щедро – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      20 Results   7 Domains
  4 Hits almig.de  
Щедро оразмерени вход и предпазни клапани за налягане
Supape de aspiratie si de presiune de dimensiuni generoase
  wordplanet.org  
5 Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.
5 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s'o ceară dela Dumnezeu, care dă tuturor cu mînă largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.
  2 Hits stardoll.girlsgogames.com  
Щедро Сърце7
Generozitatea însăși7
  onlinemeditation.org  
Прошката е силата да позволим на гнева, омразата и обидата да си отидат и да открием в скромността благородството и щедростта на Духа. Щом започнем да виждаме, че като не прощаваме всъщност вредим само на себе си, а не на другите, ние започваме да осъзнаваме, че не само е мъдро и щедро да прощаваме, но и много практично.
Iertarea este puterea de a lăsa să plece mânia, ura şi resentimentul şi de a descoperi, în umilinţă, nobleţea şi generozitatea Spiritului. O dată ce începem să vedem că, prin neiertarea celorlalţi, în realitate nu facem rău nimănui – decât nouă înşine , noi începem să ne dăm seama că “a ierta” este nu numai înţelept şi generos, ci şi foarte practic. Prin iertare, noi începem să simţim un imens sentiment de pace şi de uşurare.
  8 Hits urantia.org  
(1918.3) 176:3.10 Тази нощ, когато отиваха да си легнат, Иисус каза: “Вие щедро получихте; а затова следва щедро да споделяте небесната истина с другите и когато я споделяте, тя ще започне да се приумножава и при това все по-ярко ще лее светлина на спасителна благодат.”
(1918.2) 176:3.9 Cât de mult seamănă servitorul infidel înzestrat cu un singur talant cu toţi muritorii egoişti atunci când reproşează direct propria sa trândăvie Domnului său. Când un om se confruntă cu eşecuri care provin de la el însuşi, cât îi de puternică tendinţa lui de a le imputa altora, şi foarte adesea celor care sunt cel mai puţin responsabili de aşa ceva!
  2 Hits nato.int  
Красноречив пример за днешната атмосфера на засилено сътрудничество в Югоизточна Европа е Адриатическата харта, подписана миналата година от три страни-кандидатки за членство в НАТО – Албания, Хърватска и Бивша югославска република Македония* – и Съединените щати. Процесът, който стартира оттогава и който щедро се подпомага от САЩ, има за цел да насърчава сътрудничеството между тези страни, за да отговорят на изискванията на НАТО.
Un exemplu elocvent al atmosferei de cooperare crescândă din Europa de Sud-est îl reprezintă Carta Adriatică semnată anul trecut de către trei ţări candidate la NATO – Albania, Croaţia, şi FYROM* – şi Statele Unite. Din momentul iniţierii, acest proces a fost sprijinit cu generozitate de SUA şi urmăreşte promovarea cooperării între aceste ţări pentru îndeplinirea criteriilor de aderare la NATO. Astfel, ţările noastre reprezintă un exemplu pentru întreaga regiune.