християни – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      25 Results   6 Domains
  www.nato.int  
финансира атентата от кражбата на бижутерийни магазини, принадлежащи на християни.
şi-a finanţat atacurile prin jefuirea câtorva magazine de bijuterii aparţinând creştinilor.
  10 Hits www.urantia.org  
(2086.1) 195:10.15 Ползата от тези разнообразни групи християни може да се заключи в обединяването на многобройни типове потенциални вярващи, съществуващи сред различните народи на западната цивилизация, но такава раздробеност на християнския свят е огромна слабост, когато този свят се опитва да разпространи Евангелието на Иисус сред народите на Изтока.
(2086.1) 195:10.15 Aceste diverse grupări de creştini pot servi la concilierea unor numeroase tipuri diferite de oameni dornici să creadă, printre diversele popoare ale civilizaţiei occidentale, dar o asemenea diviziune a creştinătăţii prezintă o serioasă slăbiciune atunci când încearcă să aducă evanghelia lui Iisus printre orientali. Aceste popoare nu înţeleg încă că există o
  5 Hits pda.medjugorje.ws  
«Мили деца! Днес ви каня да разберете вашето Християнско призвание. Малки деца, аз ви водих и ви водя през това време на милост така, че вие да можете да осъзнаете вашето Християнско признание. Свещените мъченици умряха свидетелствайки: аз съм Християнин и обичам Бог преди всичко друго. Малки деца, днес също аз ви каня да се радвате и да бъдете радостни Християни, отговорни и съзнателни, че Бог ви е призовал по специален начин да бъдете радостните протегнати ръце към тези, които не вярват и чрез примера на вашия живот, те да могат да получат вяра и любов към Бог. Ето защо, молете се, молете се, молете се така, че вашето сърце да може да се отвори и да бъде чувствително към Думите на Бог. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми. »
„Dragi copii! Astăzi vă chem să înţelegeţi vocaţia voastră creştină. Dragi copilaşi, eu v-am condus şi vă conduc în acest timp de har pentru ca voi să deveniţi conştienţi de vocaţia voastră creştină. Sfinţii martiri au murit dând mărturie: "Eu sunt creştin şi Îl iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice". Dragi copilaşi, astăzi din nou vă invit să vă bucuraţi şi să deveniţi creştini bucuroşi şi responsabili, conştienţi că Dumnezeu v-a chemat să fiţi într-un mod special nişte mâini întinse cu bucurie spre cei care nu cred, pentru ca, prin exemplul vieţii voastre ei să primească credinţa şi dragostea pentru Dumnezeu. De aceea rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă, pentru ca inima voastră să se deschidă şi să devină sensibilă la cuvântul Domnului.Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. ”
  6 Hits www.islamicbulletin.org  
Исус Христос (мир на праха му) каза, че всичко, което е получил от Всемогъщия Бог е Словото на Бога, и това, което е чул какво споделя той! Това е, което той е направил! И така, как могат хората да наричат себе си “християни?” Трябва да бъдем подобни на Христос! И това, което е искал Христос?
Că Mohamed (pace fie asupra sa) este cel mai profund individ din istoria umanității. Citiți ce spun. Că Coranul este cea mai incredibilă, cea mai profundă bucată de literatură din analele istoriei! Citiți ce spun. Că modul de viață Islamic este clasificat și este atât de precis și dinamic! …Nu s-a schimbat niciodată.