цикъл – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      249 Results   22 Domains
  pixnio.com  
microgametocyte продукт, erythrocytic, цикъл, показвам, овални
microgametocyte, produs, erythrocytic, bicicleta, arătat, ovale
  87 Hits www.freenode.info  
потреблението на вода за цикъл пране (п): 56.00
Consumul de apă pe ciclu de spălare (n): 56.00
  92 Hits freenode.info  
потреблението на вода за цикъл пране (п): 48.00
Consumul de apă pe ciclu de spălare (n): 48.00
  4 Hits www.ecb.europa.eu  
Оценка на жизнения цикъл на евробанкнотите
Ultima actualizare: 20 decembrie 2007
  2 Hits www.almig.de  
Честота на работен цикъл на компресора (натоварване / ненатоварване) zS [1/h]
Frecventa ciclului de functionare al compresorului (in sarcina/mers in gol) zS [1/h]
  3 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички институции и органи имат своя архивна служба, която се грижи за техните документи и досиета през целия им жизнен цикъл. За историческите архиви на ЕС важи 30-годишното правило, съгласно което документите се предоставят за достъп от обществеността 30 години след тяхното изготвяне.
Notă: Fiecare instituţie şi organism dispune de propriul serviciu de arhive care gestionează documentele. Arhivelor istorice ale UE li se aplică „regula celor 30 de ani”, însemnând că publicul are acces la dosare după 30 de ani de la data întocmirii acestora.
  www.paragon-software.com  
Ако възникнат някакви проблеми, нашият висококвалифициран и ефективен екип по поддръжката, ще ви помогне. Всичките ни потребителски продукти са с безплатна поддръжка през целия им жизнен цикъл. Научете повече >
Bucurați-vă de asistența online gratuită! Dacă aveți probleme, echipa noastră de asistență profesională vă va ajuta imediat. Toate produsele noastre destinate consumatorilor sunt livrate cu asistență gratuită pe întregul ciclu de viață.
  eeas.europa.eu  
От основаването си Европейският съюз участва във всички фази на цикъла на кризи: от стратегии за превенция до следкризисно възстановяване и реконструкция. Съюзът управлява значителни ресурси, предназначени за страни в политическа криза, чрез програмите си за отделни страни и специфични инструменти като Инструмента за стабилност.
Încă de la crearea sa, Uniunea Europeană s-a implicat în toate etapele procesului de gestionare a crizelor - de la strategiile de prevenire la acţiunile de reabilitare şi de reconstrucţie necesare la încheierea crizei. În acelaşi timp, UE administrează resurse importante dedicate ţărilor aflate în criză politică, utilizând programe naţionale şi instrumente specifice, precum Instrumentul pentru stabilitate.
  ec.europa.eu  
За всеки етап от жизнения цикъл на предприятие - от неговото създаване до решението за прекратяване на дейността му Бизнес порталът - Вашата Европа осигурява информация за процедури и възможности във всички държави от ЕС, както и за съответните действия на ЕС.
Căutaţi oportunităţi de afaceri în altă ţară a UE? Pentru fiecare etapă a ciclului de viaţă al unei afaceri, de la începerea până la încetarea ei, portalul "Europa ta - Întreprinderi" vă oferă informaţii despre proceduri şi oportunităţi în toate ţările UE, precum şi despre acţiuni relevante ale UE.
  www.european-council.europa.eu  
Съгласно цикъла на европейския семестър, на мартенското заседание на Европейския съвет се прави оценка на цялостното макроикономическо положение във всички държави членки — те получават набор от стратегически насоки за втората фаза на семестъра, през която ще представят на Комисията програмите си за стабилност и конвергенция и националните си програми за реформи.
În ciclul semestrului european, Consiliul European din martie evaluează situația macroeconomică globală din statele membre și le furnizează acestora o serie de orientări strategice pentru cea de a doua etapă a semestrului, în cadrul căreia statele membre vor transmite Comisiei programele lor de stabilitate și de convergență și programele naționale de reformă.
  www.xperimania.net  
Освен това, когато се оценява въздействието на един продукт, трябва да се има предвид цялостния цикъл на неговия живот (от създаването му до разлагането). Замисляли ли сте се някога, че влиянието на памуковите насаждения върху околната среда може да е по-голямо, отколкото производството на синтетични тъкани като полиестера?
De asemenea, atunci când evaluăm impactul unui produs, trebuie să luăm în consideraţie întregul său ciclu de viaţă (de la crearea sa la momentul când ne debarasăm de el). Ştiaţi că impactul culturii de bumbac asupra mediului poate fi mai mare decât procesul de obţinere al fibrelor sintetice? Explicaţia acestui fapt rezidă în faptul că procesul de cultivare a bumbacului necesită cantităţi enorme de apă, îngrăşăminte şi pesticide.
