цяло – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      322 Results   54 Domains
  ceipam.eu  
ПР, или ПР адрес е низ, който еднозначно идентифицира в интернет компютър или оборудване като цяло.
IP-ul (aipi), sau Adresa IP este un sir de caractere ce identifica in mod UNIC in Internet un calculator sau un echipament in general.
  2 Hits www.healthy-workplaces.eu  
На респондентите са зададени въпроси относно мерките, които се предприемат на техните работни места, основните мотивиращи фактори за предприемане на действия и най-значителните пречки. Въпросите са свързани с управлението на безопасността и здравето като цяло, управлението на психосоциалните рискове и участието на работниците и служителите.
În cursul sondajului, respondenţii sunt întrebaţi despre măsurile adoptate la locul de muncă, principalii factori ai iniţiativelor şi cele mai importante obstacole. Întrebările se referă la gestionarea sănătăţii şi securităţii în general, gestionarea riscurilor psihosociale, precum şi participarea lucrătorilor.
  4 Hits www.ngyc.com  
Защо не мога като цяло определят магнитните свойства като повърхностният Гаус (Surface Gaussian стойност), но само като основен Основа?
De ce nu se poate determina în general proprietățile magnetice de suprafața gaussiană (Surface Gaussian Value), dar numai ca bază de bază?
  21 Hits www.ecb.europa.eu  
Европейският съюз има редица цели (член 3 от Договора за Европейския съюз), сред които устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес. Ето защо ценовата стабилност е основна цел не само на паричната политика на ЕЦБ, но и на Европейския съюз като цяло.
Uniunea Europeană are mai multe obiective (articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană), printre care dezvoltarea durabilă a Europei întemeiată pe o creştere economică echilibrată şi pe stabilitatea preţurilor, pe o economie socială de piaţă cu un grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forţei de muncă şi spre progres social. În consecinţă, stabilitatea preţurilor nu este numai obiectivul principal al politicii monetare a BCE, ci şi un obiectiv al Uniunii Europene pe ansamblu. Astfel, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi Tratatul privind Uniunea Europeană stabilesc o ierarhie clară a obiectivelor Eurosistemului, evidenţiind faptul că stabilitatea preţurilor reprezintă cea mai importantă contribuţie pe care o poate avea politica monetară la asigurarea unui mediu economic favorabil şi a unui nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă.
  3 Hits freenode.info  
смукателна тръба: цяло
tub de aspirație: întreg
  3 Hits www.freenode.info  
смукателна тръба: цяло
tub de aspirație: întreg
  www.google.de  
Изстрелян в орбита през 1990 г., телескопът „Хъбъл“ на НАСА коренно промени астрономията и вдъхнови цяло едно поколение с величествени гледки на вселената. За да честваме двадесетия рожден ден на „Хъбъл“, се обединихме с приятелите си от Научния институт за космическия телескоп, за да споделим любимите си 20 изображения от телескопа.
Lansat pe orbită în 1990, telescopul Hubble de la NASA a revoluţionat astronomia şi a inspirat o generaţie întreagă cu imaginile sale superbe din univers. Pentru a sărbători a 20-a aniversare a telescopului Hubble, am format o echipă cu prietenii noştri de la Space Telescope Science Institute pentru a vă oferi 20 de imagini preferate de noi dintre cele realizate de Hubble. Răsfoiţi imaginile de mai jos, parcurgeţi acest tur video sau descărcaţi noul tur Hubble în Google Earth şi zburaţi spre aceste locaţii din spaţiu!
  www.croatia-in-the-eu.eu  
Членството в ЕС предлага много на брой и значителни възможности за Хърватия и ЕС. За да бъде успешно участието й в ЕС, тези възможности трябва да бъдат използвани сега – в полза на самата Хърватия, на региона на Западните Балкани и на ЕС като цяло.
Croația și-a demonstrat capacitatea de a-și îndeplini la timp toate angajamentele până la aderare. Statutul de membru al UE oferă numeroase oportunități substanțiale pentru Croația și pentru UE. Aceste oportunități trebuie valorificate acum, astfel încât participarea Croației la UE să fie o reușită – în avantajul Croației înseși, al regiunii Balcanilor de Vest și al Uniunii Europene ca întreg.
