устойчив – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      175 Results   30 Domains
  82 Hits www.badebotti.ch  
Ние се произвеждат, използва само устойчив сушени, бавно нараства дървесина от Северния полярен кръг и нашите майстори гарантира барела чист и безупречен за баня и градина сауни.
Proizvodimo sebe, koristiti održivo suše samo, polako narasla na drva od Arktičkog kruga i naših obrtnika jamči čisti i besprijekorni za kupanje bubnjeve i vrt saune.
  mail.google.com  
Първо вижте в адресната лента на браузъра си дали URL адресът изглежда истински. Също така проверявайте дали уеб адресът започва с https:// – това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
Najprije pogledajte izgleda li URL u adresnoj traci preglednika kao stvarni URL. Provjerite također počinje li web-adresa slovima https://, što znači da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na "njuškanje" ili manipuliranje. Neki preglednici u adresnoj traci uz https:// prikazuju i ikonu lokota kako bi jasnije naznačili da je veza kriptirana te da ste sigurnije povezani.
  www.google.de  
Първо вижте в адресната лента на браузъра си дали URL адресът изглежда истински. Също така проверявайте дали уеб адресът започва с https:// – това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
Najprije pogledajte izgleda li URL u adresnoj traci preglednika kao stvarni URL. Provjerite također počinje li web-adresa slovima https://, što znači da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na "njuškanje" ili manipuliranje. Neki preglednici u adresnoj traci uz https:// prikazuju i ikonu lokota kako bi jasnije naznačili da je veza kriptirana te da ste sigurnije povezani.
  3 Hits www.google.ie  
Първо вижте в адресната лента на браузъра си дали URL адресът изглежда истински. Също така проверявайте дали уеб адресът започва с https:// – това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
Najprije pogledajte izgleda li URL u adresnoj traci preglednika kao stvarni URL. Provjerite također počinje li web-adresa slovima https://, što znači da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na "njuškanje" ili manipuliranje. Neki preglednici u adresnoj traci uz https:// prikazuju i ikonu lokota kako bi jasnije naznačili da je veza kriptirana te da ste sigurnije povezani.
  www.google.nl  
Първо вижте в адресната лента на браузъра си дали URL адресът изглежда истински. Също така проверявайте дали уеб адресът започва с https:// – това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
Najprije pogledajte izgleda li URL u adresnoj traci preglednika kao stvarni URL. Provjerite također počinje li web-adresa slovima https://, što znači da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na "njuškanje" ili manipuliranje. Neki preglednici u adresnoj traci uz https:// prikazuju i ikonu lokota kako bi jasnije naznačili da je veza kriptirana te da ste sigurnije povezani.
  www.google.it  
Първо вижте в адресната лента на браузъра си дали URL адресът изглежда истински. Също така проверявайте дали уеб адресът започва с https:// – това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
Najprije pogledajte izgleda li URL u adresnoj traci preglednika kao stvarni URL. Provjerite također počinje li web-adresa slovima https://, što znači da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na "njuškanje" ili manipuliranje. Neki preglednici u adresnoj traci uz https:// prikazuju i ikonu lokota kako bi jasnije naznačili da je veza kriptirana te da ste sigurnije povezani.
  4 Hits www.google.cn  
Първо вижте в адресната лента на браузъра си дали URL адресът изглежда истински. Също така проверявайте дали уеб адресът започва с https:// – това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
Najprije pogledajte izgleda li URL u adresnoj traci preglednika kao stvarni URL. Provjerite također počinje li web-adresa slovima https://, što znači da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na "njuškanje" ili manipuliranje. Neki preglednici u adresnoj traci uz https:// prikazuju i ikonu lokota kako bi jasnije naznačili da je veza kriptirana te da ste sigurnije povezani.
  4 Hits maps.google.ca  
Когато се съмнявате, ползвайте доверени отметки за важните сайтове, отворете сайта през търсеща машина или въведете адреса му директно в браузъра. Също така проверявайте дали уеб адресът започва с https:// – това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
U nedoumici upotrijebite pouzdane oznake za važne web-lokacije, posjetite web-lokaciju putem rezultata pretraživanja ili izravno upišite adresu u preglednik. Provjerite također počinje li web-adresa slovima https://, što znači da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na "njuškanje" ili manipuliranje.
  www.google.pt  
Първо вижте в адресната лента на браузъра си дали URL адресът изглежда истински. Също така проверявайте дали уеб адресът започва с https:// – това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
Najprije pogledajte izgleda li URL u adresnoj traci preglednika kao stvarni URL. Provjerite također počinje li web-adresa slovima https://, što znači da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na "njuškanje" ili manipuliranje. Neki preglednici u adresnoj traci uz https:// prikazuju i ikonu lokota kako bi jasnije naznačili da je veza kriptirana te da ste sigurnije povezani.
