човешките ресурси – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      11 Results   2 Domains
  www.chipita.com  
Като отговорен работодател, ние инвестираме в развитието на модерни, постоянно обновяващи се и усъвършенствани системи за управление на човешките ресурси. Ние признаваме и награждаваме усилията и резултатите и осигуряваме безопасна, недискриминационна работна среда за нашите служители.
Sorumlu bir işveren olarak, modern, sürekli güncellenen ve gelişmiş insan kaynakları yönetim sistemlerinin geliştirilmesine yatırım yapmaktayız. Çabaları ve sonuçları görmekte ve ödüllendirmekle beraber işgücümüz için güvenli, ayrımcı olmayan bir çalışma ortamı sağlamaktayız.
  10 Hits www.nato.int  
В редица случаи предимството се корени в използването на нововъведение в някой от основните компоненти на способностите. Като примери могат да се цитират римската фаланга (новост в организацията), барута (технологична новост), криптографията (нов процес) и професионалните армии (новост в човешките ресурси).
Birçok durumda bu avantaj temel bir yetenek unsurundaki yenilikten sonuna kadar yararlanılmasından kaynaklanmıştır. Örneğin, Romalıların Phalanx formasyonları (organizasyonda yenilik), barut (teknolojide yenilik), kripto (süreçte yenilik), ve profesyonel ordular (insan unsurunda yenilik). Ancak bazı durumlarda sadece unsur düzeyinde yapılan yenilikler savaşma yeteneğini önemli ölçüde arttırmaya yetmemiştir. Bu da özellikle teknolojideki yeniliklerin savaşın hayati bir boyutunun büyüklüğe göre dizilişinde bir gelişmeye (bu da on kat artış anlamına gelir) imkan tanıdığı durumlarda böyle olmuştur. Bu on kat büyüme uçak gemisi hava unsurunda (angajman menzili), mekanize savaşta (manevra hızı) ve hava savunmada (tespit mesafesi) gerçekleşmiştir. Bu durumların her birinde yeni bir savaş yeteneğini gerçekleştirebilmek için teknoloji, süreç, organizasyon ve insan unsurlarındaki yeniliklerin çeşitli birleşimleri gerekmiştir. Bu örnekler yeni yetenekler geliştirebilmek için gereken yeni güç kaynaklarının belirlenmesi ve bunların kullanılması ile ilgili sorunların altını çizer, ve aynı zamanda askeri dönüşümde başarının önemli faktörlerine ışık tutar.