човешки – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      474 Results   36 Domains
  pixnio.com  
Микрография submucosal, кръвоизлив, малки, червата, случай, фатален, човешки, антракс, петно, 240 x
slifuri, submucosal, hemoragie, mici, intestin, caz, fatal, umane, antrax, pata, 240 x
  www.graco.com  
Ако се интересувате от кариера, при която работата ви доставя удоволствие и предоставя среда, в която винаги има предизвикателства пред вас, моля, намерете позиция, която ви интересува, и подайте своята автобиография в отдел човешки ресурси.
La Graco, suntem interesaţi de potenţialul pe care îl poate aduce setul dvs. unic de abilităţi şi talente echipei noastre disciplinate, dar care nu stă niciodată pe loc. Dacă sunteţi interesat(ă) de o carieră care vă va face să vă bucuraţi că veniţi la muncă şi de un mediu de lucru în care veţi întâlni mereu provocări, găsiţi o poziţie care să vă intereseze şi trimiteţi CV-ul dvs. departamentului de Resurse umane.
  2 Hits e-justice.europa.eu  
Когато този процес приключи, лицата, които смятат, че техните човешки права са били нарушени от страна на ЕС, след изчерпване на всички правни средства за защита на национално равнище, също ще могат да заведат дело в Европейския съд по правата на човека.
Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona implică aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului. La finalizarea acestui proces, persoanele fizice care consideră că le-au fost încălcate drepturile omului de către UE, după epuizarea tuturor căilor de atac disponibile la nivel național, vor putea intenta o acțiune la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astfel se va introduce un mijloc de control judiciar suplimentar în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale în UE.
  2 Hits www.xperimania.net  
Парниковите газове - въглероден диоксид, метан и азотни окиси – са едни от основните фактори, оказващи влияние върху климата на Земята. От началото на индустриалната революция те значително са нараснали и това се дължи предимно на човешки дейности като ползването на изкопаеми горива, земеделието и обработката на земя.
Gazele cu efect de seră, precum dioxidul de carbon, metanul şi protoxizii de azot, se numără printre factorii principali care influenţează clima Terrei. De la începutul revoluţiei industriale, volumul acestora a crescut semnificativ, fapt ce se datorează, în principal, arderii de combustibili fosili, exploatării solului şi agriculturii.
  8 Hits lingvo.info  
Глаголите, по-специално, проектират семантични гнезда за своите синтактични аргументи. Галя, например, има слот за подлог - за (човешки) агент, и слот за допълнение - за нещо живо (човек, животно или част от тялото).
Dar asocierile de cuvinte nu se limitează numai la colocații. Verbele în mod special au puncte de racordare semantice pentru aserțiunile lor sintactice. De exemplu, a mângâia dispune de o plasare a subiectului pentru un agent (uman) și de o plasare a complementului direct pentru o entitate « animată »(persoană, animal sau parte a corpului). Se poate spune, că în "Peter o mângâie pe Jane" Peter are rolul semantic de agent (Agens) și Jane fiind animată de Paciens (care primește acțiunea).
  cyberhelp.eu  
Принадлежността към определена група е част от социалните потребности на всеки човек. А развиващите се в интернет взаимоотношения стават все по-важни за днешните деца и младежи, дори по-важни от техните реални човешки отношения.
14. Aparteneta la grupuri este una dintre nevoile sociale ale fiecărei ființe umane. Intretinerea relațiilor pe Internet sunt din ce în ce mai importante pentru copiii si tineretul de azi, chiar mai importante decât relațiile lor reale interpersonale. Excluderea dintr-un grup este pentru tineri, foarte greu de suportat și foarte dureroasa.
  16 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
Договорът от Лисабон обръща повече внимание на принципите на действие на Европейския съюз: демокрация, върховенство на закона, човешки права и основни свободи, уважение към човешкото достойнство, принципи на равенство и солидарност.
Tratatul de la Lisabona acordă o şi mai mare importanţă principiilor care stau la baza acţiunilor Uniunii Europene: democraţia, statul de drept, libertăţile fundamentale şi drepturile omului, respectarea demnităţii umane, principiile egalităţii şi solidarităţii. Tratatul de la Lisabona introduce, pentru prima dată, o bază juridică specifică pentru acordarea ajutorului umanitar şi prevede posibilitatea înfiinţării Corpului voluntar european de ajutor umanitar.
