членство – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      217 Results   29 Domains
  10 Hits www.european-council.europa.eu  
На Сърбия е предоставен статут на страна кандидатка за членство в ЕС (Кратко съобщение за печата – pdf)
Serbia primește statutul de țară candidată pentru aderarea la UE (informare de presă)
  www.gallupstrengthscenter.com  
За обработване на Вашата чувствителна информация (напр. медицинска информация, Лична информация, разкриваща етническа или расова принадлежност, политически виждания, религиозни или философски убеждения, членство в търговски съюзи, обработване на генетични данни, биометрични данни за целите на уникално идентифициране на физическо лице, данни, свързани със здравето, сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено физическо лице) ние ще поискаме Вашето изрично съгласие.
Pentru procesarea informaţiilor dvs. sensibile (de ex., informaţii medicale, Informaţii personale care dezvăluie originea etnică sau rasială, opinii politice, credinţe religioase sau filosofice, apartenenţa la sindicate, procesarea datelor genetice sau biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau viaţa sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane), vom obţine consimţământul dvs. explicit.
  2 Hits www.xperimania.net  
Експеримания се организира от Асоциацията на нефтопроизводителите в Европа (Аппе), и се координира от Европейската Училищна Мрежа от тяхно име. Всички училища от Европейския съюз, както и от страните кандидатки за членство и страните от ЕФТА, са поканени да вземат участие в проекта.
Xperimania este organizat de Asociaţia Producătorilor de Produse Petrochimice din Europa (Appe) şi este coordonat de European Schoolnet în numele acesteia. Pot participa toate şcolile din statele membre ale Uniunii Europene, din ţările candidate şi ţările EFTA. Vârsta elevilor participanţi trebuie să fie cuprinsă între 10 şi 20 de ani. Participarea este gratuită. Vizitaţi site-ul www.xperimania.net şi veţi găsi acolo pachetul informativ şi resursele de care aveţi nevoie pentru a putea participa.
  www.tokencompany.com  
Други: монети за удостоверяване, жетони за борд игри, жетони за боулинг, жетони за марки, жетони за предизвикателства, жетони за кино, жетони за напитки, жетони с орел, жетони за набиране на средства, жетони за бензиностанции, жетони за обща употреба, исторически жетони, лицензирани жетони, жетони за членство, жетони за измервателни уреди, парти жетони, пийпшоу жетони, жетони за фото будки, жетони за флипер, жетони за ресторанти, жетони за пътуване, жетони за сауна, спортни монети, жетони за солариум, ВИП жетони.
Altele: monede de verificare, monede pentru jocurile de societate, jetoane pentru bowling, jetoane de marcă, ecusoane, jetoane pentru cinema, jetoane pentru băuturi, jetoane cu vultur, jetoane pentru colectarea de fonduri, jetoane pentru stațiile de carburanți, jetoane generice, jetoane istorice, jetoane cu licență, jetoane de membru, jetoane metrice, jetoane pentru petreceri, jetoane pentru peepshow, jetoane pentru cabinele foto, jetoane pentru jocul “flipper”, jetoane de restaurant, jetoane de curse, jetoane pentru saună, monede dedicate sporturilor, jetoane pentru saloanele de bronzat, jetoane VIP.
  3 Hits childhub.org  
Ние знаем, че нашите членове се включват към нас с различни приоритети и те идват от много различни страни в региона и отвъд. И ние разбираме, че не е съвсем ясно, с какво членството в нашата общност може да Ви е полезна, затова направихме списък за Вас.
Știm că membrii noștri ni se alătură din motive diverse și că provin dintr-o varietate de țări din regiune și dincolo de aceasta. Cu toate acestea, ne dăm seama că este posibil să nu fie clar care sunt beneficiile calităţii de membru, așa că am creat o listă cu beneficiile pentru dvs. Vizitați pagina Beneficiile calităţii de membru pentru a afla mai multe despre beneficiile de a fi membru ChildHub.
  www.nepcon.org  
Предлагаме нашите услуги на всички заинтересовани групи, които оперират в рамките на обхвата на компетентност и акредитация на NEPCon - независимо от размера, географско местоположение или членство в асоциации, групи и т.н.
We do not discriminate between clients and partners. We offer our services to all interested parties which operate within the scope of NEPCon’s competence and accreditation - regardless of size, geographical location or membership of associations, groups, etc.
  4 Hits e-justice.europa.eu  
отчитане на външните аспекти на съдебното сътрудничество на ЕС (например преговори по споразумения с държави, които не са членки на ЕС, оценка на съдебните системи на страните-кандидатки или страни, обмислящи кандидатура за членство в ЕС).
luarea în considerare a aspectelor externe ale cooperării judiciare în UE (de exemplu negocierea acordurilor cu ţările care nu sunt membre ale UE, evaluarea sistemelor judiciare ale ţărilor care candidează sau analizează posibilitatea depunerii candidaturii pentru aderarea la UE).
