широкия – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      28 Results   4 Domains
  2 Hits www.schilling-fn.de  
На следващите страници ще се запознаете с широкия асортимент от продуктите на SCHILLING.
Aşağıdaki sayfalardan kapsamlı SCHILLING teslimat paleti hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  play4guidance.eu  
Роля в P4G: HRW с широкия си опит от няколко европейски проекти ръководи валидирането и осигуряването на качеството на проектните резултати. Участието на HRW ще повиши нивото на експериментиране и ще допринесе за постигане на по-високо качество на крайните продукти.
P4G rolü: HRW duydukları derin tecrübesi ile birçok Avrupa projelerinde proje sonuçlarının geçerlilik ve kalite güvence lider olacak. HRW’nin katılımı deney yüksek kalite düzeyini artıracak ve nihai ürünlerin yüksek bir kaliteye ulaşmak için katkıda bulunacaktır.
  23 Hits www.nato.int  
Днес и двете инициативи страдат от липсата на стратегическа яснота в НАТО за целите в широкия Близък изток. Те си лишени от механизмите на една обща визия или стратегия. Има страни в Близкия изток, които искат да изградят по-тесни отношения с НАТО и там Алиансът е спирачката.
Bugün her iki girişim de NATO’nun daha geniş Orta Doğu ile ilgili hedeflerindeki stratejik belirsizliğin sıkıntısını yaşamaktadırlar. İttifak’ın bir fren vazifesi gördüğü Orta Doğu’da NATO ile daha yakın ilişkiler arayışında olan ülkeler vardır. Liste İsrail ile başlıyor ama diğer Akdeniz ülkelerini ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini de kapsıyor. Kapsamlı ve ortak bir Batı vizyonu ve stratejisinin eksikliği nedeniyle NATO burada da stratejik fırsatları kullanamamıştır.