юнеско – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Dictionary
 IATE Culture and religion
ЮНЕСКО => UNESCO

Wikipedia
ЮНЕСКО  "Организацията на обединените нации за образование, наука и култура", "ЮНЕСКО" (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO ; Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ), е специална организация на ООН, учредена на 16 ноември 1945 г., за да насърчава сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката, културата и комуникациите. Чрез такива кооперативни усилия, ЮНЕСКО се надява да насърчи универсалното зачитане на справедливостта, законите, човешките права и основните свободи. Мотото на организацията гласи, че „''мирът e създаден, не за да се нарушава, а за да подпомага интелектуалната и нравствената солидарност на човечеството“''. Целта на организацията е да изгради мира в умовете на хората чрез образованието, науката, културата и комуникациите. UNESCO  "Službeni nazivi:" :United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization | L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture | La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura | Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры | 联合国教育、科学及文化组织 | منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

Keybot      24 Results   11 Domains
  3 Hits www.google.de  
ЮНЕСКО
UNESCO
  2 Hits www.google.fr  
ЮНЕСКО
UNESCO
  3 Hits europass.cedefop.europa.eu  
Europass приложението към диплома е съвместна разработка на ЮНЕСКО и Съвета на Европа.
Europass Dopunska isprava o studiju su zajednički razvili Unesco i Vijeće Europe.
  maps.google.pl  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
Zajedno s kampanjom LitCam i UNESCO-ovim Institutom za cjeloživotno učenje pokrećemo Projekt za pismenost, nudeći resurse za nastavnike, grupe za pismenost i sve zainteresirane za promoviranje čitanja.
  www.google.com.br  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
Zajedno s kampanjom LitCam i UNESCO-ovim Institutom za cjeloživotno učenje pokrećemo Projekt za pismenost, nudeći resurse za nastavnike, grupe za pismenost i sve zainteresirane za promoviranje čitanja.
  www.google.co.uk  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
Zajedno s kampanjom LitCam i UNESCO-ovim Institutom za cjeloživotno učenje pokrećemo Projekt za pismenost, nudeći resurse za nastavnike, grupe za pismenost i sve zainteresirane za promoviranje čitanja.
  maps.google.it  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
Zajedno s kampanjom LitCam i UNESCO-ovim Institutom za cjeloživotno učenje pokrećemo Projekt za pismenost, nudeći resurse za nastavnike, grupe za pismenost i sve zainteresirane za promoviranje čitanja.
  maps.google.ch  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
Zajedno s kampanjom LitCam i UNESCO-ovim Institutom za cjeloživotno učenje pokrećemo Projekt za pismenost, nudeći resurse za nastavnike, grupe za pismenost i sve zainteresirane za promoviranje čitanja.
  www.hoteldubrovnik.hr  
Въпреки силно повреден от земетресение през 1667 г., Дубровник успя да запази своите красиви готически, ренесансови и барокови църкви, манастири, дворци и фонтани. Повредени отново през 1990 г. от въоръжени конфликти, сега е във фокуса на мащабна програма за възстановяване координирана от ЮНЕСКО.
Biser Jadrana ", smješten na dalmatinskoj obali, postao važan mediteranska pomorska sila od 13. stoljeća do danas. Iako je teško oštećena u potresu 1667. godine, Dubrovnik je uspio sačuvati prekrasne gotičke, renesansne i barokne crkve, samostane, palače i fontane. opet Oštećeni u 1990 od strane oružanih sukoba, to je sada u žarištu velike sanacijskog programa koordinira UNESCO-a.