църкви – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      27 Results   9 Domains
  6 Hits wordplanet.org  
20 тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.
20 Taina celor şapte stele, pe cari le-ai văzut în mîna dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sînt îngerii celor şapte Biserici; şi cele şapte sfeşnice, sînt şapte Biserici.
  2 Hits hotornot.com  
Какво по-добро от това да намериш с кого да ги споделиш - каквито и да са интересите и предпочитанията ти, в Hot or Not има от всичко. Можете да идете на кино, на театър, на изложба, да се разходите в парковете в града, да разгледате древните джамии и църкви.
Discută pe Hot or Not azi şi întâlneşte mii de oameni în Port Said, oraşul distracţiei prin excelenţă. Ceea ce ar face să fie şi mai bine ar fi găsirea unui partener cu care să te bucuri de toate astea – oricare ar fi interesele şi preferinţele tale, vei găsi persoana potrivită pe Hot or Not. Puteţi ieşi împreună pentru a vizita cinematografe, teatre şi galerii de artă, sau pentru a vizita parcurile oraşului şi moscheile istorice sau bisericile.
  e-justice.europa.eu  
В регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите се съдържа информация относно сдруженията с нестопанска цел и фондациите (счита се, че сдруженията с нестопанска цел включват и сдружения на собственици на етажна собственост и на сгради и други сдружения с нестопанска цел, както и политически партии, професионални съюзи, църкви, конгрегации, сдружения на конгрегации и манастири), които се намират в районите, обхванати от отделите по вписване на окръжните съдилища.
Registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit conține informații privind asociațiile și fundațiile non-profit (se consideră că asociațiile non-profit cuprind și asociații de locatari/proprietari, asociații imobiliare și alte asociații fără scop lucrativ, precum și partide politice, sindicate, biserici, congregații, asociații de congregații și mănăstiri) cu sediul în zona acoperită de oficiile de înregistrare ale instanțelor teritoriale.
  www.hoteldubrovnik.hr  
В "Перлата на Адриатика", разположен на Далматинското крайбрежие, се превръща във важен Средиземно море мощност от 13-ти век насам. Въпреки силно повреден от земетресение през 1667 г., Дубровник успя да запази своите красиви готически, ренесансови и барокови църкви, манастири, дворци и фонтани.
"Perla Adriaticii", situat pe coasta dalmată, a devenit o putere importantă Marea Mediterană din secolul al 13-lea încoace. Cu toate grav afectate de un cutremur în 1667, Dubrovnik a reușit să păstreze sale frumoase gotice, biserici în stil renascentist și baroc, manastiri, palate și fântâni. Deteriorat din nou, în anii 1990 de conflictele armate, este acum punctul central al unui program major de restaurare coordonată de UNESCO.
  www.dhamma.org  
Тази традиция все още живее сред някои правителства и управници. Такъв, например, е случаят с благородния монарх на Оман, който е дарил земя за църкви и храмове на други вероизповедания, като същевременно практикува своята религия всеотдайно и старателно.
Imparatul Ashoka reprezinta o traditie glorioasa de coexistenta toleranta si sinteza pacifista. Acea traditie continua printre guverne si conducatori si astazi. Un exemplu este nobilul monarh al Omanului care a donat pamant pentru biserici si temple ale altor credinte, practicandu-si, in acest timp, cu toata devotiunea si sarguinta propria credinta. Sunt sigur ca astfel de conducatori si guverne miloase vor continua sa apara in viitor pe multe taramuri din lume. Asa cum se spune, " Binecuvantati sunt cei ce aduc pacea, pentru ca ei vor fi chemati fiii lui Dumnezeu"
  9 Hits www.urantia.org  
Благонамереното желание да се поощряват древните мисловни системи сериозно възпрепятства създаването на новите, адекватни методи, разчетени за удовлетворяване на духовните потребности на разширяващия се еволюиращ разум на съвременните хора. Точно така християнските църкви на двадесети век са огромно, макар и съвършено неосъзнато, препятствие за непосредствено развитие на истинското Евангелие – ученията на Иисус Назарянин.
(2084.8) 195:10.8 Dominaţia ecleziastică este în mod imediat şi veşnic incompatibilă cu această credinţă vie, cu acest spirit crescând şi cu această experienţă de prima mână a camarazilor lui Iisus în credinţa şi în frăţia oamenilor în societatea spirituală a împărăţiei cerurilor. Dorinţa lăudabilă de a păstra tradiţia înfăptuirilor trecute conduce adesea la apărarea sistemelor de adorare perimate. Dorinţa bine intenţionată de a întreţine vechile sisteme de gândire împiedică mult asigurarea unor metode şi mijloace noi şi potrivite menite să satisfacă aprinsele dorinţe spirituale ale minţii în dezvoltare şi în progres ale omului modern. Tot astfel, Bisericile creştine din cel de-al douăzecilea secol se ridică ca nişte obstacole imense, dar într-un chip cu totul inconştient, înaintea progresului imediat al adevăratei evanghelii - învăţăturile lui Iisus din Nazaret.