фючърси – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      21 Results   2 Domains
  20 Hits www.deltastock.com  
Фючърси
Indici
  www.info.univ-tours.fr  
Тя ще запази преминаването му към компютър центъра на Блоа : качествени външни високоговорители, необходимите връзки с реалния живот, че на компанията. съжалява ? не. проекти ? имам, фючърси, възможности за професионално развитие като консултант или ръководител на проекта. Но едно нещо в даден момент, за сега, Arnaud е щастлив млад инженер.
Acesta va păstra trecerea sa la centrul de calcul al Blois : difuzoare externe de calitate, legăturile necesare cu viața reală, cea a societății. regretă ? nu. proiecte ? avea, contracte futures, oportunități de dezvoltare a carierei in calitate de consultant sau manager de proiect. Dar un singur lucru la un moment dat, de acum, Arnaud este un tânăr inginer fericit.