والمعلنىن – Amharic Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      22 Results   15 Domains
  2 Hits books.google.com  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  2 Hits www.google.cn  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  www.google.ad  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  www.google.cz  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  2 Hits www.google.fr  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  www.google.com.mt  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  2 Hits www.google.li  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  www.google.ci  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  www.google.pt  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  www.google.it  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  2 Hits www.google.no  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  www.google.nl  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  2 Hits www.google.ie  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  2 Hits maps.google.ca  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ
  mail.google.com  
حظر الإعلانات السيئة (والمعلنين السيئين)
መጥፎ ማስታወቂያዎችን (እና መጥፎ አስተዋዋቂዎችን) ማገድ