явно – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      98 Results   16 Domains
  24 Hits www.nato.int  
Днес явно само сериозното ангажиране на двете страни като никога досега може да доведе до решение на ставащото.
Astăzi, se pare că numai o angajare sporită la nivelul celor două ţări, de o amploare fără precedent, poate conduce la o soluţie pentru ceea ce se întâmplă în prezent.
  wordplanet.org  
45 А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.
45 Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească şi să spună în gura mare lucrul acesta, aşa că Isus nu mai putea să intre pe faţă în nicio cetate; ci stătea afară, în locuri pustii, şi veneau la El din toate părţile.
  www.google.co.uk  
Приложенията не бива да се инсталират на компютъра ви тайно или като се крият в друга програма, която инсталирате или актуализирате. Трябва да бъдете явно уведомени за функциите на всички приложения в пакет.
Trebuie să fie clar pentru dvs. când instalaţi sau activaţi un software pe computer şi trebuie să vi se ofere posibilitatea de a refuza. O aplicaţie nu ar trebui să se instaleze pe computerul dvs. în secret sau ascunzându-se într-un alt program pe care îl instalaţi sau îl actualizaţi. Trebuie să fiţi notificat(ă) în mod clar cu privire la funcţiile tuturor aplicaţiilor incluse într-un pachet.
  www.google.no  
Приложенията не бива да се инсталират на компютъра ви тайно или като се крият в друга програма, която инсталирате или актуализирате. Трябва да бъдете явно уведомени за функциите на всички приложения в пакет.
Trebuie să fie clar pentru dvs. când instalaţi sau activaţi un software pe computer şi trebuie să vi se ofere posibilitatea de a refuza. O aplicaţie nu ar trebui să se instaleze pe computerul dvs. în secret sau ascunzându-se într-un alt program pe care îl instalaţi sau îl actualizaţi. Trebuie să fiţi notificat(ă) în mod clar cu privire la funcţiile tuturor aplicaţiilor incluse într-un pachet.
  images.google.it  
Приложенията не бива да се инсталират на компютъра ви тайно или като се крият в друга програма, която инсталирате или актуализирате. Трябва да бъдете явно уведомени за функциите на всички приложения в пакет.
Trebuie să fie clar pentru dvs. când instalaţi sau activaţi un software pe computer şi trebuie să vi se ofere posibilitatea de a refuza. O aplicaţie nu ar trebui să se instaleze pe computerul dvs. în secret sau ascunzându-se într-un alt program pe care îl instalaţi sau îl actualizaţi. Trebuie să fiţi notificat(ă) în mod clar cu privire la funcţiile tuturor aplicaţiilor incluse într-un pachet.
  www.google.ie  
Приложенията не бива да се инсталират на компютъра ви тайно или като се крият в друга програма, която инсталирате или актуализирате. Трябва да бъдете явно уведомени за функциите на всички приложения в пакет.
Trebuie să fie clar pentru dvs. când instalaţi sau activaţi un software pe computer şi trebuie să vi se ofere posibilitatea de a refuza. O aplicaţie nu ar trebui să se instaleze pe computerul dvs. în secret sau ascunzându-se într-un alt program pe care îl instalaţi sau îl actualizaţi. Trebuie să fiţi notificat(ă) în mod clar cu privire la funcţiile tuturor aplicaţiilor incluse într-un pachet.
  www.google.com.mt  
Приложенията не бива да се инсталират на компютъра ви тайно или като се крият в друга програма, която инсталирате или актуализирате. Трябва да бъдете явно уведомени за функциите на всички приложения в пакет.
Trebuie să fie clar pentru dvs. când instalaţi sau activaţi un software pe computer şi trebuie să vi se ofere posibilitatea de a refuza. O aplicaţie nu ar trebui să se instaleze pe computerul dvs. în secret sau ascunzându-se într-un alt program pe care îl instalaţi sau îl actualizaţi. Trebuie să fiţi notificat(ă) în mod clar cu privire la funcţiile tuturor aplicaţiilor incluse într-un pachet.
  www.google.com.br  
Приложенията не бива да се инсталират на компютъра ви тайно или като се крият в друга програма, която инсталирате или актуализирате. Трябва да бъдете явно уведомени за функциите на всички приложения в пакет.
