிப்புகளையும் ஆலோசனையையும் இந்தப் பகுதியில் காணலாம்.
Знайомлячись з Інтернетом, можна натрапити на багато професійних і технічних термінів. Ми зібрали низку розповсюджених термінів і спробували пояснити їх просто та зрозуміло. У цьому розділі також можна знайти підказки й поради щодо роботи в Інтернеті – від спілкування в чаті до налаштування закладок, від оновлення веб-переглядача до ефективнішого пошуку в Інтернеті – а також пояснення деяких понять, з якими ви, можливо, не знайомі, як-от відкритий код або веб-обчислення.
Unavyozidi kuufahamu wavuti wako, unaweza kukutana na misamiati mingi au istilahi za kiufundi. Tumekusanya maneno kadhaa ya kawaida na tumejitahidi tuwezavyo kuyafafanua ili yaeleweke kwa urahisi. Pia katika sehemu hii unaweza kupata vidokezo na ushauri wa jinsi ya kufanya mambo kwenye wavuti – kupiga gumzo mtandaoni na kuweka alamisho, kusasisha kivinjari chako na kutafuta kwa ufanisi zaidi kwenye wavuti, pamoja na maelezo ya dhana ambazo labda huzifahamu, kama vile programu huria, au matumizi ya kompyuta winguni.
Zure sarea ezagutzen zoazen heinean, argota edo termino teknikoak topa zenitzake. Ohiko zenbait termino bildu ditugu eta erraz ulertzeko moduan azaltzen saiatu gara. Atal honetan, baita ere, sarean gauzak egiteko argibideak eta aholkuak aurki ditzakezu, adibidez, linean txateatzea, laster-markak konfiguratzea edo sarean bilaketa hobeak egiteko arakatzailea konfiguratzea. Agian ezagutzen ez dituzun kontzeptu batzuen azalpenak ere ikusiko dituzu, esaterako, kode irekia edo hodeiko informatika.
Apabila anda sudah mengetahui tentang web anda, anda mungkin terjumpa bermacam-macam jargon atau istilah teknikal. Kami mengumpulkan sebilangan istilah biasa dan berusaha sebaik mungkin untuk menerangkannya dalam cara yang mudah difahami. Anda turut boleh mendapatkan petua dan nasihat dalam bahagian ini mengenai cara menyelesaikan sesuatu di web - daripada bersembang dalam talian kepada menyediakan penanda halaman, daripada mengemas kini penyemak imbas anda kepada membuat carian dengan lebih berkesan di web, serta penerangan tentang beberapa konsep yang mungkin anda tidak biasa lihat, seperti sumber terbuka atau pengkomputeran awan.
A medida que vaias coñecendo a web, é posible que te atopes con moita xerga ou termos técnicos. Reunimos un conxunto de termos comúns e fixemos todo o posible para explicalos dun xeito fácil de entender. Tamén podes atopar suxestións e consellos nesta sección sobre como facer cousas na web, desde chatear en liña ata configurar marcadores, desde actualizar o teu navegador ata buscar de forma máis eficaz na web, así como explicacións dalgúns conceptos cos que é posible que non esteas familiarizado, como o código aberto ou a informática en nube.
જ્યારે તમે તમારા વેબને જાણવા લાગો છો, ત્યારે તમે તેના પર શુદ્ધ અને પારિભાષિક શબ્દો ચલાવી શકો છો. અમે ઘણાં સામાન્ય શબ્દોનું સંક્ષેપ કર્યું છે અને તેને સરળ રીતે સમજાવવા માટે અમે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો છે. તમે આ વિભાગમાં વેબ પર વસ્તુઓ કેવી રીતે કરીને મેળવવી તેની ટિપ્સ અને સલાહ પણ મેળવી શકો છો - ઓનલાઇન ચેટિંગથી બુકમાર્ક્સ સેટિંગ સુધી, તમારા બ્રાઉઝર અપડેટિંગથી વેબ પર વધુ અસરકારક રીતે શોધ સુધી, તેમજ કેટલાક વિચારોની સ્પષ્ટતા જેની સાથે તમે કદાચ પરિચિત ન પણ હોવ, જેમ કે ઓપન સોર્સ અથવા મેઘ કમ્પ્યુટિંગ.
ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವೆವು. ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಬಹುದು - ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತೆಯೇ ತೆರೆದ ಮೂಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರದ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ.
आपण आपले वेब जाणून घेता तसे, आपण अनेक जार्गन किंवा तांत्रिक संज्ञांमधून जाता. आम्‍ही अनेक सामान्‍य संज्ञा एकत्र केल्‍या आणि सहज समजतील अशा मार्गाने त्‍या स्‍पष्‍ट करण्‍याचे आम्‍ही सर्व प्रयत्‍न केले. वेबवर गोष्‍टी कशा पूर्ण कराव्‍यात यावर आपण या विभागामध्‍ये टिपा आणि सल्‍ला देखील मिळवाल – ऑनलाइन चॅट करण्‍यापासून ते बुकमार्क सेट करण्‍यापर्यंत, आपला ब्राउझर अद्यतनित करण्‍यापासून ते वेबवर अधिक प्रभावीपणे शोध करण्‍यापर्यंत, तसेच आपण परिचित नसलेल्‍या काही संकल्‍पनांच्‍या स्‍पष्‍टीकरणापर्यंत, जसे की स्त्रोत उघडणे किंवा मेघ गणना.
మీరు మీ వెబ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు, అనేక అప్రామాణిక లేదా సాంకేతిక పదాలను ఎదుర్కొనవచ్చు. మేము అనేక సాధారణ పదాలను సేకరించాము మరియు వాటిని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మాకు సాధ్యమైనంత సులభంగా వివరించాము. మీరు వెబ్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో చాటింగ్ చేయడం మొదలుకొని బుక్‌మార్క్‌లను సెటప్ చేయడం వరకు, మీ బ్రౌజర్‌ను నవీకరించడం మొదలుకొని వెబ్‌లో మరింత ప్రభావవంతంగా శోధించడం వరకు, అదే విధంగా ఓపెన్ సోర్స్ లేదా మేఘ కంప్యూటింగ్ వంటి మీకు పరిచయం లేని కొన్ని విషయాల గురించి వివరణలను పొందడం వంటి విధులను చేయడంపై ఈ విభాగంలో చిట్కాలు మరియు సలహాను కూడా పొందవచ్చు.