  2 Hits www.info.univ-tours.fr  
програмата, точка на мобилността и извън Европа като цяло, След малко се фокусира върху това & rsquo; ние трябва да знаем, за да изпълни пакет своята мобилност Еразъм, et enfin un topo sur ce que change le Read More …
miercuri 19 noiembrie 2014 13h la ora 14:30 va avea loc o informare privind mobilitatea. programul, un punct privind mobilitatea și în afara Europei, în general,, apoi un accent mic pe care & rsquo, trebuie să știm să-și îndeplinească pachetul său de mobilitate Erasmus, et enfin un topo sur ce que change le Read More …
  10 Hits rail.cc  
Дневни влакове: Резервацията на места е задължителна за дневните интерсити влакове, включително вътрешните пътувания с влаковете Railjet. За международните влакове като цяло не е необходима резервация (единственото изключение в момента е за влака Будапеща – Грац).
Trenurile de zi: Rezervarea prealabilă a locurilor este obligatorie la trenurile locale Intercity, inclusiv la călătoriile locale prin intermediul trenurilor Railjet. Pentru trenurile internaționale rezervarea preventivă nu este necesară (unica excepție fiind trenul de pe ruta Budapesta - Graz).
  53 Hits www.nato.int  
КЕЙФОР присъстват в Косово близо пет години и като цяло запазват популярността си. Но от окончателното политическо решение за провинцията ни делят все пак няколко години. Как липсата на сигурност за бъдещето на Косово въздейства на мирния процес ; усетихте ли промяна в отношението на населението към КЕЙФОР в сравнение с престоя ви през 2000 г. ?
KFOR este deja de aproape cinci ani în Kosovo şi se bucură în general în continuare de popularitate. Totuşi, o soluţie politică finală privind această provincie ar putea fi luată după câţiva ani. Ce impact are lipsa certitudinii privind viitorul provinciei Kosovo asupra procesului de pace şi vă rog să ne spuneţi dacă aţi simţit vreo schimbare în atitudinea populaţiei faţă de KFOR în intervalul de timp scurs între momentul în care aţi mai fost în Kosovo în 2000, şi până în prezent?
  20 Hits childhub.org  
Като цяло резултатите показват, че от 2011 г. насам се наблюдава цялостно подобрение на интеграцията на ромите, но това по никакъв начин не е постоянно във всички области и във всички страни.
În ansamblu, rezultatele demonstrează că, începând cu 2011, s-a înregistrat o îmbunătățire generală a situației în domeniul incluziunii romilor, dar acest lucru nu este constant în toate domeniile și în toate țările.
  12 Hits e-justice.europa.eu  
Програмата е насочена например към практикуващите юристи, националните органи и гражданите на Съюза като цяло.
Programul este destinat, printre altele, practicienilor dreptului, autorităţilor naţionale şi cetăţenilor Uniunii în general.
  www.onlinemeditation.org  
Започвайки с този урок, ще изследваме енергийните центрове (чакрите). Първата стъпка е Вишудхи чакра, която е на нивото на гърлото и контролира като цяло общуването с другите.
Începând cu această lecţie, vom explora centrii de energie ( chakrele ). Primul pas este Chakra Vishuddhi, care este la nivelul gâtului şi care controlează comunicarea noastră generală cu ceilalţi.
  10 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
В един глобализиран свят предизвикателства като осигуряването на енергия, изменението на климата, устойчивото развитие, конкурентоспособността на икономиката и тероризмът не могат да бъдат посрещнати от една-единствена страна, а се нуждаят от отговор, който само ЕС като цяло може да даде.
Pentru a menţine libertatea, securitatea şi prosperitatea pe tot continentul, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol cât mai activ pe scena mondială. În contextul globalizării, statele membre nu pot face faţă singure unor provocări precum asigurarea rezervelor de energie, schimbările climatice, dezvoltarea durabilă, competitivitatea economică şi terorismul. Aceste probleme pot fi soluţionate doar acţionând ca un tot unitar, la nivelul Uniunii Europene.
