убеждения – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      13 Results   13 Domains
  www.google.ad  
Това е категория лична информация, свързана с поверителни медицински сведения, расов или етнически произход, политически или религиозни убеждения или сексуална ориентация.
Ovo je posebna kategorija osobnih podataka u vezi s povjerljivim medicinskim podacima, rasnim ili etničkim podrijetlom, političkim ili vjerskim uvjerenjima te spolom.
  www.google.co.uk  
Това е категория лична информация, свързана с поверителни медицински сведения, расов или етнически произход, политически или религиозни убеждения или сексуална ориентация.
Ovo je posebna kategorija osobnih podataka u vezi s povjerljivim medicinskim podacima, rasnim ili etničkim podrijetlom, političkim ili vjerskim uvjerenjima te spolom.
  images.google.co.uk  
Това е категория лична информация, свързана с поверителни медицински сведения, расов или етнически произход, политически или религиозни убеждения или сексуална ориентация.
Ovo je posebna kategorija osobnih podataka u vezi s povjerljivim medicinskim podacima, rasnim ili etničkim podrijetlom, političkim ili vjerskim uvjerenjima te spolom.
  www.google.com.br  
Това е категория лична информация, свързана с поверителни медицински сведения, расов или етнически произход, политически или религиозни убеждения или сексуална ориентация.
Ovo je posebna kategorija osobnih podataka u vezi s povjerljivim medicinskim podacima, rasnim ili etničkim podrijetlom, političkim ili vjerskim uvjerenjima te spolom.
  maps.google.pl  
Това е категория лична информация, свързана с поверителни медицински сведения, расов или етнически произход, политически или религиозни убеждения или сексуална ориентация.
Ovo je posebna kategorija osobnih podataka u vezi s povjerljivim medicinskim podacima, rasnim ili etničkim podrijetlom, političkim ili vjerskim uvjerenjima te spolom.
  www.google.no  
Това е категория лична информация, свързана с поверителни медицински сведения, расов или етнически произход, политически или религиозни убеждения или сексуална ориентация.
Ovo je posebna kategorija osobnih podataka u vezi s povjerljivim medicinskim podacima, rasnim ili etničkim podrijetlom, političkim ili vjerskim uvjerenjima te spolom.
  www.google.de  
Това е категория лична информация, свързана с поверителни медицински сведения, расов или етнически произход, политически или религиозни убеждения или сексуална ориентация.
Ovo je posebna kategorija osobnih podataka u vezi s povjerljivim medicinskim podacima, rasnim ili etničkim podrijetlom, političkim ili vjerskim uvjerenjima te spolom.
  maps.google.ch  
Това е категория лична информация, свързана с поверителни медицински сведения, расов или етнически произход, политически или религиозни убеждения или сексуална ориентация.
Ovo je posebna kategorija osobnih podataka u vezi s povjerljivim medicinskim podacima, rasnim ili etničkim podrijetlom, političkim ili vjerskim uvjerenjima te spolom.
  www.google.ie  
Това е категория лична информация, свързана с поверителни медицински сведения, расов или етнически произход, политически или религиозни убеждения или сексуална ориентация.
Ovo je posebna kategorija osobnih podataka u vezi s povjerljivim medicinskim podacima, rasnim ili etničkim podrijetlom, političkim ili vjerskim uvjerenjima te spolom.
  maps.google.it  
Това е категория лична информация, свързана с поверителни медицински сведения, расов или етнически произход, политически или религиозни убеждения или сексуална ориентация.
Ovo je posebna kategorija osobnih podataka u vezi s povjerljivim medicinskim podacima, rasnim ili etničkim podrijetlom, političkim ili vjerskim uvjerenjima te spolom.
  ec.europa.eu  
ЕС предприема действия от името на своите граждани с цел предотвратяване на дискриминацията въз основа на расова принадлежност или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация
Europska unija djeluje u ime građana EU s ciljem sprječavanja da postanu žrtve diskriminacije na osnovu rasnog ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, tjelesne ili mentalne nesposobnosti, starosti i seksualne orijentiranosti