юридически – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      50 Results   28 Domains
  3 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
Дизайн - юридически текстове
Dizajni – pravni akti
  2 Hits www.mediterraarthotel.com  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  2 Hits www.mailbergerhof.at  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  2 Hits www.hotelvardar.com  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  2 Hits www.hotelavianopalace.com  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  2 Hits www.mit-mensch.com  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  2 Hits www.hotelpanorama.co.rs  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  2 Hits www.roemerstube.at  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  2 Hits www.aristonpalermo.it  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  www.google.ie  
4.1 Google има дъщерни дружества и свързани юридически лица по света („Дъщерни дружества и свързани лица“). Понякога тези фирми ще ви предоставят Услугите от името на Google. Потвърждавате и приемате, че дъщерните дружества и свързаните лица имат право да ви предоставят Услугите.
4.1 Google ima podružnice i pridružene pravne subjekte širom svijeta ("Podružnice i afilijacije"). Ponekad vam te tvrtke pružaju Usluge u ime Googlea. Prihvaćate i suglasni ste da vam Podružnice i afilijacije imaju pravo pružati Usluge.
  2 Hits www.aurorahotel.net  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  www.holidaycars.com  
Ако едно или повече от определенията в тези общи условия или всеки друг договор с Даващия МПС под наем туроператор противоречат на всички приложими и действащи нормативни актове, съответното определение става нищожно и се заменя с друго подобно, юридически приемливо определение, което се определя от Даващия МПС под наем туроператор.
Ukoliko je jedna ili više definicija u ovim odredbama i uvjetima ili bilo kojem drugom ugovoru sa Tour operatorom za najam automobila u suprotnosti sa mjerodavnim i pravosnažnim pravnim propisima, predmetna definicija će se smatrati ništavnom i nevažećom i biti će zamjenjena drugom, sličnom definicijom koju će odrediti Tour operator za najam automobila.
  2 Hits www.hotelercoli.com  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  2 Hits www.hoteldubrovnik.hr  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  2 Hits www.google.de  
4.1 Google има дъщерни дружества и свързани юридически лица по света („Дъщерни дружества и свързани лица“). Понякога тези фирми ще ви предоставят Услугите от името на Google. Потвърждавате и приемате, че дъщерните дружества и свързаните лица имат право да ви предоставят Услугите.
4.1 Google ima podružnice i pridružene pravne subjekte širom svijeta ("Podružnice i afilijacije"). Ponekad vam te tvrtke pružaju Usluge u ime Googlea. Prihvaćate i suglasni ste da vam Podružnice i afilijacije imaju pravo pružati Usluge.
  2 Hits www.villagradenigo.com  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  2 Hits www.relaisanmarcovenice.com  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  2 Hits www.gianferrante.it  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  2 Hits lingvo.info  
Тези правила и условия и всички спорове, свързани с тях, са обект на законите на Федерална република Германия. Мястото на изпълнение и изключителното място на юрисдикция, доколкото това е юридически възможно, е Берлин.
Ovi Uvjeti korištenja i bilo koji spor proizašao iz ovih Uvjeta korištenja podliježu pravu Savezne Republike Njemačke. Isključiva mjesna nadležnost pripada sudu u Berlinu, ukoliko je to u zakonskim okvirima.
  www.vop.gov.sk  
B. Юридическо лице (статутен представител, юридически представител)
B. Pravno lice (statutarni zastupnik, pravni zastupnik)
  www.constructionworkers.eu  
20 Дни юридически
20 Dani zakonski
  2 Hits ramajalrural.es  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  2 Hits www.hotelempiregandhidham.com  
Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.
H. Pravne svrhe i usklađenost: U određenim slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne su nam za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.
  www2.deloitte.com  
Делойт се отнася към едно или повече дружества - членове на Делойт Туш Томацу Лимитид, частно дружество с ограничена отговорност (private company limited by guarantee), регистрирано в Обединеното кралство(„ДТТЛ“), както и към мрежата от дружества – членове и свързаните с тях дружества. ДТТЛ и всяко дружество - член са юридически самостоятелни и независими лица.
Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravnu osobu osnovanu sukladno pravu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (izvorno “UK private company limited by guarantee”), i mrežu njegovih članova, od kojih je svaki zaseban i samostalan pravni subjekt. Molimo posjetite www.deloitte.com/o-nama za detaljni opis pravne strukture Deloitte Touche Tohmatsu Limited i njegovih tvrtki članica.
  2 Hits www.staropramen.com  
Всяка информация, която ни предоставяте или която се събира от или от името на Молсън Корс, може да се прехвърля или използва от различни юридически лица по света при спазване на практиките, описани в настоящите Правила за поверителност.
Podaci koje nam pružite ili koje prikuplja tvrtka Molson Coors, ili netko u ime tvrtke Molson Coors, mogu se prenijeti ili im mogu pristupiti subjekti diljem svijeta koji podliježu praksama opisanima u ovim Pravilima zaštite privatnosti. Tvrtka Molson Coors, kao globalno društvo s lokalnim podružnicama ili partnerskim društvima, u skladu je sa svim primjenjivim lokalnim i državnim zakonima u pogledu prikupljanja, upotrebe i otkrivanja vaših podataka.
  yourock.jobs  
Вие може да коригирате, изменяте или изтривате некоректна лична информация или некоректни лични данни, които сте ни предоставили. За нуждите на съда, по юридически причини, ние можем да направим запис и/или архивираме копие от информацията, преди вие да направите корекции, промени или заличавания.
YouRock neće nikome otkriti vaše lične podatke ili informacije koje prikuplja od vas ili o vama. Jedini izuzetak je ukoliko po nalogu suda ili uslijed nekog sudskog procesa imamo obavezu otkriti te informacije. Možete ispravljati, mijenjati ili brisati netočne osobne informacije koje ste nam dali. Iz pravnih razloga mi možemo zadržati backup i/ili arhivske kopije informacija prije vaših korekcija, mijenjanja ili brisanja. Poduzimamo sve neophodne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, mijenjanja ili uništavanja. Vi ste odgovorni za poduzimanje svih potrebnih mjera sa vaše strane kako biste spriječili sve neovlaštene osobe da pristupe vašem YouRock računu.
  2 Hits www.ecb.europa.eu  
Във връзка с това ЕЦБ би искала да уточни, че тя не предоставя търговско-банкови услуги на физически и юридически лица и по-конкретно че не събира такси за трансгранични преводи, не приема депозити от физически и юридически лица и не издава удостоверения за освобождаване на средства.
S tim u vezi, ESB napominje da ne pruža bankovne usluge poslovne banke fizičkim ili pravnim osobama i da, naročito, ne naplaćuje naknade za prekogranične prijenose niti prima depozite od takvih osoba niti izdaje bilo kakve potvrde radi otpuštanja novčanih sredstava. ESB stoga savjetuje građanstvo da ne uspostavlja kontakte s pokretačima takvih ulaganja niti da šalje novac ili odaje podatke o bankovnoj ili kreditnoj kartici bilo kome tko tvrdi da predstavlja ESB ili da je u bankovnom odnosu s ESB-om.