чим – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      22 Results   19 Domains
  www.google.com.br  
Получете значима практическа информация
Dođite do bitnih informacija
  www.google.ci  
Сега можем да качим личните си файлове (снимки, видеоклипове, документи, музика и т.н.) на сървъри в облака и да имаме достъп до тях от всеки компютър, което ни предпазва от загубата им вследствие на вируси, повредени твърди дискове или човешка грешка.
Posljednjih godina računalstvo u oblaku nudi čak i više prednosti. Sada možemo prenijeti osobne datoteke (fotografije, videozapise, dokumente, glazbu itd.) na poslužitelje u oblaku i pristupiti im s bilo kojeg računala, tako da ih ne možemo izgubiti uslijed napada virusa, pokvarenih tvrdih diskova ili vlastite pogreške.
  www.google.it  
Сега можем да качим личните си файлове (снимки, видеоклипове, документи, музика и т.н.) на сървъри в облака и да имаме достъп до тях от всеки компютър, което ни предпазва от загубата им вследствие на вируси, повредени твърди дискове или човешка грешка.
Posljednjih godina računalstvo u oblaku nudi čak i više prednosti. Sada možemo prenijeti osobne datoteke (fotografije, videozapise, dokumente, glazbu itd.) na poslužitelje u oblaku i pristupiti im s bilo kojeg računala, tako da ih ne možemo izgubiti uslijed napada virusa, pokvarenih tvrdih diskova ili vlastite pogreške.
  golf.volkswagen.com  
Динамичното регулиране на височината на фаровете осветява пътя според осветността и метеорологичните условия. Системата за измиване на фаровете с датчик за нивото на течността предлага непомрачима осветеност на пътя.
Opcijski Blind Spot senzor s potporom izlaska iz parkirnog mjesta upozorava vas tijekom vožnje na vozila u mrtvom kutu u okviru ograničenja sustava. Prilikom izlaska iz parkirnog mjesta vožnjom unatrag senzor nadzire područja bočno i iza vašeg automobila.
  www.google.ie  
Сега можем да качим личните си файлове (снимки, видеоклипове, документи, музика и т.н.) на сървъри в облака и да имаме достъп до тях от всеки компютър, което ни предпазва от загубата им вследствие на вируси, повредени твърди дискове или човешка грешка.
Posljednjih godina računalstvo u oblaku nudi čak i više prednosti. Sada možemo prenijeti osobne datoteke (fotografije, videozapise, dokumente, glazbu itd.) na poslužitelje u oblaku i pristupiti im s bilo kojeg računala, tako da ih ne možemo izgubiti uslijed napada virusa, pokvarenih tvrdih diskova ili vlastite pogreške.
  mail.google.com  
Сега можем да качим личните си файлове (снимки, видеоклипове, документи, музика и т.н.) на сървъри в облака и да имаме достъп до тях от всеки компютър, което ни предпазва от загубата им вследствие на вируси, повредени твърди дискове или човешка грешка.
Posljednjih godina računalstvo u oblaku nudi čak i više prednosti. Sada možemo prenijeti osobne datoteke (fotografije, videozapise, dokumente, glazbu itd.) na poslužitelje u oblaku i pristupiti im s bilo kojeg računala, tako da ih ne možemo izgubiti uslijed napada virusa, pokvarenih tvrdih diskova ili vlastite pogreške.
  www.google.nl  
Сега можем да качим личните си файлове (снимки, видеоклипове, документи, музика и т.н.) на сървъри в облака и да имаме достъп до тях от всеки компютър, което ни предпазва от загубата им вследствие на вируси, повредени твърди дискове или човешка грешка.
Posljednjih godina računalstvo u oblaku nudi čak i više prednosti. Sada možemo prenijeti osobne datoteke (fotografije, videozapise, dokumente, glazbu itd.) na poslužitelje u oblaku i pristupiti im s bilo kojeg računala, tako da ih ne možemo izgubiti uslijed napada virusa, pokvarenih tvrdih diskova ili vlastite pogreške.
  www.google.cz  
Сега можем да качим личните си файлове (снимки, видеоклипове, документи, музика и т.н.) на сървъри в облака и да имаме достъп до тях от всеки компютър, което ни предпазва от загубата им вследствие на вируси, повредени твърди дискове или човешка грешка.
Posljednjih godina računalstvo u oblaku nudi čak i više prednosti. Sada možemo prenijeti osobne datoteke (fotografije, videozapise, dokumente, glazbu itd.) na poslužitelje u oblaku i pristupiti im s bilo kojeg računala, tako da ih ne možemo izgubiti uslijed napada virusa, pokvarenih tvrdih diskova ili vlastite pogreške.
  www.google.li  
Сега можем да качим личните си файлове (снимки, видеоклипове, документи, музика и т.н.) на сървъри в облака и да имаме достъп до тях от всеки компютър, което ни предпазва от загубата им вследствие на вируси, повредени твърди дискове или човешка грешка.
