zorgverleners – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      20 Results   4 Domains
  17 Hits www.adrreports.eu  
Het Europees Geneesmiddelenbureau kan geen rapporten over vermoedelijke bijwerkingen inzamelen van professionele zorgverleners en kan evenmin individueel medisch advies geven.
Европейската агенция по лекарствата не може да събира съобщения за подозирани нежелани лекарствени реакции от пациенти или болногледачи, нито да предоставя индивидуални медицински консултации.
  www.keepcapsfromkids.eu  
Wanneer u medische zorgverleners raadpleegt, hebben zij informatie nodig over wat er is gebeurd, het product en de patiënt, zodat zij de geschikte behandeling kunnen aanraden:
Когато се свързвате с медицински работници, на тях ще им бъде необходима информация за това, което се е случило, за продукта и за пациента, за да могат да ви дадат правилен съвет за лечение:
  www.omron-healthcare.com  
Naast de medicijnen moet(en) de patiënt of de ouders van de pediatrische patiënt een actieve rol op zich nemen ter beheersing van de astma, door samen met een arts en met andere zorgverleners een astma-actieplan op te stellen.
Освен лекарствата, пациентът или родителите на детето пациент трябва да вземат активна роля за контролиране на астмата, заедно с лекар и други доставчици на здравни услуги, като създадат план за действие при астма. Планът трябва да дава насоки за приема на лекарства, избягване на астматични тригери, контрол на физическата активност, проследяване контрола на астмата, реакции при влошаване на симптомите и спешна помощ.