  www.google.cz  
Първо вижте в адресната лента на браузъра си дали URL адресът изглежда истински. Също така проверявайте дали уеб адресът започва с https:// – това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
Najprije pogledajte izgleda li URL u adresnoj traci preglednika kao stvarni URL. Provjerite također počinje li web-adresa slovima https://, što znači da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na "njuškanje" ili manipuliranje. Neki preglednici u adresnoj traci uz https:// prikazuju i ikonu lokota kako bi jasnije naznačili da je veza kriptirana te da ste sigurnije povezani.
  www.google.ci  
Първо вижте в адресната лента на браузъра си дали URL адресът изглежда истински. Също така проверявайте дали уеб адресът започва с https:// – това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
Najprije pogledajte izgleda li URL u adresnoj traci preglednika kao stvarni URL. Provjerite također počinje li web-adresa slovima https://, što znači da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na "njuškanje" ili manipuliranje. Neki preglednici u adresnoj traci uz https:// prikazuju i ikonu lokota kako bi jasnije naznačili da je veza kriptirana te da ste sigurnije povezani.
  4 Hits books.google.com  
Когато влизате в Gmail, трябва да се уверявате, че уеб адресът започва с https:// (а не само с http://). Това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
Kada se prijavljujete na Gmail, provjerite počinje li web-adresa slovima https:// (a ne samo "http://"). To signalizira da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na špijuniranje ili manipuliranje. Za više savjeta usluge Gmail pogledajte naš sigurnosni kontrolni popis za Gmail.
  2 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
Съществуващите в момента (2011 г.) общности са – Изменение на климата и смекчаване на последиците от него (Climate-KIC), Устойчива енергия (KIC InnoEnergy) и Информационни и комуникационни технологии (EIT ICT Labs).
Zajednice znanja i inovacija za 2011. usredotočene su na sljedeća područja: klimatske promjene i ublažavanje njihovih posljedica (Climate-KIC), održiva energija (KIC InnoEnergy) te informacijska i komunikacijska tehnologija (EIT ICT Labs).
  4 Hits www.google.li  
Първо вижте в адресната лента на браузъра си дали URL адресът изглежда истински. Също така проверявайте дали уеб адресът започва с https:// – това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
Najprije pogledajte izgleda li URL u adresnoj traci preglednika kao stvarni URL. Provjerite također počinje li web-adresa slovima https://, što znači da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na "njuškanje" ili manipuliranje. Neki preglednici u adresnoj traci uz https:// prikazuju i ikonu lokota kako bi jasnije naznačili da je veza kriptirana te da ste sigurnije povezani.
  4 Hits www.google.no  
Когато се съмнявате, ползвайте доверени отметки за важните сайтове, отворете сайта през търсеща машина или въведете адреса му директно в браузъра. Също така проверявайте дали уеб адресът започва с https:// – това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
U nedoumici upotrijebite pouzdane oznake za važne web-lokacije, posjetite web-lokaciju putem rezultata pretraživanja ili izravno upišite adresu u preglednik. Provjerite također počinje li web-adresa slovima https://, što znači da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na "njuškanje" ili manipuliranje.
  2 Hits www.google.ad  
Първо вижте в адресната лента на браузъра си дали URL адресът изглежда истински. Също така проверявайте дали уеб адресът започва с https:// – това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
Najprije pogledajte izgleda li URL u adresnoj traci preglednika kao stvarni URL. Provjerite također počinje li web-adresa slovima https://, što znači da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na "njuškanje" ili manipuliranje. Neki preglednici u adresnoj traci uz https:// prikazuju i ikonu lokota kako bi jasnije naznačili da je veza kriptirana te da ste sigurnije povezani.
  3 Hits www.google.fr  
Когато влизате в Gmail, трябва да се уверявате, че уеб адресът започва с https:// (а не само с http://). Това показва, че връзката ви с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране или намеса.
Kada se prijavljujete na Gmail, provjerite počinje li web-adresa slovima https:// (a ne samo "http://"). To signalizira da je veza s web-lokacijom kriptirana i otpornija na špijuniranje ili manipuliranje. Za više savjeta usluge Gmail pogledajte naš sigurnosni kontrolni popis za Gmail.
  7 Hits www.energyformayors.eu  
Изпратят Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ), одобрен от общинския съвет, в рамките на годината, следваща присъединяването
Dostaviti Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP) koji je odobren od strane predstavničkog tijela lokalne samouprave, tijekom godine dana nakon pridruživanja
  www.constructionworkers.eu  
4,06 % за устойчива заетост
4,06 % za održivu zapošljivost
  6 Hits www.ngyc.com  
Устойчив магнит
otporan magnet
  2 Hits www.ecb.europa.eu  
От този момент нататък ЕЦБ като „капитан“ на отбора на Евросистемата – системата на централните банки от еврозоната – провежда паричната политика на държавите от валутния съюз. Първостепенната ѝ цел е ценовата стабилност в средносрочен план, защото стабилните цени са основата за устойчив икономически растеж и просперитет в Европа.
