церемонии – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      11 Results   2 Domains
  2 Hits www.dhamma.org  
Обръщайки се към участниците в конференцията, в това число и значими световни религиозни лидери, г-н Гоенка заяви: “Нека се съсредоточим върху това, което обединява религиите, върху същината на всяка една религия- чистотата на сърцето. Всички ние би трябвало да наблегнем на важността на този аспект и да избегнем конфликтите свързани с външната обвивка на религиите, която се проявява в различните ритуали, церемонии, обреди и догми.”
Adecvat unei multimi ce cuprindea lideri religiosi majori, a spus, "Haideti sa ne concentram pe ceea ce este comun tuturor religiilor, pe miezul intern al tuturor religiilor care este puritatea inimii. Ar trebui cu totii sa dam importanta acestui aspect al religiei pentru a evita conflictul datorat stratului exterior al religiilor, care este format din diferite rituri, ritualuri, festivaluri si dogme."