четвърто – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      15 Results   3 Domains
  e-justice.europa.eu  
Върховен съд (четвърто ниво на организация)
Instanțe teritoriale (primul nivel de organizare)
  2 Hits www.ecb.europa.eu  
Четвърто тире на член 140, параграф 1 от Договора изисква: „трайността на конвергенцията, постигната от държавата-членка с дерогация и от нейното участие във валутния механизъм, което намира отражение в размера на лихвените проценти в дългосрочен аспект“.
Articolul 140 alineatul (1) a patra liniuţă prevede următoarele: „caracterul durabil al convergenţei atinse de statul membru care face obiectul unei derogări şi al participării sale la mecanismul cursului de schimb, care se reflectă în nivelul ratelor dobânzilor pe termen lung”.
  12 Hits www.nato.int  
Четвърто, съвременните предизвикателства в средата на сигурност и в концептуално, и в практическо отношение заличават границите между вътрешната и външната сигурност и традиционното разделение на отговорностите между международните организации и националните власти.
În al cincilea rând, provocările de securitate cu care se confruntă NATO generează deseori ciocniri la nivelul ideilor, sistemelor de valori şi concepţiilor privind binele şi răul. Acţiunea sau inacţiunea în cazul oricăruia dintre aceste aspecte este plină de dileme etice, care pot avea implicaţii politice interne şi internaţionale majore. Claritatea morală care a caracterizat Războiul Rece în Europa a dispărut în cea mai mare parte. Moralitatea, legalitatea şi etica joacă acum un rol mult mai proeminent în stabilirea şi menţinerea legitimităţii NATO, a sprijinului public intern pentru Alianţă în ţările membre şi a sprijinului local faţă de aceasta la nivelul diferitelor regiuni ale lumii. Acesta este în special cazul atunci când este implicată folosirea forţei. Întrucât aspectele morale, legale şi etice determină din ce în ce mai mult succesul sau eşecul politicilor de securitate şi influenţează crescând ceea ce este posibil sau de dorit din punct de vedere politic, NATO trebuie să-şi perfecţioneze capacitatea de a evalua şi a integra astfel de aspecte în cadrul politicilor şi al planificării.