юридическо лице – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      42 Results   31 Domains
  2 Hits maps.google.pl  
Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за юридическо лице, което още не съществува: компания на име Google Inc.
Suosnivač tvrtke Sun, Andy Bechtolsheim piše ček na 100.000 USD tvrtki koja još ne postoji, a zove se Google Inc.
  www.google.cn  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  www.google.li  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  maps.google.sk  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  maps.google.no  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  2 Hits maps.google.it  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  maps.google.se  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  www.google.ci  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  maps.google.cz  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  maps.google.hu  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  maps.google.de  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  www.google.at  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  www.google.no  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  www.google.sn  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  www.schilling-fn.de  
Отговорен орган е физическото или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други лица взема решения относно целите и средствата за обработка на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).
„Voditelj obrade” je fizička ili pravna osoba, koja sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka (npr. imena, adresa e-pošte i sl.).
  europass.cedefop.europa.eu  
От общ характер и не е адресирана към определено физическо или юридическо лице.
katkad su povezane s vanjskim web-stranicama koje Cedefop ne kontrolira i za koje Cedefop ne preuzima odgovornost;
  2 Hits images.google.co.uk  
Свързаното лице представлява юридическо лице, което принадлежи на групата дъщерни дружества на Google.
Podružnica je pravna osoba koja pripada Googleovoj grupi tvrtki.
  2 Hits www.google.ad  
Свързаното лице представлява юридическо лице, което принадлежи на групата дъщерни дружества на Google.
Podružnica je pravna osoba koja pripada Googleovoj grupi tvrtki.
  2 Hits www.holidaycars.com  
Юридическо лице, което като част от извършването на търговската му дейност, съветва, информира и посредничи за подписване на туристически договор.
Pravni subject koji, u okviru vršenja svojih komercijalnih aktivnosti, savjetuje, informira i posreduje kod stvaranja i sklapanja putnog ugovora.
  2 Hits www.google.com.br  
Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за юридическо лице, което още не съществува: компания на име Google Inc.
Suosnivač tvrtke Sun, Andy Bechtolsheim piše ček na 100.000 USD tvrtki koja još ne postoji, a zove se Google Inc.
  2 Hits www.google.de  
Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за юридическо лице, което още не съществува: компания на име Google Inc.
Suosnivač tvrtke Sun, Andy Bechtolsheim piše ček na 100.000 USD tvrtki koja još ne postoji, a zove se Google Inc.
  2 Hits www.google.co.uk  
Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за юридическо лице, което още не съществува: компания на име Google Inc.
Suosnivač tvrtke Sun, Andy Bechtolsheim piše ček na 100.000 USD tvrtki koja još ne postoji, a zove se Google Inc.
  www.google.ro  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  2 Hits maps.google.ch  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  maps.google.hr  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.
  images.google.it  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", prema riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tvrtki koja do tada nije ni postojala.
  2 Hits www.vop.gov.sk  
B. Юридическо лице (статутен представител, юридически представител)
B. Pravno lice (statutarni zastupnik, pravni zastupnik)
  2 Hits www.ecb.europa.eu  
6. ЕЦБ като юридическо лице.
6. ESB kao gospodarski subjekt
  www.google.sk  
Лари и Сергей наричат разработената от тях търсеща машина „Google“ – игра на думи с математическия термин „гугол“, който означава единица, следвана от 100 нули. Google Inc. се ражда през 1998 г., когато Анди Бехтолсхайм (Andy Bechtolsheim), един от основателите на Sun, попълва чек за 100 000 долара за това юридическо лице, което дотогава не съществува.
Larry i Sergey nazvali su tražilicu koju su izradili "Google", nastalu iz riječi "googol", matematičkog pojma za 1 iza kojeg dolazi 100 nula. Google Inc. nastao je 1998. kada je suosnivač tvrtke Sun Andy Bechtolsheim napisao ček na 100.000 USD tom entitetu koji do tada nije ni postojao.