جیسے جیسے آپ اپنے ویب کو جانتے ہیں، آپ کا سامنا بہت سے غیر مفہوم یا تکنیکی اصطلاحات سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت سی عام اصطلاحات کو دوہرایا ہے اور اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ان کی ایسے طریقے سے وضاحت کی جائے جسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اس سیکشن میں تجاویز اور مشورے بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ کیسے ویب پر چیزوں کو کیا جائے – آن لائن چیٹنگ سے لیکر بک مارکس سیٹ کرنے تک، اپنے براؤزر کو اپ ڈیٹ کرنے سے لیکر ویب پر مزید مؤثر طور پر تلاش کرنے تک، اسی طرح کچھ ایسے تصورات کی وضاحت جن سے آپ غیر شناسا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اوپن سورس، یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔
നിങ്ങളുടെ വെബിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എളുപ്പം മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പദങ്ങളിലൂടെയും സാങ്കേതിക പദങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ പൊതുവായി വരുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുംവിധം ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നുറുങ്ങുകളും വെബിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും - ഓൺലൈനിൽ ചാറ്റുചെയ്യുന്നത് മുതൽ ബുക്ക്‌മാർക്ക് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വരെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ വെബിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തിരയുന്നത് വരെ, അതോടൊപ്പം സ്വതന്ത്ര ഉറവിടം, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ആശയങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
  2 Hits www.google.cn  
እንዴት ነገሮች በድር ላይ መፈጸም – መስመር ላይ ከመወያየት ጀምሮ እስከ ዕልባቶችን ከማዘጋጀት፣ አሳሽዎን ከማዘመን ጀምሮ እስከ ድሩ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ መፈለግ፣ እንዲሁም እንደ ክፍት ምንጭ ወይም የደመና ማስላት ያሉ ላያውቋቸው የሚችሏቸው የአንዳንድ ጽንሰ-ሐሳቦች ማብራሪያ –እንደሚችሉ ጠቅሚ ምክሮችን እዚህ ማግኘት ይችላሉ።
À mesure que vous découvrez Internet, vous pouvez tomber sur des termes techniques ou du jargon. Nous avons rassemblé un certain nombre de termes courants et avons fait de notre mieux pour vous les expliquer simplement. Vous trouverez également dans cette section des astuces et des conseils sur l'utilisation d'Internet, depuis le chat en ligne à la configuration des favoris, de la mise à jour du navigateur à la recherche avancée, ainsi que des explications sur certains concepts que vous ne connaissez peut-être pas bien, comme l'Open Source ou le cloud computing.
Wenn Sie das Web kennenlernen, stolpern Sie vielleicht über einige technische Begriffe oder Online-Jargon. Wir haben einige häufig verwendete Begriffe zusammengetragen und uns alle Mühe gegeben, diese gut verständlich zu erklären. In diesem Abschnitt finden Sie zudem Tipps und Ratschläge, wie Sie das Web am besten nutzen. Beispielsweise wie Sie online chatten, Lesezeichen einrichten, Ihren Browser aktualisieren oder effektiver im Web suchen. Des Weiteren finden Sie Erklärungen einiger Begriffe, die Ihnen möglicherweise noch nicht vertraut sind, wie Open Source oder Cloud-Computing.
A medida que conozcas la Web, es posible que te encuentres con numerosos términos técnicos. Hemos recopilado algunos términos habituales y hemos intentado explicártelos lo mejor posible de forma que los puedas entender fácilmente. En esta sección, también puedes encontrar sugerencias y consejos sobre cómo realizar acciones en la Web (por ejemplo, chatear online, establecer marcadores, actualizar tu navegador y realizar búsquedas de forma más efectiva en la Web), así como explicaciones de algunos conceptos con los que es posible que no estés familiarizado, como el código abierto o el cloud computing.
Mentre impari a conoscere il Web potresti imbatterti in molti termini gergali o tecnici. Abbiamo raccolto una serie di termini comuni e abbiamo fatto del nostro meglio per spiegarli in modo comprensibile. In questa sezione puoi trovare anche suggerimenti e consigli su come svolgere operazioni sul Web, ad esempio come chattare online, configurare segnalibri, aggiornare il browser ed eseguire ricerche più efficaci sul Web, nonché spiegazioni di alcuni concetti che potresti non conoscere, come open source o cloud computing.
وفي غضون التعرف على الويب، قد تمر بالكثير من المصطلحات اللغوية المتخصصة، أو المصطلحات الفنية. ونحن بدورنا جمعنا عددًا من المصطلحات الشائعة وبذلنا أقصى ما في وسعنا لتوضيحها بالشرح بطريقة سهلة الاستيعاب. يُمكنك أيضًا العثور على نصائح ومشورة في هذا القسم حول كيفية إنجاز المهام على الويب – بدءًا من الدردشة عبر الإنترنت إلى إعداد الإشارات المرجعية، ومن تحديث المتصفح إلى إجراء بحث أكثر كفاءة على الويب، بالإضافة إلى شرح لبعض المفاهيم غير المألوفة لك، مثل البرامج مفتوحة المصدر، أو الحوسبة في السحاب.
Καθώς ανακαλύπτετε τον ιστό σας, ενδέχεται να συναντήσετε δύσκολους τεχνικούς όρους. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένους κοινούς όρους και έχουμε βάλει τα δυνατά μας να τους ερμηνεύσουμε με έναν εύκολα κατανοητό τρόπο. Μπορείτε επίσης να βρείτε συμβουλές και υποδείξεις σε αυτήν την ενότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειές σας στον ιστό – από τις συζητήσεις στο Διαδίκτυο, έως τη ρύθμιση σελιδοδεικτών, από την ενημέρωση του προγράμματος περιήγησής σας έως την πιο αποτελεσματική αναζήτηση στον ιστό, καθώς και ερμηνείες ορισμένων εννοιών με τις οποίες ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, όπως το λογισμικό ανοικτού κώδικα ή το cloud computing.
Naarmate u internet beter leert kennen, kunt u allerlei vakjargon of technische termen tegenkomen. We hebben een paar veelgebruikte termen in een lijst gezet en geprobeerd deze zo duidelijk mogelijk uit te leggen. U kunt in dit gedeelte ook tips en advies vinden over hoe u dingen op internet kunt doen, van chatten tot bladwijzers instellen en van het bijwerken van uw browser tot effectiever zoeken op internet, en uitleg van enkele concepten waarmee u misschien nog niet bekend bent, zoals open source en cloudcomputing.
ウェブを理解しようとすると、多くの専門用語や技術用語が出てきます。ここでは、多くのよく出てくる用語をまとめて、できるだけわかりやすい方法でそれらを説明するようにしました。また、ウェブで何かを実行する方法についてのヒントやアドバイスも提示しています。たとえば、オンラインでのチャット、ブックマークの設定、ブラウザの更新、ウェブ上でのより効率的な検索方法などについてです。さらには、オープンソースやクラウド コンピューティングなど、あまり馴染みのないいくつかの概念についても説明します。
Namate jy jou web leer ken, sal jy baie moeilike woorde en tegniese terme teëkom. Ons het 'n aantal algemene terme bymekaar gemaak en ons bes gedoen om hulle op 'n eenvoudige manier te verduidelik, om dit sodoende makliker te maak om te verstaan. Jy kan ook wenke en advies in hierdie afdeling kry, oor hoe om dinge op die web te doen – soos om aanlyn te klets, boekmerke op te stel, jou blaaier by te werk, en meer doeltreffend op die web te soek. Daar is ook verduidelikings van 'n paar konsepte wat jy dalk nie mee vertroud is nie, soos oopbron of wolkverwerking.
در راه شناخت وب ممکن است به عبارات فنی یا گیج‌کننده بسیاری برخورد کنید. ما تعدادی عبارات متداول را جمع‌آوری کردیم و تلاش کردیم تا آنها را به صورتی ساده و قابل فهم شرح دهیم. در این بخش همچنین می‌توانید نکات و توصیه‌هایی را در مورد انجام بهتر کارها در وب، از گپ زدن آنلاین تا تنظیم نشانک‌ها و از به‌روزرسانی مرورگر خود تا جستجوی مؤثرتر در وب، مشاهده کنید و شرح برخی مفاهیمی که ممکن است با آنها آشنا نباشید، مانند منبع‌باز یا محاسبه ابری را نیز ببینید.
