черти – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      10 Results   5 Domains
  www.scienceinschool.org  
Белег: една или комплекс от черти в характеристиката на организма (например, височина, устойчивост към антибиотици, цветно зрение или способност да извърташ езика си).
Svojstvo: jedna ili više varijanta karakteristike nekog organizma (npr. visina; otpornost na antibiotike; mogućnost da se vide boje ili zarola jezik).
  2 Hits lingvo.info  
Целта на фонетичната транскрипция (обикновено в квадратни скоби) е да транскрибира звуците (фоните) така, че да се опише точната артикулация, докато фонемната транскрипция (обикновено в наклонени черти) транскрибира думите от гледна точка на това как звуци са категоризирани в даден език.
Fon je osnovna jedinica ljudskog govora; fonem je osnovna glasovna jedinica u određenom jeziku. Za konkretni jezik je fonem apstraktna jedinica koja uključuje više različitih fonova. To se ogleda na različitim razinama transkripcije. Svrha fonetske transkripcije (obično između četvrtastih zagrada) je da transkribira zvukove (fonove) tako da se može dobiti točna artikulacija dok fonemska transkripcija (obično između kosih crta) transkribira riječi po tome kako su zvukovi kategorizirani u pojedinim jezicima. Granice između fonetske i fonemske transkripcije nisu uvijek jasne: - strogi fonetski prijepis obuhvaća više varijacija u zvukovima, dok široki fonetski prijepis obuhvaća samo najvažnije karakteristike i prenosi ih u fonemsku transkripciju.
  www.ecb.europa.eu  
Профилът на фугите на тухлената фасада е една от отличителните черти на Гросмарктхале: според проекта на Мартин Елзесер, който по това време е бил директор по градоустройството на Франкфурт на Майн, ширината на надлъжните фуги трябва да бъде значително по-голяма от тази на вертикалните фуги, т.е. два и половина сантиметра спрямо един сантиметър.
Od proljeća 2010. radi se na popravku vanjskih zidova istočne krilne zgrade načinjenih od opeke. Radovi obuhvaćaju uklanjanje žbuke sa svih sljubnica i njezino ponovno nanošenje. Sljubnice na pročelju od opeke jedna su od osobitosti Grossmarkthallea. Prema projektu Martina Elsaessera, tadašnjeg ravnatelja urbanističkog zavoda Grada Frankfurta na Majni, vodoravne sljubnice trebale su biti znatno šire od okomitih, odnosno 2,5 centimetra, dok je širina okomitih trebala biti tek jedan centimetar. Zamisao je bila istaknuti vodoravni smjer opeka. To umjetničko isticanje vodoravnosti dodatno je naglašeno bojom sljubnica: vodoravne su ispunjene svijetlom žbukom, a okomite tamnom. Cilj je pomne restauracije sljubnica postići prvobitni izgled pročelja.
  www.meshartility.eu  
По-голямата част от срещата бе посветена на анализа на европейската и националните регулаторни рамки относно обмена на данни, който бе извършен през последните месеци. Анализът показа специфични черти на европейския и националните енергийни пазари и също така помогна да се установят случаи на практики за обмен на реални данни за енергопотреблението.
Dana 27. i 28. veljače drugi put su se sastali partneri projekta MESHARTILITY u Bruxellesu te raspravljali o prošlim postignućima i zadacima u bližoj budućnosti. Glavni dio susreta je posvećen analizama europskih i nacionalnih okvira razmjene podataka koji su provedeni tijekom proteklih mjeseci. Analize su pokazale specifične značajke na tržištu EU-a i nacionalnim energetskim tržištima kao što su i pomogle identificirati stvarnu praksu razmjene podataka. Rezultati ove analize će se koristiti tijekkom priprema agende za nadolazeći EU okrugli stol koji će okupiti predstavnike jedinica lokalne samouprave i energetskih kompanija iz zemalja koje sudjeluju u projektu. Tijekom sastanka će se također raspravljati o ostalim zadacima kao što je potpisivanje sporazuma o lokalnoj energiji između lokalnih vlasti i energetskih tvrtki te početak razvoja akcijskih planova energetski održivog razvitka.