четири – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      590 Results   88 Domains
  maximacamp.net  
• 10 пълни пансиона (четири порции на ден)
10 pensiuni pline (patru mese cotidian)
  etwinning.net  
Как да започнем работа в eTwinning… Ако вие работите в европейско училище, да започнете в eTwinning е лесно като раз-два-три …четири!
Primii paşi în eTwinning Dacă reprezentaţi o şcoală din Europa, puteţi pătrunde în universul eTwinning cât aţi zice 1,2,3…4!
  10 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
Получаваме коментари от посетителите на сайта на Европейския съюз по четири начина:
Primim reacţii de la utilizatorii site-ului Uniunii Europene prin patru mijloace:
  5 Hits eurid.eu  
eu имена на домейни от притежатели на приоритетни права на 7 декември 2005. През първите четири месеца, само фирми и частни лица, претендиращи за приоритетни права върху . eu име на домейн, като търговска марка, можеха да кандидатстват за него.
Înainte de aceasta, am început să acceptăm solicitările pentru nume de domeniu .eu în numele deținătorilor de drepturi anterioare în 7 Decembrie 2005. În primele patru luni doar companiile și persoanele particulare cu drepturi anterioare asupra unui nume de domeniu .eu, cum ar fi o marcă înregistrată au putut aplica. Această perioadă a fost numită Sunrise.
  3 Hits info.univ-tours.fr  
Четири области на основните учения
Patru domenii ale învățăturii fundamentale
  cyberhelp.eu  
Възможно е прилагането на съответното съдебно разпореждане само в рамките на определен период от време, след като е съобщено за това нарушение (при някои съдийства четири седмици, при други до три месеца).
Dispoziţiile temporare sunt proceduri rapide folosite pentru situaţii de urgenţă. Prin urmare se poate face o cerere de chemare în judecată numai într-un termen stabilit, după ce s-a luat la cunoştiinţă de vătămarea dreptului (la unele instanţe patru săptămâni, la altele până la trei luni).
  google.com  
Галактики балансират в космически танц в галактическото струпване Квинтетът на Стефан. Четири от тях взаимно се привличат гравитационно. Научете повече
Cvintetul lui Stephan este un grup de galaxii care evoluează într-un dans cosmic. Patru dintre acestea se atrag reciproc gravitaţional. Aflaţi mai multe
  2 Hits google.com  
Google Play изисква програмистите да означават приложенията си в зависимост от системата за оценяване в Google Play, която се състои от четири нива – за всички, за деца, за подрастващи или за пълнолетни.
Google Play solicită dezvoltatorilor să-şi eticheteze aplicaţiile folosind sistemul de evaluare Google Play cu patru niveluri: pentru oricine, nivel redus, nivel mediu sau nivel ridicat. Prin utilizarea unui cod PIN, utilizatorii pot bloca o setare de filtrare a aplicaţiilor pe dispozitivele lor, astfel încât numai aplicaţiile considerate corespunzătoare utilizării să poată fi afişate şi descărcate.
  80 Hits nato.int  
ГРЕГОРИАН: В хода на процеса след около четири месеца стана ясно, че има реален интерес да се направи всичко възможно за създаването на истински единна армия,
GREGORIAN: După aproape patru luni, a devenit evident că exista totuşi un interes real pentru, ca să zicem aşa, parcurgerea tuturor etapelor pentru crearea unei forţe militare cu adevărat unice,
  google.co.uk  
С помощта на Marin Bee Company разполагаме Кошерплекс – четири пчелни кошера в цветовете на Google, поставени в пространство с цветя в кампуса ни. Получаваме първия си мед по-късно през годината.
Cu ajutorul celor de la Marin Bee Company, instalăm Hiveplex, adică patru stupi de albine pictaţi în culorile Google, situaţi într-o zonă înflorită din campusul nostru. Obţinem prima noastră recoltă de miere mai târziu, în cursul aceluiaşi an.
  3 Hits google.com  
С помощта на Marin Bee Company разполагаме Кошерплекс – четири пчелни кошера в цветовете на Google, поставени в пространство с цветя в кампуса ни. Получаваме първия си мед по-късно през годината.
Cu ajutorul celor de la Marin Bee Company, instalăm Hiveplex, adică patru stupi de albine pictaţi în culorile Google, situaţi într-o zonă înflorită din campusul nostru. Obţinem prima noastră recoltă de miere mai târziu, în cursul aceluiaşi an.
