черти – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      14 Results   5 Domains
  www.zanzu.de  
Някои хора притежават черти и на мъжкия, и на женския пол. Това се нарича интерсексуалност.
Erkeklerin ve kadınların ilişkilerde de farklı rolleri vardır. Erkeklerin ve kadınların rolleri eşit öneme sahiptir.
  2 Hits www.ruby-lang.org  
. Променливата между вертикалните черти е параметъра за този блок.
Bu kod çalışıyor ama şık bir görüntüsü yok.
  5 Hits www.nato.int  
Тези проблеми не само имат някои общи черти, но и решаването им изисква НАТО да промени схващането си за солидарността и взаимодействието си с международната общност и по-специално с гражданските организации и частния сектор.
İlk bakışta bu tehditler arasında çok fazla bir ortak nokta yokmuş gibi görünebilir. Ancak, daha dikkatle bakıldığında, bu tehditlerin kavramsal açıdan niçin birbirlerine bağlı olduklarını görmek mümkündür. Bu tehditler sadece ortak karakteristiklere sahip olmakla kalmıyor, NATO’nun İttifak dayanışmasını algılama şeklini ve diğer uluslararası örgütlerle (özellikle sivil aktörler ve özel sektör ile) etkileşim şeklini de değiştirmesini gerektiriyor.