  24 Hits www.european-council.europa.eu  
"Посланието ми ще бъде положително", заяви в писмено интервю за европейски вестник председателят на Европейския съвет преди да замине за Швейцария. Той възнамерява да изтъкне последните положителни промени в Европа като доста по-висок от очаквания икономически растеж и факта, че прогнозите за следващите няколко години са като цяло оптимистични.
"Mesajul meu va fi unul pozitiv", a afirmat președintele într-un interviu acordat unui ziar european înainte de plecarea în Elveția. Dl Rompuy urmărește să evidențieze cele mai recente evoluții favorabile din Europa, cum ar fi creșterea economică mult peste așteptări și faptul că previziunile globale pentru următorii ani sunt optimiste. Domnia sa va sublinia încă o dată faptul că Uniunea Europeană este hotărâtă să ia toate măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea zonei euro.
  eeas.europa.eu  
ЕСВД има делегации в целия свят. Те работят от името на европейците и представляват ЕС като цяло.
SEAE are delegaţii în toată lumea, desfăşurându-şi activitatea în numele cetăţenilor europeni şi reprezentând UE în ansamblu.
  8 Hits cyberhelp.eu  
Цяло щастие е, че формалната среща вече свърши. Можем да си стиснем здраво ръцете.
Din fericire, întâlnirea formală a luat sfarsit. Ne putem strange mâinile viguros.
  6 Hits lingvo.info  
Като цяло, има три основни типа писмени системи:
În general există trei tipuri majore de scriere:
  5 Hits europass.cedefop.europa.eu  
Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.
Pot să comunic în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct pe teme şi despre activităţi familiare. Pot să particip la discuţii foarte scurte, chiar dacă, în general, nu înţeleg suficient pentru a întreţine o conversaţie.
  www.holidaycars.com  
Като цяло към договора между Наемодателя и Потребителя ще се прилагат законите на страната, в която МПС-то е дадено под наем. Прилаганият закон трябва да е записан в договора.
Swiss law shall exclusively apply to all disputes about these general terms and conditions. All disputes between the User and the Car hire tour operator shall exclusively be put before the competent court in the region in which the Car hire tour operator is officially registered.
  mylittlefarmies.upjers.com  
My Little Farmies ви предлага истински скъпоценен камък сред браузър игрите. Защото тук ще можете да създадете свои свят, планирате и украсите цяло селце базирано на своите идеи. Грижите се за полята, сеете жито, плодове и зеленчуци, развъждате животни, поставяте сгради за производство - от мелница за брашно до шивашко ателие, в които ще можете да обработвате своите продукти, и да поставяте пътеки.
Ce priveliște minunată! Aripile moarei de cereale se rotesc maiestuos în vânt. Pe potecile dintre câmpuri se plimbă fermierii. Bărbați și femei în haine medievale. În jocul de construcție diversificat My Little Farmies, vă creați propria comunitate a satului. Vă ocupați de agricultură, prin plantarea de cereale, fructe, copaci și legume. Produsele naturale obținute le prelucrați în diferite clădiri de producție - de la moara de cereale, storcătorul de fructe până la lăptărie. My Little Farmies cu numeroasele funcțiuni și caracteristici vă oferă pură distracție cu fermă! Descoperă lumea fascinantă a jocurilor cu fermă și joacă acum grauit!
  ec.europa.eu  
Малките и средни предприятия, които решат да работят според понятието КСО, извършват дейност следвайки етичните норми и допринасят за икономическото развитие, като същевременно подобряват качеството на живот на служителите си и техните семейства, както и на местната общност и обществото като цяло.
Piaţa unică sau internă a UE este un spaţiu în care mărfurile, serviciile, capitalul şi persoanele pot circula liber. Principiul liberei circulaţii a mărfurilor prevede eliminarea barierelor naţionale la nivelul UE. Articolele 34-36 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd interzicerea aplicării de restricţii cantitative pentru importuri, exporturi sau tranzitul de mărfuri şi a tuturor măsurilor restrictive similare între statele membre. Toate măsurile care ar putea împiedica, direct sau indirect, astfel de importuri sunt considerate ca fiind restricţii cantitative.
  www.space-awareness.org  
Една свръхнова обикновено изхвърля вещество, достатъчно за направата на цяло едно Слънце, което е 10 000 пъти повече, отколкото изхвърля една нова!
