шест – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      301 Results   54 Domains
  5 Hits lingvo.info  
Движение:Това описва посоката, в която се движат ръцете. Има шест основни направления, които са модифицирани по няколко различни начина.
Deplasare: cu aceasta se descrie direcția, în care se mișcă/deplasează mâna sau mâinile. Există șase direcții de bază, care pot fi modificate în moduri diferite.
  eeas.europa.eu  
Разширяване на Европейския съюз: от 6 до 27 – от шест държави през 1957 г. до 27 днес – ЕС се разширява през десетилетията, особено след падането на комунизма в Централна и Източна Европа. Поради привлекателността на членството в ЕС и свързаната с него политическата и икономическата стабилност много страни се стремят да се присъединят към Съюза, но първо трябва да изпълнят строги критерии за членство, например по отношение на демокрацията и върховенството на закона.
O Uniune Europeană care se extinde - de la 6 la 27 de state membre: UE s-a extins de-a lungul timpului, mai ales după căderea comunismului în Europa Centrală şi de Est - de la şase state membre, în 1957, la 27 în prezent. Multe ţări doresc să adere la UE, pentru a se bucura de statutul de stat membru şi de stabilitate politică şi economică. Însă, mai întâi, trebuie să îndeplinească o serie de condiţii în ceea ce priveşte democraţia, statul de drept etc. În iulie 2013, Croaţia va deveni cel de-al 28-lea stat membru al UE.
  2 Hits www.onlinemeditation.org  
Неговият завършек е егото, което ни дава представата за Аз-а, чувството, че сме нещо отделно от света. Десният канал е наричан също слънчев. Започва от втората чакра и се издига по дясната страна. Той пресича лявото слепоочие при шестата чакра.
Canalul drept (galben) corespunde cu acţiunile şi cu planificările , şi cu activitatea noastră fizică şi mentală. Terminaţia acestuia este egoul, care ne dă ideile de Eu, adică un sentiment că noi suntem separaţi de lume. Canalul drept este numit de asemenea şi Canalul Solar. El începe din cea de a doua chakra şi traversează toată partea dreaptă. La a 6-a chakra, el traversează către tâmpla stângă (ego).
  editions-picard.itnetwork.fr  
В съответствие със Заповед HAP/1370/2014 от 25 Юли, определяща основните регулации за хазарт с ротативки, което е допълнение на Закон 13/2011 от 27 Май, bet365 ще показва очакваната математическа възвръщаемост на награди, изчислена за всяка игра за една година, както и реалния процент на възвръщаемост на награди за всяка игра за предходните шест месеца.
In conformitate cu ordinul HAP/1370/2014 din 25 iulie ce aproba reglementarile de baza pentru parierea la aparatul Slots, ce completeaza legea 13/2011 din 27 mai, bet365 va afisa probabilitate matematica a ratei de recuperare a premiilor pentru fiecare joc calculata pe o perioada de un an, la fel si procentajul real al recuperarii premiilor pentru sumele jucate pentru fiecare joc in fiecare din cele sase luni precedente. Suma alocata jackpoturilor este exclusa din calcule.
  help.bet365.es  
В съответствие със Заповед HAP/1370/2014 от 25 Юли, определяща основните регулации за хазарт с ротативки, което е допълнение на Закон 13/2011 от 27 Май, bet365 ще показва очакваната математическа възвръщаемост на награди, изчислена за всяка игра за една година, както и реалния процент на възвръщаемост на награди за всяка игра за предходните шест месеца.
In conformitate cu ordinul HAP/1370/2014 din 25 iulie ce aproba reglementarile de baza pentru parierea la aparatul Slots, ce completeaza legea 13/2011 din 27 mai, bet365 va afisa probabilitate matematica a ratei de recuperare a premiilor pentru fiecare joc calculata pe o perioada de un an, la fel si procentajul real al recuperarii premiilor pentru sumele jucate pentru fiecare joc in fiecare din cele sase luni precedente. Suma alocata jackpoturilor este exclusa din calcule.
