والمبادئ – Amharic Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      81 Results   35 Domains
  4 Hits images.google.it  
التقنيات والمبادئ
ቴክኖሎጂና መርሆዎቹ
  2 Hits google.ad  
التقنيات والمبادئ
ቴክኖሎጂና መርሆዎቹ
  5 Hits google.ge  
التقنيات والمبادئ
ቴክኖሎጂና መርሆዎቹ
  2 Hits google.com.mt  
التقنيات والمبادئ
ቴክኖሎጂና መርሆዎቹ
  4 Hits images.google.co.uk  
التقنيات والمبادئ
ቴክኖሎጂና መርሆዎቹ
  2 Hits google.com  
السياسات والمبادئ
መምሪያዎች እና መርሆዎች
  2 Hits google.com  
التقنيات والمبادئ
ቴክኖሎጂዎች እና መመሪያዎች
  2 Hits google.com  
السياسات والمبادئ
መምሪያዎች እና መርሆዎች
  2 Hits google.com  
التقنيات والمبادئ
ቴክኖሎጂዎች እና መመሪያዎች
  2 Hits google.com  
التقنيات والمبادئ
ቴክኖሎጂዎች እና መመሪያዎች
  2 Hits google.com  
السياسات والمبادئ
መምሪያዎች እና መርሆዎች
  4 Hits google.com  
السياسات والمبادئ
መምሪያዎች እና መርሆዎች
  2 Hits google.com  
السياسات والمبادئ
መምሪያዎች እና መርሆዎች
  2 Hits google.com  
السياسات والمبادئ
መምሪያዎች እና መርሆዎች
  2 Hits google.ae  
السياسات والمبادئ
መምሪያዎች እና መርሆዎች