химик – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Wikipedia
Химик  "Химиците" са учени, които изучават химията. Идва от по-старата дума ''алхимик''. Chimist  "Chimistul" este un om de știință cu pregătire în domeniul chimiei. Chimiștii studiază compoziția materiei și proprietățile sale: densitatea, aciditatea etc. Totodată, aceștia descriu cantitativ rezultatul studiilor lor, despre proprietăți atomice, cu detalii despre moleculele unor compuși și atomi care le compune. Mai măsoară proprietățile substanțelor, reacțiile chimice, și alte proprietăți chimice mai puțin cunoscute de orice om de rând.

Keybot      209 Results   17 Domains
  6 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
Европейска агенция по химикалите (ECHA)
Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI)
  145 Hits www.graco.com  
Химикали
Ulei
  26 Hits www.xperimania.net  
Химикалите при реставрация
Chimia şi restaurarea operelor de artă
  pixnio.com  
писалка, химикалка, писане, метал, цвят, мастило
natura, plante, frunze, flora, ghiveci de flori, încă de viaţă, colorate
  5 Hits www.bridgat.com  
Многофункционални стилус с химикалка червен лазер LED светлина червен/сребро/бял
Multifunctional Stylus cu pix rosu Laser LED lumina roşie/argintiu/alb
  8 Hits www.napofilm.net  
Напо е в... опасност: химикали!
Napo în... Atenţie produse chimice!
  www.abc-design.de  
REACH е регламент на на Европейския Парламент и на Съвета ( Регламент (EО) No 1907/2006 ) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.
REACH este Regulamentul Chimic European pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
  www.dolceta.eu  
Химикали
Standarde
  ec.europa.eu  
Националните центрове за съдействие осигуряват информация и подкрепа за бизнес предприятията по въпроси, свързани с директивата за химикалите REACH и CLP разпоредбите (класифициране, етикетиране и опаковане на веществата.
Serviciile naționale de asistență tehnică oferă recomandări și sprijin întreprinderilor în privința directivei privind substanțele chimice REACH și regulamentele CLP (clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor chimice).
  2 Hits www.sterlingsihi.com  
Целта на Стерлинг ЗИХИ е да осигури ненадминато обслужване на клиентите, като фокусира върху промишлеността. Индустриалните сегменти са разделени на три раздела – Химикали, Индустрия, и Енергия и околна среда.
Sterling SIHI îşi propune să le ofere clienţilor servicii excepţionale concentrându-şi resursele pe activitatea din domeniul industrial. În primul rând, sectoarele de activitate se împart în trei diviziuni şi anume sectorul chimic, sectorul industrial şi sectorul energie şi mediu. Întreaga structură este include serviciul de asistenţă tehnică şi este susţinută de importanţa acordată acestuia.
  2 Hits rail.cc  
Ако пътувате с Eurail Global Flexi пас или Eurail Една страна, трябва да попълвате всеки един ден (ден и месец) в пътния календар на вашия пас (с химикал със синьо или черно мастило) преди да се качите на първия влак за деня.
Dacă călătoriți cu un abonament flexibil Eurail Global, Eurail SELECT sau abonamentul pentru “O Țară”, trebuie să bifați fiecare zi de călătorie în calendarul de călătorie a abonamentului dvs. (cu stilou cu cerneală neagră sau albastră) înainte de a vă îmbarca în primul tren din ziua respectivă. Dacă călătoriți cu un abonament consecutiv Eurail (valabil pentru câteva zile consecutive), nu trebuie să bifați zilele de călătorie pentru că cu el puteți călători în fiecare zi de valabilitate a abonamentului.
  www.scienceinschool.org  
Инженер химик, Карин Уилквист защитава докторска дисертация за производството на биоводород в Университета Лунд в Швеция. Шнтересуващото я поле за изследвания включва микробиалната физиология, оптимизацията на процесите и съпътстващите ги дейности.
De profesie inginer chimist, Karin Willquist şi-a obţinut de la Universitatea Lund, Suedia, titlul de doctor în producerea de biohidrogen. Direcţiile ei de cercetare includ fiziologia microbiană, optimizara proceselor şi actitivăţi avansate. Lucrează la Universitatea Lund folosind simulări computerizate pentru a perfecţiona procesarea hythane-ului. Ea organizează şi cursuri despre bioenergie pentru o platformă de cercetare multi-disciplinară (LUBiofuels) în cadrul universităţii. Lucrează actualmente şi la scrierea unei cărţi despre bioenergie pentru elevii de liceu.
  www.european-council.europa.eu  
През 2012 г. общата търговия между Украйна и ЕС надхвърли 38 млрд. евро, като почти 24 млрд. евро представляваше износ от Европа за Украйна, а 14,5 млрд. евро — износ от Украйна за Европа. Износът от Украйна за пазара на ЕС се състои главно от храни и напитки, суровини, машини и автомобили, а износът от ЕС за Украйна — най-вече от машини и автомобили, химикали и други промишлени стоки.
UE a reprezentat 29% din comerțul exterior al Ucrainei în 2011, fiind al doilea partener comercial al său (după Rusia). În 2012, comerțul total dintre Ucraina și UE a depășit valoarea de 38 miliarde EUR, din care aproape 24 miliarde EUR reprezintă exporturile europene către Ucraina, iar 14,5 miliarde EUR reprezintă exporturile ucrainene în Europa.  Alimentele și băuturile, materia primă, utilajele și autovehiculele sunt cele mai semnificative exporturi ucrainene către piața UE, în timp ce exporturile europene în Ucraina constau în principal în utilaje și autovehicule, substanțe chimice și alte produse prelucrate.
  www.czechtradeoffices.com  
Те включват например крепежни елементи, изолационни материали, керамични плочки, покриви, структурни рамки, строителни химикали, подове, прозорци, врати, техники за засенчване, строителни машини и много други.
Industria construcţiilor este unul dintre principalii piloni ai economiei Cehiei. Reprezintă 7 % din totalul economiei cehe şi angajează peste 8 % din forţa de muncă activă a ţării. industria construcțiilor utilizează o gamă largă de materiale, produse și tehnologii diverse, cum ar fi adezivi, materiale izolante, plăci ceramice, învelişuri de acoperișuri, structuri portante, produse chimice pentru construcții, pardoseli, ferestre, uși, tehnici de umbrire, mașini de construcții și multe altele. Companiile cehe implicate în acest sector sunt competitive cu produsele lor și la nivel global. Producătorii cehi sunt implicați în fabricarea învelişuri de acoperișuri, de containere de şantier, de module rezidențiale, sanitare și de consum redus de energie, de profiluri, șipci, conducte, tuburi din plastic, tehnici de umbrire, plăci ceramice și în producția de mortar uscat, de amestecuri de ipsos, de stuc și multe altele. Fac parte dintre cei mai importanţi producători din acest sector.