широк – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      569 Results   81 Domains
  www.chinese4.eu  
Партньорите имат широк опит в сферата на сътрудничество с Китай. Вижте нашата фото галерия.
Parteneriatul are o experiență vastă în domeniul colaborării cu China. Duceți-vă la galerie foto.
  4 Hits books.google.com  
В допълнение към достъпността уеб приложенията всъщност са по-безопасни. Тъй като се изпълняват в браузъра ви, няма нужда да ги изтегляте на компютъра си, което ви защитава от вируси, злонамерен и шпионски софтуер. Сега имате много по-широк и по-безопасен достъп от преди.
În plus față de accesibilitate, aplicațiile web sunt, de fapt, mai sigure. Întrucât acestea rulează în browser, nu va trebui să le descărcați pe computer. Astfel, sunteți protejat(ă) împotriva virușilor, a programelor malware și a programelor spyware. Acum, beneficiați de acces mult mai amplu și mai sigur decât oricând.
  3 Hits lingvo.info  
Интерлингвистиката се занимава с формите, проблемите и решенията, свързани с езиковия аспект на международното общуване. Международно общуване е това, което се осъществява между хора или групи с различни езици и културни среди. Предметът на интерлингвистиката в широк смисъл включва:
Interlingvistica se ocupă cu formele, problemele și soluțiile care privesc aspectul lingvistic al comunicării internaționale. Comunicarea internațională are loc între persoane sau grupuri cu limbi diferite și bagaje culturale diferite. Interlingvistica, în sens larg, cuprinde:
  maps.google.pl  
Музика бета еволюира в по-широка платформа, Google Музика, която ви позволява да купувате, възпроизвеждате и споделяте любимите си песни и да съхранявате музиката си в облака, така че да можете да я слушате навсякъде.
Aplicaţia Muzică beta evoluează pentru a deveni o platformă mai extinsă, Muzică Google, care vă permite să achiziţionaţi, să redaţi şi să distribuiţi cântecele preferate şi să stocaţi muzică în cloud pentru a o putea asculta oriunde.
  www.google.co.uk  
Музика бета еволюира в по-широка платформа, Google Музика, която ви позволява да купувате, възпроизвеждате и споделяте любимите си песни и да съхранявате музиката си в облака, така че да можете да я слушате навсякъде.
Aplicaţia Muzică beta evoluează pentru a deveni o platformă mai extinsă, Muzică Google, care vă permite să achiziţionaţi, să redaţi şi să distribuiţi cântecele preferate şi să stocaţi muzică în cloud pentru a o putea asculta oriunde.
  106 Hits www.badebotti.ch  
Harvia предлага решения за широка гама от сауни. Независимо дали планирате построяването или преобразуването на сауна, Ще намерите всичко в широка гама от Harvia, Какво ще ви трябва, от пещи и интериори готови сауни и баня сауни.
Harvia oferă soluţii pentru o gamă largă de saune. Dacă sunteţi de planificare construirea sau transformarea de o saună, Veţi găsi totul în gama largă de Harvia, ceea ce trebuie, cuptoare şi interioare la saune gata făcute şi baie saune. … Continuați lectură ››
  9 Hits www.nepcon.org  
Имаме дъщерни дружества в 13 страни, 100+ служители и широка мрежа от консултанти по света
Avem filiale in 13 tari, peste 100 de angajati si o retea vasta de consultati in intreaga lume.
  11 Hits europass.cedefop.europa.eu  
Мога да се изразявам ясно и подробно по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси. Мога да развия гледната си точка по актуален въпрос и да обясня предимствата и недостатъците на различни възможности.
Pot să prezint descrieri clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele şi dezavantajele diferitelor opţiuni.
  www.diavena.com  
Под основната марка "Диавена" се предлага богат продуктов асортимент от рибни консерви с високо качество и отлични вкусови характеристики, насочени към широк кръг потребители.
Sub marca principală "Diavena" este oferit un sortiment bogat de conserve de pește cu caracteristici excelente de gust, destinate unui cerc larg de consumatori .
  2 Hits cyberhelp.eu  
Тези материали помагат при разработване на училищни програми за превенция на насилието в киберпространството и ще предоставят на учителите достатъчно информация, за да бъдат в състояние да реагират правилно в конкретен случай на кибертормоз сред учениците. В този смисъл интернет страницата предоставя своевременен ресурс за изграждане на мрежи за възможно най-широк спектър от потребители, който е лесно достъпен и удобен за потребителя.
Site-ul de internet cyberhelp.eu oferă pedagogilor posibilitatea de a se informa şi documenta despre hărţuirea în spaţiul virtual: se pun la dispoziţie informaţii şi materiale didactice complet elaborate. Aceste materiale ajută la completarea programelor şcolare în direcţia prevenirii acestui tip de hărţuire şi oferă profesorilor informaţiile necesare pentru a şti cum să reacţioneze când se confruntă cu un asemenea caz în şcoală. Pagina web este uşor de utilizat şi adaptată pentru un spectru larg de utilizatori. În acest fel pedagogii pot să distribuie şi să discute şi propriile materiale, experienţe şi sugestii. Pagina web este accesibilă în limba engleză, bulgară, germană, lituaniană, română, slovacă, slovenă şi spaniolă.
