чели – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      12 Results   3 Domains
  access2eufinance.ec.europa.eu  
Омбудсманът отговаря на жалбите от гражданите, търговските предприятия и организациите на ЕС, като помага за разкриването на случаи на „лоша администрация‟, в които институциите, органите, службите или агенциите на ЕС са нарушили закона, не са зачели принципите на добрата администрация или са нарушили човешките права.
Ombudsmanul European prelucrează plângerile primite de la cetăţeni, întreprinderi şi organizaţii din UE care semnalează cazuri de administrare defectuoasă din partea instituţiilor, organismelor, birourilor sau agenţiilor UE - încălcarea legislaţiei, nerespectarea principiilor bunei administrări, încălcarea drepturilor omului. Exemplele includ:
  10 Hits www.urantia.org  
(1630.2) 145:2.6 Нима не сте чели тези обещания? Нима не вярвате на Писанията? Нима не разбирате, че думите на пророка се изпълняват в това, което вие виждате днес? И нима Йеремия не ви призова да направите религията дело на сърцето си, да установите лична връзка с Бога?
(1630.4) 145:2.8 ”Voi ar trebui să încetaţi a vă mai teme că Dumnezeu va pedepsi o naţiune pentru păcatul unui individ. De asemenea, Tatăl din ceruri nu va mai pedepsi pe nici unul dintre copiii săi credincioşi pentru păcatele unei naţiuni, cu toate că un membru individual al unei familii trebuie adeseori să suporte consecinţele materiale ale greşelilor materiale şi ale nelegiuirilor colective. Nu pricepeţi oare că nădejdea unei naţiuni mai bune - sau a unei lumi mai bune - este legată de progresul şi de iluminarea individului?”