Posljednjih godina računalstvo u oblaku nudi čak i više prednosti. Sada možemo prenijeti osobne datoteke (fotografije, videozapise, dokumente, glazbu itd.) na poslužitelje u oblaku i pristupiti im s bilo kojeg računala, tako da ih ne možemo izgubiti uslijed napada virusa, pokvarenih tvrdih diskova ili vlastite pogreške.
  www.google.fr  
Сега можем да качим личните си файлове (снимки, видеоклипове, документи, музика и т.н.) на сървъри в облака и да имаме достъп до тях от всеки компютър, което ни предпазва от загубата им вследствие на вируси, повредени твърди дискове или човешка грешка.
Posljednjih godina računalstvo u oblaku nudi čak i više prednosti. Sada možemo prenijeti osobne datoteke (fotografije, videozapise, dokumente, glazbu itd.) na poslužitelje u oblaku i pristupiti im s bilo kojeg računala, tako da ih ne možemo izgubiti uslijed napada virusa, pokvarenih tvrdih diskova ili vlastite pogreške.
  3 Hits books.google.com  
Сега можем да качим личните си файлове (снимки, видеоклипове, документи, музика и т.н.) на сървъри в облака и да имаме достъп до тях от всеки компютър, което ни предпазва от загубата им вследствие на вируси, повредени твърди дискове или човешка грешка.
Posljednjih godina računalstvo u oblaku nudi čak i više prednosti. Sada možemo prenijeti osobne datoteke (fotografije, videozapise, dokumente, glazbu itd.) na poslužitelje u oblaku i pristupiti im s bilo kojeg računala, tako da ih ne možemo izgubiti uslijed napada virusa, pokvarenih tvrdih diskova ili vlastite pogreške.
  maps.google.ca  
Сега можем да качим личните си файлове (снимки, видеоклипове, документи, музика и т.н.) на сървъри в облака и да имаме достъп до тях от всеки компютър, което ни предпазва от загубата им вследствие на вируси, повредени твърди дискове или човешка грешка.
Posljednjih godina računalstvo u oblaku nudi čak i više prednosti. Sada možemo prenijeti osobne datoteke (fotografije, videozapise, dokumente, glazbu itd.) na poslužitelje u oblaku i pristupiti im s bilo kojeg računala, tako da ih ne možemo izgubiti uslijed napada virusa, pokvarenih tvrdih diskova ili vlastite pogreške.
  www.google.cn  
Сега можем да качим личните си файлове (снимки, видеоклипове, документи, музика и т.н.) на сървъри в облака и да имаме достъп до тях от всеки компютър, което ни предпазва от загубата им вследствие на вируси, повредени твърди дискове или човешка грешка.
Posljednjih godina računalstvo u oblaku nudi čak i više prednosti. Sada možemo prenijeti osobne datoteke (fotografije, videozapise, dokumente, glazbu itd.) na poslužitelje u oblaku i pristupiti im s bilo kojeg računala, tako da ih ne možemo izgubiti uslijed napada virusa, pokvarenih tvrdih diskova ili vlastite pogreške.
  www.energyformayors.eu  
Поддържащите структури са също основни партньори на Секретариата на Споразумението, по-специално отчитайки способността им да привеждат целите и посланията на Споразумението до реалността по значим и съществен начин.
Osigurati redovitu povratnu informaciju o aktivnostima njihovih članica, otkad su se počeli pridržavati Sporazuma, te usluga koje pružaju kao Potpore Sporazuma.
  www.google.co.uk  
Получете значима практическа информация
Dođite do bitnih informacija
  2 Hits www.google.no  
Получете значима практическа информация
Dođite do bitnih informacija
  www.google.de  
Получете значима практическа информация
Dođite do bitnih informacija
  www.google.pt  
Сега можем да качим личните си файлове (снимки, видеоклипове, документи, музика и т.н.) на сървъри в облака и да имаме достъп до тях от всеки компютър, което ни предпазва от загубата им вследствие на вируси, повредени твърди дискове или човешка грешка.
Posljednjih godina računalstvo u oblaku nudi čak i više prednosti. Sada možemo prenijeti osobne datoteke (fotografije, videozapise, dokumente, glazbu itd.) na poslužitelje u oblaku i pristupiti im s bilo kojeg računala, tako da ih ne možemo izgubiti uslijed napada virusa, pokvarenih tvrdih diskova ili vlastite pogreške.
  www.adrreports.eu  
Даден случай се класифицира като сериозен от съобщителя, когато нежеланата лекарствена реакция (1) доведе до смърт, (2) е животозастрашаваща, (3) налага хоспитализация или удължаване на текуща такава, (4) води до продължителна или значима инвалидизация/недееспособност (по мнение на съобщителя), (5) представлява вродена аномалия/вроден дефект или (6) води до други събития с медицинска значимост.
Mrežno izvješće prikazuje ozbiljne spontane prijave sumnji na nuspojavu koje se čuvaju u sustavu EudraVigilance od kada je lijek ili djelatna tvar odobrena za uporabu u EGP-u. Prijavitelj klasificira nuspojavu kao "ozbiljnu" ako je dovela do: (i) smrti osobe, (ii) po život opasnog stanja, (iii) potrebe za bolničkim liječenjem ili produljenjem već postojećeg bolničkog liječenja, (iv) trajnog ili teškog invaliditeta ili nesposobnosti, (v) razvoja prirođene anomalije ili mane od rođenja (vi) i ostalih medicinski značajnih stanja.