  2 Hits www.european-council.europa.eu  
В контекста на неотдавнашните събития по света председателят открои конкретните действия, които се предприемат от ЕС като "противодействие на причините за тревога" и в подкрепа на "силите на надеждата". В световен мащаб ЕС е един от главните донори на финансова помощ, човешки ресурс и експертен опит в посредничеството, с ясно чувство за глобалното общо благо.
Referindu-se la evenimentele recente de pe glob, Președintele a evidențiat măsurile concrete pe care le întreprinde UE "pentru a combate cauzele îngrijorării" și pentru a sprijini "forțele speranței". UE este unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de asistență financiară, personal și expertiză în domeniul medierii, având o imagine clară a binelui mondial comun.
  2 Hits europass.cedefop.europa.eu  
Заявленията за Europass мобилност обикновено се подават от училища, професионални училища, центрове за професионално обучение, звена за международен обмен във висши училища, отдели за човешки ресурси в дружества и университети.
Cererile pentru emiterea documentului de mobilitate Europass sunt depuse de regulă de şcoli, scoli profesionale, centre de pregătire profesională, birourile internaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, departamentele de resurse umane ale societăţilor comerciale şi de universităţi etc.
  www.dhamma.org  
Макар Випассана да представлява същината на учението преподавано от Буда, тя не е религия. Тя е по-скоро култивиране на човешки добродетели, водещи до начин на живот, който е добър както за практикуващия, така и за околните.
Oameni de multe religii sau nicio religie au gasit cursul de meditatie util si folositor. Vipassana este o arta de a trai, un mod de viata. Desi este esenta a ceea ce a predat Buddha, nu este o religie; este mai degraba cultivarea valorilor umane ce duc catre o viata care este buna pentru sine si buna pentru ceilalti.
  2 Hits www.info.univ-tours.fr  
Департаментът IT има динамичен екип от преподаватели и студенти слушане. Всяка промоция е на човешки мащаб (тридесет ученици в група). Тези два критерия ни позволяват да предлагаме мониторинг на личността на учениците и да се постигне много добра успеваемост.
Departamentul IT are o echipa dinamica de profesori și elevi de ascultare. Fiecare promoție este pe o scară umană (treizeci de studenți per grup). Aceste două criterii ne permit sa oferim o monitorizare personalitate a studenților și a atinge rata de succes foarte bun.
  7 Hits childhub.org  
Човешки Права
drepturile Omului
  2 Hits www.conex.net  
АПРЕТИРАНИ ПЕРА И ПУХ И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА И ПУХ; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧОВЕШКИ КОСИ
PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE DIN PENE SAU DIN PUF; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
  2 Hits www.bridgat.com  
Жените лъжичка врата целият бански човешки вътрешности отпечатани бански костюм
Femei Scoop gât intregi umane viscere imprimate costum de baie
  3 Hits www.eurid.eu  
Елс Верстапен, Мениджър Човешки ресурси
Els Verstappen, Director Resurse Umane
  8 Hits ec.europa.eu  
Човешки ресурси
Resurse umane
  www.eeas.europa.eu  
Човешки права
Drepturile omului
  17 Hits eeas.europa.eu  
Човешки права
Drepturile omului
  9 Hits www.croatia-in-the-eu.eu  
Човешки истории
Relatări despre oameni
  www.abbreviationfinder.org  
Човешки активираща транскрипционен фактор 4
Factorul uman la transcrierea activarea 4
  2 Hits www.gallupstrengthscenter.com  
По отношение на данните за човешки ресурси Gallup ще си сътрудничи и ще се съобразява с Органа за защита на личните данни на ЕС и Федералния комисар по защита на данните и информацията на Швейцария (FDPIC) и с консултацията, дадена от тези органи по отношение на данните за човешки ресурси, прехвърлени от ЕС и Швейцария в контекста на взаимоотношението за заетост.
