учени – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      50 Results   35 Domains
  2 Hits www.google.co.uk  
Талантливи млади учени впечатляват съдиите на първото издание на Научното изложение на Google.
Nadareni mladi znanstvenici zadivili su suce na prvom Googleovu sajmu znanosti.
  www.google.li  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  www.google.sn  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  2 Hits maps.google.it  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  maps.google.fi  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  www.google.dk  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  2 Hits maps.google.ch  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  maps.google.hu  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  maps.google.ca  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  maps.google.cz  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  www.google.ie  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  www.google.ro  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  www.google.lt  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  maps.google.se  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  maps.google.hr  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  wordplanet.org  
14 Имам длъжност към гърци и към варвари, към учени и към неучени;
14 Dužnik sam Grcima i barbarima, mudracima i neznalicama.
  2 Hits www.google.de  
Талантливи млади учени впечатляват съдиите на първото издание на Научното изложение на Google.
Nadareni mladi znanstvenici zadivili su suce na prvom Googleovu sajmu znanosti.
  images.google.co.uk  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavne su, iznenađujuće, a katkada i spontane izmjene Googleova logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  2 Hits www.croatia-in-the-eu.eu  
Словенските и хърватските учени са документирали изследванията си в поредица от статии, приети добре в няколко от водещите медицински списания.
Slovenski i hrvatski znanstvenici dokumentirali su svoja istraživanja u nekolicini dobro prihvaćenih radova objavljenih u vodećim medicinskim časopisima.
  2 Hits www.google.com.br  
Талантливи млади учени впечатляват съдиите на първото издание на Научното изложение на Google.
Nadareni mladi znanstvenici zadivili su suce na prvom Googleovu sajmu znanosti.
  2 Hits maps.google.pl  
Талантливи млади учени впечатляват съдиите на първото издание на Научното изложение на Google.
Nadareni mladi znanstvenici zadivili su suce na prvom Googleovu sajmu znanosti.
  www.google.ad  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavne su, iznenađujuće, a katkada i spontane izmjene Googleova logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  2 Hits lingvo.info  
Немануалните елементи като изражения на лицето, движения на главата и раменете са неразделна част от граматиките на езиците на глухонемите и показват типове фрази или различни части от изреченията като относителни подчинени изречения. Жестомимичните езици не са по-лесни за изучаване от говоримите езици, те ​​са много богати и изразителни и си струват времето и усилията да бъдат научени.
No u gestovnim jezicima postoji mnogo više od ruku. Neručni elementi kao što su izraz lica, pokreti glave ili ramena su integralni dio gramatike gestovnih jezika i pokazuju tip rečenice ili različite dijelove rečenice kao što su odnosne zamjenice. Gestovni jezici nisu lakši od govornih jezika, vrlo su bogati i izražajni jezici koji zaslužuju vrijeme i trud potreban da ih se nauči, samo što su neobični.
  3 Hits books.google.com  
„Това ще даде възможност на библиотеките да направят достъпни за учени и изследователи от целия свят още по-голяма част от своите архивни и специализирани сбирки по начин, който напълно ще промени естеството на академичната работа.
"Naše sudjelovanje u Knjižničnom programu Google pretraživanja knjiga znatno će pridodati obimnim digitalnim izvorima koje knjižnica već pruža", izjavio je James Neal, potpredsjednik Columbije za informativne usluge i sveučilišni knjižničar. "Omogućit će knjižnicama da znatnije dijelove svojih izvanrednih arhivskih i posebnih zbirki učine dostupnima učenjacima i istraživačima širom svijeta na načine koji će potpuno promijeniti prirodu znanosti".
  www.bwin.com  
Ето защо ние сме първата компания, която в сътрудничество с учени е провела анализи на действителното поведение на участниците в хазартни игри в интернет и е разработила научнообоснована концепция за отговорна игра.
Igranje je veliki izvor zabave milijunima ljudi širom svijeta. No, određenoj manjini može uzrokovati probleme. Radimo na identifikaciji rizika što je prije moguće i intervenciji za sprječavanje tih problema prije nego se pojave. Uspostavili smo okvir Odgovorno igranje koji uključuje kontrole kako bismo korisnicima pomogli da igraju unutar svojih limita i izbjegnu situacije u kojima im igranje uzrokuje probleme. Kao i u svemu što radimo, vjerujemo da se zaštitne mjere moraju temeljiti na znanosti. Zato smo bili prva tvrtka koja je surađivala sa znanstvenicima u analizi stvarnog ponašanja prilikom online igranja i razvili smo koncept odgovornog igranja temeljen na dokazima.
  www.howtogomo.com  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  www.google.sk  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  www.google.cn  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  local.google.com  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
  maps.google.de  
Драскулките са забавните, изненадващи и понякога спонтанни промени в логото на Google в чест на празници, годишнини или прочути творци, първооткриватели и учени.
Doodle logotipi zabavni su, puni iznenađenja i katkada spontanih izmjena Googleovog logotipa kojim se obilježavaju praznici, obljetnice te životi poznatih umjetnika i znanstvenika.
1 2 Arrow