цялост – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      33 Results   8 Domains
  2 Hits e-justice.europa.eu  
Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост. Той урежда организацията на държавни и местни органи или вътрешния ред на тяхната дейност.
Regulamentul este un act normativ emis pentru a implementa o lege în integralitate. Acesta dispune în privinţa organizării organismelor de stat sau locale sau a ordinii interne a activităţilor lor.
  15 Hits www.nato.int  
През 1964 г. Афганистан най-после се сдобива с конституция, която гарантира правата на хората, но предимно на хартия. През десетте години демокрация Афганистан е спокоен и нищо не заплашва неговата независимост, териториална цялост и суверенитет.
În 1964, Afganistanul a dobândit în cele din urmă o constituţie. Aceasta a garantat drepturile cetăţenilor, dar doar pe hârtie. În deceniul său de democraţie, Afganistanul a fost calm şi nu a existat nicio ameninţare la adresa independenţei, integrităţii şi suveranităţii sale.
  access2eufinance.ec.europa.eu  
Регламентът е задължителен законодателен акт. Той трябва да се прилага в своята цялост във всички страни от ЕС. Например, когато ЕС искаше да защити наименованията на селскостопански продукти, произхождащи от определени райони (напр. пармска шунка), Съветът прие регламент.
Regulamentul este un act legislativ cu caracter obligatoriu. Trebuie aplicat în integralitatea sa în toate statele membre. De exemplu, dacă UE doreşte să protejeze denumirea unor produse agricole care provin din anumite zone (de exemplu, şunca de Parma), Consiliul adoptă un regulament.
  www.napofilm.net  
Използвайте Напо в неговата цялост или епизод по епизод - това ще зависи от зрителите, техните възгледи и отношението им към безопасността при работа, както и от средата, в която се показва филмът. Предозиране с Напо може да разводни значението на филмите.
Folosiţi filmele cu Napo în întregime sau secvenţă cu secvenţă - acest lucru depinde de public, punctele lor de vedere şi atitudinile privind securitatea la locul de muncă şi mediul în care filmul este difuzat. Prezenţa prea intensă a lui Napo poate dilua din importanţa serialului.
  2 Hits www.european-council.europa.eu  
Освен че беше отбелязан постигнатият значителен напредък по различни въпроси, отново беше потвърден ангажиментът за гарантиране на финансовата стабилност и цялост на еврозоната и се очерта всеобщ консенсус, че трябва да се засили икономическият съюз, за да бъде съизмерим с паричния съюз.
Șefii de stat sau de guvern au purtat, de asemenea, o discuție aprofundată cu privire la cele mai recente evoluții din zona euro. Pe lângă faptul că au luat act de progresele considerabile înregistrate în diferite privințe, a fost reafirmat angajamentul de a proteja stabilitatea financiară și integritatea zonei euro și s-a ajuns la un consens general potrivit căruia trebuie consolidată uniunea economică astfel încât aceasta să devină proporțională cu uniunea monetară.
  www.gallupstrengthscenter.com  
Вие се съгласявате, че не придобивате каквито и да е права върху собствеността чрез изтеглянето на материали с авторско право. Всяко позоваване към новинарските статии, отчети и графики на Gallup, напълно или отчасти, на уебстраници трябва да има предоставена връзка обратно към оригиналното съдържание в неговата цялост.
Cu excepţia cazurilor prevăzute expres de legea privind drepturile de proprietate intelectuală, nu va fi permisă copierea, redistribuirea, retransmiterea, publicarea sau exploatarea comercială a materialului descărcat fără permisiunea expresă a Gallup şi/ sau a deţinătorului dreptului de proprietate intelectuală. Articolele de ştiri, reportajele şi graficele Gallup pot fi descărcate doar pentru utilizare personală. În eventualitatea copierii, redistribuirii sau publicării în condiţii permise a materialelor protejate de drepturi de autor, nu trebuie efectuată nicio modificare şi nicio ştergere a menţiunilor referitoare la autori, la mărci comerciale sau la drepturile de autor. Înţelegeţi că nu obţineţi niciun drept de proprietate prin descărcarea materialului supus drepturilor de proprietate intelectuală. Orice referinţă la articolele de ştiri, reportajele şi graficele Gallup, în totalitate sau parţial, pe oricare dintre paginile web, trebuie să includă un link către conţinutul original în totalitate. Cu excepţia cazurilor prevăzute expres prin prezenta, transmiterea acestui conţinut nu va fi interpretată ca oferind niciun tip de licenţă pentru orice materiale supuse drepturilor de proprietate intelectuală sau mărci comerciale deţinute sau controlate de Gallup.