чужденци – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      20 Results   6 Domains
  8 Hits e-justice.europa.eu  
-         Законодателно ограничаване на правата, дискриминация и насилие срещу чужденци.
presiunea de a se integra, exercitată asupra anumitor minorități etnice și religioase, deoarece sunt considerate indezirabile;
  4 Hits wordplanet.org  
7 Страната ви е пуста, градовете ви изгорени с огън; Земята ви - чужденци я пояждат пред очите ви, И тя е пуста като разорена от чужденци.
7 ţara vă este pustiită, cetăţile vă sînt arse de foc, străinii vă mănîncă ogoarele supt ochii voştri, pustiesc şi nimicesc, ca nişte sălbatici.
  4 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
Еднакви цени за местни жители и чужденци
Acelaşi preţ pentru localnici şi străini
  www.nato.int  
Сега обаче там е пълно с чуждестранни магазини и чужденци, които въртят пари от целия свят.
Totuşi, acum, zona este plină de magazine internaţionale şi de oameni şi bani din întreaga lume.
  2 Hits childhub.org  
2. Втората статия разглежда обещаващи интервенции за укрепване на отношенията между бащите  чужденци и техните деца. Изследването подчертава необходимостта от подобряване на практиките за участието на бащите  чужденци, като например "да се обръща  внимание на първия контакт свързан пола" и използването на "намеса, фокусирана върху разговора, воден от връстници" с цел положително влияние върху безопасността на децата и благосъстоянието, както и подобряването на услугите и политиките за благосъстоянието на децата.
2. Al doilea articol se adresează intervențiilor promițătoare pentru consolidarea relațiilor dintre tații nerezidenți și copiii lor. Acesta subliniază necesitatea îmbunătățirii practicilor pentru implicarea taților nerezidenți, cum ar fi „atenția față de primul contact de gen” și folosirea „intervenției axate pe soluții de tip peer-led”, cu scopul de a avea un impact pozitiv asupra siguranței și bunăstării copiilor, precum și îmbunătățirea serviciilor, politicilor și perfecționarea programelor de protecție a copilului.