Докато опознавате мрежата, може да попаднете на много технически или жаргонни термини. Събрахме редица често използвани и се постарахме да ги обясним по разбираем начин. В тази секция можете също така да намерите съвети как да вършите неща в интернет – от разговори онлайн до настройване на отметки, от актуализиране на браузъра до по-ефективно търсене в мрежата, както и обяснения на някои понятия, които може да са ви непознати, например „отворен код“ или „изчисления в облак“.
A mesura que us aneu familiaritzant amb el web, us podeu trobar amb llenguatge incomprensible o termes tècnics. Hem recopilat uns quants termes habituals i us els provarem d'explicar de forma senzilla i fàcil d'entendre. En aquesta secció, també trobareu consells per fer activitats al web (des de xatejar en línia fins a configurar marcadors, des d'actualitzar el navegador fins a fer cerques més eficients al web), així com també explicacions d'alguns conceptes que us poden resultar desconeguts, com ara el codi obert o la informàtica en núvol.
Tijekom učenja o webu možda ćete nailaziti na dosta žargonskih ili tehničkih izraza. Sabrali smo određenu količinu uobičajenih izraza i dali sve od sebe da ih objasnimo na jednostavan i razumljiv način. U tom odjeljku također možete pronaći savjete i upute kako obavljati stvari na webu, od chatanja do postavljanja oznaka, od ažuriranja preglednika do učinkovitijeg pretraživanja weba, kao i objašnjenja nekih pojmova koji vam možda nisu poznati, primjerice, otvoreni kôd ili računalstvo u oblaku.
Při seznamování se svým webem můžete narazit na spoustu technických termínů a internetového žargonu. Proto jsme sepsali nejčastěji používané termíny a pokusili se je vysvětlit co nejsrozumitelnějším způsobem. V této části najdete také tipy a rady, jak na webu dělat různé věci od online chatování a nastavení záložek až po aktualizace prohlížeče a efektivnější vyhledávání na webu. Také jsou zde vysvětleny některé koncepty, které možná tak dobře neznáte, například otevřený zdrojový kód nebo cloud computing.
Efterhånden som du lærer internettet at kende, kan du støde på en masse fagudtryk eller tekniske termer. Vi har samlet en række almindelige termer og gjort vores bedste for at forklare dem på en letforståelig måde. Du kan også finde tips og råd i dette afsnit til, hvordan du agerer på nettet – lige fra onlinechat til oprettelse af bogmærker, fra opdatering af din browser til effektivisering af dine søgninger på nettet. Desuden får du forklaringer på nogle begreber, som du muligvis ikke kender, f.eks. open source eller cloud computing.
Veebi tundma õppides võite kohata hulgaliselt erialaseid sõnu ja tehnilisi termineid. Oleme kokku kogunud mitmed levinumad terminid ja üritanud need teie jaoks võimalikult lihtsalt lahti seletada. Sellest jaotisest leiate ka nõuandeid ja soovitusi selle kohta, kuidas veebis erinevaid toiminguid teha – alates võrgus vestlemisest kuni järjehoidjate seadistamiseni, brauseri värskendamisest kuni võrgus tõhusamalt otsimiseni. Lisaks oleme lahti seletanud ka mõned kontseptsioonid (nt avatud lähtekood või arvutitega pilves töötamine), millega te ei pruugi tuttav olla.
Internetiin tutustuessasi saatat kohdata vaikeaselkoista ammattikieltä tai teknisiä termejä. Olemme koonneet yleisimpiä termejä ja pyrkineet selittämään ne mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla. Tästä osiosta löydät myös vinkkejä ja neuvoja verkon käyttöön – verkkokeskusteluista kirjanmerkkien käyttämiseen, selaimen päivittämiseen ja tehokkaampaan tiedonhakuun. Löydät myös selityksiä käsitteille, jotka voivat olla vieraita, kuten "avoin lähdekoodi" tai "pilvipalvelut".
जब आप अपने वेब को जानने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपका सामना कई विशिष्ट शब्दावलियों या तकनीकी शब्दों से हो. हमने कई सामान्य शब्द एकत्रित किए हैं और उनकी इस प्रकार व्याख्या करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, जिससे कि उन्हें आसानी से समझा जाए. आपको इस अनुभाग में इस पर भी युक्तियां और सलाह मिल सकते हैं कि वेब पर कार्य कैसे किया जाए – ऑनलाइन चैट करने से लेकर बुकमार्क सेट करने तक, अपना ब्राउज़र अपडेट करने से लेकर वेब पर और प्रभावी रूप से खोज करने तक, साथ ही साथ कुछ ऐसी अवधारणाओं की व्याख्या जिनसे संभवतः आप परिचित न हों, जैसे कि मुक्त स्रोत या क्लाउड कंप्यूटिंग.
Ahogy megismeri az internetet, sok zsargonnal és szakkifejezéssel találkozhat. Összegyűjtöttünk számos gyakori kifejezést, és megpróbáltuk a lehető legjobban, könnyen érthető módon elmagyarázni őket. Ebben a részben ezenfelül tippeket és tanácsokat találhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzen el dolgokat az interneten a csevegéstől a könyvjelzők beállításáig, illetve a böngésző frissítésétől a hatékonyabb internetes keresésig, valamint magyarázatokat néhány olyan koncepcióról, amelyeket nem biztos, hogy ismer – mint a nyílt forráskód vagy a felhőalapú számítástechnika.
Ýmis tæknileg orð og hugtök eiga eftir að verða á vegi þínum þegar þú kynnist vefnum betur. Við höfum tekið saman lista yfir algeng hugtök og gert okkar besta til að útskýra þau á auðskiljanlegan hátt. Í þessum hluta finnur þú líka hollráð og ábendingar um hvernig nota má vefinn – hvort sem er að spjalla á netinu eða setja upp bókamerki, uppfæra vafrann eða læra að fá meira út úr vefleitinni, ásamt útskýringum á hugtökum sem kunna að vera framandi, eins og opnum kóða eða tölvuvinnslu í skýi.
Ketika mulai memahami web, Anda mungkin akan menemukan banyak jargon atau istilah teknis. Kami telah mengumpulkan sejumlah istilah umum dan melakukan semampu kami untuk menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti. Anda juga dapat menemukan kiat dan saran di bagian ini tentang cara melakukan berbagai hal di web – dari mengobrol online hingga menyiapkan bookmark, dari memperbarui browser hingga menelusuri di web dengan efektif, serta penjelasan atas beberapa konsep yang mungkin belum Anda pahami, misalnya sumber terbuka, atau komputasi gemawan.
