юнеско – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Wikipedia
ЮНЕСКО  "Организацията на обединените нации за образование, наука и култура", "ЮНЕСКО" (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO ; Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ), е специална организация на ООН, учредена на 16 ноември 1945 г., за да насърчава сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката, културата и комуникациите. Чрез такива кооперативни усилия, ЮНЕСКО се надява да насърчи универсалното зачитане на справедливостта, законите, човешките права и основните свободи. Мотото на организацията гласи, че „''мирът e създаден, не за да се нарушава, а за да подпомага интелектуалната и нравствената солидарност на човечеството“''. Целта на организацията е да изгради мира в умовете на хората чрез образованието, науката, културата и комуникациите. UNESCO  "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü" ya da "UNESCO" ("U"nited "N"ations "E"ducational, "S"cientific and "C"ultural "O"rganization), Birleşmiş Milletler'in özel bir kurumu olarak, II. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1946 yılında kurulmuştur.

Keybot      25 Results   11 Domains
  4 Hits www.google.de  
ЮНЕСКО
UNESCO
  mail.google.com  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
LitCam ve UNESCO‘nun Yaşam Boyu Öğrenim Enstitüsü ile birlikte, öğretmenlere, okuryazar gruplarına ve kitap tanıtımlarıyla ilgilenen herkese kaynaklar sunan Okuryazarlık Projesi’ni başlattık.
  3 Hits europass.cedefop.europa.eu  
Europass приложението към диплома е съвместна разработка на ЮНЕСКО и Съвета на Европа.
Europass Diploma Eki Unesco ve Avrupa Komisyonu tarafından birlikte geliştirildi.
  2 Hits www.google.fr  
ЮНЕСКО
UNESCO
  2 Hits www.hoteldubrovnik.hr  
Посещение в списъка на ЮНЕСКО град Pocitelj
Pocitelj UNESCO listesinde yer alan şehir ziyaret
  maps.google.pl  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
LitCam ve UNESCO‘nun Yaşam Boyu Öğrenim Enstitüsü ile birlikte, öğretmenlere, okuryazar gruplarına ve kitap tanıtımlarıyla ilgilenen herkese kaynaklar sunan Okuryazarlık Projesi’ni başlattık.
  www.google.co.uk  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
LitCam ve UNESCO‘nun Yaşam Boyu Öğrenim Enstitüsü ile birlikte, öğretmenlere, okuryazar gruplarına ve kitap tanıtımlarıyla ilgilenen herkese kaynaklar sunan Okuryazarlık Projesi’ni başlattık.
  maps.google.ch  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
LitCam ve UNESCO‘nun Yaşam Boyu Öğrenim Enstitüsü ile birlikte, öğretmenlere, okuryazar gruplarına ve kitap tanıtımlarıyla ilgilenen herkese kaynaklar sunan Okuryazarlık Projesi’ni başlattık.
  maps.google.it  
Съвместно с кампанията за грамотност LitCam и Института за учене през целия живот на ЮНЕСКО стартираме проекта „Грамотност“, като предлагаме ресурси за учители, за групи за ограмотяване и за всички, интересуващи се от популяризиране на четенето.
LitCam ve UNESCO‘nun Yaşam Boyu Öğrenim Enstitüsü ile birlikte, öğretmenlere, okuryazar gruplarına ve kitap tanıtımlarıyla ilgilenen herkese kaynaklar sunan Okuryazarlık Projesi’ni başlattık.