ценности – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      277 Results   27 Domains
  4 Hits www.nepcon.org  
Нашите ценности: Пътят на NEPCon
Valorile noastre: Abordarea NEPCon
  49 Hits www.nato.int  
Това е резултат от десетгодишното сътрудничество с НАТО в рамките на Партньорство за мир, както и на опита ни от Босна и Херцеговина, където през 90-те години Швеция участва с 12 батальона. А и в Косово вече пет години действаме заедно. В крайна сметка всички воини, от НАТО или не, имат подобна подготовка и едни и същи ценности. Затова опитът е изключително положителен.
De fapt, este simplu să lucrăm împreună, datorită atât celor zece ani de cooperare cu NATO în cadrul Parteneriatului pentru Pace, cât şi experienţei pe care o avem în Bosnia - Herţegovina, unde Suedia a dislocat 12 batalioane în ultimul deceniu al secolului trecut. În plus, în Kosovo lucrăm împreună deja de cinci ani. O importanţă deosebită o are faptul că toţi militarii, chiar dacă provin sau nu din state NATO, sunt în primul rând militari care au aceeaşi instruire şi împărtăşesc aceleaşi valori. Acest fapt face ca întreaga experienţă trăită aici să fie una extrem de pozitivă.
  6 Hits insight.eun.org  
Училищният конкурс си бе поставил за цел да допринесе за повишаване на познанията за европейските културни ценности, ключовите моменти в историята на европейската интеграция и на 50-те години съвместно съжителство в многообразието.
Concursul are drept scop sensibilizarea tinerilor cu privire la valorile culturale europene care reprezintă jaloane ale integrării europene şi a celor 50 de ani de unitate în diversitate. Acest concurs urmăreşte să întărească şi să susţină educaţia pentru cetăţenie europeană din şcoli, în anul în care Uniunea Europeană îşi sărbătoreşte cea de-a cincizecea aniversare.
  e-justice.europa.eu  
Съставена от представители на правителствата и парламентаристи от всички държави от ЕС, в Хартата са залегнали основните права — като свободата на изразяване и на вероизповедание, икономическите и социалните права — които отразяват общите ценности и конституционното наследство на Европа.
Elaborată de reprezentanți ai guvernelor și parlamentari din toate țările UE, carta prevede drepturi fundamentale – cum ar fi libertatea de exprimare și de religie, precum și drepturi economice și sociale – reflectând valorile comune și patrimoniul constituțional al Europei. De asemenea, carta conține drepturi mai noi, așa-numitele drepturi „de a treia generație”, cum ar fi dreptul la protecția datelor și dreptul la bună administrare.
  6 Hits www.xplora.org  
Училищният конкурс си бе поставил за цел да допринесе за повишаване на познанията за европейските културни ценности, ключовите моменти в историята на европейската интеграция и на 50-те години съвместно съжителство в многообразието.
Concursul are drept scop sensibilizarea tinerilor cu privire la valorile culturale europene care reprezintă jaloane ale integrării europene şi a celor 50 de ani de unitate în diversitate. Acest concurs urmăreşte să întărească şi să susţină educaţia pentru cetăţenie europeană din şcoli, în anul în care Uniunea Europeană îşi sărbătoreşte cea de-a cincizecea aniversare.
  www.diavena.com  
ДИАВЕНА е първата частна компания за производство на консервирана риба в България. От създаването си през 1989 година до днес компанията отстоява фирмените си ценности и принципи. Предлага гарантирано качество и продуктово многообразие, задоволявайки най-изтънчения вкус на клиенти си.
DIAVENA este prima companie privată de producţie a conservelor de pește din Bulgaria. Încă de la înfiinţarea sa, în anul 1989, şi până în prezent, compania îşi păstrează valorile și principiile. Aceasta oferă calitate garantată și o diversitate de  produse, satisfăcând cele mai rafinate gusturi ale clienților. Siguranța și calitatea produselor sunt esențiale și, prin urmare, compania este certificată în conformitate cu IFS.
  10 Hits www.european-council.europa.eu  
Херман ван Ромпьой ще направи поредица от изказвания относно положението в Европа и споделените ценности, както и ще представи заключителните бележки по реформирането на международната парична система.
Tema reuniunii din acest an este "Norme comune pentru noua realitate". Dl Herman Van Rompuy va susține mai multe discursuri pe tema situației din Europa și a valorilor comune, prezentând de asemenea concluziile pe marginea reformei sistemului monetar internațional.
  2 Hits eeas.europa.eu  
За ЕС международното сътрудничество в областта на образованието и обучението има четири основни цели: подкрепа за модернизацията в страните извън ЕС; популяризиране на общи ценности между различни народи и култури; развитие на ЕС като център за високи научни постижения; подобряване на човешките ресурси в ЕС чрез взаимно учене и обмен на добри практики.