  3 Hits justa.pl  
Възможност за комбинация от два, три, четири, пет и шестелементавъз основа на дву- или трирелсова каса на вратата.
Varianta "HS" din acest sistem permite utilizarea de feronerie suspendată-glisantă care devine tot mai populară în ultimul timp.
  2 Hits eeas.europa.eu  
За ЕС международното сътрудничество в областта на образованието и обучението има четири основни цели: подкрепа за модернизацията в страните извън ЕС; популяризиране на общи ценности между различни народи и култури; развитие на ЕС като център за високи научни постижения; подобряване на човешките ресурси в ЕС чрез взаимно учене и обмен на добри практики.
Prin activităţile de cooperare internaţională în materie de educaţie şi formare profesională, UE urmăreşte: să sprijine modernizarea în ţările terţe; să promoveze valori comune pentru popoare şi culturi diferite; să consolideze rolul UE ca centru de excelenţă; să dezvolte potenţialul resurselor umane din UE prin învăţare reciprocă şi schimb de bune practici.
  3 Hits google.com  
Google Play изисква програмистите да означават приложенията си в зависимост от системата за оценяване в Google Play, която се състои от четири нива – за всички, за деца, за подрастващи или за пълнолетни.
Google Play solicită dezvoltatorilor să-şi eticheteze aplicaţiile folosind sistemul de evaluare Google Play cu patru niveluri: pentru oricine, nivel redus, nivel mediu sau nivel ridicat. Prin utilizarea unui cod PIN, utilizatorii pot bloca o setare de filtrare a aplicaţiilor pe dispozitivele lor, astfel încât numai aplicaţiile considerate corespunzătoare utilizării să poată fi afişate şi descărcate.
  13 Hits european-council.europa.eu  
Европейският съвет призовава Съвета да насърчи по-специално работата по схемите с гаранции за младежта, за да се гарантира, че всички млади хора на възраст до 25 години получават качествени предложения за работа, продължаване на образованието, професионална подготовка или стаж в рамките на четири месеца след напускането на образователната система или след като станат безработни.
Tema ocupării forței de muncă în rândul tinerilor este corelată cu exercițiul semestrului european. Consiliul European salută progresele realizate în direcția unei abordări cuprinzătoare a UE în materie de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor. Consiliul European solicită Consiliului să promoveze mai ales lucrările legate de garanțiile pentru tineret, astfel încât să se poată asigura, pentru toți tinerii cu vârsta de până la 25 de ani, oferte de bună calitate de angajare, de continuare a studiilor sau de efectuare a unei ucenicii sau a unui stagiu, în termen de patru luni de la încetarea educației formale sau de la pierderea locului de muncă.
  abbreviationfinder.org  
Четири мечове приключения
Patru săbii aventuri
  4 Hits xperimania.net  
След като обясниха основните научни методи на наблюдение, хипотезиране, проучване и правене на изводи, посланиците оставиха учениците "да изцапат ръцете си" и да пробват някои от тези методи сами. Учениците проведоха три или четири опита във всяка работилница, като откриваха как химията и физиката работят на практика.
După ce le-au explicat metodele ştiinţifice fundamentale (observaţia, ipoteza, explorarea, concluzia), ambasadorii le-au oferit elevilor ocazia de a le experimenta. Elevii au desfăşurat câtre trei, patru experimente per atelier, descoperind latura practică a chimiei şi fizicii.
  google.com.br  
С помощта на Marin Bee Company разполагаме Кошерплекс – четири пчелни кошера в цветовете на Google, поставени в пространство с цветя в кампуса ни. Получаваме първия си мед по-късно през годината.
Cu ajutorul celor de la Marin Bee Company, instalăm Hiveplex, adică patru stupi de albine pictaţi în culorile Google, situaţi într-o zonă înflorită din campusul nostru. Obţinem prima noastră recoltă de miere mai târziu, în cursul aceluiaşi an.
  chinese4.eu  
Уеб страницата осигурява материали и инструменти, които улесняват изучаването на китайски в рамките на четири модула:
Pagina web prevede astfel de materiale și instrumente, care facilitează învățarea limbii chineze de afaceri în patru module:
  3 Hits google.com  
С помощта на Marin Bee Company разполагаме Кошерплекс – четири пчелни кошера в цветовете на Google, поставени в пространство с цветя в кампуса ни. Получаваме първия си мед по-късно през годината.