Trebuie să fie clar pentru dvs. când instalaţi sau activaţi un software pe computer şi trebuie să vi se ofere posibilitatea de a refuza. O aplicaţie nu ar trebui să se instaleze pe computerul dvs. în secret sau ascunzându-se într-un alt program pe care îl instalaţi sau îl actualizaţi. Trebuie să fiţi notificat(ă) în mod clar cu privire la funcţiile tuturor aplicaţiilor incluse într-un pachet.
  www.staropramen.com  
Моля, имайте предвид, че ние може да поискаме доказателство за самоличност и си запазваме правото да поискаме такса, когато е разрешено от закона, например ако искането Ви е явно неоснователно или прекомерно.
În relaţie cu aceste drepturi, contactaţi-ne utilizând detaliile din Secţiunea 13. Ţineţi cont că este posibil să solicităm o dovadă de identificare şi că ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă, dacă acest lucru este permis de lege, dacă, de exemplu, cererea dvs. este nefondată sau excesivă în mod evident. Vom încerca să răspundem cererilor dvs. în toate perioadele de timp aplicabile.
  53 Hits www.urantia.org  
(2085.5) 195:10.13 Но няма никакво оправдание за участието на църквата в търговията и политиката; такива нечестиви съюзи са явно предателство към Учителя. И действителните поборници на истината едва ли ще забравят, че често именно могъщата институционализирана църква безсъвестно губеше новородената вяра и преследваше вестителите на истината, ако те се появяваха не в правоверни одежди.
(2085.5) 195:10.13 Însă, când Biserica se lansează în comerţ şi în politică, ea nu are nici o scuză; aceste alianţe nelegiuite sunt o flagrantă trădare a Învăţătorului. Iar prietenilor sinceri ai adevărului le va lua mult timp să uite că această puternică Biserică instituţională a avut adesea îndrăzneala de înăbuşe o credinţă nou născută şi de a persecuta pe purtătorii adevărului care au avut neşansa de a se prezenta sub veştminte neortodoxe.
  maps.google.ch  
Приложенията не бива да се инсталират на компютъра ви тайно или като се крият в друга програма, която инсталирате или актуализирате. Трябва да бъдете явно уведомени за функциите на всички приложения в пакет.
Trebuie să fie clar pentru dvs. când instalaţi sau activaţi un software pe computer şi trebuie să vi se ofere posibilitatea de a refuza. O aplicaţie nu ar trebui să se instaleze pe computerul dvs. în secret sau ascunzându-se într-un alt program pe care îl instalaţi sau îl actualizaţi. Trebuie să fiţi notificat(ă) în mod clar cu privire la funcţiile tuturor aplicaţiilor incluse într-un pachet.
  www.google.ad  
Приложенията не бива да се инсталират на компютъра ви тайно или като се крият в друга програма, която инсталирате или актуализирате. Трябва да бъдете явно уведомени за функциите на всички приложения в пакет.
Trebuie să fie clar pentru dvs. când instalaţi sau activaţi un software pe computer şi trebuie să vi se ofere posibilitatea de a refuza. O aplicaţie nu ar trebui să se instaleze pe computerul dvs. în secret sau ascunzându-se într-un alt program pe care îl instalaţi sau îl actualizaţi. Trebuie să fiţi notificat(ă) în mod clar cu privire la funcţiile tuturor aplicaţiilor incluse într-un pachet.
  2 Hits www.gallupstrengthscenter.com  
Ако обаче искането засяга правата и свободите на други лица или е явно неоснователно или прекомерно, ние си запазваме правото да начисляваме такса в границите на разумното (взимайки предвид административните разходи за предоставяне на информацията или съобщенията или взимайки предвид желаното действие) или да отказваме да съдействаме за изпълнение на искането;
dreptul de a solicita gratuit (i) detalii dacă Informaţiile dvs. personale sunt stocate şi (ii) acces la şi/ sau (iii) copii ale Informaţiilor personale păstrate. Cu toate acestea, dacă solicitarea afectează drepturile şi libertăţile altora sau este în mod evident nefondată sau excesivă, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă (luând în calcul costurile administrative ale furnizării informaţiilor sau ale comunicării sau ale îndeplinirii acţiunii solicitate) sau de a refuza îndeplinirea solicitării;