хилядолетие – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Wikipedia
Хилядолетие  "Хилядолетие" е период от време с продължителност хиляда години. Обичайно се подразбира, че като отправна точка на този период е първата година на съответния календар или такава с пореден номер 1000.k + 1, където k е цяло число. В религиозен контекст думата може да се интерпретира и с по-малка степен на точност, изразявайки период от време около, не задължително точно 1000 години. Mileniu  Un "mileniu" este o perioadă de 1.000 de ani.

Keybot      46 Results   9 Domains
  local.google.com  
Отговаряме на известия за предполагаемо нарушаване на авторски права и прекратяваме профилите на многократните нарушители съгласно процедурата, изложена в Закона за авторските права в цифровото хилядолетие на САЩ.
Răspundem notificărilor cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor de autor şi desfiinţăm conturile utilizatorilor care încalcă în mod repetat drepturile de autor, conform prevederilor cuprinse în Legea privind drepturile de autor digitale (Digital Millennium Copyright Act) din S.U.A.
  www.google.cn  
Отговаряме на известия за предполагаемо нарушаване на авторски права и прекратяваме профилите на многократните нарушители съгласно процедурата, изложена в Закона за авторските права в цифровото хилядолетие на САЩ.
Răspundem notificărilor cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor de autor şi desfiinţăm conturile utilizatorilor care încalcă în mod repetat drepturile de autor, conform prevederilor cuprinse în Legea privind drepturile de autor digitale (Digital Millennium Copyright Act) din S.U.A.
  mail.google.com  
Отговаряме на известия за предполагаемо нарушаване на авторски права и прекратяваме профилите на многократните нарушители съгласно процедурата, изложена в Закона за авторските права в цифровото хилядолетие на САЩ.
Răspundem notificărilor cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor de autor şi desfiinţăm conturile utilizatorilor care încalcă în mod repetat drepturile de autor, conform prevederilor cuprinse în Legea privind drepturile de autor digitale (Digital Millennium Copyright Act) din S.U.A.
  35 Hits www.urantia.org  
(882.1) 79:4.1 Второто проникване на андитите в Индия стана нахлуването на арийците, продължило почти петстотин години в средата на третото хилядолетие преди Христа. Тази миграция стана завършваща с излизането на андитите от своята родина в Туркестан.
(882.1) 79:4.1 A doua pătrundere andită în India a fost invazia arienilor; ea sa extins pe o perioadă de aproape cinci sute de ani, la jumătatea celui de-al treilea mileniu dinaintea lui Crist. Această migraţie a marcat exodul final al andiţilor în afara căminului lor din Turkestan.
  2 Hits www.google.de  
15.1 Правилото на Google е да отговаря на съобщения за съмнения за нарушаване на авторски права, които спазват приложимото международно законодателство за интелектуалната собственост (включително, в Съединените щати – Закона за авторското право в цифровото хилядолетие), и да прекратява профилите на многократните нарушители.
15.1 Politica Google este aceea de a răspunde la înştiinţări privind presupuse încălcări ale dreptului de autor care sunt compatibile cu legea internaţională aplicabilă privind proprietatea intelectuală (incluzând, în Statele Unite ale Americii, Digital Millennium Copyright Act) şi de a închide conturile celor care încalcă în mod repetat acest drept. Detalii despre politica Google pot fi găsite la http://www.google.ro/dmca.html.
  www.google.ie  
15.1 Правило на Google е да отговаря на съобщения за евентуално нарушаване на авторски права, които спазват приложимото международно законодателство за интелектуалната собственост (включително, в Съединените щати – Закона за авторските права в цифровото хилядолетие), и да прекратява профилите на многократните нарушители.
15.1 Politica Google este aceea de a răspunde la înştiinţări privind presupuse încălcări ale dreptului de autor care sunt compatibile cu legea internaţională aplicabilă privind proprietatea intelectuală (incluzând, în Statele Unite ale Americii, Digital Millennium Copyright Act) şi de a închide conturile celor care încalcă în mod repetat acest drept. Detalii despre politica Google pot fi găsite la http://www.google.ro/dmca.html.
  3 Hits www.dhamma.org  
По-долу е представен пълният текст на речта на г-н Гоенка, изнесена на 29 Август 2000 г. в главната зала на Организацията на Обединените Нации пред участниците в Конференцията за световен мир в новото хилядолетие.
Acesta este textul complet al discursului tinut de Dl. Goenka, marti, 29 august 2000 in Sala Adunarii Generale de la Natiunile Unite pentru participantii la Summit-ul Mileniului pentru Pacea Mondiala.
  play.google.com  
Ще отговорим на ясни съобщения за съмнения за нарушаване на авторски права. За още информация или за подаване на молба съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA), моля, вижте процедурите ни за авторските права на адрес http://www.google.com/dmca.html.
Vom răspunde la notificările clare cu privire la presupuse încălcări ale dreptului de autor. Pentru informaţii suplimentare sau dacă doriţi să înaintaţi o solicitare DMCA, consultaţi procedurile noastre cu privire la drepturile de autor, de la adresa http://www.google.com/dmca.html.
  books.google.com  
Ние вярваме, че освен предоставянето на свободен достъп до сбирките на нашата библиотека, това начинание ще ни помогне да се развиваме и преоткриваме, позволявайки ни да изградим и предложим значими библиотечни услуги в новото хилядолетие.
Suntem de părere că, în afară de furnizarea accesului elementar la colecţiile bibliotecii, această activitate este una de transformare radicală, ce permite bibliotecii universităţii să-şi regândească serviciile pentru noul mileniu.