  2 Hits www.google.ie  
Музика бета еволюира в по-широка платформа, Google Музика, която ви позволява да купувате, възпроизвеждате и споделяте любимите си песни и да съхранявате музиката си в облака, така че да можете да я слушате навсякъде.
Aplicaţia Muzică beta evoluează pentru a deveni o platformă mai extinsă, Muzică Google, care vă permite să achiziţionaţi, să redaţi şi să distribuiţi cântecele preferate şi să stocaţi muzică în cloud pentru a o putea asculta oriunde.
  2 Hits www.google.no  
Музика бета еволюира в по-широка платформа, Google Музика, която ви позволява да купувате, възпроизвеждате и споделяте любимите си песни и да съхранявате музиката си в облака, така че да можете да я слушате навсякъде.
Aplicaţia Muzică beta evoluează pentru a deveni o platformă mai extinsă, Muzică Google, care vă permite să achiziţionaţi, să redaţi şi să distribuiţi cântecele preferate şi să stocaţi muzică în cloud pentru a o putea asculta oriunde.
  www.google.cn  
В допълнение към достъпността уеб приложенията всъщност са по-безопасни. Тъй като се изпълняват в браузъра ви, няма нужда да ги изтегляте на компютъра си, което ви защитава от вируси, злонамерен и шпионски софтуер. Сега имате много по-широк и по-безопасен достъп от преди.
În plus față de accesibilitate, aplicațiile web sunt, de fapt, mai sigure. Întrucât acestea rulează în browser, nu va trebui să le descărcați pe computer. Astfel, sunteți protejat(ă) împotriva virușilor, a programelor malware și a programelor spyware. Acum, beneficiați de acces mult mai amplu și mai sigur decât oricând.
  14 Hits www.ecb.europa.eu  
Финансираните научноизследователски проекти могат да обхващат широк диапазон от технологии и да имат различна продължителност и бюджет. Те могат да бъдат най-разнообразни, от пазарни анализи и краткосрочни проучвания за осъществимост до дългосрочни развойни проекти и изпитания на нови защитни елементи в промишлено печатане.
Proiectele de cercetare finanţate acoperă o gamă largă de tehnologii şi au durate şi bugete variate. Proiectele vizează atât analize de piaţă şi studii de fezabilitate pe termen scurt, cât şi dezvoltarea pe termen lung şi teste de imprimare industrială pentru noile elemente de siguranţă ale bancnotelor.
  www.google.com.br  
Музика бета еволюира в по-широка платформа, Google Музика, която ви позволява да купувате, възпроизвеждате и споделяте любимите си песни и да съхранявате музиката си в облака, така че да можете да я слушате навсякъде.
Aplicaţia Muzică beta evoluează pentru a deveni o platformă mai extinsă, Muzică Google, care vă permite să achiziţionaţi, să redaţi şi să distribuiţi cântecele preferate şi să stocaţi muzică în cloud pentru a o putea asculta oriunde.
  2 Hits mail.google.com  
Музика бета еволюира в по-широка платформа, Google Музика, която ви позволява да купувате, възпроизвеждате и споделяте любимите си песни и да съхранявате музиката си в облака, така че да можете да я слушате навсякъде.
Aplicaţia Muzică beta evoluează pentru a deveni o platformă mai extinsă, Muzică Google, care vă permite să achiziţionaţi, să redaţi şi să distribuiţi cântecele preferate şi să stocaţi muzică în cloud pentru a o putea asculta oriunde.
  5 Hits www.tokencompany.com  
Ние предоставяме жетони за фирми, работещи в различни сфери на дейност. Жетоните се използват като начин на плащане в широк набор от приложения. Освен това жетоните са силни промоционални инструменти и отлични сувенири или безплатни маркетингови материали.
Furnizăm jetoane societăților care activează în diverse domenii de activitate. Jetoanele sunt folosite ca mijloc de plată pentru o gamă variată de aplicații. În plus, jetoanele sunt instrumente promoționale puternice și suveniruri excelente sau cadouri.
  16 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
Временни договори се предлагат за широк набор високо специализирани или временни задачи за ограничен период от време, например в областта на научните изследвания.
Instituţiile şi organismele europene angajează personal cu contracte temporare în domenii foarte specializate sau în vederea îndeplinirii de sarcini necesare pe o durată limitată - de exemplu cele legate de anumite programe în domeniul cercetării ştiinţifice.
  6 Hits www.xperimania.net  
Биогорива: Транспортни горива, получени от биомаса. Широк кръг продукти от биомаса като захарна тръстика, царевица, слама, дърво, животински и селскостопански остатъци и боклук могат да бъдат превърнати в транспортно гориво;
Biocombustibilii: combustibili pentru mijloacele de transport derivaţi din biomasă. O gamă variată de materiale precum trestia de zahăr, rapiţa, porumbul, paiele, lemnul, reziduurile din agricultură şi de origine animală poate fi folosite la obţinerea combustibililor pentru mijloacele de transport.
