ученици – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      39 Results   9 Domains
  22 Hits www.info.univ-tours.fr  
Можете да намерите тази страница, различни свидетелства на бивши ученици, сега напълно интегрирана в света на & rsquo; бизнес.
Možete pronaći ovu stranicu, različiti iskazi bivših studenata, sada u potpunosti integriran u svijetu & rsquo; poslovanje.
  2 Hits www.firstaction.eu  
По време на кампанията от 02.10 до 06.10.2017г. бяха проведени информационни срещи в обучителни институции - с 66 ученици от [...]
15. prosinca 2017. držan je prosvjed "STOP fundamentalističkom nasilju nad ženama" ispred Sabora koje su organizirale Ženska mreža, Autonomna ženska [...]
  2 Hits europass.cedefop.europa.eu  
Помогнете на Вашите ученици или студенти да попълнят своето Europass CV и езиков паспорт
Pomognite svojim učenicima ili studentima u popunjavanju Europass životopisa i jezične putovnice
  www.croatia-in-the-eu.eu  
Златан намира време да води и художествени програми за ученици и младежи, както и за деца с церебрална парализа.
Također, Zlatan pronalazi vremena za organizaciju umjetničkih programa za studente i mlade,te za djecu s cerebralnom paralizom.
  2 Hits pixnio.com  
Снимки в обществена собственост за деца, родители, ученици, преподаватели, уебмастери, всички креативни художници и всички други на които им трябват снимки освободени от авторски права за ползване в който и било частен или комерчески проект.
Besplatne slike za djecu, roditelje, učenike, nastavnike, profesore, vlasnike sajtova, sve kreativce i sve druge koji trebaju slike koje nisu zaštićene autorskim pravima za korištenje u bilo kom privatnom ili poslovnom projektu.
  www.spreadthesign.com  
В този Network проект ние разширяване партньорството, записваме нови жестомимики, така че всеки език има документирани 15.000 жестомимики и ние ще направим голямо турне за разпространение във всяка страна. ЕС и Leonardo през неговите ресурси ни дадоха възможност да покажем нашата способност да се подобри професионалното образование за глухи ученици, партньорите членове в Spread the sign.
Spread the sign je međunarodni EU projekt između 2012 - 2015 pod Leonardo da Vinci i cjeloživotni programi učenja, a u Leonardo dijelu je pod naslovom Leonardo Network. U ovom Network projektu povećali smo broj partnera, snimili nove znakove kako bi svaki jezik imao 15.000 dokumentiranih znakova i napravit ćemo veliku turneju po svakoj državi kako bi proširili glas. EU i Leonardo kroz svoje resurse dali su nam priliku pokazati sposobnosti i poboljšati strukovno obrazovanje za gluhe učenike u državama partnerima Spread the sign.
  2 Hits ec.europa.eu  
Над 1000 предлагат стажове за ученици и студенти в рамките на схемата „Ученически и студентски практики“, съфинансирана от ЕСФ. Очаква се около 53 000 ученици от над 400 професионални гимназии да вземат участие и да получат 240 часа платен работен стаж.
More than 1000 employers are offering internships for school and university students under the ESF co-funded ‘School and university student practices’ scheme. Around 53 000 students from over 400 vocational high schools are expected to take part and receive 240 hours of paid work experience. Each will have a personal mentor and a trainer to help them gain the most from the internship. “A preliminary survey proved the demand for such internships from students,” explained programme coordinator Emiliya Valchovska from the Ministry of Education. “Teams have been put together, the teachers selected, and now we are moving to select the students who will take part.”