ىعادلها – Macedonian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      12 Results   1 Domain
  12 Hits bet-ibc.com  
ج: كمية الحد الأدنى للإيداع هي 100 دولار أو ما يعادلها قيمة باليورو أو بالجنيه البريطاني.
О: Минималната сума за депозит е 100 Евра или истата вредност во долари или Британската фунта.