химия – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Wikipedia
Химия  "Химията" (на=от كيمياء , „земя“) е наука, която изучава състава, структурата, свойствата и поведението на веществата (химичните елементи и техните съединения), както и преобразуванията им вследствие на различни химични реакции. Химията е природна наука, свързана с изследванията на атоми, молекули, йони и други форми на веществата, както и на идеите за енергия и ентропия във връзка със спонтанността на химичните процеси. Kemija  "Kemija" (starofrancuski: ''alkemie''; arapski ''al-kimia'': ''umjetnost preobrazbe'') je znanost koja proučava ustroj, osobine, sastav i pretvorbu tvari. Kemija se bavi kemijskim elementima i spojevima, koji se sastoje od atoma i molekula, kao i njihovim odnosima.

Keybot      13 Results   10 Domains
  4 Hits info.univ-tours.fr  
Това обучение на високо ниво (5) позволява на хората от г & rsquo; други области (химия, биология, математика, телосложение, управление, …) г & rsquo; придобиване и овладяване на знания и умения в областта на компютърните науки в & rsquo; време, когато и двамата ИТ експертиза е все по-търсени от компаниите.
Ovaj trening na visokoj razini (5) omogućava ljudima iz d & rsquo; drugim područjima (kemija, biologija, Matematika, Stas, upravljanje, …) d ć steći i svladati znanja i vještine iz računalnih znanosti na & rsquo; vrijeme kad i IT stručnost sve više traži tvrtke.
  google.com  
През 1998 г. заема длъжността на директор, отговарящ за създаването на Принстънския мултидисциплинарен институт по интегративна геномика „Луис Сиглър“. Шърли има докторска степен по биохимия от университета „Темпъл“ и завършена с отличие бакалавърска степен по химия от университета „Куинс“.
Shirley M. Tilghman članica je našeg upravnog odbora od listopada 2005. Shirley je bila predsjednica Sveučilišta Princeton od lipnja 2001. Od kolovoza 1986. do lipnja 2001. radila je kao profesor na Sveučilištu Princeton, a od kolovoza 1988. do lipnja 2001. kao istraživač u Medicinskom institutu Howard Hughes. Godine 1998. preuzela je ulogu osnivačkog direktora multidisciplinarnog Instituta za integrativnu genomiku na Princetonu. Shirley ima doktorat iz biokemije sa Sveučilišta Temple te diplomu uz počasti iz kemije s Queen’s University.Više o Shirley M. Tilghman »
  google.com  
През 1998 г. заема длъжността на директор, отговарящ за създаването на Принстънския мултидисциплинарен институт по интегративна геномика „Луис Сиглър“. Шърли има докторска степен по биохимия от университета „Темпъл“ и завършена с отличие бакалавърска степен по химия от университета „Куинс“.
Shirley M. Tilghman članica je našeg upravnog odbora od listopada 2005. Shirley je bila predsjednica Sveučilišta Princeton od lipnja 2001. Od kolovoza 1986. do lipnja 2001. radila je kao profesor na Sveučilištu Princeton, a od kolovoza 1988. do lipnja 2001. kao istraživač u Medicinskom institutu Howard Hughes. Godine 1998. preuzela je ulogu osnivačkog direktora multidisciplinarnog Instituta za integrativnu genomiku na Princetonu. Shirley ima doktorat iz biokemije sa Sveučilišta Temple te diplomu uz počasti iz kemije s Queen’s University.Više o Shirley M. Tilghman »
  google.com.br  
През 1998 г. заема длъжността на директор, отговарящ за създаването на Принстънския мултидисциплинарен институт по интегративна геномика „Луис Сиглър“. Шърли има докторска степен по биохимия от университета „Темпъл“ и завършена с отличие бакалавърска степен по химия от университета „Куинс“.
članica je našeg upravnog odbora od listopada 2005. Shirley je predsjednica Sveučilišta Princeton od lipnja 2001. Od kolovoza 1986. do lipnja 2001. radila je kao profesor na Sveučilištu Princeton, a od kolovoza 1988. do lipnja 2001. kao istraživač na Medicinskom institutu Howard Hughes. Godine 1998. preuzela je ulogu osnivačkog direktora multidisciplinarnog Instituta za integrativnu genomiku na Princetonu. Shirley ima doktorat iz biokemije sa Sveučilišta Temple te diplomu uz počasti iz kemije s Queen’s University.
  google.com  
През 1998 г. заема длъжността на директор, отговарящ за създаването на Принстънския мултидисциплинарен институт по интегративна геномика „Луис Сиглър“. Шърли има докторска степен по биохимия от университета „Темпъл“ и завършена с отличие бакалавърска степен по химия от университета „Куинс“.