În ceea ce priveşte informaţiile privind resursele umane, Gallup va coopera cu autorităţile pentru protecţia datelor din UE (EU DPA) şi Comisarul Federal pentru protecţia datelor şi a informaţiilor din Elveţia (FDPIC) şi va respecta recomandările acestor autorităţi cu privire la informaţiile privind resursele umane transferate din UE în Elveţia în contextul unui raport de muncă. Dacă nu primiţi confirmare de la Gallup în timp util cu privire la reclamaţia dvs. sau dacă nu am soluţionat reclamaţia conform aşteptărilor dvs., puteţi contacta autorităţile pentru protecţia datelor din UE pentru a obţine mai multe informaţii sau pentru a depune o reclamaţie. Serviciile autorităţilor pentru protecţia datelor din UE vă sunt furnizate gratuit.
  49 Hits www.nato.int  
Това не е съревнование, а конструктивен обмен на информация и мнения и е много положително. За мен като шведски офицер и в професионален, и в човешки план този опит е изключително полезен. Винаги съм получавал силна подкрепа от НАТО, от моя командир генерал-лейтенант Холгер Камерхоф, както и от всичките осем страни, участващи в многонационалната бригада.
Înainte de a veni în Kosovo a trebuit să ne pregătim cu meticulozitate pentru această misiune. Prin lucrul împreună cu forţele NATO din teren am reuşit să învăţăm metodele de lucru şi procedurile practice ale Alianţei, precum şi felul în care se desfăşoară planificarea operaţională a NATO. În acelaşi timp, prin activitatea desfăşurată într-un cadru specific NATO sau în orice alt cadru multinaţional ne-a permis să facem zilnic o comparaţie între noi înşine şi militarii din alte armate. Aceasta nu este însă o competiţie. Este mai curând un schimb constructiv de informaţii şi opinii, ceea ce reprezintă un lucru pozitiv. Ca ofiţer suedez, atât din punct de vedere profesional, cât şi personal, am găsit această experienţă extrem de utilă. Am primit un sprijin bun din partea NATO, din partea comandantului meu, Generalul Locotenent Holger Kammerhoff, precum şi din partea celor opt naţiuni care contribuie cu trupe la MNB Centru.
  2 Hits pda.medjugorje.ws  
«Мили деца! Днес аз ви каня да се приближите още по-близо до Бог чрез молитва. Единствено по този начин аз ще бъда способна да ви помогна и да ви пазя от всяка атака на Сатаната. Аз съм с вас и аз се застъпвам за вас с Бог така, че Той да ви пази. Но аз се нуждая от вашите молитви и от вашето “Да”. Вие бързо се губите в материалните и човешки неща, и забравяте, че Бог е вашия най-голям приятел. Ето защо, мои мили малки приятели, приближите се до Бог така, че Той да може да ви пази от всяко зло. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми. »
„Dragi copii! Din nou vă invit la credinţă. Inima mea maternă vrea inima voastră deschisă pentru a-i putea spune: crezi! Copiii mei, în încercările vieţii, credinţa e singura care vă dă putere. Ea vă va reînnoi sufletul şi va deschide căile speranţei. Eu sunt cu voi. Vă adun în jurul meu pentru că doresc să vă ajut ca şi voi să vă puteţi ajuta aproapele în descoperirea credinţei, care e singura bucurie şi fericire în viaţă. Vă mulţumesc. ”
  2 Hits www.renomia.cz  
Директор Човешки Ресурси
International Operations Director
  312 Hits www.urantia.org  
069. Първобитните човешки институции . Мелхиседек
069. Instituţiile umane primitive . Melchizedek
  wordplanet.org  
8 И имаха човешки ръце под крилата си на четирите си страни; и на четирите лицата и крилата бяха така:
8 Supt aripi, de cele patru părţi ale lor, aveau nişte mîni de om; şi toate patru aveau feţe şi aripi.
  apothicaire.fr  
Пред вид на член пространство на член задача предприемам и член извънреден разнообразие на член човешки лудост, ние страх, уви!, този то did не свършвам се господствуващ.
Domn Poticar gustare de dimineaţă apoi atunci cu lui torturers cu learned sufficiency şi withdraws se înăuntru lui regat de Chrysoland.
  www.llpgroup.com  
Определянето на разнообразни видове формуляри за такива цели като управление на отсъствия, актуализация на данните, свързани с човешки ресурси, отчитане на продажби, поръчки, регистриране на фактура, контрол на капитала, управление на документи
Configurarea calculatiilor atasate pe formulare pentru colectarea si calcularea datelor pe baza tranzactiilor istorice, a parametrilor si a ratelor de schimb, etc.