웹에 대해 알아가는 과정에서 많은 전문 용어 또는 기술 용어의 벽에 부딪힐 수 있습니다. Google은 다양한 일반 용어들을 모아서 최대한 이해하기 쉬운 방식으로 설명하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 이 섹션에서 웹에서 작업을 수행하는 방법에 대한 도움말을 제공합니다. 온라인 채팅, 북마크 설정, 브라우저 업데이트 및 웹에서의 효율적인 검색 방법뿐 아니라 오픈 소스, 클라우드 컴퓨팅 등과 같이 익숙하지 않은 개념에 대한 설명을 제공합니다.
Susipažindami su žiniatinkliu galite aptikti daug žargono ar techninių terminų. Surinkome daug dažnai naudojamų terminų ir pasistengėme kuo paprasčiau juos paaiškinti. Šioje skiltyje taip pat rasite patarimų, kaip žiniatinklyje atlikti įvairius veiksmus: nuo pokalbių internete iki žymių nustatymo, nuo naršyklės atnaujinimo iki efektyvesnės žiniatinklio paieškos. Taip pat rasite kai kurių galbūt jums nežinomų sąvokų, pvz., atvirojo šaltinio ar debesų kompiuterijos, paaiškinimus.
Når du hiver deg ut i det å bruke nettet, kommer du til å støte på en rekke faguttrykk og tekniske termer. Vi har samlet et utall av vanlige termer og gjort vårt ytterste for å forklare dem på en lett forståelig måte. I denne delen kan du finne tips og triks om hvordan du får gjort saker og ting på nettet – fra nettprating til konfigurering av bokmerker, og fra oppdatering av nettleseren til hvordan du søker mer effektivt på nettet. I tillegg har vi gitt forklaringer på noen konsepter du nok ikke er så kjent med, herunder åpen kildekode og nettbasert databehandling.
Gdy będziesz zdobywać tę wiedzę, natrafisz na wiele fachowych i technicznych pojęć. Zebraliśmy tu najbardziej powszechne terminy, by wyjaśnić je w możliwie prosty i zrozumiały sposób. W tej sekcji znajdziesz wskazówki i porady, jak korzystać z internetu (czatować online, tworzyć zakładki, aktualizować przeglądarki, a nawet skutecznie wyszukiwać w sieci), oraz definicje niektórych pojęć, które mogą być Ci nieznane (np. open source czy usługi w chmurze).
Pe măsură ce ajungeți să cunoașteți internetul, este posibil să întâlniți numeroși termeni de specialitate și termeni tehnici. Am creat o listă de termeni frecvent întâlniți și ne-am străduit să-i explicăm într-un mod ușor de înțeles. În această secțiune puteți găsi, de asemenea, sfaturi cu privire la utilizarea internetului de la chat online la adăugarea marcajelor, de la actualizarea browserului la căutarea mai eficientă pe web. Nu lipsesc nici explicații ale unor concepte care este posibil să nu vă fie cunoscute, cum ar fi open source sau cloud computing.
Изучая Интернет, вы встретите немало технических или профессиональных терминов. Мы собрали наиболее распространенные из них и постарались как можно более понятно объяснить их. В этом же разделе вы найдете простые советы по использованию Интернета, например узнаете, как общаться с друзьями, добавлять страницы в закладки, обновлять браузер или более эффективно искать информацию. Кроме того, мы разъяснили некоторые понятия, которые могут быть знакомы не всем, например что такое облачные вычисления или ПО с открытым исходным кодом.
Pri spoznávaní webu môžete naraziť na mnoho odborných výrazov a žargónu. Zostavili sme zoznam niekoľkých bežných výrazov a pokúsili sme sa ich čo najjednoduchšie vysvetliť. V tejto sekcii tiež môžete nájsť tipy a rady o tom, ako na webe vykonávať rôzne činnosti (napríklad četovať online, nastaviť záložky, aktualizovať prehliadač alebo efektívne vyhľadávať na webe), a vysvetlenie k niektorým konceptom, ktoré pre vás môžu byť nové (napríklad kód s otvoreným zdrojom, či „cloud computing“).
Pri spoznavanju spleta lahko naletite na številne žargonske ali strokovne izraze. Zbrali smo nekaj pogostih izrazov in jih poskusili razložiti na čim bolj razumljiv način. V tem razdelku so na voljo tudi namigi in nasveti za različna opravila v spletu – od spletnega klepeta do nastavitve zaznamkov, od posodabljanja brskalnika do učinkovitejšega iskanja v spletu. Pojasnili smo tudi nekaj pojmov, ki jih morda ne poznate, kot je na primer odprtokodno ali računalništvo v oblaku.
Efterhand som du lär känna webben kan du stöta på en hel del jargong eller tekniska termer. Vi har sammanställt en rad vanliga termer och har gjort vårt bästa för att förklara dem på ett enkelt sätt. Du hittar även tips och råd i det här avsnittet om hur du får saker och ting gjorda på webben, till exempel hur du chattar, skapar bokmärken, uppdaterar webbläsaren, söker mer effektivt på webben och mycket mer. Du hittar även förklaringar på vissa begrepp som du kanske inte känner till såsom öppen källkod eller molntjänster.
ในขณะที่คุณทำความรู้จักเว็บ คุณอาจพบเจอกับคำศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย เราได้รวบรวมคำศัพท์ทั่วไปไว้เป็นจำนวนมากและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะอธิบายคำศัพท์เหล่านั้นในวิธีที่ง่ายต่อการเข้าใจ คุณสามารถค้นพบเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะกระทำสิ่งต่างๆ บนเว็บในส่วนนี้ด้วย ตั้งแต่การแชททางออนไลน์จนไปถึงการตั้งค่าบุ๊กมาร์ก การอัปเดตเบราว์เซอร์จนไปถึงการค้นหาบนเว็บอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับคำอธิบายแนวความคิดบางอย่างที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคย เช่น โอเพนซอร์สหรือการประมวลผลแบบคลาวด์
Web'inizi tanımaya başladıkça, çok sayıda jargon veya teknik terimle karşılaşabilirsiniz. Yaygın kullanılan çeşitli terimleri topladık ve kolayca anlaşılabilecekleri bir şekilde açıklamak için elimizden geleni yaptık. Bu bölümde, çevrimiçi sohbet etmeden yer işaretleri ayarlamaya, tarayıcınızı güncellemeden Web'de daha etkili bir şekilde arama yapmaya kadar Web üzerindeki işlemleri nasıl yapacağınıza dair ipuçları ve tavsiyelerin yanı sıra açık kaynak veya bulut (cloud) bilgi işlem gibi bilmiyor olabileceğiniz bazı kavramların açıklamalarını da bulabilirsiniz.
Khi tìm hiểu web, bạn có thể gặp nhiều biệt ngữ hoặc thuật ngữ kỹ thuật. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều cụm từ phổ biến và đã cố gắng hết sức để giải thích chúng theo cách dễ hiểu. Trong phần này bạn cũng có thể tìm thấy các mẹo và lời khuyên về cách thực hiện mọi thứ trên web – từ trò chuyện trực tuyến cho tới thiết lập dấu trang, từ cập nhật trình duyệt cho tới tìm kiếm hiệu quả hơn trên web cũng như các giải thích cho một số khái niệm mà bạn có thể chưa quen, chẳng hạn như nguồn mở hoặc điện toán đám mây.