Prin activităţile de cooperare internaţională în materie de educaţie şi formare profesională, UE urmăreşte: să sprijine modernizarea în ţările terţe; să promoveze valori comune pentru popoare şi culturi diferite; să consolideze rolul UE ca centru de excelenţă; să dezvolte potenţialul resurselor umane din UE prin învăţare reciprocă şi schimb de bune practici.
  www.daycoaftermarket.com  
Приносът на Dayco е неразделна част от това как хората се придвижват от едно място на друго, превозват се стоки, съхраняват се храни и се изгражда инфраструктура. Компанията работи в съответствие с традиционни ценности – спазване на обещания, доставяне навреме и силна ангажираност към предоставяната услуга без значение от обстоятелствата.
Contribuţiile Dayco sunt esenţiale pentru deplasarea persoanelor dintr-un loc în altul, transportul mărfurilor, recoltarea alimentelor şi construirea infrastructurii. Compania îşi desfăşoară activitatea în baza unor valori tradiţionale — respectarea promisiunilor, livrarea la timp de fiecare dată şi un angajament solid în ceea ce priveşte serviciile, indiferent de obstacolele întâmpinate. Timp de mai bine de un secol, Dayco a făcut faţă provocărilor, devenind tot mai puternică şi mai inteligentă după fiecare încercare.
  30 Hits www.bridgat.com  
Крак лента дизайн Пощенски закриване с тока да защитите вашите ценности Няколко zippered джобове Lightweight, Непромокаем материал СПЕЦИФИКАЦИИ Тип на продукта Талията пакети Опции за цвят #1, #2, #3, #4, #.
Proiectare de curea picior Închidere fermoar cu cataramă pentru a fixa obiecte de valoare Mai multe buzunare cu fermoar Usoare, material rezistent la apa CAIETUL DE SARCINI Tipul de produs Pachete de talie Opţiuni de ..
  8 Hits www.ems-dental.com  
МИСИЯ И ЦЕННОСТИ
ENVIRONMENT
  6 Hits www.dalecarnegie.com  
Ценности
Valori
  www.meinlcoffee.com  
Марка и ценности
Soluții Business
  5 Hits arc.eppgroup.eu  
Стремейки се към подкрепа на нашите ценности в целия свят, ние потвърждаваме специалната отговорност за тяхната защита в ЕС и в съседните на ЕС страни. Ще продължим да се борим за:
Străduindu-ne să ne promovăm valorile la nivel global, recunoaștem în același timp că avem o responsabilitate specială de a le apăra în cadrul UE și în țările învecinate. Vom continua să promovăm:
  2 Hits cor.europa.eu  
Декларация за мисията на КР: роля, ценности и цели
Declarația de misiune: rolul, valorile și obiectivele
  6 Hits www.chipita.com  
Нашите ценности
Valorile noastre
  www.veoworldwide.com  
ценности
VALORI
  116 Hits www.urantia.org  
ценности.
fapte.
  hr.procredit-group.com  
… инициативни, решителни, успешни и смели, които споделят нашите ценности и Кодекс на поведение. Не считаме, че нашите служители трябва да отговарят на един стандартен профил. Точно обратното – ние ценим разнообразието по отношение на образование, опит и личностни качества.
… este pentru cei activi, pentru cei care vor rezultate, pentru “luptătorii” care sunt de acord cu valorile și codul nostru de conduită. Nu considerăm că angajații noștri trebuie să se conformeze unui anumit tip de profil. Din contră, apreciem diversitatea în ceea ce privește studiile urmate, experiența de muncă și personalitatea. Unii dintre colegii noștri nu s-au gândit vreodată să lucreze într-o bancă înainte să se alăture echipei ProCredit, dar acum sunt foarte încântați să fie aici! Procesul nostru de selecție este solicitant, dar în același timp clar: Se concentrează pe valorile tale personale, nu pe legăturile pe care le-ai putea avea.
  welcome.hp.com  
Създаването на разнообразна, ангажираща среда е продължително пътешествие с непрекъснато действие за много години. Това е пътешествие, ръководено от съкровени ценности. Днес нашата визия за разнообразие е със световни измерения.
Crearea unui mediu variat, cuprinzător, reprezintă de mulţi ani o serie consecutivă de acţiuni continue. A fost o călătorie ghidată de valori profunde. Astăzi, viziunea noastră despre diversitate este una de proporţii globale. O viziune ce necesită acţiuni curajoase şi îndrăzneţe ale multor oameni din întreaga lume. Suntem mândri să împărtăşim ceea ce noi am învăţat pe parcurs precum şi aspiraţiile pe care dorim să le concretizăm în prezent.