творби – Hebrew Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      17 Results   3 Domains
  8 Hits www.google.de  
9.2 Според предмета на секция 1.2 нямате право (и не можете да давате на други лица право) да копирате, променяте, създавате производни творби, да прилагате обратно инженерство, декомпилирате или да правите други опити за извличане на изходния код на Софтуера или части от него, освен ако това не е изрично разрешено или задължително по закон или ако не сте получили изрично и писмено право на това от Google.
9.2 בכפוף לאמור בסעיף 1.2, אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לאחרים) להעתיק, לשנות, ליצור עבודה נגזרת, לבצע הנדסה הפוכה או הידור הפוך, לפרק או לנסות בכל אופן אחר להפיק את קוד המקור של התוכנה או של כל חלק ממנה, אלא אם Google העניקה לך לצורך כך אישור מפורש או אישור כנדרש על פי חוק, או ש-Google הודיעה לך באופן מפורש ובכתב שאתה רשאי לעשות כן.
  4 Hits www.google.ie  
9.2 Според предмета на секция 1.2 нямате право (и не можете да давате на други лица право) да копирате, променяте, създавате производни творби, да прилагате обратно инженерство, декомпилирате или да правите други опити за извличане на изходния код на Софтуера или части от него, освен ако това не е изрично разрешено или задължително по закон или ако не сте получили изрично и писмено право на това от Google.
9.2 בכפוף לאמור בסעיף 1.2, אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לאחרים) להעתיק, לשנות, ליצור עבודה נגזרת, לבצע הנדסה הפוכה או הידור הפוך, לפרק או לנסות בכל אופן אחר להפיק את קוד המקור של התוכנה או של כל חלק ממנה, אלא אם Google העניקה לך לצורך כך אישור מפורש או אישור כנדרש על פי חוק, או ש-Google הודיעה לך באופן מפורש ובכתב שאתה רשאי לעשות כן.