בזמן שאתה לומד להכיר את האינטרנט, אתה עשוי להיתקל במונחים מקצועיים וטכניים רבים. קיבצנו כמה מונחים נפוצים וניסינו כמיטב יכולתנו להסביר אותם באופן ברור וישיר. בקטע זה תוכל גם למצוא טיפים ועצות לגבי דרכים לביצוע פעולות באינטרנט - מניהול צ'אט באינטרנט, הגדרת סימניות, עדכון הדפדפן וחיפוש יעיל יותר באינטרנט, ועד הסברים למושגים מסוימים שייתכן ואינך מכיר, כמו קוד פתוח, או מחשוב ענן.
যেহেতু আপনার ওয়েব সম্পর্কে জানতে চান তাই আপনাকে হয়ত অনেক জটিল অথবা প্রযুক্তিগত শব্দের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে৷ আমরা কিছু প্রচলিত শব্দ সংকলিত এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করতে সহজ উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি৷ এছাড়াও, বুকমার্কগুলি সেট আপ করতে অনলাইন চ্যাট, কার্যকরীভাবে আরো অনুসন্ধান করতে আপনার ব্রাউজার আপডেট করার, পাশাপাশি কিছু ধারণা যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত নাও থাকতে পারেন যেমন ওপেন সোর্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিং থেকে - ওয়েবে কিভাবে কাজ হয়, এই বিভাগ থেকে আপনি টিপগুলি এবং উপদেশ পেতে পারেন৷
Iepazīstot tīmekli, iespējams, saskarsieties ar žargona vai tehnisku terminu lietošanu. Mēs apkopojām visbiežāk lietotos terminus un centāmies izskaidrot tos viegli saprotamā valodā. Šajā sadaļā atradīsiet arī padomus un ieteikumus par dažādu darbību veikšanu tīmeklī — sākot no tērzēšanas tiešsaistē līdz grāmatzīmju iestatīšanai, no pārlūkprogrammas atjaunināšanas līdz efektīvākai meklēšanai tīmeklī —, kā arī skaidrojumus dažiem jēdzieniem, kuri, iespējams, nav jums zināmi, piemēram, “atklātais pirmkods” vai “mākoņdati”.
当您开始了解网络时,您可能会遇到许多术语。我们已经收集了许多常用术语,并用易于理解的方式对它们进行了说明。您也可以在本部分找到有关如何在网上处理事务的提示和建议,涉及内容从网上聊天到设置书签,从更新浏览器到更高效地在网上搜索内容,以及您可能不熟悉的一些概念的解释(如,开源或云计算)。
உங்கள் இணையத்தைப் பற்றி அறிந்திருக்க, நீங்கள் நிறைய குழுமொழி அல்லது தொழில்நுட்பச் சொற்களை அறிந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். நாங்கள் நிறைய பொதுச் சொற்களை வழங்கியுள்ளோம் மேலும் எங்களால் முடிந்தவரை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் விளக்கியுள்ளோம். ஆன்லைனில் அரட்டையடிப்பது முதல் புக்மார்க்குகளை அமைப்பது வரை, இணையத்தில் சிறப்பான முறையில் தேடுவதற்கு உங்கள் உலாவியைப் புதுப்பிப்பதற்கு மேலும் நீங்கள் அறிந்திராத ஓப்பன் சோர்ஸ் அல்லது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போன்றவற்றின் விளக்கங்களை அறிவதற்கு என இணையத்தில் விஷயங்களை எப்படி பெறுவது குறித்த உதவிக்குறிப்புகளையும் ஆலோசனையையும் இந்தப் பகுதியில் காணலாம்.
Знайомлячись з Інтернетом, можна натрапити на багато професійних і технічних термінів. Ми зібрали низку розповсюджених термінів і спробували пояснити їх просто та зрозуміло. У цьому розділі також можна знайти підказки й поради щодо роботи в Інтернеті – від спілкування в чаті до налаштування закладок, від оновлення веб-переглядача до ефективнішого пошуку в Інтернеті – а також пояснення деяких понять, з якими ви, можливо, не знайомі, як-от відкритий код або веб-обчислення.
Unavyozidi kuufahamu wavuti wako, unaweza kukutana na misamiati mingi au istilahi za kiufundi. Tumekusanya maneno kadhaa ya kawaida na tumejitahidi tuwezavyo kuyafafanua ili yaeleweke kwa urahisi. Pia katika sehemu hii unaweza kupata vidokezo na ushauri wa jinsi ya kufanya mambo kwenye wavuti – kupiga gumzo mtandaoni na kuweka alamisho, kusasisha kivinjari chako na kutafuta kwa ufanisi zaidi kwenye wavuti, pamoja na maelezo ya dhana ambazo labda huzifahamu, kama vile programu huria, au matumizi ya kompyuta winguni.
Zure sarea ezagutzen zoazen heinean, argota edo termino teknikoak topa zenitzake. Ohiko zenbait termino bildu ditugu eta erraz ulertzeko moduan azaltzen saiatu gara. Atal honetan, baita ere, sarean gauzak egiteko argibideak eta aholkuak aurki ditzakezu, adibidez, linean txateatzea, laster-markak konfiguratzea edo sarean bilaketa hobeak egiteko arakatzailea konfiguratzea. Agian ezagutzen ez dituzun kontzeptu batzuen azalpenak ere ikusiko dituzu, esaterako, kode irekia edo hodeiko informatika.
Apabila anda sudah mengetahui tentang web anda, anda mungkin terjumpa bermacam-macam jargon atau istilah teknikal. Kami mengumpulkan sebilangan istilah biasa dan berusaha sebaik mungkin untuk menerangkannya dalam cara yang mudah difahami. Anda turut boleh mendapatkan petua dan nasihat dalam bahagian ini mengenai cara menyelesaikan sesuatu di web - daripada bersembang dalam talian kepada menyediakan penanda halaman, daripada mengemas kini penyemak imbas anda kepada membuat carian dengan lebih berkesan di web, serta penerangan tentang beberapa konsep yang mungkin anda tidak biasa lihat, seperti sumber terbuka atau pengkomputeran awan.
A medida que vaias coñecendo a web, é posible que te atopes con moita xerga ou termos técnicos. Reunimos un conxunto de termos comúns e fixemos todo o posible para explicalos dun xeito fácil de entender. Tamén podes atopar suxestións e consellos nesta sección sobre como facer cousas na web, desde chatear en liña ata configurar marcadores, desde actualizar o teu navegador ata buscar de forma máis eficaz na web, así como explicacións dalgúns conceptos cos que é posible que non esteas familiarizado, como o código aberto ou a informática en nube.
જ્યારે તમે તમારા વેબને જાણવા લાગો છો, ત્યારે તમે તેના પર શુદ્ધ અને પારિભાષિક શબ્દો ચલાવી શકો છો. અમે ઘણાં સામાન્ય શબ્દોનું સંક્ષેપ કર્યું છે અને તેને સરળ રીતે સમજાવવા માટે અમે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો છે. તમે આ વિભાગમાં વેબ પર વસ્તુઓ કેવી રીતે કરીને મેળવવી તેની ટિપ્સ અને સલાહ પણ મેળવી શકો છો - ઓનલાઇન ચેટિંગથી બુકમાર્ક્સ સેટિંગ સુધી, તમારા બ્રાઉઝર અપડેટિંગથી વેબ પર વધુ અસરકારક રીતે શોધ સુધી, તેમજ કેટલાક વિચારોની સ્પષ્ટતા જેની સાથે તમે કદાચ પરિચિત ન પણ હોવ, જેમ કે ઓપન સોર્સ અથવા મેઘ કમ્પ્યુટિંગ.
ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವೆವು. ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಬಹುದು - ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತೆಯೇ ತೆರೆದ ಮೂಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರದ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ.
आपण आपले वेब जाणून घेता तसे, आपण अनेक जार्गन किंवा तांत्रिक संज्ञांमधून जाता. आम्‍ही अनेक सामान्‍य संज्ञा एकत्र केल्‍या आणि सहज समजतील अशा मार्गाने त्‍या स्‍पष्‍ट करण्‍याचे आम्‍ही सर्व प्रयत्‍न केले. वेबवर गोष्‍टी कशा पूर्ण कराव्‍यात यावर आपण या विभागामध्‍ये टिपा आणि सल्‍ला देखील मिळवाल – ऑनलाइन चॅट करण्‍यापासून ते बुकमार्क सेट करण्‍यापर्यंत, आपला ब्राउझर अद्यतनित करण्‍यापासून ते वेबवर अधिक प्रभावीपणे शोध करण्‍यापर्यंत, तसेच आपण परिचित नसलेल्‍या काही संकल्‍पनांच्‍या स्‍पष्‍टीकरणापर्यंत, जसे की स्त्रोत उघडणे किंवा मेघ गणना.
మీరు మీ వెబ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు, అనేక అప్రామాణిక లేదా సాంకేతిక పదాలను ఎదుర్కొనవచ్చు. మేము అనేక సాధారణ పదాలను సేకరించాము మరియు వాటిని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మాకు సాధ్యమైనంత సులభంగా వివరించాము. మీరు వెబ్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో చాటింగ్ చేయడం మొదలుకొని బుక్‌మార్క్‌లను సెటప్ చేయడం వరకు, మీ బ్రౌజర్‌ను నవీకరించడం మొదలుకొని వెబ్‌లో మరింత ప్రభావవంతంగా శోధించడం వరకు, అదే విధంగా ఓపెన్ సోర్స్ లేదా మేఘ కంప్యూటింగ్ వంటి మీకు పరిచయం లేని కొన్ని విషయాల గురించి వివరణలను పొందడం వంటి విధులను చేయడంపై ఈ విభాగంలో చిట్కాలు మరియు సలహాను కూడా పొందవచ్చు.
جیسے جیسے آپ اپنے ویب کو جانتے ہیں، آپ کا سامنا بہت سے غیر مفہوم یا تکنیکی اصطلاحات سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت سی عام اصطلاحات کو دوہرایا ہے اور اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ان کی ایسے طریقے سے وضاحت کی جائے جسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اس سیکشن میں تجاویز اور مشورے بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ کیسے ویب پر چیزوں کو کیا جائے – آن لائن چیٹنگ سے لیکر بک مارکس سیٹ کرنے تک، اپنے براؤزر کو اپ ڈیٹ کرنے سے لیکر ویب پر مزید مؤثر طور پر تلاش کرنے تک، اسی طرح کچھ ایسے تصورات کی وضاحت جن سے آپ غیر شناسا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اوپن سورس، یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔
നിങ്ങളുടെ വെബിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എളുപ്പം മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പദങ്ങളിലൂടെയും സാങ്കേതിക പദങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ പൊതുവായി വരുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുംവിധം ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നുറുങ്ങുകളും വെബിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും - ഓൺലൈനിൽ ചാറ്റുചെയ്യുന്നത് മുതൽ ബുക്ക്‌മാർക്ക് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വരെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ വെബിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തിരയുന്നത് വരെ, അതോടൊപ്പം സ്വതന്ത്ര ഉറവിടം, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ആശയങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
  www.islamicbulletin.org  
የአል አዝሀር የዩንቨርሲቲ መስጊድ ከ969 አመት ጀምሮ የመማሪያ ማዕከል በመሆን አገልግሏል::
Mali
Mali
  4 Hits ehrco.org  
OPEN አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ (ከመስከረም 28 2ዐዐ9 ዓ.ም) ጀምሮ በዜጎች ላይ የሚፈፀም የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት በአስቸኳይ ይቁም!
OPEN HRCO Press Release on Gambella Killing
  2 Hits www.google.ro  
እንዴት ነገሮች በድር ላይ መፈጸም – መስመር ላይ ከመወያየት ጀምሮ እስከ ዕልባቶችን ከማዘጋጀት፣ አሳሽዎን ከማዘመን ጀምሮ እስከ ድሩ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ መፈለግ፣ እንዲሁም እንደ ክፍት ምንጭ ወይም የደመና ማስላት ያሉ ላያውቋቸው የሚችሏቸው የአንዳንድ ጽንሰ-ሐሳቦች ማብራሪያ –እንደሚችሉ ጠቅሚ ምክሮችን እዚህ ማግኘት ይችላሉ።
À mesure que vous découvrez Internet, vous pouvez tomber sur des termes techniques ou du jargon. Nous avons rassemblé un certain nombre de termes courants et avons fait de notre mieux pour vous les expliquer simplement. Vous trouverez également dans cette section des astuces et des conseils sur l'utilisation d'Internet, depuis le chat en ligne à la configuration des favoris, de la mise à jour du navigateur à la recherche avancée, ainsi que des explications sur certains concepts que vous ne connaissez peut-être pas bien, comme l'Open Source ou le cloud computing.
Wenn Sie das Web kennenlernen, stolpern Sie vielleicht über einige technische Begriffe oder Online-Jargon. Wir haben einige häufig verwendete Begriffe zusammengetragen und uns alle Mühe gegeben, diese gut verständlich zu erklären. In diesem Abschnitt finden Sie zudem Tipps und Ratschläge, wie Sie das Web am besten nutzen. Beispielsweise wie Sie online chatten, Lesezeichen einrichten, Ihren Browser aktualisieren oder effektiver im Web suchen. Des Weiteren finden Sie Erklärungen einiger Begriffe, die Ihnen möglicherweise noch nicht vertraut sind, wie Open Source oder Cloud-Computing.
A medida que conozcas la Web, es posible que te encuentres con numerosos términos técnicos. Hemos recopilado algunos términos habituales y hemos intentado explicártelos lo mejor posible de forma que los puedas entender fácilmente. En esta sección, también puedes encontrar sugerencias y consejos sobre cómo realizar acciones en la Web (por ejemplo, chatear online, establecer marcadores, actualizar tu navegador y realizar búsquedas de forma más efectiva en la Web), así como explicaciones de algunos conceptos con los que es posible que no estés familiarizado, como el código abierto o el cloud computing.
Mentre impari a conoscere il Web potresti imbatterti in molti termini gergali o tecnici. Abbiamo raccolto una serie di termini comuni e abbiamo fatto del nostro meglio per spiegarli in modo comprensibile. In questa sezione puoi trovare anche suggerimenti e consigli su come svolgere operazioni sul Web, ad esempio come chattare online, configurare segnalibri, aggiornare il browser ed eseguire ricerche più efficaci sul Web, nonché spiegazioni di alcuni concetti che potresti non conoscere, come open source o cloud computing.
