химически – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      31 Results   6 Domains
  20 Hits www.bridgat.com  
Химически влакна (1)
Kemijska vlakna (1)
  elements.vanderkrogt.net  
List of names sent to me by Misho Avramov, asst. prof., Химически факултет, Софийският университет "Св. Климент Охридски". (11 January 2000).
Eni Generalic, Kemijsko-Tehnoloski Fakultet u Splitu Periodni sustav elemenata. (accessed 9 January 2000).
  7 Hits www.graco.com  
Пневматични химически помпи за впръскване
Pneumatske pumpe za ubrizgavanje kemijskih tvari
  www.heineken.com  
Алкохолът се получава при ферментацията на плодове, зеленчуци и зърнени култури – с други думи, когато маята или бактерията причинят ферментиране на първоначалната хранителна суровина и я видоизменят химически така, че от нея се получава алкохол.
Alkohol nastaje fermentacijom voæa, povræa ili zrna, odnosno kad kvasac ili bakterije uzrokuju fermentaciju šeæera u izvornoj hrani i mijenjaju kemikalije u alkohol.
  www.czechtradeoffices.com  
През 2014 г. приходите й възлизат на 22 милиарда евро и повече от 116 000 души работят в тази област. Производството на основни химически вещества (64%) и производството на фармацевтични продукти (17%) имат най-голям принос от гледна точка на приходите.
Kemijska industrija Češke Republike spada među glavne industrijske grane u ovoj zemlji. 2014. godine promet u ovom području gdje je zaposleno više od 116.000 osoba postignut je u iznosu od 22 milijarde EUR-a. Proizvodnja osnovnih kemijskih tvari (64 %) i proizvodnja lijekova (17 %) u odnosu na prihode imaju najveći udjel. Proizvodi kemijske industrije dostavljaju se u druge srodne grane, npr. u automobilsku, građevinsku, elektroničku, prehrambenu i tekstilnu industriju te drugdje. Češke tvrtke proizvode npr. gnojiva, poliester vlakna, plastične materijale i anorganske tvari, te spadaju među najvažnije proizvođače u ovom sektoru.