  2 Hits books.google.com  
През май Кантонската и Университетска библиотека на Лозана и Библиотеката на Университета в Гент се присъединяват към програмата Google Търсене на книги, прибавяйки значителен брой книги на френски, немски, фламандски, латински и други езици и увеличавайки броя на европейските библиотеки – наши партньори на шест.
În luna mai, Biblioteca cantonală şi universitară din Lausanne şi Biblioteca Universităţii din Ghent se alătură programului Căutare de cărţi, adăugând un important volum de cărţi în franceză, germană, flamandă, latină şi în alte limbi şi mărind la şase numărul total al bibliotecilor europene partenere.
  2 Hits www.xperimania.net  
Поради огромния успех на поканата и високото ниво на мотивация, показано от училищата, журито реши да увеличи броя на печелившите училища от три на шест и да бъдат посетени четири страни вместо три. Печелившите училища са:
Graţie succesului răsunător al apelului şi nivelului motivaţiei demonstrat de şcoli, juriul a decis să mărească numărul şcolilor câştigătoare de la trei la şase, ambasadorii urmând să viziteze patru ţări în loc de trei, cum fusese stabilit iniţial. Şcolile câştigătoare sunt:
  www.google.com.br  
Около 14 000 програмисти от шест държави се надпреварват за парични награди и признание в първото ни съревнование по програмиране в Индия, като най-добър резултат постига Ардиан Кристанто Поерномо (Ardian Kristanto Poernomo) от Сингапур.
Aproximativ 14.000 de programatori din şase ţări concurează pentru premii în bani şi notorietate în cadrul primei noastre competiţii de programare din India, cel mai bun rezultat fiind obţinut de Ardian Kristanto Poernomo din Singapore.
  mail.google.com  
Около 14 000 програмисти от шест държави се надпреварват за парични награди и признание в първото ни съревнование по програмиране в Индия, като най-добър резултат постига Ардиан Кристанто Поерномо (Ardian Kristanto Poernomo) от Сингапур.
Aproximativ 14.000 de programatori din şase ţări concurează pentru premii în bani şi notorietate în cadrul primei noastre competiţii de programare din India, cel mai bun rezultat fiind obţinut de Ardian Kristanto Poernomo din Singapore.
  maps.google.pl  
Около 14 000 програмисти от шест държави се надпреварват за парични награди и признание в първото ни съревнование по програмиране в Индия, като най-добър резултат постига Ардиан Кристанто Поерномо (Ardian Kristanto Poernomo) от Сингапур.
Aproximativ 14.000 de programatori din şase ţări concurează pentru premii în bani şi notorietate în cadrul primei noastre competiţii de programare din India, cel mai bun rezultat fiind obţinut de Ardian Kristanto Poernomo din Singapore.
  8 Hits www.european-council.europa.eu  
Държавите-членки подчертаха своята решимост да прилагат инструментите, с които ЕС разполага в момента, за да подобри икономическото си управление: стратегията "Европа 2020" (структурни реформи), европейският семестър и пактът "Евро плюс" - механизмът за координиране на икономическите политики между участващите държави-членки, както и наскоро договорените шест законодателни акта относно икономическото управление в ЕС, които ще предоставят възможност за много по-висока степен на наблюдение и координация, необходима, за да се гарантира устойчивост на публичните финанси и да се избегне натрупването на прекомерни дисбаланси.
Statele membre și-au subliniat hotărârea de a pune în aplicare instrumentele de care dispune în prezent UE pentru a îi consolida guvernanța economică: Strategia Europa 2020 (reforme structurale), semestrul european și "Pactul euro plus" - mecanismul de coordonare a politicii economice în rândul statelor membre - și cele șase acte legislative privind guvernanța economică în UE asupra cărora s-a ajuns de curând la un acord, care vor permite un grad mult mai ridicat de supraveghere și de coordonare pentru a garanta sustenabilitatea finanțelor publice și pentru a evita acumularea de dezechilibre excesive.
  www.google.co.uk  
Около 14 000 програмисти от шест държави се надпреварват за парични награди и признание в първото ни съревнование по програмиране в Индия, като най-добър резултат постига Ардиан Кристанто Поерномо (Ardian Kristanto Poernomo) от Сингапур.