وفي غضون التعرف على الويب، قد تمر بالكثير من المصطلحات اللغوية المتخصصة، أو المصطلحات الفنية. ونحن بدورنا جمعنا عددًا من المصطلحات الشائعة وبذلنا أقصى ما في وسعنا لتوضيحها بالشرح بطريقة سهلة الاستيعاب. يُمكنك أيضًا العثور على نصائح ومشورة في هذا القسم حول كيفية إنجاز المهام على الويب – بدءًا من الدردشة عبر الإنترنت إلى إعداد الإشارات المرجعية، ومن تحديث المتصفح إلى إجراء بحث أكثر كفاءة على الويب، بالإضافة إلى شرح لبعض المفاهيم غير المألوفة لك، مثل البرامج مفتوحة المصدر، أو الحوسبة في السحاب.
Καθώς ανακαλύπτετε τον ιστό σας, ενδέχεται να συναντήσετε δύσκολους τεχνικούς όρους. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένους κοινούς όρους και έχουμε βάλει τα δυνατά μας να τους ερμηνεύσουμε με έναν εύκολα κατανοητό τρόπο. Μπορείτε επίσης να βρείτε συμβουλές και υποδείξεις σε αυτήν την ενότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειές σας στον ιστό – από τις συζητήσεις στο Διαδίκτυο, έως τη ρύθμιση σελιδοδεικτών, από την ενημέρωση του προγράμματος περιήγησής σας έως την πιο αποτελεσματική αναζήτηση στον ιστό, καθώς και ερμηνείες ορισμένων εννοιών με τις οποίες ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, όπως το λογισμικό ανοικτού κώδικα ή το cloud computing.
Naarmate u internet beter leert kennen, kunt u allerlei vakjargon of technische termen tegenkomen. We hebben een paar veelgebruikte termen in een lijst gezet en geprobeerd deze zo duidelijk mogelijk uit te leggen. U kunt in dit gedeelte ook tips en advies vinden over hoe u dingen op internet kunt doen, van chatten tot bladwijzers instellen en van het bijwerken van uw browser tot effectiever zoeken op internet, en uitleg van enkele concepten waarmee u misschien nog niet bekend bent, zoals open source en cloudcomputing.
ウェブを理解しようとすると、多くの専門用語や技術用語が出てきます。ここでは、多くのよく出てくる用語をまとめて、できるだけわかりやすい方法でそれらを説明するようにしました。また、ウェブで何かを実行する方法についてのヒントやアドバイスも提示しています。たとえば、オンラインでのチャット、ブックマークの設定、ブラウザの更新、ウェブ上でのより効率的な検索方法などについてです。さらには、オープンソースやクラウド コンピューティングなど、あまり馴染みのないいくつかの概念についても説明します。
Namate jy jou web leer ken, sal jy baie moeilike woorde en tegniese terme teëkom. Ons het 'n aantal algemene terme bymekaar gemaak en ons bes gedoen om hulle op 'n eenvoudige manier te verduidelik, om dit sodoende makliker te maak om te verstaan. Jy kan ook wenke en advies in hierdie afdeling kry, oor hoe om dinge op die web te doen – soos om aanlyn te klets, boekmerke op te stel, jou blaaier by te werk, en meer doeltreffend op die web te soek. Daar is ook verduidelikings van 'n paar konsepte wat jy dalk nie mee vertroud is nie, soos oopbron of wolkverwerking.
در راه شناخت وب ممکن است به عبارات فنی یا گیج‌کننده بسیاری برخورد کنید. ما تعدادی عبارات متداول را جمع‌آوری کردیم و تلاش کردیم تا آنها را به صورتی ساده و قابل فهم شرح دهیم. در این بخش همچنین می‌توانید نکات و توصیه‌هایی را در مورد انجام بهتر کارها در وب، از گپ زدن آنلاین تا تنظیم نشانک‌ها و از به‌روزرسانی مرورگر خود تا جستجوی مؤثرتر در وب، مشاهده کنید و شرح برخی مفاهیمی که ممکن است با آنها آشنا نباشید، مانند منبع‌باز یا محاسبه ابری را نیز ببینید.
Докато опознавате мрежата, може да попаднете на много технически или жаргонни термини. Събрахме редица често използвани и се постарахме да ги обясним по разбираем начин. В тази секция можете също така да намерите съвети как да вършите неща в интернет – от разговори онлайн до настройване на отметки, от актуализиране на браузъра до по-ефективно търсене в мрежата, както и обяснения на някои понятия, които може да са ви непознати, например „отворен код“ или „изчисления в облак“.
A mesura que us aneu familiaritzant amb el web, us podeu trobar amb llenguatge incomprensible o termes tècnics. Hem recopilat uns quants termes habituals i us els provarem d'explicar de forma senzilla i fàcil d'entendre. En aquesta secció, també trobareu consells per fer activitats al web (des de xatejar en línia fins a configurar marcadors, des d'actualitzar el navegador fins a fer cerques més eficients al web), així com també explicacions d'alguns conceptes que us poden resultar desconeguts, com ara el codi obert o la informàtica en núvol.
Tijekom učenja o webu možda ćete nailaziti na dosta žargonskih ili tehničkih izraza. Sabrali smo određenu količinu uobičajenih izraza i dali sve od sebe da ih objasnimo na jednostavan i razumljiv način. U tom odjeljku također možete pronaći savjete i upute kako obavljati stvari na webu, od chatanja do postavljanja oznaka, od ažuriranja preglednika do učinkovitijeg pretraživanja weba, kao i objašnjenja nekih pojmova koji vam možda nisu poznati, primjerice, otvoreni kôd ili računalstvo u oblaku.
Při seznamování se svým webem můžete narazit na spoustu technických termínů a internetového žargonu. Proto jsme sepsali nejčastěji používané termíny a pokusili se je vysvětlit co nejsrozumitelnějším způsobem. V této části najdete také tipy a rady, jak na webu dělat různé věci od online chatování a nastavení záložek až po aktualizace prohlížeče a efektivnější vyhledávání na webu. Také jsou zde vysvětleny některé koncepty, které možná tak dobře neznáte, například otevřený zdrojový kód nebo cloud computing.
Efterhånden som du lærer internettet at kende, kan du støde på en masse fagudtryk eller tekniske termer. Vi har samlet en række almindelige termer og gjort vores bedste for at forklare dem på en letforståelig måde. Du kan også finde tips og råd i dette afsnit til, hvordan du agerer på nettet – lige fra onlinechat til oprettelse af bogmærker, fra opdatering af din browser til effektivisering af dine søgninger på nettet. Desuden får du forklaringer på nogle begreber, som du muligvis ikke kender, f.eks. open source eller cloud computing.
Veebi tundma õppides võite kohata hulgaliselt erialaseid sõnu ja tehnilisi termineid. Oleme kokku kogunud mitmed levinumad terminid ja üritanud need teie jaoks võimalikult lihtsalt lahti seletada. Sellest jaotisest leiate ka nõuandeid ja soovitusi selle kohta, kuidas veebis erinevaid toiminguid teha – alates võrgus vestlemisest kuni järjehoidjate seadistamiseni, brauseri värskendamisest kuni võrgus tõhusamalt otsimiseni. Lisaks oleme lahti seletanud ka mõned kontseptsioonid (nt avatud lähtekood või arvutitega pilves töötamine), millega te ei pruugi tuttav olla.