  2 Hits sakerlife2.mme.hu  
Широк медиен отзвук от първата пресконференция за проекта по програма LIFE за опазване на ловния сокол в България
Eveniment mass-media de amploare în Bulgaria cu ocazia primei conferinţe de presă despre proiectul de conservare a şoimului dunărean
  4 Hits publications.europa.eu  
По силата на разпоредбите на Договорите публикуването на Официален вестник на Европейския съюз или на Общия доклад на дейността на Европейския съюз представлява правно задължение. Други публикации се смятат за основни за развитието на Европейския съюз и неговите политики, а трети представляват средство за информация за широката публика или за специфични професионални среди.
Conform dispoziţiilor din tratate, publicarea anumitor titluri, precum Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau Raportul general privind activităţile Uniunii Europene, este o obligaţie legală.Alte titluri sunt considerate esenţiale pentru dezvoltarea Uniunii şi politicilor sale, iar anumite publicaţii sunt concepute ca mijloace de informare destinate publicului larg sau mediilor profesionale specifice.
  3 Hits www.info.univ-tours.fr  
Интелигентността обхваща широк науката и технологиите (бази данни, интеграция и качество на данните, уеб технологии, Изграждане на информационни системи, анализ и извличане на данни, Търсене на информация).
Inteligența se referă la o știință și tehnologie largă (baze de date, integrarea și calitatea datelor, tehnologii web, Construcție de sisteme informatice, Analiza și extragerea datelor, căutarea de informații). Programul este conceput pentru a oferi cunoștințele, cunoștințe și competențe în aceste sectoare specifice ale factorilor de decizie necesare IT.
  3 Hits www.daycoaftermarket.com  
Широката гама на KIT Dayco за дистрибутивното или помощно командване е отговорът на изискванията на развиващия се пазар.
Gama largă de seturi Dayco pentru comanda distribuţiei şi elementelor auxiliare reprezintă răspunsul la nevoile în continuă schimbare ale pieţei.
  3 Hits ec.europa.eu  
Широка публика
Public specific
  12 Hits www.european-council.europa.eu  
В резултат Европейският съвет призова за широк хоризонтален и съгласуван подход за  модерна европейска индустриална политика, която да придружава структурната промяна и икономическото възобновяване.
a solicitat o abordare orizontală și coerentă pentru o politică industrială europeană modernă, care să însoțească schimbările structurale și reînnoirea economică.
  www.stas.be  
Най-широката рама на пазара (1400 mm)
GeユAx de basculare integrat
  8 Hits www.almig.de  
Концепцията на BELT 4-250 серия е такава, че благодарение на уникалните си проектантски принцип, той може да се управлява изключително икономично във всеки клас kW и следователно има широк набор от приложения.
Seria BELT 4 – 250 este conceputa astfel incat, pe baza conceptului constructiv unic, poate fi utilizata in mod extrem de economic in orice clasa de putere, intr-o multitudine de aplicatii.
  9 Hits www.graco.com  
GRACO отговаря за продажбите и разпространението на продуктите на GRACO. Ние предлагаме продуктите само чрез дистрибуция и сме създали широка и много ефективна дистрибуторска мрежа.
Compania GRACO este responsabilă de vânzarea şi distribuţia tuturor produselor GRACO. Ne promovăm produsele numai prin distribuitori şi am dezvoltat o reţea de distribuţie extinsă şi foarte performantă.
  www.google.ci  
В допълнение към достъпността уеб приложенията всъщност са по-безопасни. Тъй като се изпълняват в браузъра ви, няма нужда да ги изтегляте на компютъра си, което ви защитава от вируси, злонамерен и шпионски софтуер. Сега имате много по-широк и по-безопасен достъп от преди.
În plus față de accesibilitate, aplicațiile web sunt, de fapt, mai sigure. Întrucât acestea rulează în browser, nu va trebui să le descărcați pe computer. Astfel, sunteți protejat(ă) împotriva virușilor, a programelor malware și a programelor spyware. Acum, beneficiați de acces mult mai amplu și mai sigur decât oricând.
  4 Hits www.abc-design.de  
Компанията ABC Design GmbH (наричана по-нататък "ABC Design") предлага широк набор от информация, документи и услуги на уебсайта си, включително блога си (наричани по-нататък "Услуги"). Използването на тези услуги се предлага само при спазването на следните условия ("Общи условия за ползване"), които трябва да изчетете внимателно:
Compania, "ABC Design GmbH" (denumita în continuare "ABC Design") oferă o gamă largă de informaţii, documente şi servicii de pe site-ul său, inclusiv blog-ul (denumit în continuare "Servicii"). Utilizarea acestor servicii este reglementată exclusiv de termenii şi condiţiile următoare ("Termeni si Conditii Generale de Utilizare"), pe care ar trebui să le citiţi cu atenţie:
1 2 3 4 5 6 7 Arrow