مئات – Macedonian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      10 Results   3 Domains
  6 Hits bet-ibc.com  
مئات من العملاء الراضيين
стотици задоволни клиенти
  3 Hits evolutioninternational.net  
لذلك توجب عليهم اللجوء للخداع. كل حكاية يقولوها الداروينيون حول نشوء الحياة هو تلفيق. وقد ظهر نور الحق عندما تم الكشف قبل ملايين على الأحافير الحية التي لم تتغير منذ مئات الملايين من السنين مما قضى على النظرية الداروينية.
Дарвинистите кои бараат сметка за потеклото на животот во еволуционистички термини користејќи сосема нелогични сценарија, всушност не се во состојба да објаснат дури како еден протеин може да дојде до постоење и тоа спонтано.  Овој е првиот факт и меѓу најважните кој треба да се знае во врска со дарвинизмот и неговите измами. Секоја бајка што тие ја покажуваат за создавањето на животот е измислена. Начинот како ова излезе на виделина и се открива од страна на милиони живи фосили кои останаа непроменети милиони години го предизвикува и крајот на Дарвинизмот.