  9 Hits www.croatia-in-the-eu.eu  
На този уебсайт ще намерите информация за пътя на Хърватия към пълноправното членство в Европейския съюз на 1 юли 2013 г. Можете да проследите събитията, организирани в целия ЕС, за да се отпразнува присъединяването на Хърватия, да научите за разширяването на ЕС от действителни истории и гласовете на кампанията, и много още.
Pe acest site veți găsi informații despre traseul parcurs de Croația pentru a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene la 1 iulie 2013. Site-ul vă oferă numeroase posibilități, inclusiv de a urmări evenimentele care au loc în întreaga UE pentru a sărbători aderarea Croației și de a afla despre extinderea UE din relatări autentice și cu ajutorul vocilor campaniei.
  2 Hits eeas.europa.eu  
Поради привлекателността на членството в ЕС и свързаната с него политическата и икономическата стабилност много страни се стремят да се присъединят към Съюза, но първо трябва да изпълнят строги критерии за членство, например по отношение на демокрацията и върховенството на закона.
O Uniune Europeană care se extinde - de la 6 la 27 de state membre: UE s-a extins de-a lungul timpului, mai ales după căderea comunismului în Europa Centrală şi de Est - de la şase state membre, în 1957, la 27 în prezent. Multe ţări doresc să adere la UE, pentru a se bucura de statutul de stat membru şi de stabilitate politică şi economică. Însă, mai întâi, trebuie să îndeplinească o serie de condiţii în ceea ce priveşte democraţia, statul de drept etc. În iulie 2013, Croaţia va deveni cel de-al 28-lea stat membru al UE.
  2 Hits cars.wizzair.com  
Кандидатствайте за членство в нашата глобална мрежа от партньори доставчици
Solicită înscrierea în rețeaua noastră globală de parteneri furnizori
  3 Hits publications.europa.eu  
Членство
Contact
  www.trans.eu  
членство в елитна група на спедиторски фирми
adeverinţă cu privire la buna condiţie a companiei
  access2eufinance.ec.europa.eu  
На път към членство в ЕС
Procesul de aderare la UE
  20 Hits arc.eppgroup.eu  
Кипър подава молба за членство.
Cipru depune cererea de aderare.
  www.diavena.com  
Удостоверение за членство в БРТПП
Certificat de membru BRCCI
  117 Hits www.nato.int  
Алфред Моисиу анализира отношенията на Албания с НАТО и стремежа на страната към членство в Алианса.
Alfred Moisiu analizează relaţiile Albaniei cu NATO şi aspiraţiile acestei ţări pentru obţinerea în perspectivă a calităţii de stat membru al Alianţei.
  17 Hits stardoll.girlsgogames.com  
•Условия за членство
•Termeni ai statutului de membru
  2 Hits cars.airbaltic.com  
Кандидатствайте за членство в нашата глобална мрежа от партньори доставчици
Solicită înscrierea în rețeaua noastră globală de parteneri furnizori
  www.adrreports.eu  
Създадено на 1 януари 1994 г. след споразумение между държавите-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и Европейската общност, станала по-късно Европейски съюз (ЕС). То по-конкретно позволява на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия да участват във вътрешния пазар на ЕС, без конвенционално членство в него.
Înfiintat la 1 ianuarie 1994, în urma unui acord dintre statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) şi Comunitatea Europeană, care a devenit mai târziu Uniunea Europeană (UE). În mod specific, acest spaţiu permite Islandei, Liechtensteinului şi Norvegiei să participe pe piaţa internă a UE fără a fi membri UE în sensul conventional. În schimb, aceste tari sunt obligate sa adopte legislatia UE referitoare la piata unica, cu exceptia legilor privind agricultura si pescuitul. Un membru al AELS, Elvetia, nu s-a alaturat SEE.
  www.urantia.org  
(177.17) 15:9.18 Вашата локална вселена не се причислява даже към устойчивите физически образувания на свръхвселената, да не говорим за членство в признатото духовно семейство за свръхуправление. Макар че Небадон все още няма свое представителство на Уверса, от време на време ние, посланиците на правителството на свръхвселената, отиваме в неговите светове със специални мисии – именно така, непосредствено от Уверса, пристигнах на Урантия и аз.
(178.1) 15:10.1 Cartierele generale ale suprauniversurilor sunt sediile înaltului guvern spiritual al domeniilor spaţiului-timpului. Ramura executivă a supraguvernului îşi are originea în Consilierii Trinităţii, şi ea este condusă în primul rând de unul dintre Cele Şapte Spirite Maestru de supraveghere supremă. Aceste fiinţe sunt instalate în posturi de autoritate paradisiacă şi administrează suprauniversul prin intermediul celor Şapte Administratori Supremi staţionaţi pe cele şapte lumi speciale ale Spiritului Infinit, sateliţi cei mai exteriori ai Paradisului.
  www.renomia.cz  
Членство
Ne implicam