  20 Hits www.urantia.org  
(1158.5) 105:5.5 С появата на относителната и обусловена реалност се появява нов цикъл на реалността, цикълът на растежа – величествено спускане от висотите на безкрайността в областта на крайното, което извечно се стреми към центъра, към Рая и Божеството, в неизменно търсене на тези високи цели, които са съизмерими със своя източник в безкрайността.
(1158.5) 105:5.5 Odată cu apariţia realităţii relative şi calificate ia naştere un nou ciclu al realităţii - ciclul de creştere. Este o maiestuoasă debordare, mergând de la nivelele infinităţii către domeniul finitului, convergând mereu către Paradis şi Deitate căutând întotdeauna marile destine comensurabile cu o sursă infinită.
  12 Hits www.nato.int  
Местните съвети се занимават с местни проблеми. Изследванията на CPAU показват, че броят на местните спорове зависи от земеделския цикъл, като най-много спорове възникват по време на посев, напояване и жътва.
Având un caracter local, consiliile răspund la preocupările locale. Potrivit analizei CPAU, nivelurile conflictelor locale sunt strâns legate de ciclurile agricole, conflictele fiind mai frecvente în timpul sezoanelor de însămânţări, irigaţii şi recoltare. Având în vedere experienţa afganilor în privinţa sistemului formal, unde deciziile pot întârzia ani de zile şi implică deseori mituirea, aceştia apreciază atenţia de care solicitările lor se bucură din partea consiliilor.
  2 Hits www.bump-mobility.eu  
Въвеждане на ПУГМ-цикъла съгласно ПУГМ-наръчника
• Introducerea ciclului SUMP conform ghidurilor SUMP
  www.bridgat.com  
Лек водоустойчив цикъл почистване обхваща обратно цип закриване дишаща зелен
Ciclul lumină-greutate de impermeabil pantof acoperă spate Zip închiderea respirabil verde
  2 Hits www.deltastock.com  
Пълзящи средни: Целта им е да изгладят върховете и спадовете от ценовия цикъл на валутата за предвиждания период и също така да покажат наличието на тенденция в цената.
Mediile mobile (MA): Mediile mobile elimina extremele unui ciclu de evolutie a pretului intr-un anumit interval de timp si ne indica existenta unui trend.
  www.onlinemeditation.org  
В най-лошия случай, ставаме летаргични и с натрапчиви идеи. Тъй като този канал се захранва от областта на черепа, натискът върху мозъка става прекалено силен. Този цикъл именно причинява умствени сривове, епилепсия и сенилност (слабоумие).
Problemele părţii stângi au tendinţa să se transforme în supunere extremă sau în dezechilibru emoţional, prin care putem fi azvârliţi undeva între entuziasm şi depresie. Cu acest tip de dezechilibru, autodisciplina devine dificilă şi obiceiurile rele devin greu de corectat. În cazul cel mai rău, noi putem deveni letargici şi obsedaţi de sine. Deoarece acest canal alimentează şi zona craniului, presiunea pe creier poate deveni excesivă. Acest ciclu este cel care cauzează prăbuşire mentală sau astenie, epilepsie şi senilitate ( degradarea creierului ).
  4 Hits childhub.org  
В резултат, възможностите за работа на  такива деца, когато те достигнат зрялост са драстично по-ограничен, отколкото биха били, ако те не напускат образователната система. Насилието в училище може следователно да се разглежда като част от цикъла на бедността, съществуващ между поколенията.
În fiecare an, la nivel global milioane de copii abandonează școala primară. Un factor cheie care influențează această rată de abandon, conform raportului, îl reprezintă prevalența violenței în școli. Părinții se tem pentru securitatea copiilor lor, și, astfel, îi retrag din sistemul educațional. Drept urmare, oportunitățile de angajare disponibile pentru acești copii atunci când ating maturitatea sunt în mod dramatic limitate comparativ cu cele ale altor copii. Violența în școli poate fi văzută pe bună dreptate ca fiind responsabilă în parte pentru perpetuarea ciclurilor de sărăcie care există de-a lungul generațiilor. Dovezile indică și faptul că copiii din medii minoritare (de exemplu romi) sunt mult mai susceptibili față de ceilalți copiii să experimenteze violență în școli – de la profesori și elevi deopotrivă. Având în vedere că grupurile minoritare sunt deja dezavantajate din punct de vedere economic, eliminarea accesului la educație face ca provocarea de a sparge ciclul sărăciei să fie și mai grea.