юнеско – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Dictionary
 IATE Culture and religion
ЮНЕСКО => UNESCO

Wikipedia
ЮНЕСКО  "Организацията на обединените нации за образование, наука и култура", "ЮНЕСКО" (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO ; Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ), е специална организация на ООН, учредена на 16 ноември 1945 г., за да насърчава сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката, културата и комуникациите. Чрез такива кооперативни усилия, ЮНЕСКО се надява да насърчи универсалното зачитане на справедливостта, законите, човешките права и основните свободи. Мотото на организацията гласи, че „''мирът e създаден, не за да се нарушава, а за да подпомага интелектуалната и нравствената солидарност на човечеството“''. Целта на организацията е да изгради мира в умовете на хората чрез образованието, науката, културата и комуникациите. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură  "UNESCO" (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație , Stiinta și Cultură, conform denumirii originale din engleză, "U"nited "N"ations "E"ducation, "S"cience and "C"ulture "O"rganization) a fost fondată la 16 noiembrie 1945. Își are sediul în Paris, Franța, dar are și 73 de suboficii active în diverse țări ale lumii.

Keybot      25 Results   15 Domains
  3 Hits www.google.de  
ЮНЕСКО
UNESCO
  3 Hits europass.cedefop.europa.eu  
Europass приложението към диплома е съвместна разработка на ЮНЕСКО и Съвета на Европа.
Suplimentul Europass la diploma de licenţă a fost elaborat în comun de către Unesco şi Consiliul Europei.
  eeas.europa.eu  
ЮНЕСКО Париж
YEMEN San’a
  www.google.co.uk  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
Împreună cu LitCam şi cu Institute for Lifelong Learning de la UNESCO, lansăm Proiectul de alfabetizare, oferind resurse pentru profesori, pentru grupuri care luptă împotriva analfabetismului şi pentru orice persoană interesată de promovarea lecturii.
  maps.google.pl  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
Împreună cu LitCam şi cu Institute for Lifelong Learning de la UNESCO, lansăm Proiectul de alfabetizare, oferind resurse pentru profesori, pentru grupuri care luptă împotriva analfabetismului şi pentru orice persoană interesată de promovarea lecturii.
  www.google.com.br  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
Împreună cu LitCam şi cu Institute for Lifelong Learning de la UNESCO, lansăm Proiectul de alfabetizare, oferind resurse pentru profesori, pentru grupuri care luptă împotriva analfabetismului şi pentru orice persoană interesată de promovarea lecturii.
  www.google.no  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
Împreună cu LitCam şi cu Institute for Lifelong Learning de la UNESCO, lansăm Proiectul de alfabetizare, oferind resurse pentru profesori, pentru grupuri care luptă împotriva analfabetismului şi pentru orice persoană interesată de promovarea lecturii.
  www.google.ie  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
Împreună cu LitCam şi cu Institute for Lifelong Learning de la UNESCO, lansăm Proiectul de alfabetizare, oferind resurse pentru profesori, pentru grupuri care luptă împotriva analfabetismului şi pentru orice persoană interesată de promovarea lecturii.
  mail.google.com  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
Împreună cu LitCam şi cu Institute for Lifelong Learning de la UNESCO, lansăm Proiectul de alfabetizare, oferind resurse pentru profesori, pentru grupuri care luptă împotriva analfabetismului şi pentru orice persoană interesată de promovarea lecturii.
  maps.google.ch  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
Împreună cu LitCam şi cu Institute for Lifelong Learning de la UNESCO, lansăm Proiectul de alfabetizare, oferind resurse pentru profesori, pentru grupuri care luptă împotriva analfabetismului şi pentru orice persoană interesată de promovarea lecturii.
  maps.google.it  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
Împreună cu LitCam şi cu Institute for Lifelong Learning de la UNESCO, lansăm Proiectul de alfabetizare, oferind resurse pentru profesori, pentru grupuri care luptă împotriva analfabetismului şi pentru orice persoană interesată de promovarea lecturii.
  www.villa-elma.com  
Паметникът – символ на България е обявен от ЮНЕСКО за световно и културно наследство. Скалният релеф на Мадарският конник датиращ от VІІІ в (след Христа). е изсечен на 23 м височина върху отвесна скала Изображението изоиразяващо конник, лъв, ловно куче и орел е с размери 2,6/3,1 m.
Monumentul - un simbol al Bulgariei a fost declarat patrimoniu mondial UNESCO. Relieful din stâncă a Călăreţului de Madara, datând din secolul VIII a fost săpat în stâncă la o înălţime de 23 m pe o stâncă verticală. Imaginea unui călăreţ, leu, câine de vanatoare şi vultur este cu dimensiuni de 2,6 / 3.1 m.
  3 Hits www.hoteldubrovnik.hr  
Въпреки силно повреден от земетресение през 1667 г., Дубровник успя да запази своите красиви готически, ренесансови и барокови църкви, манастири, дворци и фонтани. Повредени отново през 1990 г. от въоръжени конфликти, сега е във фокуса на мащабна програма за възстановяване координирана от ЮНЕСКО.
"Perla Adriaticii", situat pe coasta dalmată, a devenit o putere importantă Marea Mediterană din secolul al 13-lea încoace. Cu toate grav afectate de un cutremur în 1667, Dubrovnik a reușit să păstreze sale frumoase gotice, biserici în stil renascentist și baroc, manastiri, palate și fântâni. Deteriorat din nou, în anii 1990 de conflictele armate, este acum punctul central al unui program major de restaurare coordonată de UNESCO.
  5 Hits hotornot.com  
А може би планираш да посетиш града и искаш да се запознаеш с местните? Искаш да споделиш с някого стария град - обект от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО? Да пийнете по нещо в San Isidro и Miraflores?
Eşti cumva fără pereche în Lima, Oraşul Regilor? Sau poate plănuieşti o vizită acolo şi vrei să cunoşti nişte localnici? Plimbă-te prin centrul istoric, care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Bea ceva (sau ceva mai mult) în San Isidro şi Miraflores. Vizitează Museo Larco sau Museo Amano. Lasă-te uimit de vechea Iglesia de San Francisco. Atâtea de văzut – şi e de două ori mai distractiv dacă sunteţi mai mulţi!
  www.google.fr  
Като резултат споделихме изображения в Street View от различни местоположения, включително тематични паркове, университети, зоологически градини, Стоунхендж и обекти на световното наследство на ЮНЕСКО в целия свят.
Deși am avut ocazia să vizităm locații frumoase din întreaga lume cu automobilul Street View, există locații dintre cele mai interesante și mai distractive care nu sunt accesibile cu automobilul. Pentru a ajunge pe unele alei înguste din Europa, cum ar fi cele din Barcelona și Paris, o echipa de ingineri a construit un sistem de camere foto sub forma unei triciclete. Acest vehicul cu trei roți, cu un sistem de camere foto în vârf, acumulează automat imagini în timp ce operatorul pedalează. Drept rezultat, am publicat Imagini din locații care includ parcuri tematice, campusuri universitare, grădini zoologice, Stonehenge și locuri din Patrimoniul mondial UNESCO din întreaga lume.