Otad ESB na čelu tima Eurosustava – centralnobankarskog sustava europodručja – vodi monetarnu politiku država članica monetarne unije. Njezin je glavni cilj održavanje stabilnosti cijena tijekom srednjoročnog razdoblja jer su stabilne cijene temelj održivoga gospodarskog rasta i blagostanja u Europi.
  www.bwin.com  
GVC Holdings PLC отдава голямо значение на корпоративната социална отговорност. Като член на групата ElectraWorks Limited се застъпва за устойчивата корпоративна политика с основни стълбове - икономическа, екологична и социална отговорност.
Društvena odgovornost korporacije (Corporate Social Responsibility) je jedno od vodećih načela grupe bwin.party. Tvrtka ElectraWorks Limited se kao članica grupe zalaže za trajnu politiku poduzeća s težištem na gospodarskoj odgovornosti, ekološkoj odgovornosti i društvenoj odgovornosti. Pri tome gospodarska i društvena odgovornost sa stajališta tvrtke ElectraWorks Limited ne predstavljaju nikakvo proturječje, štoviše, upravo je poduzetničko djelovanje u vremenima informacijskog društva ovisno o prihvaćanju društvenog okruženja.
  fsfe.org  
Когато Европейската комисия започнали да се занимават със Свободния софтуер на редовни начала, те потърсили как да избегнат двусмислието на английското словосъчетание „Free Software“ и погрешните разбирания на израза „Отворен код“, което довело до приемането на трети термин, който изскочил случайно около 1992 – „Libre Software“. Терминът се е доказал като устойчив на неправилна употреба и все още се използва по сходен начин за Свободния софтуер.
Kada je Europska komisija počela redovno obrađivati temu slobodnog softvera, željeli su izbjeći višeznačnost engleske riječi "free software", kao i nesporazuma oko "otvorenog koda", što je dovelo do prihvaćanja trećeg izraza koji se povremeno pojavljivao od 1992.: "Libre software". Ovaj se izraz pokazao otporan na trend korištenja u svakojake svrhe i još uvijek se koristi uz isto značenje kao i "slobodan softver", tako da bi mogao ponuditi rješenje onima koji se boje da će biti krivo shvaćeni kada govore engleski.
  www.european-council.europa.eu  
След като проведоха стратегически дебат, ръководителите от ЕС заявиха, че енергийната политика на ЕС има за цел да осигури на домакинствата и предприятията енергия на достъпни и конкурентни цени по безопасен и устойчив начин.
After a strategic debate, leaders stated that the EU's energy policy aims at providing both households and companies with affordable and competitively priced energy in a safe and sustainable manner.
  www.strong.tv  
Здрава и устойчива на атмосферно влияние
Sjajan prijem i u zahtjevnim uvjetima
  www.yoursoulsplan.com  
у дома с всички животни и спокойно да се изкачи на най-високите дървета.Това беше най-естественото нещо в света, за да ги търся като дете.Бях пълен с приключения и се научих да бъда устойчив и без страх в моите самотни занимания ,
"Moj se plan odvijao tako mirnim i bezizlaznim načinom tijekom svog života da je jedna konstanta koja je potvrdila moje namjere prije rođenja bila neumoljiv entuzijazam za stazu na kojoj sam se nalazio, a odrastanje, priroda i životinje su mi bili stalni suputnici. kod kuće sa svim životinjama i na jednostavnosti se penjati na najvišu stabla, bila mi je prirodna stvar na svijetu da ih tražim kao dijete, bio sam pun avanture i naučio sam biti elastičan i bez straha u mojim samostalnim pothvatima ,
  www.worldbank.org  
Неговата презентация се състоя само ден след публикуването на Световния доклад озаглавен Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience (Намалете топлината: климатични крайности, регионални въздействия и аргументи за устойчив Show Less -
WASHINGTON, 27. lipnja 2013. – Odbor izvršnih direktora Svjetske banke danas je odobrio djelomično kreditno jamstvo (PCG) uz iznosu do 200 milijuna EUR (protuvrijednost iznosa od 256,40 milijuna USD) ... Show More + Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR) za potrebe zajma u iznosu do 250 milijuna EUR u okviru Projekta financiranja izvoznika(CEFGP).„Globalna recesija, nakon koje je uslijedila kriza u eurozoni, pogodila je sva gospodarstva u regiji, uključujući i hrvatsko“, rekla je Mamta Murthi, regionalna direktorica Svjetske banke za središnju Europu i baltičke zemlje. „Ograničena likvidnost na svjetskim tržištima značila je i ograničenu dostupnost srednjoročnog i dugoročnog financiranja za mnoga privatna poduzeća, koja su važan pokretač gospodarskoga rasta i otvaranja radnih mjesta. Uloga jamstva je staviti na raspolaganje dodatna financijska sredstava hrvatskim izvoznicima.“PCG je namijenjen mobiliziranju financijskih sredstava komercijalnih banaka preko HBOR-a. PCG će pomoći HBOR-u u pri Show Less -