Aproximativ 14.000 de programatori din şase ţări concurează pentru premii în bani şi notorietate în cadrul primei noastre competiţii de programare din India, cel mai bun rezultat fiind obţinut de Ardian Kristanto Poernomo din Singapore.
  www.google.no  
Около 14 000 програмисти от шест държави се надпреварват за парични награди и признание в първото ни съревнование по програмиране в Индия, като най-добър резултат постига Ардиан Кристанто Поерномо (Ardian Kristanto Poernomo) от Сингапур.
Aproximativ 14.000 de programatori din şase ţări concurează pentru premii în bani şi notorietate în cadrul primei noastre competiţii de programare din India, cel mai bun rezultat fiind obţinut de Ardian Kristanto Poernomo din Singapore.
  www.google.ie  
Около 14 000 програмисти от шест държави се надпреварват за парични награди и признание в първото ни съревнование по програмиране в Индия, като най-добър резултат постига Ардиан Кристанто Поерномо (Ardian Kristanto Poernomo) от Сингапур.
Aproximativ 14.000 de programatori din şase ţări concurează pentru premii în bani şi notorietate în cadrul primei noastre competiţii de programare din India, cel mai bun rezultat fiind obţinut de Ardian Kristanto Poernomo din Singapore.
  www.ngyc.com  
Магнит с аксиално Шест поляци
Magnetul axiale Șase polonezi
  www.eurid.eu  
Новите IPv6 адреси, състоящи се от шест групи шестнадесетични числа xx::xx::xx::xx::xx::xx
noile adrese IPv6 care sunt alcătuite din șase grupe de numere hexadecimale. xx::xx::xx::xx::xx::xx
  10 Hits childhub.org  
Курсът отнема около 2,5 часа и сертификати от CELCIS и Child Hub ще бъдат достъпни за тези, които успешно са завършили поне 3 основни и шест практически модула.
CELCIS și ChildHub vor oferi certificate celor care vor finaliza cu succes cel puțin trei module de bază și trei module de practică. Un modul durează circa 40-60 minute.
  www.schilling-fn.de  
Освен това с помощта на количката товарът може да бъде предвижван по дължината на шест метровата носеща греда.
Mai mult, sarcina poate fi deplasată cu ajutorul pisicii de macara pe traversele de o lungime de şase metri.
  5 Hits poker.bet365.es  
Шест Чифта и Излишна
Sase perechi si un dangler
  15 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
Разширяване: от шест до 28 държави [369 Kb]
Extinderea: de la şase la 28 de ţări [369 Kb]
  5 Hits www.space-awareness.org  
Шест месеца на борда на Международната космическа станция
Se pregătește formarea unei planete
  28 Hits www.nato.int  
ЛАТАЛ: Шест години бях във Вашингтон. Виждате ли, хората там знаят, че ако прекосиш една невидима линия, например в облеклото - скъпи маратонки там, където това шокира, можеш да имаш неприятности.
LATAL: Timp de şase ani, am mers la Washington. Şi ştiţi, oamenii de acolo ştiu că, dacă ai trecut peste o anumită linie invizibilă purtând, de exemplu, pantofi sport Nike scumpi, există o foarte mare probabilitate să păţeşti ceva rău.
  www.meshartility.eu  
В Испания бяха организирани шест Дни на енергията в рамките на проекта MESHARTILITY. По време на тези събития, които се проведоха в общините Лорка, Мазарон, Агилас, Сан Педро, Сан Хавиер и Фуенте Аламо, кметовете представиха пред местната общественост Плановете за действие за устойчиво енергийно развитие и мерките, които най-напред ще бъдат изпълнени в областта на устойчивата енергия.
6 zile de energie locale au fost organizate în Spania, în cadrul proiectului MESHARTILITY. În timpul acestor evenimente, care au avut loc în comunele Lorca, Mazarrón, Águilas.Pasă, San Pedro, San Javier și Fuente Alamo, primarii prezentate cetățenilor lor planuri de acțiune pentru energie durabilă locală (SEAP-uri) și măsurile de energie durabilă care acestea sunt de gând să pună în aplicare primul. Prin urmare, participanții la aceste întâlniri pot afla mai multe despre politicile lor energetice locale și planurile consiliilor locale pentru reducerea emisiilor de CO2. Prezentări de evenimente (în limba spaniolă) pot fi găsite în versiunea spaniolă a articolului.