Internetiin tutustuessasi saatat kohdata vaikeaselkoista ammattikieltä tai teknisiä termejä. Olemme koonneet yleisimpiä termejä ja pyrkineet selittämään ne mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla. Tästä osiosta löydät myös vinkkejä ja neuvoja verkon käyttöön – verkkokeskusteluista kirjanmerkkien käyttämiseen, selaimen päivittämiseen ja tehokkaampaan tiedonhakuun. Löydät myös selityksiä käsitteille, jotka voivat olla vieraita, kuten "avoin lähdekoodi" tai "pilvipalvelut".
जब आप अपने वेब को जानने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपका सामना कई विशिष्ट शब्दावलियों या तकनीकी शब्दों से हो. हमने कई सामान्य शब्द एकत्रित किए हैं और उनकी इस प्रकार व्याख्या करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, जिससे कि उन्हें आसानी से समझा जाए. आपको इस अनुभाग में इस पर भी युक्तियां और सलाह मिल सकते हैं कि वेब पर कार्य कैसे किया जाए – ऑनलाइन चैट करने से लेकर बुकमार्क सेट करने तक, अपना ब्राउज़र अपडेट करने से लेकर वेब पर और प्रभावी रूप से खोज करने तक, साथ ही साथ कुछ ऐसी अवधारणाओं की व्याख्या जिनसे संभवतः आप परिचित न हों, जैसे कि मुक्त स्रोत या क्लाउड कंप्यूटिंग.
Ahogy megismeri az internetet, sok zsargonnal és szakkifejezéssel találkozhat. Összegyűjtöttünk számos gyakori kifejezést, és megpróbáltuk a lehető legjobban, könnyen érthető módon elmagyarázni őket. Ebben a részben ezenfelül tippeket és tanácsokat találhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzen el dolgokat az interneten a csevegéstől a könyvjelzők beállításáig, illetve a böngésző frissítésétől a hatékonyabb internetes keresésig, valamint magyarázatokat néhány olyan koncepcióról, amelyeket nem biztos, hogy ismer – mint a nyílt forráskód vagy a felhőalapú számítástechnika.
Ýmis tæknileg orð og hugtök eiga eftir að verða á vegi þínum þegar þú kynnist vefnum betur. Við höfum tekið saman lista yfir algeng hugtök og gert okkar besta til að útskýra þau á auðskiljanlegan hátt. Í þessum hluta finnur þú líka hollráð og ábendingar um hvernig nota má vefinn – hvort sem er að spjalla á netinu eða setja upp bókamerki, uppfæra vafrann eða læra að fá meira út úr vefleitinni, ásamt útskýringum á hugtökum sem kunna að vera framandi, eins og opnum kóða eða tölvuvinnslu í skýi.
Ketika mulai memahami web, Anda mungkin akan menemukan banyak jargon atau istilah teknis. Kami telah mengumpulkan sejumlah istilah umum dan melakukan semampu kami untuk menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti. Anda juga dapat menemukan kiat dan saran di bagian ini tentang cara melakukan berbagai hal di web – dari mengobrol online hingga menyiapkan bookmark, dari memperbarui browser hingga menelusuri di web dengan efektif, serta penjelasan atas beberapa konsep yang mungkin belum Anda pahami, misalnya sumber terbuka, atau komputasi gemawan.
웹에 대해 알아가는 과정에서 많은 전문 용어 또는 기술 용어의 벽에 부딪힐 수 있습니다. Google은 다양한 일반 용어들을 모아서 최대한 이해하기 쉬운 방식으로 설명하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 이 섹션에서 웹에서 작업을 수행하는 방법에 대한 도움말을 제공합니다. 온라인 채팅, 북마크 설정, 브라우저 업데이트 및 웹에서의 효율적인 검색 방법뿐 아니라 오픈 소스, 클라우드 컴퓨팅 등과 같이 익숙하지 않은 개념에 대한 설명을 제공합니다.
Susipažindami su žiniatinkliu galite aptikti daug žargono ar techninių terminų. Surinkome daug dažnai naudojamų terminų ir pasistengėme kuo paprasčiau juos paaiškinti. Šioje skiltyje taip pat rasite patarimų, kaip žiniatinklyje atlikti įvairius veiksmus: nuo pokalbių internete iki žymių nustatymo, nuo naršyklės atnaujinimo iki efektyvesnės žiniatinklio paieškos. Taip pat rasite kai kurių galbūt jums nežinomų sąvokų, pvz., atvirojo šaltinio ar debesų kompiuterijos, paaiškinimus.
Når du hiver deg ut i det å bruke nettet, kommer du til å støte på en rekke faguttrykk og tekniske termer. Vi har samlet et utall av vanlige termer og gjort vårt ytterste for å forklare dem på en lett forståelig måte. I denne delen kan du finne tips og triks om hvordan du får gjort saker og ting på nettet – fra nettprating til konfigurering av bokmerker, og fra oppdatering av nettleseren til hvordan du søker mer effektivt på nettet. I tillegg har vi gitt forklaringer på noen konsepter du nok ikke er så kjent med, herunder åpen kildekode og nettbasert databehandling.
Gdy będziesz zdobywać tę wiedzę, natrafisz na wiele fachowych i technicznych pojęć. Zebraliśmy tu najbardziej powszechne terminy, by wyjaśnić je w możliwie prosty i zrozumiały sposób. W tej sekcji znajdziesz wskazówki i porady, jak korzystać z internetu (czatować online, tworzyć zakładki, aktualizować przeglądarki, a nawet skutecznie wyszukiwać w sieci), oraz definicje niektórych pojęć, które mogą być Ci nieznane (np. open source czy usługi w chmurze).
Pe măsură ce ajungeți să cunoașteți internetul, este posibil să întâlniți numeroși termeni de specialitate și termeni tehnici. Am creat o listă de termeni frecvent întâlniți și ne-am străduit să-i explicăm într-un mod ușor de înțeles. În această secțiune puteți găsi, de asemenea, sfaturi cu privire la utilizarea internetului de la chat online la adăugarea marcajelor, de la actualizarea browserului la căutarea mai eficientă pe web. Nu lipsesc nici explicații ale unor concepte care este posibil să nu vă fie cunoscute, cum ar fi open source sau cloud computing.
Изучая Интернет, вы встретите немало технических или профессиональных терминов. Мы собрали наиболее распространенные из них и постарались как можно более понятно объяснить их. В этом же разделе вы найдете простые советы по использованию Интернета, например узнаете, как общаться с друзьями, добавлять страницы в закладки, обновлять браузер или более эффективно искать информацию. Кроме того, мы разъяснили некоторые понятия, которые могут быть знакомы не всем, например что такое облачные вычисления или ПО с открытым исходным кодом.
Pri spoznávaní webu môžete naraziť na mnoho odborných výrazov a žargónu. Zostavili sme zoznam niekoľkých bežných výrazov a pokúsili sme sa ich čo najjed