четвърти – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      100 Results   11 Domains
  71 Hits www.bridgat.com  
Черна дантела бельо на жените определени безжични три четвърти чаша сутиен Strappy дизайн
Lenjerie de dantelă neagră femeii Set Wireless trei sferturi Cupa sutien Strappy Design
  www.ecb.europa.eu  
На монетите от 10, 20 и 50 цента е представен кораб от Кирения — търговски плавателен съд от четвърти век пр.н. е. , символ на мореплавателната история на Кипър и важната роля на острова като търговски център.
Motivul grafic al monedelor de 10, 20 şi 50 de cenţi este o corabie din Kyrenia, navă comercială care datează din secolul IV î.Hr. Aceasta simbolizează istoria maritimă a Ciprului şi importanţa acestuia ca nod comercial.
  www.czechtradeoffices.com  
Чешката република е със силно отворена икономика, която изнася три четвърти от продукцията си, и е атрактивна дестинация за чуждестранни инвестиции. Чешките компании имат репутация на надеждни партньори и доставчици на висококачествени продукти, технологии и услуги.
Republica Cehă are o economie foarte deschisă, exportă trei sferturi din producția sa și este o destinație atractivă pentru investițiile străine. Companiile cehe au reputaţia unor parteneri de încredere și a unor furnizori de produse, tehnologii și servicii de înaltă calitate.
  6 Hits www.nato.int  
Джустоци се опитва да вмести тази променяща се тактика и поведение в познати модели и теории. Дали неоталибаните водят «война на бълхите»? Дали четат Мао Дзе Дун? Може ли да се каже, че бунтовете изграждат четвърти вид военизирано поколение? Или то е комбинация от предишните три?
Giustozzi încearcă să introducă aceste tactici şi atitudini în curs de redefinire în tiparele şi teoriile recunoscute. Duc neo-talibanii un război de gherilă? L-au citit ei pe Mao Ţe-Dun? Se încadrează insurgenţa în modelul „războiului din a patra generaţie”? Sau reprezintă aceasta o combinaţie a tuturor celor trei?
  15 Hits www.urantia.org  
Тези „четвърти същества“ от ангелската категория винаги съхраняват своите полуматериални качества. Както и повечето от техните събратя от промеждутъчните категории, те ще продължават да остават херувими и сановими до пълната реализация на Върховното Същество.
Aceste creaturi „de ordinul patru” ale ordinelor îngereşti păstrează întotdeauna caracteristicile lor cvasimateriale. Ele vor continua în calitate de heruvimi şi sanovimi împreună cu o majoritate a fraţilor lor, ai fazei mediene, aşteptând factualizarea completă a Fiinţei Supreme.
  e-justice.europa.eu  
Народното събрание има право да изменя всички разпоредби на Конституцията, с изключение на тези които попадат в правомощията на Великото народно събрание. Промяната в конституцията изисква мнозинство от три четвърти от гласовете на всички народни представители при три гласувания, проведени в три различни дни.
Adunarea Naţională are dreptul să modifice toate prevederile Constituţiei, cu excepţia celor care cad sub incidenţa Marii Adunări Naţionale. Modificarea constituţională presupune o majoritate de trei sferturi din voturile tuturor membrilor Adunării Naţională, în trei sesiuni de vot din trei zile diferite. Modificarea Constituţiei este semnată şi promulgată în Monitorul oficial de Preşedintele Marii Adunări Naţionale în termen de şapte zile de la adoptare.
  www.meshartility.eu  
На 28 и 29 април 2014 г. партньорите по проект Meshartility се събраха в Мурсия (Испания) за четвърти път, с цел да обсъдят постигнатите до момента резултати и предстоящите задачи. Голяма част от дискусиите бе посветена на споразуменията за сътрудничество, които трябва да се сключат между местните власти обхванати от проекта и енергийните компании, обслужващи техните територии.
Pe 28 și 29 aprilie 2014 partenerii proiectului MESHARTILITY s-au adunat în Murcia (ES), pentru a patra oară, pentru a discuta rezultatele și sarcinile la zi și pentru viitor. O mare parte a discuțiilor a fost dedicată acordurilor de cooperare care vor fi semnat între autoritățile locale implicate în proiect și furnizorii de utilitățile energetice care își desfășoară activitatea în zona lor. Acordurile ar trebui să îmbunătățească și reglementeze cooperarea între părți cu privire la dezvoltarea planurilor de energie durabile a municipalităților. Partenerii au dezbătut care poate fi pe cel mai bun conținut a unui acord precum și cu privire la necesitatea unor stimulentele care ar facilita cooperare, atât pentru autoritățile locale cât și pentru furnizorii de utilitățile și ce anume le-ar încuraja să semneze acorduri de cooperare formală. De asemenea, au fost de acord că este extrem de important să pregătească un format de date unificat, comun, care ar trebui să fie utilizat de către toate părțile implicate pentru a reduce timpul de muncă și că trebuie să se bazeze pe formatul cerut de CoM (Covenant of Mayors).