  4 Hits www.worldbank.org  
Show More + дния Редовен икономически доклад за ЕС11 на Световната банка.Темпове на икономически растеж в страните от ЕС11, 2011-2013 г. 201120122013 пр.ЕС113.10.91.3България1.70.81.8Чешка република1.7-1.30.8Естония7.62.53.2Латвия5.55.33.0Литва5.93.32.5Унгария1.7-1.50.4Полша4.32.21.5Румъния2.50.61.6Словения0.6-2.3-1.6Словашка република3.22.51.6Хърватия0.0-1.80.8Еврозона1.5-0.4-0.1“Рецесията в Еврозоната продължава да забавя икономическата активност на страните от ЕС11”, казва Галина Винселет, старши икономист на Световната банка и водещ автор на доклада. „Икономическият растеж за 2012 г. се очаква да бъде по-слаб от прогнозите преди шест месеца, или средно под 1%.
BUCUREŞTI, 17 ianuarie 2013 — Regiunea UE11* va înregistra o rată anuală de creştere cu până la 1% în 2012 şi 2013. Adică, într-un ritm semnificativ mai scăzut decât în anul 2011, se spune în cel mai ... Show More + recent raport al Băncii Mondiale intitulat Raport Periodic privind Situaţia Economică în Ţările UE11 (EU11 Regular Economic Report).Ratele de creştere economică în UE11, 2011- 2013 201120122013pUE113,10,91,3Bulgaria1,70,81,8Cehia1,7-1,30,8Estonia7,62,53,2Letonia5,55,33,0Lituania5,93,32,5Ungaria1,7-1,50,4Polonia4,32,21,5România2,50,61,6Slovenia0,6-2,3-1,6Slovacia3,22,51,6Croaţia0,0-1,80,8Zona euro1,5-0,4-0,1“Recesiunea din zona euro continuă să reducă performanţele economice la nivelul ţărilor UE11,” a afirmat Gallina Vincelette, Economist Senior în cadrul Băncii Mondiale şi autor principal al raportului citat. “La ora actuală, există aşteptări ca în 2012 creşterea economică să fie mai scăzută decât predicţiile realizate în urmă cu şase luni, ajungându-se la o valoare medie aflată sub Show Less -
  2 Hits www.bump-mobility.eu  
BUMP поддържащият пакет е база за обучителната програма, която беше представена в шест модула по време на ПУГМ-процеса.
Pachetul de sprijin BUMP este baza pentru programul de formare care a fost livrat sub forma a șase module referitoare la procesul realizării SUMP.
  55 Hits www.bridgat.com  
Ликра събраха Babydoll с шест цветови варианта асиметрични ръкави слип
Lycra s-au adunat Babydoll cu şase culori opţiuni asimetric mâneci G-String
  6 Hits manuals.playstation.net  
шест пъти. За да въведете [L5], изберете
de şase ori. Pentru a introduce [L5], selectaţi
  www.chipita.com  
Търговската ни структура се състои от шест различни групи държави, в които Chipita има активно присъствие.
Structura noastră comercială cuprinde șase grupuri diferite de țări în care Chipita este prezentă în mod activ.
  4 Hits ec.europa.eu  
По принцип командировката трае най-малко шест месеца и най-много четири години. Повторна командировка на даден експерт може да се осъществи след изтичането на междинен период от най-малко 6 години..
Detaşările se efectuează, în principiu, pentru o perioadă de cel puţin şase luni şi de maxim patru ani. Acelaşi expert nu poate solicita o a doua detaşare decât după o perioadă de cel puţin şase ani..
  wordplanet.org  
21 преброени от Рувимовото племе, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души.
21 bărbaţii din seminţia lui Ruben ieşiţi la numărătoare, au fost patruzeci şi şase de mii cinci sute.
1 2 3 Arrow