O supernovă normală împraștie suficient material pentru a face un soare întreg, adică este de 10.000 de ori mai mare decât o novă.
  3 Hits www.chipita.com  
Ние действаме законово във всяка една страна, в която работим, като последователно спазваме нашите задължения към държавата, нашата работна сила, обществото, нашите доставчици и нашите партньори като цяло.
Acţionăm în mod legal în fiecare ţară în care funcţionăm, îndeplinind în permanenţă obligaţiile noastre faţă de stat, faţă de personal, societate, furnizori şi acţionari în general.
  arc.eppgroup.eu  
отдаване на първостепенно значение на защитата на отделния човек, като трябва да се признае, че постигането на точния баланс между свободите на индивида и безопасността на обществото като цяло не винаги е нещо просто.
protecția individului ar trebui să constituie o premisă fundamentală, dar trebuie să recunoaștem că a ajunge la un echilibru just între libertățile individuale și siguranța societății în ansamblul ei nu este întotdeauna în totalitate simplu.
  www.gallupstrengthscenter.com  
Gallup насърчава родителите и настойниците да прекарват известно време с децата си онлайн и да са изцяло запознати със сайтовете, посещавани от децата им. Сайтовете на Gallup не включват съдържание, което като цяло се счита за неподходящо за деца.
Gallup încurajează părinţii şi tutorii să petreacă timp pe Internet împreună cu copiii şi să cunoască într-o măsură cât mai mare site-urile vizitate de copiii lor. Site-urile companiei Gallup nu conţin Conţinut în general considerat inadecvat pentru copii.
  www.eurid.eu  
Извънсъдебно решаване на спорове е алтернативен начин за уреждане на спорове за имена на домейни . eu. Повечето хора избират да уреждат споровете си чрез ADR, защото като цяло процедурата е по-бърза и по-удобна от редовната съдебна процедура.
ADR este un mod alternativ de rezolvare a disputelor legate de numele de domeniu .eu. Majoritatea persoanelor care aleg ADR pentru rezolvarea disputelor se decid în favoarea ADR pentru că este o procedură mai rapidă şi mai convenabilă decât un process tradiţional la tribunal.
  www.czechtradeoffices.com  
Днес информационните технологии имат решаващо въздействие върху икономиката и обществото като цяло. Чешката република се превърна в много желано място за чуждестранни инвеститори в този сектор, особено за техните центрове за развитие и за аутсорсинг на ИТ услуги.
Tehnologiile informaţionale au în prezent o influenţă decisivă asupra economiei şi a societăţii în ansamblu. Republica Cehă a devenit un loc foarte dorit și căutat de către investitorii străini în acest sector, în special pentru centrele lor de dezvoltare și externalizarea serviciilor IT. Companiile globale sunt printre cei mai importanți investitori în acest domeniu. Companiile de software din Cehia sunt celebre în întreaga lume. Foarte cunoscut este şi browser-ul ceh de internet seznam.cz. Este singurul browser din țările care utilizează alfabetul roman care poate concura cu Google.
  3 Hits www.xperimania.net  
Има многобройни възможности за работа, предлагани от нефтохимическата индустрия и в химията като цяло. Има още повече възможности, независимо дали ще решите да работите в рафинерия, в производствен завод, при търговец, на танкер или дори на нефтена сонда.
Industria petrochimică, dar şi cea chimică, în general, oferă o gamă variată de locuri de muncă. Indiferent dacă doriţi să lucraţi într-o rafinărie, într-o uzină de producţie, pe un vas petrolier sau chiar pe o platformă petrolieră, oferta este foarte bogată. Sunt slujbe pentru toate gusturile. Este doar o chestiune de a descoperi varianta optimă, ce se potriveşte talentului şi personalităţii fiecăruia.
1 2 3 4 Arrow