Shirley M. Tilghman članica je našeg upravnog odbora od listopada 2005. Shirley je bila predsjednica Sveučilišta Princeton od lipnja 2001. Od kolovoza 1986. do lipnja 2001. radila je kao profesor na Sveučilištu Princeton, a od kolovoza 1988. do lipnja 2001. kao istraživač u Medicinskom institutu Howard Hughes. Godine 1998. preuzela je ulogu osnivačkog direktora multidisciplinarnog Instituta za integrativnu genomiku na Princetonu. Shirley ima doktorat iz biokemije sa Sveučilišta Temple te diplomu uz počasti iz kemije s Queen’s University.Više o Shirley M. Tilghman »
  google.com  
През 1998 г. заема длъжността на директор, отговарящ за създаването на Принстънския мултидисциплинарен институт по интегративна геномика „Луис Сиглър“. Шърли има докторска степен по биохимия от университета „Темпъл“ и завършена с отличие бакалавърска степен по химия от университета „Куинс“.
Shirley M. Tilghman članica je našeg upravnog odbora od listopada 2005. Shirley je bila predsjednica Sveučilišta Princeton od lipnja 2001. Od kolovoza 1986. do lipnja 2001. radila je kao profesor na Sveučilištu Princeton, a od kolovoza 1988. do lipnja 2001. kao istraživač u Medicinskom institutu Howard Hughes. Godine 1998. preuzela je ulogu osnivačkog direktora multidisciplinarnog Instituta za integrativnu genomiku na Princetonu. Shirley ima doktorat iz biokemije sa Sveučilišta Temple te diplomu uz počasti iz kemije s Queen’s University.Više o Shirley M. Tilghman »
  google.co.uk  
През 1998 г. заема длъжността на директор, отговарящ за създаването на Принстънския мултидисциплинарен институт по интегративна геномика „Луис Сиглър“. Шърли има докторска степен по биохимия от университета „Темпъл“ и завършена с отличие бакалавърска степен по химия от университета „Куинс“.
Shirley M. Tilghman članica je našeg upravnog odbora od listopada 2005. Shirley je bila predsjednica Sveučilišta Princeton od lipnja 2001. Od kolovoza 1986. do lipnja 2001. radila je kao profesor na Sveučilištu Princeton, a od kolovoza 1988. do lipnja 2001. kao istraživač u Medicinskom institutu Howard Hughes. Godine 1998. preuzela je ulogu osnivačkog direktora multidisciplinarnog Instituta za integrativnu genomiku na Princetonu. Shirley ima doktorat iz biokemije sa Sveučilišta Temple te diplomu uz počasti iz kemije s Queen’s University.Više o Shirley M. Tilghman »
  google.com  
През 1998 г. заема длъжността на директор, отговарящ за създаването на Принстънския мултидисциплинарен институт по интегративна геномика „Луис Сиглър“. Шърли има докторска степен по биохимия от университета „Темпъл“ и завършена с отличие бакалавърска степен по химия от университета „Куинс“.
Shirley M. Tilghman članica je našeg upravnog odbora od listopada 2005. Shirley je bila predsjednica Sveučilišta Princeton od lipnja 2001. Od kolovoza 1986. do lipnja 2001. radila je kao profesor na Sveučilištu Princeton, a od kolovoza 1988. do lipnja 2001. kao istraživač u Medicinskom institutu Howard Hughes. Godine 1998. preuzela je ulogu osnivačkog direktora multidisciplinarnog Instituta za integrativnu genomiku na Princetonu. Shirley ima doktorat iz biokemije sa Sveučilišta Temple te diplomu uz počasti iz kemije s Queen’s University.Više o Shirley M. Tilghman »
  google.com  
През 1998 г. заема длъжността на директор, отговарящ за създаването на Принстънския мултидисциплинарен институт по интегративна геномика „Луис Сиглър“. Шърли има докторска степен по биохимия от университета „Темпъл“ и завършена с отличие бакалавърска степен по химия от университета „Куинс“.
Shirley M. Tilghman članica je našeg upravnog odbora od listopada 2005. Shirley je bila predsjednica Sveučilišta Princeton od lipnja 2001. Od kolovoza 1986. do lipnja 2001. radila je kao profesor na Sveučilištu Princeton, a od kolovoza 1988. do lipnja 2001. kao istraživač u Medicinskom institutu Howard Hughes. Godine 1998. preuzela je ulogu osnivačkog direktora multidisciplinarnog Instituta za integrativnu genomiku na Princetonu. Shirley ima doktorat iz biokemije sa Sveučilišta Temple te diplomu uz počasti iz kemije s Queen’s University.Više o Shirley M. Tilghman »
  google.com  
През 1998 г. заема длъжността на директор, отговарящ за създаването на Принстънския мултидисциплинарен институт по интегративна геномика „Луис Сиглър“. Шърли има докторска степен по биохимия от университета „Темпъл“ и завършена с отличие бакалавърска степен по химия от университета „Куинс“.
Shirley M. Tilghman članica je našeg upravnog odbora od listopada 2005. Shirley je bila predsjednica Sveučilišta Princeton od lipnja 2001. Od kolovoza 1986. do lipnja 2001. radila je kao profesor na Sveučilištu Princeton, a od kolovoza 1988. do lipnja 2001. kao istraživač u Medicinskom institutu Howard Hughes. Godine 1998. preuzela je ulogu osnivačkog direktora multidisciplinarnog Instituta za integrativnu genomiku na Princetonu. Shirley ima doktorat iz biokemije sa Sveučilišta Temple te diplomu uz počasti iz kemije s Queen’s University.Više o Shirley M. Tilghman »