услугите – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      1'365 Results   397 Domains
  69 Hits www.google.cn  
Подаване на сигнал за злоупотреба в услугите на Google
Prijava zloupotrebe Googleovih usluga
  30 Hits www.google.com.br  
Ремаркетингът с Google Анализ Ви позволява да се възползвате от съдържателната практическа информация за клиентите, изразяващи интерес към продуктите и услугите Ви, и след това да им показвате насочени реклами в цялата мрежа, които отговарят директно на търсеното от тях.
Ponovni marketing pomoću usluge Google Analytics pruža sjajan uvid u korisnike koji su zainteresirani za vaše proizvode i usluge, a njima se na webu prikazuju ciljani oglasi koji izravno odgovaraju onome što traže.
  19 Hits maps.google.no  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  20 Hits maps.google.hu  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  28 Hits www.google.co.uk  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  20 Hits www.google.ro  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  20 Hits www.google.sn  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  22 Hits maps.google.de  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  27 Hits maps.google.pl  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  27 Hits maps.google.ch  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  22 Hits maps.google.hr  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  22 Hits maps.google.sk  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  19 Hits www.google.at  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  7 Hits maps.google.se  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  www.czechtradeoffices.com  
Годишните отчети включват информация за финансовите резултати и основните събития, свързани с дейността на агенцията. Освен това дава основен преглед на услугите, организационната структура и проектите на CzechTrade, реализирани през годината.
Godišnja izvješća sadrže podatke o financijskim rezultatima i glavnim događajima koji se odnose na aktivnosti Agencije. Osim toga donose kratak pregled usluga, organizacijske strukture i projekata Agencije CzechTrade koje su provedene tijekom godine.
  4 Hits europass.cedefop.europa.eu  
Функционирането на Europass е-услугите е съобразено с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.
Obrada koju provodi e-služba Europassa zadovoljava zahtjeve Odredbe (EK) 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca od obrade osobnih podataka od strane institucija i tijela EU-a i o slobodnom kretanju takvih podataka.
  4 Hits www.google.ge  
В услугите, при които технологията на „бисквитките“ може да не е налице (например при мобилните приложения), е възможно да използваме идентификатори за конкретното ви устройство, за да ви показваме по-подходящи реклами.
Na uslugama za koje možda nije dostupna tehnologija kolačića (primjerice, u mobilnim aplikacijama), možemo upotrebljavati identifikatore uređaja radi posluživanja relevantnih oglasa. Saznajte više.
  9 Hits images.google.co.uk  
Описва правилата, които приемате, когато използвате услугите ни.
Opisuju uvjete koje prihvaćate kada upotrebljavate naše usluge.
  36 Hits www.google.ad  
Описва правилата, които приемате, когато използвате услугите ни.
Opisuju uvjete koje prihvaćate kada upotrebljavate naše usluge.
  14 Hits images.google.it  
Позволяваме на доверени бизнеси да използват в услугите ни „бисквитки“ или подобни технологии с цел рекламиране и изследвания.
Pouzdanim tvrtkama dopuštamo upotrebu kolačića ili sličnih tehnologija na našim uslugama u svrhu oglašavanja i istraživanja.
  17 Hits www.google.com.mt  
Описва правилата, които приемате, когато използвате услугите ни.
Opisuju uvjete koje prihvaćate kada upotrebljavate naše usluge.
  28 Hits privacy.google.com  
Как данните подобряват услугите на Google
Kako podaci poboljšavaju Googleove usluge
  20 Hits maps.google.cz  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  28 Hits www.google.li  
Стремим се да показваме на потребителите информацията, използвана за персонализиране на нашите услуги. Когато е подходящо, целта ни е прозрачност на информацията, която имаме за отделните потребители, и на това как я използваме, за да предоставим услугите си.
Korisnicima nastojimo pokazati koje informacije upotrebljavamo za prilagođavanje svojih usluga. Gdje je prikladno, težimo biti transparentni glede informacija koje imamo o individualnim korisnicima te kako te informacije upotrebljavamo za pružanje usluga.
  www.hotelercoli.com  
Ние използваме личните ви данни за аналитични цели, за да подобряваме услугите ни, за подобряване на изживяванията на потребителите и за подобряване на функционалността и качеството на нашите онлайн услуги за пътувания.
F. Analiza, poboljšanje i istraživanje: Koristimo osobne podatke za provođenje istraživanja i analizu. Možemo angažirati treću stranu da ih provede u naše ime. Možemo podijeliti ili otkriti rezultate takvog istraživanja, uključujući trećim stranama, u anonimnom, skupnom obliku. Koristimo vaše osobne podatke u analitičke svrhe, za poboljšanje naših usluga, za poboljšanje korisničkog iskustva i za poboljšanje funkcionalnosti i kvalitete naših usluga online rezervacije putovanja.
  25 Hits www.google.no  
Шифроваме много от услугите си посредством SSL.
Mnoge naše usluge kriptiramo SSL-om.
  87 Hits www.google.ie  
Шифроваме много от услугите си посредством SSL.
Mnoge naše usluge kriptiramo SSL-om.
  19 Hits www.google.ci  
Шифроваме много от услугите си посредством SSL.
Mnoge naše usluge kriptiramo SSL-om.
  3 Hits maps.google.fi  
Стремим се да отидем по-далеч, за да ви предоставим отлични услуги и лесни за използване инструменти за сигурност и поверителност. Моля, прочетете повече за някои от принципите и техническите подробности, които ръководят разработката на продуктите ни, и начина, по който използваме технологиите при предоставянето на услугите си.
Naš je cilj pružiti vam mnogo više od sjajnih usluga i jednostavnih alata za sigurnost i zaštitu privatnosti. Pročitajte više o nekim načelima i tehničkim pojedinostima kojima se vodimo pri osmišljavanju proizvoda i načinu na koji se koristimo tehnologijom za pružanje svojih usluga.
  5 Hits mail.google.com  
Използваме „бисквитки“ за много цели – например, за да запомним предпочитанията ви за Безопасно търсене, да направим рекламите, които виждате, по-подходящи за вас, да преброим колко посетители имаме на дадена страница, да ви помогнем да се регистрирате за услугите ни и да защитим данните ви.
Kolačićima se koristimo za mnoge namjene. Na primjer, kako bismo upamtili vaše postavke sigurnog pretraživanja, kako bi vam oglasi koje vidite bili relevantniji, kako bismo prebrojili posjetitelje pojedine stranice, kako bismo vam pomogli registrirati se za naše usluge i kako bismo zaštitili vaše podatke.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow