увеличение – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      14 Results   11 Domains
  www.google.com.br  
Не забравяйте кои събития може да са причинили увеличение или намаление на реализациите или посещенията.
Upamtite koji su događaji pokrenuli konverzije ili posjete kako biste im povećali, odnosno smanjili broj.
  www.google.no  
Не забравяйте кои събития може да са причинили увеличение или намаление на реализациите или посещенията.
Upamtite koji su događaji pokrenuli konverzije ili posjete kako biste im povećali, odnosno smanjili broj.
  www.google.de  
Не забравяйте кои събития може да са причинили увеличение или намаление на реализациите или посещенията.
Upamtite koji su događaji pokrenuli konverzije ili posjete kako biste im povećali, odnosno smanjili broj.
  www.google.co.uk  
Не забравяйте кои събития може да са причинили увеличение или намаление на реализациите или посещенията.
Upamtite koji su događaji pokrenuli konverzije ili posjete kako biste im povećali, odnosno smanjili broj.
  javascripton.com  
- Добавя отдалечаване, увеличение в анимации на висене на знамена страни
- Dodao je smanjivanje, zumirati animacija na lebdi na zastavama zemalja
  2 Hits www.bridgat.com  
Цифрови голф далекомер, 6 x увеличение 28 мм цел монокулярно
Koji se tiče prsta Golf daljinomjer 6 x uvećanje 28mm cilj monokularan
  2 Hits www.ecb.europa.eu  
Максимално увеличение на оптическата плътност на приемливи представителни извадки, сравнени с нови евробанкноти
Najveće povećanje gustoće kod graničnih uzoraka u usporedbi s novim euronovčanicama
  2 Hits www.constructionworkers.eu  
15,38 % От брутна заплата увеличение с 8%
15,38 % Bruto plaće Povećano za 8 %
  access2eufinance.ec.europa.eu  
Създаването на единен пазар и съответното увеличение на търговията и общата икономическа дейност превръщат ЕС в основна търговска сила. ЕС се стреми да поддържа икономически растеж чрез инвестиции в транспорта, енергията и изследователската дейност, като същевременно цели да сведе до минимум въздействието върху околната среда на по-нататъшното икономическо развитие.
Stvaranjem jedinstvenog tržišta, a slijedom toga i rastom trgovine i povećanjem opće gospodarske aktivnosti, Europska unija pretvorila se u veliku trgovačku silu. EU nastoji održati gospodarski rast ulažući u promet, energiju i istraživanja, a istovremeno pokušava učinak daljnjeg gospodarskog razvoja na okoliš svesti na minimum.