Cu ajutorul celor de la Marin Bee Company, instalăm Hiveplex, adică patru stupi de albine pictaţi în culorile Google, situaţi într-o zonă înflorită din campusul nostru. Obţinem prima noastră recoltă de miere mai târziu, în cursul aceluiaşi an.
  google.com  
С помощта на Marin Bee Company разполагаме Кошерплекс – четири пчелни кошера в цветовете на Google, поставени в пространство с цветя в кампуса ни. Получаваме първия си мед по-късно през годината.
Cu ajutorul celor de la Marin Bee Company, instalăm Hiveplex, adică patru stupi de albine pictaţi în culorile Google, situaţi într-o zonă înflorită din campusul nostru. Obţinem prima noastră recoltă de miere mai târziu, în cursul aceluiaşi an.
  4 Hits manuals.playstation.net  
Трофеите се категоризират в четири степени. Като правило, степените се основават на нивото на трудност при спечелването на трофеите. Типовете предлагани трофеи и условията, при които можете да печелите трофеи, са различни в зависимост от играта.
Trofeele sunt clasificate în patru categorii. În general, categoriile depind de nivelul de dificultate pentru câştigarea trofeelor. Tipurile de trofee disponibile şi condiţiile în care puteţi câştiga trofeele diferă în funcţie de joc.
  2 Hits google.com  
Тези уебсайтове са едни от най-големите в интернет. Във Facebook участват над един милиард души, YouTube е с четири милиарда показвания всеки ден, а Twitter има над 500 милиона потребители. Повечето сайтове на социални мрежи ви позволяват да коригирате настройките си и така да управлявате каква информация споделяте, по какъв начин и с кого.
O rețea de socializare este un site web sau o aplicație care vă permite să păstrați legătura cu prietenii și cu familia și să postați articole, știri, fotografii sau videoclipuri. Printre exemplele de rețele de socializare se numără Facebook, Google+, Twitter și LinkedIn. Aceste site-uri web sunt printre cele mai mari de pe internet. Există mai mult de un miliard de utilizatori pe Facebook, YouTube înregistrează patru miliarde de vizionări zilnic, iar Twitter numără peste 500 de milioane de utilizatori. Cele mai multe site-uri de rețele de socializare vă permit să modificați setările, ajutându-vă să gestionați informațiile pe care le postați, modul în care le postați și persoanele cărora le permiteți accesul la acestea.
  3 Hits google.com  
С помощта на Marin Bee Company разполагаме Кошерплекс – четири пчелни кошера в цветовете на Google, поставени в пространство с цветя в кампуса ни. Получаваме първия си мед по-късно през годината.
Cu ajutorul celor de la Marin Bee Company, instalăm Hiveplex, adică patru stupi de albine pictaţi în culorile Google, situaţi într-o zonă înflorită din campusul nostru. Obţinem prima noastră recoltă de miere mai târziu, în cursul aceluiaşi an.
  daycoaftermarket.com  
Ако има повече от четири пукнатини на инч в пояс, търговска практика препоръчва колан се заменя.
În cazul în care există mai mult de patru fisuri pe inch în centura, practici comerciale recomandă centura înlocuiește.
  3 Hits nepcon.org  
Определихме четири стратегически цели в нашата стратегия за периода 2014-2020 г., която се основава на нашите визия, мисия и водещи принципи.
Am definit patru obiective strategice in strategia noastra 2014-2020 care se bazeaza pe viziunea, misiunea si principiile noastre.
  2 Hits healthy-workplaces.eu  
Прочетете резюмето на четири доклада за вторичен анализ:
Citiţi rezumatul celor patru rapoarte de analiză secundară:
  25 Hits poker.bet365.es  
Не Разделяйте на Четири
Pot impartit in sferturi
  3 Hits schilling-fn.de  
Алуминиев портален кран със специално изпълнение с четири независими на предвижване и изтегляне колела.
Macara specială de tip portal, din aluminiu, cu patru picioare individuale telescopice.
  elearningpapers.eu  
Проектът АВАТАР (AVATAR) разработи общ курс за преподаватели, провеждан през около четири месеца.
Prin proiectul AVATAR a fost elaborat un curs general la distanţă pentru profesori care s-a desfăşurat pe o perioadă de patru luni.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow