zouden – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      1'303 Results   82 Domains
  4 Hits www.google.com.br  
We streven er daarom naar onze software alleen te verspreiden in bundels waarvan alle applicaties voldoen aan bovenstaande richtlijnen. Het is in het belang van de gebruikers als anderen in onze industrie dat ook zouden doen.
Смятаме, че е в интерес на потребителите ни и на отрасъла да работим за отстраняването на този проблем. Поради това се стараем да разпространяваме софтуера си само в пакети, в които всички приложения спазват горните указания, и смятаме, че за потребителите ще бъде от полза, ако и останалите в отрасъла ни постъпват по същия начин.
  9 Hits www.xperimania.net  
Onderzoek in biologische wetenschappen en chemie heeft laten zien dat de petrochemie een rol kan spelen bij de ontwikkeling van oplossingen voor milieuproblemen als klimaatverandering, afvalbeheer, recyclen, energie-efficiëntie – om er maar een paar te noemen. Zonder chemici zouden we misschien wel nooit deze problemen echt hebben kunnen begrijpen.
Проучванията на биологичните науки и химията разкриха, че индустриалните процеси в химията и нефтохимията биха могли да изиграят важна роля за климатичните промени, обработката на отпадъци, рециклирането, енергийната ефективност – и това са само някои от проблемите. Без химиците ние никога не бихме разбрали истински тези въпроси. Бяха направени - и продължават да се правят фундаментални промени, които целят да бъдат намерени алтернативни решения на тези важни проблеми.
  7 Hits www.christiananswers.net  
Neem bij voorbeeld de stelling, dat de stand van de hemel op het moment van de geboorte iemands sterrenbeeld bepaalt en dus iemands persoonlijkheid en toekomst. Als je het zo bekijkt zouden tweelingen een bijna identiek leven moeten leiden.
Първо, астрологията пропада когато е сложена под тест срещу реалността. Например, разпределението на небесата в момента на раждане би трябвало според нея да реши астрологическия знак на някой и така личността му/й или бъдещето. По тази основа, близнаците би трябвало да имат почти еднакви животи. Обаче, близнаците често се различават много по талант, личност, и пътя на живот който избират. Спомнете си Исаак и Исав (Битие 25:19-34).
  6 Hits www.google.co.uk  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  2 Hits maps.google.cz  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  2 Hits maps.google.de  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  2 Hits www.google.at  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  4 Hits maps.google.pl  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  2 Hits maps.google.se  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  3 Hits local.google.com  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  2 Hits www.google.sn  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  2 Hits images.google.it  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  2 Hits maps.google.no  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  3 Hits images.google.co.uk  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  24 Hits www.ecb.europa.eu  
Delen van de bijgebouwen zijn zorgvuldig met de hand gesloopt, zodat de bakstenen kunnen worden gebruikt bij de renovatie van de Großmarkthalle. Omdat voor nieuwe bakstenen andere materialen en productietechnieken worden gebruikt, zouden die qua kleur nooit helemaal passen bij de oude.
Между пролетта и есента на 2008 г. на строителната площадка на бившата Гросмарктхале и новата сграда на Европейската централна банка (ЕЦБ) бяха извършени предварителни строителни работи, като подготовка за основните строителни дейности. Разрушени бяха излезлият от експлоатация железопътен перон и двете четириетажни пристройки. Някои части от пристройките бяха внимателно демонтирани ръчно, така че тухлите да може да бъдат използвани за обновяване на фасадата на Гросмарктхале. Причината за това бе, че цветът на новите тухли няма да съответства на цвета на старите тухли поради използваните различни техники и материали.
  3 Hits lingvo.info  
Een schrijfsysteem is een abstract begrip - letters kunnen verschillende vormen (zoals de Latijnse a en a) aannemen en nog steeds worden beschouwd als dezelfde letter, of zouden er gelijk kunnen uitzien (zoals de Latijnse c en de Cyrillische c) maar verschillende klanken voorstellen.
Писмеността е абстрактно понятие - буквите могат да имат различни форми (като латинските a и a) и все още се считат за една и съща буква, или биха могли да визуално изглежда по един и същи начин (като латинско c и c на кирилица), но да представляват различни звуци.
  20 Hits www.space-awareness.org  
Over een paar miljoen jaar zullen nieuw gevormde kometen van de buitenste delen van de schijf op de planeten neer regenen. En de organische moleculen zouden met hun mee gebracht kunnen worden. Wie weet wat voor dingen er gebouwd kunnen worden als ze landen?
След няколко милиона години, новообразуваните комети от външната част на диска ще започнат да падат върху планетите. И органичните молекули може би ще бъдат пренесени с тях. Кой знае какво биха образували те!
  2 Hits www.mannequin-displays.com  
Maar nog steeds veel mensen niet aan hun venster weer te geven goed te doen. Het hele idee achter de etalage is om klanten af te leiden van wat ze zouden moeten doen en hun aandacht te bereiken. Dit geldt niet alleen trekt hun belang, maar kan ook hen aan te moedigen een bepaalde winkel te bezoeken.
Витрини са от съществено значение за много дейности, бизнес: перфектно езика винаги носи ползи чрез повече бизнес и увеличаване на оборота. Но все още много хора не успяват да направят витрина правилно. Цялата идея зад витрина е да се отклони клиенти от нищо, което те могат да правят и за постигане на тяхното внимание. Това не само привлича интерес, но може да ги насърчи да посетите даден магазин. По-специално, бутици, които се занимават с шапки и мода се нуждаят от добра езика в прозореца, за да се избегне при липса на информация на клиентите си гама от продукти. За да се избегнат грешки при създаването на витрина някои от нещата, които трябва да се има предвид, са както следва:
  publications.europa.eu  
Indien een link het niet meer doet zouden wij het op prijs stellen dat u de webmaster van het Publicatiebureau hiervan op de hoogte brengt. Gelieve de foutmelding te kopiëren en het URL-adres in uw e-mail op te geven.
В случай на неработещ линк ще сме ви благодарни, ако уведомите за този проблем уебмастъра на Службата за публикации.Моля копирайте съобщението за грешка и посочете URL адреса в съобщението си.
  2 Hits maps.google.sk  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  6 Hits maps.google.ch  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  8 Hits www.google.de  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  2 Hits maps.google.hu  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  3 Hits www.google.li  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  4 Hits mail.google.com  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  2 Hits www.google.ro  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  2 Hits maps.google.hr  
Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Google gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Volgens ons zouden persoonlijke gegevens niet door één bepaald bedrijf moeten worden geclaimd.
Хората имат различни притеснения и нужди, свързани с поверителността. За да предоставим най-доброто обслужване на целия спектър от потребители, ние в Google се опитваме да им предложим смислени и прецизни възможности за избор по отношение на използването на личните им данни. Убедени сме, че личната информация не трябва да бъде третирана като заложник, и сме поели ангажимент да създаваме продукти, които позволяват на потребителите да експортират личната си информация в други услуги. Не продаваме личната информация на потребителите.
  455 Hits www.nato.int  
... waar de mensen in het land zelf achter zouden staan. Zonder de betrokkenheid van de eigen bevolking, was het ons nooit gelukt.
... така че хората в страната да се заинтересуват от него. Ако те не бяха се почувствали част от този процес, никога нямаше да успеем.
  www.google.ci  
We kunnen verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-uptapes bevinden).
Може да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се, изискват прекомерни технически усилия (например разработване на нова система или съществена промяна на съществуваща практика), излагат на опасност поверителността на други лица или са крайно непрактични (например заявки за информация, съхранявана на резервен лентов носител).
  6 Hits books.google.com  
Toen al voorzagen Larry en Sergey dat mensen ooit in staat zouden zijn om te zoeken in alle boeken overal ter wereld. Wat ze zich niet konden voorstellen, was dat zij op een dag een project zouden starten dat dit mogelijk zou maken.
Още тогава Лари и Сергей си представяли как всички хора на Земята ще имат възможност да търсят във всички книги по света, за да намерят тези, които представляват интерес за тях. Това, което те не си представяли обаче било, че един ден ще стартират проект, чрез който това може да се осъществи. Следва кратко пътуване през някои от най-важните моменти в историята на проекта досега:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow